Personakt Antavla

IX:83, X:587, X:669, XI:1471 Anders Jönsson

Åbo, Hjälmared 2. Blev ca 73 år.

Far:X:165, XI:1173, XI:1337, XII:2941 Jens Hanssen
Mor:X:166, XI:1174, XI:1338, XII:2942 N N

Född:omkring 1624 1)Hjelmared (trol), Älvsåker sn, (N)
utgammal i mtl 1687
 
Bosatt:Hjelmared 2, Älvsåker sn, (N) 2)på Anders Jönssons gård
Stämd och stämde:1668-01-25 Hjälmared, Älvsåker sn, (N)(1) 3)Noch haffde Dirrick Bex, med kaldzmand Lars Mogensen i Clausbierg, och Hans Andersen i Haebierg, ladet hidsteffne Per Hansen i Allafors och Börge Andersen ibid. angaaande et ållafiske som nu anden gaard under bruges. Men det han Trip har i sin jordebog opfört og med rette ligger til Per och Börges gaard, och eskar deris hiemmel, hure det ehr kommet der i fra gaarden, med widnen til et andet ting.
Mötte bönderne och sagde at det haffuer waeret der i fraa gaarden saa lange, well 40 åhr, och inted de kunde wida hure det til fore der med ehr til gååat, som de well med sogne witne kunde bewisa. Och haffde med kaldzman Ambjörn Persson i Lerberg och Hans Bendtsen ibid. ladet hidsteffne dem som brugat samme ållafisket nembl: Anders Jensen i Hielmeröd, Erik Hansen ibid. Anders Olsen ibid. med deris medfölgere at fremlegge deris besked at bruge det och reigta förste ting.
 
Rusthållare:till 1687-02-16 Hjälmared, Älvsåker sn, (N)(1) 4)Ryttare Anders Carlsson, Korpral Petter Hulth andra Korpralskapet, Ryttmästare Fredrik Köhlers Compagni, Rutger von Aschebergs "Änkedrottningens livregemente till häst"
Död:1697-09-19 Hjälmared 2, Älvsåker sn, (N) 5)

Äktenskap med IX:84, X:588, X:670, XI:1472 Karin Andersdotter (~1635 - 1693)

Vigsel:omkring 1660

Barn:
Karin Andersdotter (~1660 - 1707)
IX:335 Jöns Andersson (~1662 - >1723)
VIII:42, IX:294, X:736 Elin Andersdotter (~1662 - 1736)
Per Andersson (~1666 - ~1704)
Anders Andersson (~1670 - 1740)

Noteringar

Bor enl mtl 1669 mfl Hjelmared 2.
Dombok 1668-01-25
Noch haffde Dirrick Bex, med kaldzmand Lars Mogensen i Clausbierg, och Hans Andersen i Haebierg, ladet hidsteffne Per Hansen i Allafors och Börge Andersen ibid. angaaande et ållafiske som nu anden gaard under bruges. Men det han Trip har i sin jordebog opfört og med rette ligger til Per och Börges gaard, och eskar deris hiemmel, hure det ehr kommet der i fra gaarden, med widnen til et andet ting.
Mötte bönderne och sagde at det haffuer waeret der i fraa gaarden saa lange, well 40 åhr, och inted de kunde wida hure det til fore der med ehr til gååat, som de well med sogne witne kunde bewisa. Och haffde med kaldzman Ambjörn Persson i Lerberg och Hans Bendtsen ibid. ladet hidsteffne dem som brugat samme ållafisket nembl: Anders Jensen i Hielmeröd, Erik Hansen ibid. Anders Olsen ibid. med deris medfölgere at fremlegge deris besked at bruge det och reigta förste ting.

Rusthållar till 1687, enl. generalmönsterrulla:
Ryttare Anders Carlsson, Korpral Petter Hulth andra Korpralskapet, Ryttmästare Fredrik Köhlers Compagni, Rutger von Aschebergs "Änkedrottningens livregemente till häst"


Källor

1)Mantalslängd 1687
  
2)Mtl 1667 till 1697
  
3)Fjäre häradsrätt Dombok
  
4)Generalmönsterrulla
  
5)Döde i Älvsåker