Personakt Antavla

Andreas Andreasson (Kolin)

Sjöman. Blev 60 år.

Far:Andreas Svensson (~1751 - ~1789)
Mor:Maria Börjesdotter (1751 - 1817)

Född:1788-02-13 Korndal, Älvsåker sn, (N) 1)
Döpt: 1)Faddrar: Börje Börjesson i Korndal, Anders Andreasson i Korndal, Johanna Börjesdotter frå Korndal
Bosatt:Lindås 2, Älvsåker sn, (N)dräng
Bosatt:från 1810 till 1819 Till sjöss
Bosatt:från 1821 till 1822 Till sjöss
Bosatt:från 1822 Ramberg 1, 1/3, Älvsåker sn, (N)
Bosatt:till 1848 Ramberg 1, 1/6, Älvsåker sn, (N) 2)ägare
Död:1848-11-02 Ramberg 1, Älvsåker sn, (N) 3)

Äktenskap med Johanna Jonasdotter (1807 - 1884)

Vigsel:1825-01-03 Älvsåker sn, (N) 4)han Sjöman i från Korndal, hon Åbodottren i Ramberg + skrud

Barn:
Anna Beata Andersdotter (1826 - )
Johan Carl Kolin (1828 - )
Anders Gustaf Andersson (Kolin) (1831 - )
Börje Magnus Kolin (1834 - )
Johan August Andersson (1836 - 1836)
Anna Christina Andersdotter (1838 - )
Albertina Andersdotter (1841 - 1844)
Albertina Andersdotter (1844 - 1894)
Anna Sophia Andersdotter (1847 - 1854)

Noteringar

Landwärn: 1803...10

Till Sjöss: 1810...19

Ev bouppteckning; Molin,Anders,Åbo,Älvsåker SN Ramberg 1,1848,57 sid 11

Lindome, 1840-05-10

I Lindome och Elfsåker waldes å allmän Sokenstämma d: 10 Maij 1840: till Ordningsmän och Bisittare fölljande:

{Elfsåker.} {Ordningsmän} {Bisittare}

Alafors Rote Carl Börgesson Talin Eliasson
Lerberg Rote Nils Olsson Anders Andersson No [5]
Elsaby Rote Mattias Swensson Anders Mag: Andriasson
Kyrkotorp Rote Andreas Olsson Kussered Joh: Bengtsson Kyrkasgård
Hjelmared Rote Lars Hansson N:m: Nick Andersson
Fräbo Rote Elias Mattsson Bisterkulla Nils Olsson Solid
Skogbo Yttre Rote Lars Jonsson i Grisebo Andreas Kalin Ramb.
Skogbo Öfre Rote Carl P: Andersson i Sjöbo Anders Jonasson Öijersbo

{Lindome.}

Skäggereds Rote Andreas Swensson No 2. Pehr Jönsson No 1.
Rantorp Rote Anders Olsson No 1 Ingem:torpa Olof Carlsson No 1 ibm
Gastorp Rote Håkan Palmstedt Bräcka Carl Mag: Olsson ibm
Skogstorpa Rote Mattias Andersson Höxered Nils Johansson Dunsered
Fagered Rote Anders Mattiasson No 2 ibm Anders Andreasson ibm
Anderstorp Rote Nils Andersson No 5. Andreas Andersson No 1.
Dwerred Rote Olof Nilsson No 1. Börge Andersson No 3.
Knipered Rote Andreas Andersson Skår Andreas Andersson No 2 Kn:
Gräggered Rote Swen Pehrsson No 2. Olaus Swensson No 3.
Hellesåkers Öfre d:o Anders Bengtsson Skårgerde Olaus Bengtsson Oset.
Yttre d:o Yngre Sven Svensson Hofgården Anders Perss. No 4 Helesåker
Hassungared Nils Nilsson No 1. Andreas Ericsson No 1
Sintorp Rote Gunne Pehrsson Sintorp Anders Jönsson Berga
Lindomeby Anders Andersson No 5 Mattias Anderss. No 4.

/El. Sandberg./

Uppläst vid allmän sockenstämma i Elfsåkers Kyrka den 17 Maj 1840, justeradt och godkändt, intyga
/Joh Johansson/

Å Forsamlingens vägnar
/Carl Anders son/
/Hans Nils Son/

Älvsåker, 1847-12-04

Protocoll hållet i allmän lagligen utlyst Socknestämma med Elfsåkers Församling i
Kyrkans gård den 1 December 1847.
S. D. Att Socknestämman blifvit lagligen utlyst erkändes af alla närwarande.

