Personakt

Ambjörn Persson

Född:omkring 1601 1)i mtl 1670 är han 70 år och födes av sin son Olof A.
Kaldzmand:1668-01-25 Lerberg, Älvsåker sn, (N) 2)Noch haffde Dirrick Bex, med kaldzmand Lars Mogensen i Clausbierg, och Hans Andersen i Haebierg, ladet hidsteffne Per Hansen i Allafors och Börge Andersen ibid. angaaande et ållafiske som nu anden gaard under bruges. Men det han Trip har i sin jordebog opfört og med rette ligger til Per och Börges gaard, och eskar deris hiemmel, hure det ehr kommet der i fra gaarden, med widnen til et andet ting.
Mötte bönderne och sagde at det haffuer waeret der i fraa gaarden saa lange, well 40 åhr, och inted de kunde wida hure det til fore der med ehr til gååat, som de well med sogne witne kunde bewisa. Och haffde med kaldzman Ambjörn Persson i Lerberg och Hans Bendtsen ibid. ladet hidsteffne dem som brugat samme ållafisket nembl: Anders Jensen i Hielmeröd, Erik Hansen ibid. Anders Olsen ibid. med deris medfölgere at fremlegge deris besked at bruge det och reigta förste ting.
 
Bosatt:mellan 1670 och 1671 Lerberg 2, Älvsåker sn, (N) 3)
Död:efter 1671 Lerberg 2, Älvsåker sn, (N) 4)

Barn med (~1594 - 1689)

Barn:
Olof Ambjörnsson (~1649 - )

Barn med

Barn:
Per Ambjörnsson (~1656 - 1690)
Anna Ambjörnsdotter (~1661 - )

Källor

1)Mtl
  
2)Fjäre häradsrätt Dombok
  
3)Mtl 1670-71
  
4)mtl