Personakt Antavla

Anders Jönsson

Far:X:993, XI:1105, XI:1333, XI:1441 Jens Andersen
Mor:X:994, XI:1106, XI:1334, XI:1442 N N

Död:före 1668-09-03 Hällesås, Lindome sn, (O) 1)
Tingsnotering:1668-09-03 Lindomeby, Lindome sn, (O) 1)Ambiörn Neeb haffde ladet hidsteffne Anders Gundbiörnsen i Helesass och Erich Bentsen i Rantorp med Isach Enochsen och Bent Tostesen på Brachen angaaende nogre penningar Anders Jensen i Lindesby haffuer giffuet sin broder Anders Jensen i Hellesås paa en gårdepart. Men hand ehr nu död, der fore sagen beroer til widare kundskab.

Källor

1)Fjäre häradsrätt Dombok