Personakt

Anders Hansson

Åbo Hjälmared 4 (1/1 skatte).

Mantalsskriven man:1638 Hjälmared 4, Älvsåker sn, (N) 1)
Namnet är gårdsbeteckning i Jordeboken:1646 Hjälmared 4, Älvsåker sn, (N) 2)
Namnet är gårdsbeteckning i Jordeboken:1647 Hjälmared 4, Älvsåker sn, (N) 2)
Kaldzmand:1647-03-11 Hjälmared, Älvsåker sn, (N) 3)Hindes 1 ting paa Erich Andersen i Allefos for barnegods. Kaldzmand Per Madsen i Hjälmeröd och Anders Hansen ibid.
Stämde 1:a gång:1648-07-13 Hjälmared, Älvsåker sn, (N) 3)AIa:3 sid 95
Stämde 2:a gång:1648-07-27 Hjälmared, Älvsåker sn, (N) 3)AIa:3 sid 98
Namnet är gårdsbeteckning i Jordeboken:1650 Hjälmared 4, Älvsåker sn, (N) 2)
Namnet är gårdsbeteckning i Jordeboken:1653 Hjälmared 4, Älvsåker sn, (N) 2)
Namnet är gårdsbeteckning i Jordeboken:1660 Hjälmared 4, Älvsåker sn, (N) 2)
Namnet är gårdsbeteckning i Jordeboken:1664 Hjälmared 4, Älvsåker sn, (N) 2)
Namnet är gårdsbeteckning i Jordeboken:1667 Hjälmared 4, Älvsåker sn, (N) 2)
Stämd:1669-01-17 Hjälmared, Älvsåker sn, (N) 3)Anders Torbiörnson i Lerberg hafde med Biörn Laurson ibm och Laurs Anderson i Elsaggersby ladet stembne Laurs Madzen i Lunde och Anders Hanson i Hielmeröd, med wälb. herr Landsdommers dom at påhöre Date Falkenberg den 4 december 1667. Mötte for n:de Laurs madzen i Lunda och Jens Olson i Hielmeröd på sin svärfaders vägne och framlagde ett gammelt skiöde dat 1585 d 1-dag July, der af at randsages om de bör der noget i gården Hielmeröd Efter domens lydelse och om de loned deres skiel med skiöthe och vitne bevise.
Namnet är gårdsbeteckning i Jordeboken:1671 Hjälmared 4, Älvsåker sn, (N) 2)
Namnet är gårdsbeteckning i Jordeboken:1688 Hjälmared 4, Älvsåker sn, (N) 2)

Barn med ?

Barn:
Börta Andersdotter (~1624 - 1694)

Källor

1)B-A Wernerson
  
2)Jordebok
  
3)Fjäre häradsrätt Dombok