PersonerPlatser
(- <1670)
(- ~1670)
(- ~1670)
(- ~1670)
(- ~1671)
(- ~1671)
(- ~1671)
(- ~1671)
(- ~1671)
(- ~1672)
(- <1672)
(- ~1672)
(- ~1672)
(- ~1672)
(- ~1672)
(- >1673)
(- ~1673)
(- ~1673)
(- ~1673)
(- ~1673)
(- ~1674)
(- ~1674)
(- >1675)
(- ~1675)
(- ~1675)
(- ~1675)
(- ~1675)
(- ~1675)
(- ~1675)
(- 1675)
(- ~1676)
(- 1676)
(- ~1676)
(- ~1676)
(- ~1676)
(- ~1676)
(- ~1676)
(- ~1676)
(- ~1676)
(- ~1676)
(- ~1677)
(- ~1677)
(- ~1677)
(- ~1677)
(- ~1678)
(- ~1678)
(- ~1678)
(- ~1678)
(- ~1678)
(- ~1678)
(- ~1678)
(- ~1678)
(- <1679)
(- ~1680)
(- ~1680)
(- ~1680)
(- ~1680)
(- ~1680)
(- <1681)
(- ~1681)
(- ~1682)
(- <1682)
(- <1682)
(- ~1683)
(- ~1683)
(- ~1683)
(- ~1683)
(- ~1683)
(- ~1683)
(- ~1684)
(- ~1684)
(- ~1684)
(- ~1684)
(- >1685)
(- ~1685)
(- ~1685)
(- ~1686)
(- ~1687)
(- 1687)
(- ~1688)
(- 1688)
(- 1688)
(- 1688)
(- 1688)
(- ~1688)
(- 1688)
(- 1689)
(- 1689)
(- 1689)
(- 1689)
(- 1689)
(- 1690)
(- 1690)
(- <1690)
(- >1690)
(- 1691)
(- 1691)
(- 1691)
(- ~1692)
(- 1692)
(- 1693)
(- 1693)
(- <1693)
(- <1693)
(- 1694)
(- 1694)
(- 1694)
(- >1695)
(- 1695)
(- 1695)
(- 1695)
(- 1695)
(- 1696)
(- 1696)
(- 1697)
(- 1697)
(- 1697)
(- 1697)
(- 1698)
(- 1698)
(- ~1698)
(- 1699)
(- 1700)
(- 1700)
(- <1700)
(- 1700)
(- ~1702)
(- ~1702)
(- 1703)
(- 1703)
(- >1704)
(- >1704)
(- 1706)
(- 1706)
(- ~1707)
(- 1708)
(- >1709)
(- 1709)
(- <1712)
(- <1712)
(- <1712)
(- <1712)
(- 1712)
(- >1714)
(- ~1716)
(- 1716)
(- ~1717)
(- 1718)
(- 1725)
(- 1725)
(- 1727)
(- 1732)
(- 1732)
(- 1740)
(- <1771)
(- <1833)
(- 1876)
(- <1878)
(- 1893)
(- <1937)
(- 1954)
(~1584 - )
(~1591 - >1671)
(<1593 - )
(~1594 - 1689)
(<1595 - )
(~1601 - )
(<1604 - )
(~1604 - 1693)
(~1610 - ~1676)
(~1611 - )
(~1615 - )
(~1616 - )
(~1616 - 1691)
(~1618 - 1689)
(~1620 - 1679)
(~1620 - ~1684)
(>1620 - >1685)
(~1621 - 1698)
(~1622 - )
(~1623 - )
(~1625 - )
(~1625 - 1706)
(~1627 - 1699)
(~1630 - ~1681)
(~1630 - >1684)
(~1630 - 1691)
(~1630 - 1696)
(~1635 - 1694)
(~1650 - ~1678)
(~1650 - 1705)
(~1652 - )
(~1653 - )
(~1665 - )
(~1670 - )
(1671 - 1741)
(~1672 - 1756)
(~1673 - )
(~1681 - 1741)
(~1681 - 1757)
(1682 - )
(~1683 - )
(~1684 - )
(1689 - )
(1689 - )
(1691 - )
(~1699 - 1759)
(1706 - 1777)
(1712 - )
(~1720 - 1792)
(~1725 - 1812)
(~1728 - 1773)
(1740 - 1800)
(1743 - 1744)
(~1747 - 1812)
(1753 - )
(~1761 - 1789)
(1766 - )
(~1767 - 1771)
(~1769 - 1810)
