Brukare per fastighet för Korndal

Fastighetsbeteckning
Brukarskap
Korndal Gård 1:
(<=1612 ... <1628) Stedebonde (dk) Laurs Torstenssen
(<=1628 ... =1629) Indester (dk) Lauritz Lauritzen
(=1629 ... =1630) Stedebonde (dk) Lauritz Lauritzen
(=1630-02 ... 1630-10) Indester (dk) Lauritz Lauritzen
(=1630-10 ... =1631-03) Stedebonde (dk) Lauritz Lauritzen
(=1631-03 ... ) Indester (dk) Lauritz Lauritzen
Korndal Gård 2:
(<=1612 ... <1628) Indester (dk) Peder Anderssen
(<=1628 ... =1629) Stedebonde (dk) Peder Anderssen
(=1629 ... =1630) Indester (dk) Peder Anderssen
(=1630-02 ... =1630-10) Stedebonde (dk) Peder Anderssen
(=1630-10 ... =1631-03) Indester (dk) Peder Anderssen
(=1631-03 ... ) Stedebonde (dk) Peder Anderssen
Korndal Gård 3:
(<=1628 ... ) Indester (dk) Thore Madtssen