Personakt Antavla

Anna Jönsdotter

Blev högst 73 år.

Far:Jöns Andersson (~1726 - 1792)
Mor:N N (- <1784)

Född:1759 1)
Bosatt:mellan 1783 och 1784 Hede 1, Nidingen, Tölö sn, (N) 2)
Bosatt:1784 Hede 1, Tölö sn, (N) 3)
Bosatt:mellan 1784 och 1789 Hede 1, Nidingen, Tölö sn, (N) 2)
Bosatt:1785 Hede 1, Tölö sn, (N) 3)
Bosatt:1789 Hede 1, Tölö sn, (N) 3)
Bosatt:mellan 1789 och 1794 Hede 1, Nidingen, Tölö sn, (N) 2)struken
Bosatt:1790 Hede 1, Tölö sn, (N) 3)
Bosatt:1791 Hede 1, Tölö sn, (N) 3)Hans Börjessons E:a
Domboksutdrag:1794-10-25 Hede, Tölö sn, (N) 4)Fjäre HR 1794HT:45

SD. Företogs thet från sista Ting och § 67. uppskjutne mål emellan Änkan Anna Jönsdotter på Nidingen emot sin Swåger Sören Larsson i Hwarla och sin Swärmoder Gunila Hansdotter samt Hennes Son Erik Börgesson på Nidingen och Gunne Andersson i Hwarla, rörande answar för öfwerwåld , hwarwid sig instälte K(äran)dens Fullmägtig Hr Rådmannen Ek emot S(varande)ne, utom Gunne Andersson, hwilken bewisligen icke blifwit kungjord om H(äradsjrättens sista Utslag, samt S(varanjden Erik Börgesson, för hwilken Sören såsom Ombud swarade och ingaf ett skrifteligt yttrande, af innehåll, at Erik icke skall gjort något öfwerwåld.
På lika sätt, förklarade sig och the närwarande Swarander, hwarföre uppå kärande Fullmägtigens begäran, at få inkalla wittnen, målet uppskjöts till then 10de i nästa månad, tå P(arter)ne, wid förlust af widare uppskof, sig åter böra infinna.
 
Död:1832-06-25 Annestorp 5, Lindome sn, (O) 1)

Äktenskap med Hans Börjesson (1755 - 1790)

Vigsel:1783-12-04 Onsala sn, (N) 5)Han Hede Tölö, hon Vässingsö, Onsala

Barn:
Beata Hansdotter (1789 - 1789)
Beata Kajsa Hansdotter (1790 - 1790)

Äktenskap med Andreas Larsson (1753 - 1828)

Vigsel:1794-12-12 Tölö sn, (N) 6)Han änkling Berga Lindome, hon änka Nidingen Hede

Källor

1)Död o Begravningsbok Lindome
  
2)Tölö Husförhörslängd
  
3)Mantalslängd
  
4)Dombok
  
5)Vigselregister Onsala
  
6)Vigselregister Tölö