Korndal, Sandlid, Älvsåker sn, (N)

Skogsbo rote
Enl Svenska Gods och Gårdar 1946
Areal: Total 7 har (c:a 2 åker) Tax.-v. 4.500
Manbyggn. uppf. i början av 1900-talet, senare restaur. Ladug., loge o. stall uppf. på 1930-talet. 3 kor, 1 svin, ett 10 tal höns.
Gården till släkten genom nuv. äg:s svärfader, som arrend. den från Korndal o. som efterträddes av sonen Hjalmar. Denne friköpte gården 1933. Sedan hans död äges den av hans hustru o. brukas av henne o. sonen Bror Carlsson.
Äg.: Änkefru Maria Carlsson
Tel. 10 Rågdal