Personakt

Anders Jensen

Kaldzmand:1647-01-28 Hjälm 1)

Källor

1)Fjäre häradsrätt Dombok