(1774 - 1812)
(1781 - )
(~1787 - 1820)
(1817 - 1818)
(1837 - )
(1877 - )
(1885 - 1885)
(1888 - )
Alverstedt
Ambiörnsdotter
Ambjörnsdotter
Ambjörnsdotter (- 1695)
Ambjörnsson
Ambjörnsson
Ambjörnsson
Ambjörnsson
Andersdotter
Andersdotter
Andersdotter
Andersdotter
Andersdotter
Andersdotter
Andersdotter
Andersdotter
Andersdotter
Andersdotter
Andersdotter
Andersdotter
Andersdotter
Andersdotter
Andersdotter
Andersdotter
Andersdotter
Andersdotter
Andersdotter
Andersdotter
Andersdotter
Andersdotter
Andersdotter
Andersdotter
Andersdotter
Andersdotter
Andersdotter
Andersdotter
Andersdotter
Andersdotter
Andersdotter
Andersdotter
Andersdotter
Andersdotter
Andersdotter (- ~1670)
Andersdotter (- ~1677)
Andersdotter (- 1693)
Andersdotter (- 1695)
Andersdotter (~1620 - >1684)
Andersdotter (>1640 - ~1677)
Andersdotter (~1650 - )
Andersdotter (<1651 - )
Andersdotter (~1653 - )
Andersdotter (~1653 - )
Andersdotter (<1654 - )
Andersdotter (~1655 - )
Andersdotter (~1661 - )
Andersdotter (~1661 - >1712)
Andersdotter (~1663 - )
Andersdotter (~1663 - )
Andersdotter (~1725 - 1732)
Andersdotter (~1729 - 1732)
Andersdotter (>1812 - )
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson (~1652 - )
Andersson (~1654 - )
Andersson (~1656 - )
Andersson (~1660 - ~1680)
Andersson (1679 - )
Andersson (1679 - )
Andersson (1689 - )
Andersson (1772 - )
Andersson (~1798 - 1800)
Andersson (1835 - )
André
Andreasson
Arkdal
Arvidsdotter
Arvidsdotter
Arvidsdotter (1692 - )
Arvidsson
Assmundsson
barn - ej komplett
Bengtsdotter
Bengtsdotter
Bengtsdotter
Bengtsdotter
Bengtsdotter
Bengtsdotter
Bengtsdotter
Bengtsdotter
Bengtsdotter
Bengtsdotter
Bengtsdotter
Bengtsdotter (- 1695)
Bengtsdotter (- 1734)
Bengtsdotter (- <1752)
Bengtsdotter (~1656 - )
Bengtsdotter (~1660 - )
Bengtsdotter (~1663 - )
Bengtsdotter (~1677 - )
Bengtsson
Bengtsson
Bengtsson
Bengtsson
Bengtsson
Bengtsson
Bengtsson
Bengtsson
Bengtsson
Bengtsson
Bengtsson
Bengtsson
Bengtsson
Bengtsson (- <1669)
Bengtsson (- 1691)
Bengtsson (~1652 - )
Bengtsson (~1656 - )
Bengtsson (~1658 - )
Berg
Bergstrand
Berntsson
Bildsten
Björnsson (~1654 - )
Blom
Brunström
Bäckman
Bäversjö
Börgesdotter
Börjesdotter
Börjesdotter
Börjesdotter
Börjesdotter
Börjesdotter
Börjesdotter
Börjesdotter
Börjesdotter
Börjesdotter (- ~1686)
Börjesdotter (~1660 - )
Börjesdotter (~1662 - )
Börjesson
Börjesson
Börjesson
Börjesson
