Brukare per fastighet för Lerberg 1

Fastighetsbeteckning
Brukarskap
Lerberg 1 Gård 1:
(<=1612 ... <1618) Skattebonde Oluf Ambjörnssen
(<=1618 ... =1631-03) Skattebonde Hans Jenssen
(=1631-03 ... ) Indester (dk) Bendt Christensen
Lerberg 1 Gård 2:
(=1630-10 ... =1631-03) Indester (dk) Erich Anderssen
(=1631-03 ... ) Skattebonde Erich Anderssen
Brukare per fastighet

Brukare per fastighet för Lerberg 2

Fastighetsbeteckning
Brukarskap
Lerberg 2 Gård 1:
(<=1612 ... <1618) Skattebonde Biörn Olssen
(<=1618 ... =1630) Skattebonde Lars Olufsen
(<=1630-10 ... = ) Skattebonde Lars Olufsen
Lerberg 2 Gård 2:
(<=1628-07 ... 1630) Indester (dk) Bendt Anderssen d.y.
(=1630-02 ... =1630-10) Skattebonde Bendt Anderssen d.y.
(<=1630-10 ... 1631-03) Indester (dk) Bendt Anderssen d.y.
(<=1634-03 ... ) Indester (dk) Ambiörn Pederssen
Brukare per fastighet

Brukare per fastighet för Lerberg 3

Fastighetsbeteckning
Brukarskap
Lerberg 3 Gård 1:
(1612 ... <1618) Skattebonde Torbiörn Nilsen
(<=1618 ... =1629) Skattebonde Bendt Anderssen d.ä.
(=1629 ... =1631-03) Indester (dk) Bendt Anderssen d.ä.
(=1631-03 ... <1636-03) Skattebonde Bendt Anderssen d.ä.
(=1636-03 ... <1637-10) Skattebonde Carl Anderssen
(=1637-10 ... ) Skattebonde Bendt Anderssen d.ä.
Lerberg 3 Gård 2:
(<=1618 ... =1629) Indester (dk) Hans Nielssen
(=1629 ... =1631-03) Skattebonde Hans Nielssen
(=1631-03 ... ) Indester (dk) Hans Nielssen
Lerberg 3 Hus 1618-1:
(<=1618 ... <1628-01) Indester (dk) Ambjörn Olssen
Brukare per fastighet

Brukare per fastighet för Lerberg 4

Fastighetsbeteckning
Brukarskap
Lerberg 4 Gård 1:
(<=1612 ... <1618) Skattebonde Lauritz Olssen
(<=1618 ... <1628) Indester (dk) Torbjörn Suendssen
(<=1628-01 ... ) Skattebonde Torbjörn Suendssen
Lerberg 4 Gård 2:
(<=1612 ... <1618) Indester (dk) Suend Olssen
(<=1618 ... <1628) Skattebonde Suend Olssen
(<=1628 ... ) Indester (dk) Suend Olssen
Brukare per fastighet

Brukare per fastighet för Lerberg 5

Fastighetsbeteckning
Brukarskap
Lerberg 5 Gård 1:
(<=1612 ... <1618) Skattebonde Tore Pedersen
(<=1618 ... ) Skattebonde Lauritz Börgessen
Lerberg 5 Hus 1618-1:
(<=1618 ... <1628-01) Indester (dk) Klemend Torkildssen
Lerberg 5 Hus 1618-2:
(<=1618 ... <1628-01) Indester (dk) Anders Olssen
Brukare per fastighet

Brukare per fastighet för Lerberg 6

Fastighetsbeteckning
Brukarskap
Lerberg 6 Gård 1:
( ... ) Skattebonde Börre Andersen
(<=1612 ... <1628) Skattebonde Oluf Olufssen
(<=1628 ... <1634-03) Indester (dk) Oluf Olufssen
(<=1634-03 ... ) Indester (dk) Anders Hanssen
Lerberg 6 Gård 2:
(<=1612 ... =1631-03) Indester (dk) Bendt Hanssen
Lerberg 6 Gård 3:
(<=1618 ... <1628) Indester (dk) Anders Börgessen
(<=1628 ... ) Skattebonde Anders Börgessen
Brukare per fastighet

Brukare per fastighet för Lerberg by

Fastighetsbeteckning
Brukarskap
Lerberg Hus 1612-1:
(<=1612 ... <1628) Indester (dk) Peder Ambjörnsson
Lerberg Hus 1612-2:
(<=1612 ... <1628) Indester (dk) Oluf Jenssen
Lerberg Hus 1612-3:
(<=1612 ... <1628) Indester (dk) Gunnill Olofs Maka
Lerberg Hus 1612-4:
(<=1612 ... <1628) Indester (dk) Kristina Jennses Maka
Lerberg Hus 1612-6:
(<=1612 ... <1628) Indester (dk) Ingeborg Suendses Maka
Lerberg Hus 1612-7:
(<=1612 ... <1628) Indester (dk) Börge Anderssen
Lerberg Hus 1628-1:
(<=1628-01 ... <1633-03) Indester (dk) Suend Olssen
Lerberg Hus 1628-10:
(<=1628-07 ... <1630-10) Indester (dk) Jens Nielssen
Lerberg Hus 1628-2:
(<=1628-01 ... 1628-07) Indester (dk) Olle Ollessen
Lerberg Hus 1628-3:
(<=1628-01 ... <1628-07) Indester (dk) Anders Pederssen
Lerberg Hus 1628-4:
(<=1628-01 ... <=1628-07) Indester (dk) Anders Bendtssen
Lerberg Hus 1628-6:
(<=1628-01 ... ) Indester (dk) Helge Börresen
Lerberg Hus 1628-7:
(<=1628-01 ... <=1633-03) Indester (dk) Ambiörn Erichssen
Lerberg Hus 1628-9:
(<=1628-01 ... <1634-03) Indester (dk) Anders Pederssen
Lerberg Hus 1629-2:
(=1629 ... =1630) Indester (dk) Joen Joenssen
Lerberg Hus 1629-3:
(=1629 ... =1630) Indester (dk) Anna Börres Maka
Lerberg Hus 1636-2:
(<=1636-03 ... ) Indester (dk) Helle Biörnssen
Lerberg Hus 1637-1:
(<=1637-10 ... ) Indester (dk) Erich Anderssen
Lerberg Hus 1637-2:
(<=1637-10 ... ) Indester (dk) Helle Anderssen
Lerberg Hus 1637-3:
(<=1637-10 ... ) Indester (dk) Erich Anderssen