Brukare per fastighet för Kyrkotorp 1

Fastighetsbeteckning
Brukarskap
Kyrkotorp 1 Gård 1:
(<=1612 ... <1618) Skattebonde Peder Biörnssen
(<=1618 ... ) Skattebonde Peder Pederssen
Kyrkotorp 1 Gård 2:
(<=1612 ... 1628-07) Indester (dk) Anders Biörnssen
(<=1628-01 ... ) Indester (dk) Biörn Anderssen
Kyrkotorp 1 Gård 3:
(<=1612 ... <1628) Indester (dk) Bereta Kieldses Maka
(<=1618 ... ) Indester (dk) Anders Kieldssen
Kyrkotorp 1 Gård 4:
(<=1612 ... ) Indester (dk) Börje Pederssen
Brukare per fastighet

Brukare per fastighet för Kyrkotorp 2

Fastighetsbeteckning
Brukarskap
Kyrkotorp 2 Gård 1:
(<=1612 ... <1628) Stedebonde (dk) Anders Lauritzen
(<=1628 ... =1629) Änka Ellen Anderses Maka
(=1629 ... =1630) Stedebonde (dk) Laurs Anderssen
(=1630-02 ... =1630-10) Änka Ellen Anderses Maka
(=1630-10 ... =1631-03) Stedebonde (dk) Laurs Anderssen
(=1631-03 ... ) Änka Ellen Anderses Maka
Brukare per fastighet

Brukare per fastighet för Kyrkotorp 3

Fastighetsbeteckning
Brukarskap
Kyrkotorp 3 Gård 1:
(<=1612 ... <1628) Stedebonde (DK) Bengt Erichssen
(<=1612 ... <1628) Stedebonde (DK) Peder Bengtssen
(<=1628 ... ) Stedebonde (dk) Anders Anderssen
Kyrkotorp 3 Gård 2:
(<=1612 ... <1628) Indester (dk) Erik Pederssen
(<=1628-01 ... =1629) Indester (dk) Gundel Eriks Maka
(=1629 ... =1630-02) Indester (dk) Laurs Erichssen
(=1630-02 ... 1630-10) Indester (dk) Gundel Eriks Maka
(=1630-10 ... =1631-03) Indester (dk) Laurs Erichssen
(=1631-03 ... <1633-03) Indester (dk) Gunder Erichssen
(=1633-03 ... ) Indester (dk) Laurs Erichssen