Personakt Antavla

VI:31 Atte Jönsson

Blev ca 63 år.

Far:VII:61 Jöns Olsson (~1701 - 1770)
Mor:VII:62 Kerstin Nilsdotter (~1700 - 1755)

Född:1739-01-16 Sönnerli, Stamnared, (N) 1)Kommer från Stamnared enl. fråga Anbytarforum och koll i kyrkoböcker o mtl.
Bosatt:före 1763mtl 1756 i Sönnerli, Stamnared.
1757-1761 ??
1762 i Sönnerli hos sin svåger Vilhelm Månsson
1763 anteckning "Atte till Nils Olof???"
 
Bosatt:efter 1763hu 1764 i Värö prästgård ihop med Nils Jönsson f 1743 o gift 1765 m Anna Begtsdotters kusin Börta Olofsdtr. f. 1740
1766 tjänar i Åkerberg hos Sölfberg, pag 89
till 1768 i Åkraberg
hu 1767 pag 171 både Atte och Anna hos Sölfberg i Åkraberg
hu 1771 har tjenst i Veddige prästgd
hu 1774 för 4 år sedan flött till Veddige och nu återkommen
hu 1775 -85 backstuga Kjellstorp
hu 1785 i Prästgården, ryktare
hu 1787 till Ölmevalla prästgd
hu 1799-1800 på backstuga Kjellstorp 2 ihop med dot Börta o dotterdotter Anna Brita. pag 133
hu 1800-1801 pag 195
hu 1796-1797 ensam i backstuga 2, pag 5
i mtl 1802 i Kjellstorp 3, Nils Bengtsgd. pag 610 med dotter Börta o dotdot Anna, han allmosehjon
i mtl 1803 står: Attes dotter Börta, dot Anna
 
Död:omkring 1802 Kjellstorp, Värö sn, (N) 2)hittar honom ej i döde mellan 1798-1805, letat flera ggr.
ej kvar i backstugan nr 3 i hu 1803, står i husf 1802 "död"
 

Äktenskap med VI:32 Anna Bengtsdotter (1734 - 1795)

Förlovning:1765trolovade
Vigsel:1766-03-22 Värö sn, (N) 3)arbetskarlen och drängen Atte Jönsson från Onsala och pigan Anna Bengtsd. fr Kiällstorp, mannens fader Jöns Olsson och moder Kiersti Nilsdot. Hustruns fader Bengt, moder Börta.

Har letat efter honom i mtl Onsala 1765 och 1766, finns ingen Atte.
 

Barn:
V:16 Börta Attesdotter (1766 - 1815)

Noteringar

hu 1764 i Prästgäården: anteckning, dräng Atte, 1764 d 4 okt, tog sedel till Onsala sade sig vara fästfolk med pigan Anna Ben--dtr på -----gd i Nohlväre och för till kallad till vetnen voro adm. hr Wallgren och klock. Engberg.

I Åkerberg (pag 89) hos Sölfberg finns en dräng, Atte Jönsson, flött -67 till enkan Marta i ------. -, ankom -66 mich. fr Onsala, bör(är överstruket) visa sedel, är gift med hustru Anna i backst 2 i Källtorp --, visat sedel attest den 30 sept-
flyttar runt, arbetar som ryktare på olika ställen och prästgårdar, familjen ej med.

Attest: 1774: drengen Atte Jönsson ankom ifrån Wärö och tient ung. 4 år flyttar nu tillbaka till Wärö kan -------bok o catekes ---ej igen hans sedel han hade hit han säger sig vara 42 år --- är ärlig och beskedlig och gifter, sin hustru har han här i Wärö. 10 october 1774 G Arfvedsson

Attest 1788: gifta backhusmannen Atte Jönsson som nu flyttar till Ölmevalla församling är född 1732, kan läsa i bok, Lutheri Cateches utantill några ----spörsmål, förstår sin kristendom, ---varit sist vid den heliga nattvarden uti aug. samt till förhör förleden höst--- samt altid fört en ärlig vandel. Värö 1 october 1788. P Wetterberg.
återfl.attest fr Ölmevalla 30 sept 1790.


Källor

1)födde i Stamnared
  
2)Husförhör
  
3)Vigde i Värö