Personakt

Börta Andersdotter

Blev högst 72 år.

Född:1725-12 1)
Bosatt:1780 Skårby 6, Tölö sn, (N) 2)
Bosatt:mellan 1780 och 1784 Skårby 6, backhus, Tölö sn, (N) 3)
Bosatt:1784 Skårby 6, inhyse, Tölö sn, (N) 2)
Bosatt:1791 Skårby 6, Tölö sn, (N) 2)
Död:1798-06-11 Skårby 7, Tölö sn, (N) 1)
Bouppteckning:1798-07-16 Skårby 7, Gläshålan, Tölö sn, (N) 4)Fjäre HR 14:1193

"Börta Andersdotter som aflidit 12 Juni innevarande år och effterlemnat sig Enkomannen Bärndt Biörnsson uttan barn"
 

Äktenskap med Berent Björnsson Skårberg (1729 - 1817)

Vigsel:1776-12-28 Tölö sn, (N) 5)Han änkeman Skårby Glässhålan, hon piga Höglanda

Källor

1)BA Tölöregister
  
2)Mantalslängd
  
3)Tölö Husförhörslängd
  
4)Bouppteckning
  
5)Vigselregister Tölö