Börjesson
Börjesson
Börjesson
Börjesson
Börjesson (1751 - )
Börjesson (1788 - )
Carlsdotter
Carlsdotter
Carlsdotter
Carlsdotter
Carlsdotter
Carlsdotter
Carlsdotter (~1688 - 1690)
Carlsson
Carlsson
Carlsson
Carlsson
Carlsson (- <1707)
Carlsson (- <1707)
Carlsson (~1656 - )
Carlsson (1847 - )
Christensson (~1758 - ~1766)
Creech
Danielsdotter (~1765 - 1768)
Emanuelsson
Engström
Ericsson
Eriksdotter
Eriksdotter
Eriksdotter
Eriksdotter
Eriksdotter
Eriksdotter
Eriksdotter
Eriksdotter
Eriksdotter
Eriksdotter
Eriksdotter
Eriksdotter
Eriksdotter (- 1692)
Eriksdotter (~1651 - )
Eriksdotter (~1654 - )
Eriksdotter (~1701 - )
Eriksdotter (1745 - 1746)
Eriksson
Eriksson
Eriksson
Eriksson
Eriksson
Eriksson
Eriksson
Eriksson
Eriksson
Eriksson (~1652 - )
Eriksson (~1656 - )
Eriksson (~1666 - )
Eriksson (~1694 - )
Eskilsson
Everlund
Falk
Falk
Frisk
Gröning (1808 - )
Gudmundsdotter (~1658 - )
Gustavsdotter
Gustavsdotter (1829 - )
Gustavsson (~1649 - )
Göstasdotter (~1650 - )
Hagström
Hake
Hallberg
Hansdotter
Hansdotter (- 1695)
Hansson
Hansson (- 1963)
Hansson (1716 - )
Helgesdotter
Helgesdotter
Helgesdotter
Helgesdotter
Helgesdotter (~1650 - ~1676)
Helgesdotter (~1651 - )
Helgesson
Helgesson
Helgesson (~1688 - 1688)
Hellberg
Hellberg
Hellberg
Henningsdotter
Henriksdotter (- ~1683)
Herding
Holgersdotter (- ~1674)
Holm (- 1930)
Håkansbarn (- 1693)
Håkansdotter
Håkansdotter
Håkansson
Ivarsdotter (- 1708)
Ivarsson
Jacobsson
Jansson (- 1960)
Johansdotter
Johansdotter
Johansdotter (~1737 - 1742)
Johansson
Johansson
Johansson (- 1924)
Johansson (- 1972)
Jonsdotter
Jonsdotter
Jonsdotter
Jonsdotter
Jonsdotter
Jonsdotter
Jonsdotter
Jonsdotter
Jonsdotter
Jonsdotter
Jonsdotter
Jonsdotter
Jonsdotter
Jonsdotter
Jonsdotter (~1653 - )
Jonsdotter (<1653 - )
Jonsdotter (~1707 - )
Jonsson
Jonsson
Jonsson
Jonsson
Jonsson
Jonsson
Jonsson
Jonsson
Jönsdotter
Jönsdotter (- ~1675)
Jönsdotter (- <1710)
Jönsdotter (~1653 - ~1673)
Jönsdotter (~1656 - )
Jönsson
Jönsson (- 1986)
Jönsson (~1653 - )
Jönsson (~1654 - )
Karlsson
Karlsson
Kovacs
Krantz
Källin
Köller
Landell
Larsdotter
Larsdotter
Larsdotter
Larsdotter
Larsdotter
Larsdotter
Larsdotter
Larsdotter
Larsdotter
Larsdotter
Larsdotter
Larsdotter
Larsdotter
Larsdotter
Larsdotter (>1645 - )
Larsdotter (>1646 - )
Larsdotter (~1653 - )
Larsdotter (~1654 - )
Larsdotter (~1656 - )
Larsdotter (~1665 - )
