Brukare per fastighet för Frebo 1

Fastighetsbeteckning
Brukarskap
Frebo 1 Gård 1:
(<=1612 ... ) Stedebonde (dk) Bendt Göstassen
Frebo 1 Gård 2:
(<=1612 ... <1628) Indester (dk) Elin Rasmuses Maka
(<=1628-01 ... =1629) Indester (dk) Torkel Gundessen
(=1629 ... ) Indester (dk) Assmund Börressen
Frebo 1 Gård 3:
(<=1628-01 ... ) Indester (dk) Laurs Joenssen
Brukare per fastighet

Brukare per fastighet för Frebo 2

Fastighetsbeteckning
Brukarskap
Frebo 2 Gård 1:
(<=1612 ... <1628) Stedebonde (dk) Anders Börgessen
(<=1628 ... <=1634-03) Stedebonde (dk) Anders Laurssen
(<=1634-03 ... 1680) Stedebonde (dk) Giösta Anderssen *omkring 1614