Brukare per fastighet för Grisebo

Fastighetsbeteckning
Brukarskap
Grisebo Gård 1:
(<=1612 ... ) Stedebonde (dk) Mårten Bendtssen
Grisebo Gård 2:
(<=1628 ... ) Indester (dk) Peder Olssen
Grisebo Gård 3:
(<=1628 ... ) Indester (dk) Peder Bendtssen
Grisebo Gård 4:
(<=1628-01 ... =1630-10) Indester (dk) Anders Bendtssen
(<=1630-10 ... ) Indester (dk) Bent Anderssen
Grisebo Hus 1628-1:
(<=1628-01 ... <1628-07) Indester (dk) Olof Pederssen