Brukare per fastighet för Älvsåkersby 1

Fastighetsbeteckning
Brukarskap
Älvsåkersby 1 Gård 1:
(<=1612 ... <1628) Skattebonde Erich Anderssen
(<=1618 ... <1628) Indester (dk) Peder Erichssen
(<=1628 ... =1629) Skattebonde Peder Erichssen
(<=1628-01 ... =1628-07) Indester (dk) Siri Erichs Maka
(=1629 ... =1630) Indester (dk) Peder Erichssen
(=1630-02 ... <1633-03) Skattebonde Peder Erichssen
(<=1633-03 ... ) Skattebonde Anders Hellessen
Älvsåkersby 1 Gård 2:
(<=1618 ... <1628-01) Indester (dk) Kirsten Anderses Maka
Älvsåkersby 1 Gård 3:
(<=1618 ... =1629) Indester (dk) Joen Olssen
(=1629 ... =1630-02) Skattebonde Joen Olssen
(=1630-10 ... =1631-03) Änka Kirsten Joens Maka
(=1631-03 ... ) Indester (dk) Laurids Joenssen
Brukare per fastighet

Brukare per fastighet för Älvsåkersby 2

Fastighetsbeteckning
Brukarskap
Älvsåkersby 2 Gård 1:
(<=1612 ... <1628) Skattebonde Niels Anderssen
Älvsåkersby 2 Gård 2:
(<=1618 ... 1628) Indester (dk) Thore Nielssen
(<=1628 ... ) Skattebonde Tore Nilsson
Älvsåkersby 2 Gård 3:
(<=1618 ... =1628-07) Indester (dk) Oluf Sueningssen
Älvsåkersby 2 Gård 4:
(<=1618 ... <=1628-01) Indester (dk) Laurs Hellessen
Brukare per fastighet

Brukare per fastighet för Älvsåkersby 3

Fastighetsbeteckning
Brukarskap
Älvsåkersby 3 Gård 1:
(<=1612 ... ) Skattebonde Anders Bendtssen
Älvsåkersby 3 Gård 2:
(<=1618 ... <1628-01) Indester (dk) Erik Anderssen
Älvsåkersby 3 Gård 3:
(<=1618 ... ) Indester (dk) Oluf Anderssen
Älvsåkersby 3 Gård 4:
(<=1618 ... ) Indester (dk) Oluf Bendtssen
Brukare per fastighet

Brukare per fastighet för Älvsåkersby 4

Fastighetsbeteckning
Brukarskap
Älvsåkersby 4 Gård 1:
(<=1612 ... <1618) Skattebonde Biörn Ambiörnssen
(<=1618 ... =1628-07) Indester (dk) Gundell Biörns Maka
Älvsåkersby 4 Gård 2:
(<=1618 ... <1628) Indester (dk) Hans Olssen
(<=1628 ... ) Skattebonde Hans Olssen
Älvsåkersby 4 Gård 3:
(<=1618 ... <1634-03) Indester (dk) Anders Tordssen
Älvsåkersby 4 Gård 4:
(<1618 ... <1628) Skattebonde Laurs Anderssen
(<=1628 ... ) Indester (dk) Laurs Anderssen
Brukare per fastighet

Brukare per fastighet för Älvsåkersby by

Fastighetsbeteckning
Brukarskap
Älvsåkersby Hus 1628-1:
(<=1628-01 ... ) Indester (dk) Anders Hanssen
Älvsåkersby Hus 1628-10:
(<=1628-01 ... <1633-03) Indester (dk) Anders Suenske
(=1628-07 ... =1630) Indester (dk) Oluf Suenske
Älvsåkersby Hus 1628-11:
(1628-01 ... =1630-10) Indester (dk) Laduig Laurssen
Älvsåkersby Hus 1628-12:
(<=1628-01 ... =1628-07) Indester (dk) Gertrud Börres Maka
Älvsåkersby Hus 1628-13:
(=1628-07 ... =1630-10) Indester (dk) Laurs Olssen d.y.
Älvsåkersby Hus 1628-2:
(<=1628-01 ... <=1628-07) Indester (dk) Lauritz Joenssen
Älvsåkersby Hus 1628-3:
(<=1628-01 ... 1630-10) Indester (dk) Ambiörn Börressen
(=1630-10 ... <1633-03) Indester (dk) Börta Ambjörns Maka
(<=1633-03 ... ) Indester (dk) Joen Jenssen
Älvsåkersby Hus 1628-4:
(<=1628-01 ... <=1628-07) Indester (dk) Anders Tordssen
Älvsåkersby Hus 1628-5:
(<=1628-01 ... <1631-03) Indester (dk) Suend Olssen
Älvsåkersby Hus 1628-6:
(<=1628-01 ... =1630-10) Indester (dk) Laurs Olssen d.ä.
Älvsåkersby Hus 1628-7:
(<=1628-01 ... ) Indester (dk) Anders Biörnssen
Älvsåkersby Hus 1628-8:
(<=1628-01 ... ) Indester (dk) Torkel Olssen
Älvsåkersby Hus 1628-9:
(<=1628-01 ... ) Indester (dk) Peder Olssen
Älvsåkersby Hus 1629-1:
(=1629 ... 1631-03) Indester (dk) Gundella Biörns Maka
(=1631-03 ... ) Indester (dk) Biörn Biörnssen
Älvsåkersby Hus 1629-2:
(=1629 ... =1630) Indester (dk) Anders Ambjörnssen
Älvsåkersby Hus 1630-1:
(=1630-10 ... ) Indester (dk) Peder Bendssen
Älvsåkersby Hus 1631-1:
(=1631-03 ... ) Indester (dk) Börre Giöstassen
Älvsåkersby Hus 1631-2:
(=1631-03 ... ) Indester (dk) Hualldor Olssen
Älvsåkersby Hus 1631-3:
(1631-03 ... ) Indester (dk) Lauridz Mogenssen
Älvsåkersby Hus 1636-1:
(1636-03 ... ) Indester (dk) Rasmus Biörnssen