Brukare per fastighet för Långenäs

Fastighetsbeteckning
Brukarskap
Långenäs Gård 1:
(<=1628 ... =1629) Stedebonde (dk) Truels Bendssen
(=1629 ... =1630) Indester (dk) Truels Bendssen
(=1630-02 ... =1630-10) Stedebonde (dk) Truels Bendssen
(=1630-10 ... =1631-03) Indester (dk) Truels Bendssen
(=1631-03 ... <=1633-03) Stedebonde (dk) Truels Bendssen
(=1633-03 ... ) Stedebonde (dk) Tuels Pederssen
(<1646 ... <1654) Kronobonde Truls Bengtsson *före 1633
(<=>1654 ... <=>1655) Kronobonde Truls Bengtssons Maka
(<=>1655 ... <=1662) Åbo Rasmus Eriksson
Långenäs Gård 2:
(<=1628 ... =1629) Indester (dk) Carl Truelssen
(=1629 ... =1630) Stedebonde (dk) Carl Truelssen
(=1630-02 ... =1630-10) Indester (dk) Carl Truelssen
(=1630-10 ... =1631-03) Stedebonde (dk) Carl Truelssen
(=1631-03 ... ) Indester (dk) Carl Truelssen