Larsdotter (~1695 - 1696)
Larsdotter (1797 - 1873)
Larsson
Larsson
Larsson
Larsson
Larsson
Larsson
Larsson
Larsson
Larsson
Larsson
Larsson
Larsson
Larsson
Larsson
Larsson
Larsson
Larsson
Larsson
Larsson
Larsson (- 1690)
Larsson (~1680 - )
Larsson (~1692 - 1694)
Larsson (~1701 - 1703)
Larsson (~1715 - ~1789)
Larsson (1741 - )
Lind (- 1945)
Lindqvist
Lindqvist
Lindström
Lundmark
Lyckesjö
Matsdotter
Matsdotter
Matsdotter
Matsdotter
Matsdotter
Matsdotter
Matsdotter
Matsdotter (- 1694)
Matsson
Mattsdotter
Mattsdotter
Mattsdotter
Mattsson
Mattsson
Mattsson
Mattsson
Mattsson
Mattsson
Mattsson
Meszar
Moul
Månsdotter
Månsdotter
Månsdotter
Månsdotter
Månsdotter
Månsdotter
Månsdotter
Månsdotter (~1660 - )
Månsdotter (~1660 - 1710)
Månsson
Månsson
Månsson
Månsson
Månsson
Månsson (- 1696)
Nilsdotter
Nilsdotter
Nilsdotter
Nilsdotter
Nilsdotter
Nilsdotter
Nilsdotter
Nilsdotter
Nilsdotter
Nilsdotter
Nilsdotter
Nilsdotter
Nilsdotter
Nilsdotter (- ~1683)
Nilsdotter (- 1695)
Nilsdotter (- 1701)
Nilsdotter (~1658 - )
Nilsdotter (~1660 - )
Nilsdotter (1704 - )
Nilsson
Nilsson
Nilsson
Nilsson
Nilsson
Nilsson
Nilsson
Nilsson
Nilsson
Nilsson
Nilsson
Nilsson
Nilsson
Nilsson
Nilsson
Nilsson
Nilsson
Nilsson (- 1689)
Nilsson (~1657 - )
Nilsson (~1672 - )
OKÄND
Olausson (1810 - 1811)
Olofsdotter
Olofsdotter
Olofsdotter
Olofsdotter
Olofsdotter
Olofsdotter
Olofsdotter
Olofsdotter
Olofsdotter
Olofsdotter
Olofsdotter
Olofsdotter
Olofsdotter
Olofsdotter
Olofsdotter
Olofsdotter (- 1688)
Olofsdotter (- 1689)
Olofsdotter (- 1694)
Olofsdotter (- 1697)
Olofsdotter (~1625 - >1694)
Olofsdotter (~1656 - )
Olofsdotter (~1658 - )
Olofsdotter (~1660 - )
Olofsdotter (~1663 - )
Olofsdotter (~1679 - )
Olofsdotter (1756 - )
Olofsdotter (1795 - 1795)
Olofsson
Olofsson
Olofsson
Olofsson
Olofsson
Olofsson
Olofsson
Olofsson
Olofsson
Olofsson
Olofsson
Olofsson
Olofsson (- 1695)
Olofsson (~1655 - ~1676)
Olofsson (~1697 - 1698)
Olofsson (~1754 - 1790)
Olsson
Persdotter
Persdotter
Persdotter
Persdotter
Persdotter
Persdotter
Persdotter
Persdotter
Persdotter
Persdotter
Persdotter
Persdotter
Persdotter
Persdotter (- 1693)
Persdotter (- 1697)
Persdotter (~1652 - )
Persdotter (~1658 - )
Persdotter (~1658 - )
Persdotter (~1706 - )
Persdotter (~1711 - )
Persson
Persson
Persson
Persson
Persson
Persson
Persson (- 1697)
Persson (~1698 - )
Pettersson
Pettersson
Rollin
Rosijn
