Här kan du hitta personer med anknytning till främst Älvsåker, men även Lindome, Tölö, Fjärås samt Sätila socknar.

Älvsåker har sedan länge kallats "Elsa" i folkmun och gör så fortfarande. Detta är en kvarleva av den danska stavningen Elsager/Elzhagre som anses ha avsett "Elofsåker"

Vi hembygds- och släktforskare som sammanställt materialet är:

Kärnan i materialet är personer med något slags anknytning till Älvsåkers socken i norra Halland. Här finns alltså personer som fötts, bott och dött i socknen, men även sådana som under bara en kort period varit exempelvis dräng eller piga på något ställe.

Klicka på en av länkarna till vänster så kommer respektive register att visas.

Inguns; omfattar Inguns forskning i alla socknar och särskilt personer i byarna Alafors, Lerberg, Kyrkotorp, Kussered samt Älvsåkersby.

Anders; omfattar Anders forskning i alla socknar och särskilt personerna i byarna Hjälmared, Asserdal, Bisterkulla, Frebo, Grisebo, Ramberg, Rågdal, Salvebo, Sjöbo, Långenäs, Öjersbo, Röshult, Bolås, Hallås, Lindås, Fjällebo samt Korndal.

Här finns också uppgifter om alla begravda på den gamla delen av kyrkogården (använd platsen "Älvsåkers kyrka").

B-A:s; omfattar Berndt-Arnes Tölöregister.

Personer födda senare än 1916 finns bara medtagna med namn och födelseår.

Observera att personerna i registren ännu inte har samordnats helt. Därför kan en och samma person finnas med i flera register samt med olika sakuppgifter i de registren.

Notera även att våra respektive register ständigt uppdateras utan att det avspeglas i det material som är tillgängligt här. Alla datumangivelser är inte kontrollerade mot kyrkböcker ännu. Kontakta oss gärna om du har några rättelser eller andra synpunkter.

mail: postmaster@elsager.com


Senast uppdaterad: 2017-04-07

Webbredaktör och ansvarig utgivare: Anders R Nilsson