Brukare per fastighet för Röshult

Fastighetsbeteckning
Brukarskap
Röshult Gård 1:
(<=1612 ... =1630-10) Stedebonde (dk) Anders Halduorssen
Röshult Gård 2:
(<=1612 ... <1628) Indester (dk) Peder
(<=1628 ... =1630-10) Indester (dk) Börre Anderssen
(<=1631-03 ... 1637-10) Stedebonde (dk) Börre Anderssen
(<=1637-10 ... ) Stedebonde (dk) Iffuer Bendtssen
Röshult Gård 3:
(<=1628 ... =1629) Indester (dk) Erik Anderssen
(=1629 ... =1630) Stedebonde (dk) Erik Anderssen
(=1630-02 ... 1630-10) Indester (dk) Erik Anderssen
(=1630-10 ... =1631-03) Stedebonde (dk) Erik Anderssen
Röshult Hus 1629-1:
(=1629 ... =1631-03) Indester (dk) Börre Madzen
(=1631-03 ... ) Indester (dk) Erich Börressen