Personakt Antavla

278 Anders Jönsson

Åbo, Hjälmared 2 "Olof Olofssons gård", Rotemästare. Blev ca 73 år.

Far:556 Jens Hanssen

Född:omkring 1624 1)Hjälmared (trol), Älvsåker sn, (N)
Mantalsskriven man:1657 Hjälmared 2, Älvsåker sn, (N) 2)
Stämd och stämde:1668-01-25 Hjälmared, Älvsåker sn, (N) 3)Noch haffde Dirrick Bex, med kaldzmand Lars Mogensen i Clausbierg, och Hans Andersen i Haebierg, ladet hidsteffne Per Hansen i Allafors och Börge Andersen ibid. angaaande et ållafiske som nu anden gaard under bruges. Men det han Trip har i sin jordebog opfört og med rette ligger til Per och Börges gaard, och eskar deris hiemmel, hure det ehr kommet der i fra gaarden, med widnen til et andet ting.
Mötte bönderne och sagde at det haffuer waeret der i fraa gaarden saa lange, well 40 åhr, och inted de kunde wida hure det til fore der med ehr til gååat, som de well med sogne witne kunde bewisa. Och haffde med kaldzman Ambjörn Persson i Lerberg och Hans Bendtsen ibid. ladet hidsteffne dem som brugat samme ållafisket nembl: Anders Jensen i Hielmeröd, Erik Hansen ibid. Anders Olsen ibid. med deris medfölgere at fremlegge deris besked at bruge det och reigta förste ting.
 
Mantalsskriven man:1669 Hjälmared 2, Älvsåker sn, (N) 4)
Mantalsskriven man:1670 Hjälmared 2, Älvsåker sn, (N) 5)
Mantalsskriven man:1671 Hjälmared 2, Älvsåker sn, (N) 6)
Mantalsskriven man:1672 Hjälmared 2, Älvsåker sn, (N) 7)
Mantalsskriven man:1673 Hjälmared 2, Älvsåker sn, (N) 8)
Mantalsskriven man:1674 Hjälmared 2 "Anders Jönssonsgård", Älvsåker sn, (N) 9)
Mantalsskriven man:1675 Hjälmared 2, Älvsåker sn, (N) 10)
Mantalsskriven man:1676 Hjälmared 2, Älvsåker sn, (N) 11)
Mantalsskriven man:1677 Hjälmared 2, Älvsåker sn, (N) 12)
Mantalsskriven man:1678 Hjälmared 2, Älvsåker sn, (N) 13)
Mantalsskriven man:1679 Hjälmared 2, Älvsåker sn, (N) 14)
Mantalsskriven man:1681 Hjälmared 2, Älvsåker sn, (N) 15)
Mantalsskriven man:1682 Hjälmared 2, Älvsåker sn, (N) 16)
Mantalsskriven man:1683 Hjälmared 2, Älvsåker sn, (N) 17)
Bosatt:1683 Hjälmared 2, Älvsåker sn, (N) 18)
Mantalsskriven man:1684 Hjälmared 2, Älvsåker sn, (N) 19)
Mantalsskriven man:1685 Hjälmared 2, Älvsåker sn, (N) 20)
Mantalsskriven man:1686 Hjälmared 2, Älvsåker sn, (N) 21)
Mantalsskriven utgammal:från 1687 till 1688 Hjälmared 2, Älvsåker sn, (N) 22)
Rusthållare:till 1687-02-16 Hjälmared, Älvsåker sn, (N) 23)Ryttare Anders Carlsson, Korpral Petter Hulth andra Korpralskapet, Ryttmästare Fredrik Köhlers Compagni, Rutger von Aschebergs "Änkedrottningens livregemente till häst"
Mantalsskriven under barnen:från 1690 till 1697 Hjälmared 2 "Anders Jönssonsgård", Älvsåker sn, (N) 22)
Död:1697-09-19 Hjälmared 2, Älvsåker sn, (N) 24)

Äktenskap med 279 Karin Andersdotter (1635 - 1693)

Vigsel:omkring 1660 2)

Barn:
Karin Andersdotter (~1660 - 1707)
Jöns Andersson (~1662 - >1723)
139 Elin Andersdotter (~1662 - 1736)
Per Andersson (~1666 - ~1704)
Anders Andersson (~1670 - 1740)

Källor

1)Mantalslängd Älvsåker 1687
  
2)B-A Wernersson
  
3)Fjäre häradsrätt Dombok
  
4)Mantalslängd Älvsåker 1669
  
5)Mantalslängd Älvsåker 1670
  
6)Mantalslängd Älvsåker 1671
  
7)Mantalslängd Älvsåker 1672
  
8)Mantalslängd Älvsåker 1673
  
9)Mantalslängd Älvsåker 1674
  
10)Mantalslängd Älvsåker 1675
  
11)Mantalslängd Älvsåker 1676
  
12)Mantalslängd Älvsåker 1677
  
13)Mantalslängd Älvsåker 1678
  
14)Mantalslängd Älvsåker 1679
  
15)Mantalslängd Älvsåker 1681
  
16)Mantalslängd Älvsåker 1682
  
17)Mantalslängd Älvsåker 1683
  
18)Utskrivningslängd 1683
  
19)Mantalslängd Älvsåker 1684
  
20)Mantalslängd Älvsåker 1685
  
21)Mantalslängd Älvsåker 1686
  
22)Mantalslängd Älvsåker
  
23)Generalmönsterrulla
  
24)KB