Personakt Antavla

IX:497, X:553, X:667, X:721 Anders Jönsson

Far:X:993, XI:1105, XI:1333, XI:1441 Jens Andersen
Mor:X:994, XI:1106, XI:1334, XI:1442 N N

Tingsnotering:1668-09-03 Lindomeby, Lindome sn, (O) 1)Ambiörn Neeb haffde ladet hidsteffne Anders Gundbiörnsen i Helesass och Erich Bentsen i Rantorp med Isach Enochsen och Bent Tostesen på Brachen angaaende nogre penningar Anders Jensen i Lindesby haffuer giffuet sin broder Anders Jensen i Hellesås paa en gårdepart. Men hand ehr nu död, der fore sagen beroer til widare kundskab.
Död:1700-02-18 Lindomeby 6, Lindome sn, (O)(1) 2)

Äktenskap med IX:498, X:554, X:668, X:722 Maret Andersdotter (~1630 - 1706)

Vigsel:omkring 1660 Lindome sn, (O) 3)

Barn:
Anna Andersdotter (~1662 - )
Börta Andersdotter (1665 - )
IX:334 Maret Andersdotter (1666 - 1732)
VIII:249, IX:277, IX:361 Jöns Andersson (~1669 - 1742)

Källor

1)Fjäre häradsrätt Dombok
  
2)Död o Begravningsbok Lindome
  
3)BA Wernerson