§. 1.
Socknenämnden med dess ordförande: Nils Jönsson i Elfsåkers by och Ledamöter Johannes Andersson i Ahlafors, Anders Andersson i Elfsåkersby, Johannes Nilsson i Kussered, Andreas Kolin i Ramberg, Anders Olsson i Hjelmared, Nils Olsson i Sollid och Martin Lindström i Lerberg - Mattias Andersson i Långenäs Sjuk -
hade enligt 4 § i Kongl. Majt:s Nådiga Förordning, angående Fattig-wården i Riket den 25 Maji 1847 sammanträdt och uppgjort förslag till Fattig-wårds Understöds meddelande sådant det härnedan Antecknas:
Förslag till Fattigwårdsunderhåll åt följande personer inom
Elfsåkers Församling - uppgjordt d. 30 November 1847.

Hemmans No Spannemals waror Pen.
Understödstagares Namn: Class Bl.Korn Råg/Bönor Potäter RGd
Satts Tor Kp. Tor Kp. Tor Kp. Rd sk.
Alafors 1 Swagsinta Olena Olsdotter 1 5 - - 8 2 - 10 -
Alafors 1 Johannes Olsson 1/4 - 24 - 2 - 16 2 24
Alafors 2 Lars Hanssons Enkas barn 1/2 1 16 - 4 1 - 5 -
( 35, 40, 46
Alafors 5 Eric Jonssons barn 1/4 - 24 - 2 - 16 2 24
(36,40)obs).
Lerberg 1 Jonas Anderssons h:s barn 1/4 - 24 - 2 - 16 2 24
Lerberg 2 Anna Britta Andersdotter 1/4 - 24 - 2 - 16 2 24.
Lerberg 4 Anna Cathrina Andersdot 1/2 1 16 - 4 1 - 5 -
Lerberg 4 Syst. Britta Andersdotter 1/2 1 16 - 4 1 - 5 -
Lerberg 6 Enk. Beata Andersson 1/2 1 16 - 4 1 - 5 -
Hjelmar.1 Kjerstin Hansdotter 1/4 - 24 - 2 - 16 2 24.
Hjelmar.3 Enk. Anna Pehrsdotter 1/4 - 24 - 2 - 16 2 24.
Hjelmar.4 Anna Larsdotter 1/4 - 24 - 2 - 16 2 24.
Hjelmar.4 Maja Lel. Larsdotter 1/2 1 16 - 4 1 - 5 -
Transport 5 1/4 15 24 1 10 10 16 52 24
Transport 5 1/4 15 24 1 10 10 16 52 24.
Hafredal Enk. Helena Mattsdot. på Hjelmareds Rote
Hafredal 1 Swen Carlss:s E:a Elena 1/4 - 24 - 2 - 16 2 24
Öjerdsbo 1 Zacharias Johansson 1 3 - - 8 2 - 10 -
Öjerdsbo 1 Enk.Catharina Carlsd:r obs.1/2 1 16 - 4 1 - 5 -
Kyrkotr. 1 Pig. Elena Andersdotter på Öfra Roten
Ögerdet 1 Anna Cath. Andersd.
dot.Albert.8 år 1/4 - 24 - 2 - 16 2 24
Kussered Anna Cath. Olsdoter på Ahlafors Rote
Kussered Anders Lustig på Elfsåkers Rote
Bisterkullen Anders Larsson obs. 1/2 1 16 - 4 1 - 5 -
Elfsåk 2 Lunds Enka:
Maria Ericsdr. med barn 1/2 1 16 - 4 1 - 5 -
Alafors 6 Carl Håkanssons-
6 minderår. barn 1/4 - 24 - 2 - 16 2 24
Lerberg 1 Bernander Nilsson-3 barn:
41, 37, 43 obs) 1/4 - 24 - 2 - 16 2 24

Anordnad Summa 8 3/4 26 8 2 6 17 16 87 24

Sedan Socknestämmans Ordförande uppläst detta af Fattigwårdsstyrelsen gjorda förslag till understöd åt de fattige för år [1848]: räknadt ifrån den 1 November 1847 till den 1 November 1848. och tillika upplyst att Elfsåkers Församling utgör 35 1/24 förmedlade mantal, fattade Församlingen det beslut, att af hwarje mantal, efter helt räknadt, betala En Tunna Blandsäd af hwarje förmedladt helt hemman. Twå Kappar Råg eller Bönor samt en half Tunna Potäter, och proportionaliter af de större eller mindre hemman eller hemmans delar - Denna Spanne mål aflemmnas på de tider och ställen som Socknenämnden bestämmer, samt i Strid och ren säd och i fast mål.

