Personakt Antavla

Bernt Herder Nilsson

Far:Nils Olofsson (1785 - 1849)
Mor:Beata Ståckelberg (1798 - 1868)

Född:1824-04-12 Lerberg 6, Älvsåker sn, (N) 1)
Bosatt:efter 1864 Örgryte fsg, (O) 2)

Äktenskap med Johanna Gustava Söderström (1823 - 1863)

Vigsel:1847-12-27 Älvsåker sn, (N) 3)han åbo 23 Lerberg 6, hon 24 piga Lerberg 3
(fanns en arrendator i Lerberg 2 som hette Ivar Söderström)
 

Barn:
Nils Johan Berntsson (1848 - 1936)
Laurentius Bernhard Berntsson (1851 - )
Augusta Charlotta Berntsdotter (1854 - )

Noteringar

Älvsåker, 1854-02-05
Protocoll hållet vid allmän socknestäm-
ma med Elfsåkers socknemän i Kyrkan
söndagen den 5:te Febr. 1854
§. 1.
Tillfölje af den eldsvåda som timat hos Åboen Berndt
Herder Nilsson i N:o 6 Lerberg den 28:de sistl.
Januari var socknestämma till idag utlyst på
hvilken det vid synen å afbrända stället den
30:de i samma månad förda syneinstrument
skulle församlingen föreläggas och Församlingen
deröfver beslut fatta
§. 2.
Församlingen beviljade den brandskadade
Berndt Herder Nilsson att oafkortadt
få hos ordföranden uppbära för skadad
lösegendom 20 Rd [riksdaler] 32 [skilling] RGs [riksgälds] och få af
brand fastighet enligt Brandbref 233
Rd 16 [skilling] med afdrag af 40 Rd RGs för
åbostaden af [lador] neml. 193 Rd 16 [skilling] -
100 Rd var han skyldig till Brandstods
Cassan som afgår och 93 Rd 16 [skilling] skulle
incasseras af brandstodsCassan ifall
icke lån kan bekommas -
§ 3.
Brandskadade Berndt Herder Nilsson och hans hus-
folk hade att inom her brandstod åtnjute vid
vederbörlig domstol aflägga vådeld att icke han eller de hafva
någon kännedom om orsaken till den eldsvåda som hos honom timat den 28
sistl. Januarii eller att denna eldsvåda uppkommit [OLÄSLIGT]
deras svek eller tillgörander -Sålt gården 1857 till And.Andersson i nr 2.
utfl till Örgryte 1864


Källor

1)Husf 1824
  
2)husf.
  
3)Vigselregister Älvsåker