Brukare per fastighet för Öjersbo

Fastighetsbeteckning
Brukarskap
Öjersbo Gård 1:
(<=1612 ... <1618) Skattebonde Bendt Olufssen
(<=1618 ... =1629) Indester (dk) Bendt Börgessen
(=1629 ... =1630) Skattebonde Bendt Börgessen
(=1630-02 ... 1630-10) Indester (dk) Bendt Börgessen
(=1630-10 ... =1631-03) Skattebonde Bendt Börgessen
(=1634-03 ... ) Indester (dk) Bendt Börgessen
Öjersbo Gård 2:
(<=1612 ... <1618) Indester (dk) Anders Pederssen
(<=1618 ... <1628) Skattebonde Anders Pederssen
(<=1628 ... ) Indester (dk) Peder Andersen
Öjersbo Gård 3:
(<=1612 ... <1628) Indester (dk) Joen Erichssen
(<=1628 ... =1629) Skattebonde Joen Erichssen
(=1629 ... =1630) Indester (dk) Joen Erichssen
(=1630-02 ... =1630-10) Skattebonde Joen Erichssen
(=1630-10 ... =1631-03) Indester (dk) Joen Erichssen
(=1631-03 ... ) Skattebonde Joen Erichssen
Öjersbo Hus 1637-1:
(1637-10 ... ) Indester (dk) Anders Anderssen