§. 2.
Uti det här ofvan intagna förslag gjordes följande förändring och tillägg.
Lerberg 1 Bernander Nilsson, som är ung, bör försörja sig och sina barn utan fattigwårds understöd, hvari från han härigenom uteslöts. Äfenledes uteslöts ifrån Fattigwårds Understöds erhållande - och på enahanda skäl Eric Jonsson i No 2 Ahlafors.
Enkan Catharina Carlsdotter vid Öjerdsbo nedslås ifrån en half till en fjerdedels Satts. sammaledes Anders Larsson i Bisterkulla ifrån en half till en fjerdedels sats.
Widare uppfördes till Fattigwårdsunderstöds erhållande Enkan Inger Andersdotter vid No 3 Hjelmared och Enkan Carolina Larsdotter vid No 1 Ibm till en Fjerdedel satts hwardera.

§. 3.
Till Ordförande i Socknenämnden invaldes Åboen Mathias Swensson i No 2 Elfsåkersby - och till Ledamöter i Samma nämnd invaldes nya:
Styrmannen Joh. Niclas Andersson i Ahlafors.
Anders Magnus Andreasson i No 2 Elfsåkersby.
Anders Torkelsson i Hjelmared No 2,
Petter Carlsson i Grisebo samt
Carl Petter Andersson i Sjöbo.
Af gamla Ledamöter qvarstå B. M. Lindström i Lerberg, Nils Olsson i Sollid och
Johannes Nilsson i Kussered - ännu ett år.

§. 4.
Ljus till Ottesången nästkommande Nyårsdag åtog sig Kyrkowärden Andreas Olsson i Hjelmare att ombesörja och bekosta, såsom vanligt.

§. 5.
Till Kyrkowärd inwaldes Åboen Anders Petter Larsson i No 4 Elfsåkers by.

§. 6.
Kyrkans Gåfvo-Cassa och Församlingens Fattig-Cassa Uppgjordes och godkändes på sätt Räkenskaps-Böckerne närmare utvisa.

§. 7.
Johannes Andersson i Ahlafors emottog till låns af Kyrkan för sin Swärmoders räkning - Christina Hansdotter - Lutherii Epistel postilla, som Mathias Andersson i Långenäs förut innehaft och Johan Adolph Andersson i Ahlafors tillkännagaf att Han innehafver till låns af kyrkan Lutherii Evangelii Postilla-Afgiften för dessa lån betaltes till Gåfvo-Cassan.

§. 8.
Som Sexmännen icke ännu uppburit den insamling af minst 4.[Skilling] af hvarje matlag, som sistledne år beslutades skola, i stället för Håfvarnes kringbärande, för Kyrkans räkning, under predikningarne ske, så anmodade Församlingen Pastor utfärda kungörelse med åläggande för Sexmännen att genast samma uppbörd bestrida: och till Gåfvo cassans förwaltning lefverera nästkommande wecka, då nytt sammanträde blifver för Brandstods Cassans Redovisning.

§. 9.
Onsdagen den 15:de dennes bestämndes till Sammanträde för Brandstods-Cassans redovisning, då alla räntor så wäl till denna som till Gåfvo-Cassan böra vara inbetalte vid äfventyr för uraktlåtenheten att lånen genast indrifvas. Och skall Brandsynen före nästa Onsdag wara af dem, som vederbör, verkställd. Och kommer kungörelse härom från predikstolen nästa Söndag att uppläsas.

§. 10.
Slutligen tillkännagaf ordföranden, att detta Protocoll justeras nästa Söndag efter Gudstjenstens slut - Och Stämman upplöstes.
In Fidem
/Joh.S:son Höglund/

År 1847 den 12 Decemb är detta Protocoll uti Elfsåkers Kyrka upläst och godkändt intyga:
/E W Salander/
v Pastor.

Å Församlingen vägnar
/Petter. Carlsson/
/Hans Nilsson/
/Andreas Olssson/

Är någon med hvad i ofvanskrifne Protocoll beslutadt är missnöjd, må han deri söka ändring genom beswär, som ingivas till Dom-Capitlet I Göteborg i de ärenden, som innehåller uti 5 och 6 §. §., Men uti alla de andre till Konungens Befallningshafvande i Hallands Län inom klockan 12 å 30:de dagen härefter eller den 19 Januarii 1848. Börande den med beslutet missnöjde bifoga sine beswär, ej allena det öfverklagade beslutet, utan äfven bevis, när detsamma kungjordes; åliggande jämnväl den klagande att, inom 14 dagar efter det besvären senast bort inlemnas å ort som vederbör, till socknestämmans Ordförande aflemna Diarii-Utdrag öfver besvärens inlemnande. Försummas hwad sålunda nu föreskrifvet är, vinner beslutet laga Kraft.
/Joh. S:son Höglund/
Curam Gerens

År 1847 den 19 December från Predikostolen i Elfsåkers Kyrka kungjordt
intyga
/Joh. Höglund/


Källor

1)Födelse o dopbok Älvsåker
  
2)Husförhör Älvsåker 1841...50 Ramberg No 1 1/6
  
3)Död o Begravningsbok Älvsåker
  
4)Vigselregister Älvsåker