Brukare per fastighet för Fjälebo 1

Fastighetsbeteckning
Brukarskap
Fjälebo 1 Gård 1:
(<=1612 ... <1628) Stedebonde (dk) Anders Anderssen
(<=1628 ... ) Stedebonde (dk) Oluff Anderssen
(<1646 ... ) Kronobonde Olof Andersson *före 1618
(<=1658 ... 1682) Kronobonde Albrekt Karlsson *före 1637
Fjälebo 1 Gård 2:
(<=1612 ... <1628) Indester (dk) Lauritz
(<=1628-07 ... ) Indester (dk) Torkel Gundessen
Brukare per fastighet

Brukare per fastighet för Fjälebo 2

Fastighetsbeteckning
Brukarskap
Fjälebo 2 Gård 1:
(<=1612 ... <1628) Stedebonde (dk) Peder Hellessen
(<=1628-01 ... 1628-07) Stedebonde (dk) Bendt Giöstassen
(<=1628-07 ... ) Stedebonde (dk) Anders Giöstassen
Fjälebo 2 Gård 2:
(<=1612 ... <1628) Indester (dk) Gustaf Lauritzen
(<=1628 ... ) Indester (dk) Oluf Giöstassen
Fjälebo 2 Hus 1628-1:
(<=1628 ... ) Indester (dk) Niels Giöstassen