Personakt

Anders Persson

Sockenskomakare. Blev 70 år.

Född:1743-12-11 Fjällebo, Älvsåker sn, (N) 1)Skogsbo yttre rote
Bosatt:från 1759 Fjällebo 2, Stora, Älvsåker sn, (N) 2)Ägare: Herr baron Silfverskjöldffg mtl 1759
Bosatt:1762 Varla, Tölö sn, (N) 2)Bror Anders till Hvarla
Bosatt:1763 Varla 11, Kockagård, Tölö sn, (N) 3)noterades i husförhör Kåckagården 1762-1765 en dräng Anders och en piga Maret utan födelseår.
Bosatt:omkring 1810 Stenen, Älvsåker sn, (N) 4)Husförhör 1810...19: Sängliggande får fattigmedel
Död:1814-03-21 Stenen (vid), Älvsåker sn, (N) 5)Skogsbo roteTorrwerk?

Äktenskap med Maret Trulsdotter (~1735 - 1805)

Vigsel:1763-06-26 Varla 11, Kockagård, Tölö sn, (N) 3)han dräng, hon piga

Barn:
Johannes Andersson (1773 - <1803)

Noteringar

Älvsåker, 1813-01-12
År 1813 d: 12 Januarii hölts efter förut skedd pålysning laglig Sockenstämma uti
Elfsåkers Församling då följande afgjordes
1:mo
Räknades förflutna årets [pung]:
pengar och befanns vara 13 Rd [riksdaler] 10 [skilling] Rg:[sed] [riksgäldssedlar]
2:do
inlemnade 1811 års Kyrkvärd 1812 års Fattig-pengar neml. 59 Rd 4 [skilling] 9 rst
[runstycke]; men sedan 10 Rd. som blifvit anordnade till Sjuke och aflidne
fattige blef återstoden till delning 49 Rd. åt följande fattige neml:n
3:tio
Rd. [skilling]
Börje Jönsson i Dahlen 4. 24. Nils Börjesson i Sigga
afl. Tores hustru i Hjelmared 1. 24. Torkil Månsson
Kyrkoväcktarens hustru 3. Mannen
Pehr Pehrsson i Asserdahl 1. 24. Torkil Månsson
Maria vid Siggalid 2. 24. Nils Börjesson
Britta vid Öijarsbo 2. 24. Hindrick Anderson
Catharina i Ahlafors 2. 24. Kyrkoväcktaren
Karin Jönsdotter i Hjelmared 5. Torkel Månsson
Petronella i Ahlafors 1. 24. Kyrkovärden
Andreas Nilssons hustru i Lerberg 1. 24. Christian Pehrsson
Abr. Bergs Enka 1. 24. Hindrik Andersson
Lars i Långenäs 24. Olof Pettersson
Jonas Flincks små barn 2. Nils i Ramberg
Anna Andersdotter vid Ahlafors 1. 24. Kyrkovärden
Anders Pehrsson vid Stenen 2. Nils i Ramberg
Eric Andersson i Rågdahl 1. Dito
Anna Maria Carlsdotter i Alafors 1. Kyrkovärden
Anders vid Broen i Hjelmared 1. Torkil Månsson
Maria Börjesdotter vid Korndahl 1. Nils i Ramberg
Till Börtas Kista Hafredahl 2. 24. Hindrik Andersson
Till en Obenämnd 2. 24. S:a 42:1/2 Rd
resten nederlägges i kistan


Källor

1)Ingun Adolfsson avskrift födde Älvsåker
  
2)Mantalslängd
  
3)Vigselregister Tölö
  
4)Husförhör Älvsåker
  
5)Död o Begravningsbok Älvsåker