Brukare per fastighet för Bisterkulla

Fastighetsbeteckning
Brukarskap
Bisterkulla Gård 1:
(<=1628 ... =1629) Stedebonde (dk) Tore Olssen
(=1629 ... =1630) Indester (dk) Tore Olssen
(=1630-02 ... =1630-10) Stedebonde (dk) Tore Olssen
(=1630-10 ... 1631-03) Indester (dk) Truels Bendssen
(=1631-03 ... <=1633-03) Stedebonde (dk) Tore Olssen
Bisterkulla Gård 2:
(<=1628 ... =1629) Indester (dk) Björn Börresen
(=1629 ... =1630) Stedebonde (dk) Björn Börresen
(=1630-02 ... =1630-10) Indester (dk) Björn Börresen
(=1630-10 ... =1631-03) Stedebonde (dk) Björn Börresen
(=1631-03 ... <1633-03) Indester (dk) Björn Börresen
(<=1633-03 ... ) Stedebonde (dk) Björn Börresen
(<1646 ... ) Frälsebonde Björn Börresen
Bisterkulla Hus 1628-1:
(<=1628-01 ... ) Indester (dk) Bendt Ambiörnssen
(=1631-03 ... 1632-03) Indester (dk) Bend Lauritssen