Personakt

876,936,1004 Bengt Torstensson

Åbo Sundstorp. Blev ca 82 år.

Född:omkring 1613 1)
Kaldzmand:1668-10-08 Sundstorp, Fjärås sn, (N) 2)Hand Koch i Eskatorp, hans kaldzmand Torkel Jensen i Sundstorp och Bendt ibid som steffnde Joen Hochensen i Dagsnaas for 5 d hand leffuerede hanem paa en bistoch for gangen åhr och hand bekom huarchen penger eller bistochen igien. Blef hand tillfundet at betale samme till kraff eller lida skam och werdering efter lag och ...
Mantalsskriven man:1669 Sundstorp, Fjärås sn, (N) 3)
Bosatt:1669 Sundstorp 2, Fjärås sn, (N) 4)
Mantalsskriven man:1670 Sundstorp, Fjärås sn, (N) 5)
Mantalsskriven man:1671 Sundstorp, Fjärås sn, (N) 6)
Mantalsskriven man:1672 Sundstorp, Fjärås sn, (N) 7)
Mantalsskriven man:1673 Sundstorp, Fjärås sn, (N) 8)
Bosatt:1674 Sundstorp 2, Fjärås sn, (N) 4)
Mantalsskriven man:1674 Sundstorp, Fjärås sn, (N) 9)
Mantalsskriven man:1675 Sundstorp, Fjärås sn, (N) 10)
Mantalsskriven man:1676 Sundstorp, Fjärås sn, (N) 11)
Mantalsskriven man:1677 Sundstorp, Fjärås sn, (N) 12)
Bosatt:1678 Sundstorp 2, Fjärås sn, (N) 4)
Mantalsskriven man:1678 Sundstorp, Fjärås sn, (N) 13)
Mantalsskriven man:1679 Sundstorp, Fjärås sn, (N) 14)
Bosatt:1681 Sundstorp 2, Fjärås sn, (N) 4)
Mantalsskriven man:1681 Sundstorp, Fjärås sn, (N) 15)
Mantalsskriven man:1682 Sundstorp, Fjärås sn, (N) 16)
Mantalsskriven man:1683 Sundstorp, Fjärås sn, (N) 17)
Mantalsskriven man:1684 Sundstorp, Fjärås sn, (N) 18)
Mantalsskriven ...:1685 Sundstorp, Fjärås sn, (N) 19)
Mantalsskriven vanför:1686 Sundstorp, Fjärås sn, (N) 20)
Mantalsskriven vanför:1687 Sundstorp, Fjärås sn, (N) 21)
Mantalsskriven utgammal:1688 Sundstorp, "Torkel Anderssonsgård", Fjärås sn, (N) 22)vanför
Bosatt:1689 Sundstorp 2, Fjärås sn, (N) 4)krömpl
Mantalsskriven man:1689 Sundstorp, "Torkel Anderssonsgård", Fjärås sn, (N) 23)krömpl.
Bosatt:1690 Sundstorp 2, Fjärås sn, (N) 4)gångande tiggare
Mantalsskriven inhyses:1690 Sundstorp, "Torkel Anderssonsgård", Fjärås sn, (N) 24)gångande tiggare
Bosatt:1691 Sundstorp 2, Fjärås sn, (N) 4)gångande tiggare
Mantalsskriven tiggare:1692 Sundstorp, "Torkel Anderssonsgård", Fjärås sn, (N) 25)
Mantalsskriven inhyses:1693 Sundstorp, "Torkel Anderssonsgård", Fjärås sn, (N) 26)tiggare
Mantalsskriven tiggare:1694 Sundstorp, "Torkel Anderssonsgård", Fjärås sn, (N) 27)
Mantalsskriven allmosehjon:1695 Sundstorp, "Torkel Anderssonsgård", Fjärås sn, (N) 28)
Död:1695-02-27 Hultet, Fjärås sn, (N) 1)Om Onssdhagen affssomnadhe Sal(ige) Bengtt Torstensson på Hultett som i Ecttenskap tuänne resor leffuat Hadhe (1) medh Sal(iga) Byrta Seffuedz dhotter 4 åhr ock afflat 1. Son. (2) effter 2 åhrs Enklinge Ståndh med Sin Quarlåthna Hustru Karin Lars dhotter 38. åhr och afflat 6 St barn, 4 Söner och 2 dhöttrar, Siuker Warett 8 dhagar föruthan långlig opasselighett, 82 åhra Gammal och Begroffuen d(en) 3. Martij Dnca Latare

Äktenskap med 877,937,1005 Karin Larsdotter (~1632 - 1702)

Vigsel:omkring 1658 1)

Barn:
438,502 Torsten Bengtsson (~1656 - 1734)
468 Jon Bengtsson (~1660 - ~1726)
Ingerd Bengtsdotter (1668 - 1741)

Noteringar

Kallas Bengt Torsson enl mtl 1671 och Bengt Torkelsson 1678


Källor

1)Död o Begravningsbok Fjärås
  
2)Fjäre häradsrätt Dombok
  
3)Mantalslängd Fjärås 1669
  
4)Mantalslängd
  
5)Mantalslängd Fjärås 1670
  
6)Mantalslängd Fjärås 1671
  
7)Mantalslängd Fjärås 1672
  
8)Mantalslängd Fjärås 1673
  
9)Mantalslängd Fjärås 1674
  
10)Mantalslängd Fjärås 1675
  
11)Mantalslängd Fjärås 1676
  
12)Mantalslängd Fjärås 1677
  
13)Mantalslängd Fjärås 1678
  
14)Mantalslängd Fjärås 1679
  
15)Mantalslängd Fjärås 1681
  
16)Mantalslängd Fjärås 1682
  
17)Mantalslängd Fjärås 1683
  
18)Mantalslängd Fjärås 1684
  
19)Mantalslängd Fjärås 1685
  
20)Mantalslängd Fjärås 1686
  
21)Mantalslängd Fjärås 1687
  
22)Mantalslängd Fjärås 1688
  
23)Mantalslängd Fjärås 1689
  
24)Mantalslängd Fjärås 1690
  
25)Mantalslängd Fjärås 1692
  
26)Mantalslängd Fjärås 1693
  
27)Mantalslängd Fjärås 1694
  
28)Mantalslängd Fjärås 1695