Brukare per fastighet för Rågdal

Fastighetsbeteckning
Brukarskap
Rågdal Gård 1:
(<=1612 ... ) Stedebonde (dk) Peder Andersen
(1705 ... 1709) Huskvinna Elin Olofsdotter