Korndal, Älvsåker sn, (N)

Skogsbo rote
Enl Svenska Gods och Gårdar 1946
Areal: Total 128 har (6,5 åker) Tax.-v. 15.000
Manbyggn. uppf. på 1800-talet, senare restaur. Ladug., loge o. stallar uppf. samtid. med manbyggn. senare rep. 2 hästar, 5 kor, 2 ungdjur, 3 svin, 2 modertackor med lamm, ett 20-tal höns.
Gården har tillhört släkten under flera generationer. Nuv. äg. som övertagit den efter sin fader, erhöll en del 1918 o. blev äg. till hela gården 1923. Han vistades sedan en längre tid i U.S.A. o. hade gården utarrend.
Äg.: Elof Artur Karlsson
Tel. 15 Rågdal