Holkeryd u. Varla Utmark, Tölö sn (N)

Torpet Holkeryd ligger på Varla Allmäning mellan byarna Arendal och Grönabur. Holkeryd tillhör alltså inte Grönabur.
Holkeryd ägdes på 1800-talet gemensamt av alla bönder i Varla by och Gröninge. I torparens arbete ingick att vakta Varlaböndernas får.