Samuelsson
Sefvedsson (1736 - )
Seidenbach
Severinsdotter
Skog (- 1918)
Smedberg
Smith
Solo
Stensdotter
Sterner
Stiernberg (1725 - )
Strandberg
Svensdotter
Svensdotter
Svensdotter
Svensdotter
Svensdotter
Svensdotter
Svensdotter
Svensdotter
Svensdotter (- 1690)
Svensdotter (~1654 - )
Svensdotter (~1656 - )
Svensdotter (~1656 - )
Svensdotter (~1661 - )
Svensson
Svensson
Svensson
Svensson
Svensson
Svensson
Svensson
Svensson
Svensson
Svensson
Svensson
Svensson (- <1705)
Svensson (- <1705)
Svensson (~1654 - ~1676)
Svensson (~1656 - )
Svensson (~1686 - <1688)
Svensson (<1695 - 1695)
Svensson (~1772 - 1772)
Söderberg
Tolsson (- 1693)
Torbjörnsson (<1649 - )
Torbjörnsson (~1652 - )
Toresdotter
Toresdotter
Torkelsdotter (~1652 - )
Torkelsdotter (~1654 - )
Torkelsdotter (~1655 - 1725)
Torkelsson
Torkelsson
Torkelsson
Torsson
Torstensdotter
Torstensdotter
Torstensdotter (~1658 - )
Torstensdotter (1741 - 1742)
Torstensson (~1656 - )
Wallrot
Wedoff
Venes
Wennersten
Westerholm
Wiberg
? Prekup
Abela Christina (1871 - )
Abraham Andersson
Abraham Andersson (- 1783)
Abraham Andersson (- <1787)
Abraham Andersson (1754 - >1769)
Abraham Bengtsson (1790 - )
Abraham Berntsson (1859 - 1942)
Abraham Eriksson (Berg) (~1758 - 1809)
Abraham Eriksson (1752 - )
Abraham Hansson (1802 - )
Abraham Jansson (~1767 - <1798)
Abraham Karlsson (1850 - 1851)
Abraham Karlsson (1852 - 1853)
Abraham Karlsson (1857 - 1925)
Abraham Larsson (1734 - 1795)
Abraham Larsson (1784 - 1849)
Abraham Petter Abrahamsson (1787 - 1792)
Abraham Svensson
Abraham Torkelsson (1724 - )
Ada Alfrida Talinsson (1884 - )
Ada Amelia Larsdotter (1886 - 1886)
Ada Bernhardina (1886 - )
Ada Bernhardina Johansdotter
Ada Carolina (1888 - 1904)
Ada Cecilia (1886 - 1886)
Ada Cecilia (1889 - )
Ada Charlotta Karlsson (1875 - 1958)
Ada Constantia (1881 - 1882)
Ada Elisabeth (1893 - )
Ada Elisabeth (1898 - )
Ada Elisabeth Börjesson (1899 - )
Ada Elisabeth Olsson (1899 - )
Ada Elvira Andersson (1886 - 1958)
Ada Konstantia Larsson (1894 - 1981)
Ada Levina (1899 - )
Ada Magnhild (1905 - 1928)
Ada Mathilda (1898 - 1929)
Ada Mathilda Augustdotter (1866 - )
Ada Matilda Bengtsson (1886 - )
Ada Miliana Johansson (1878 - )
Ada Naemi Andersson Larsdotter (1897 - )
Ada Natalia Augustdotter (1889 - )
Ada Nikolina (1887 - )
Ada Otilia Pettersson (1888 - )
Ada Sofia (1896 - 1991)
Ada Sofia (1910 - )
Ada Sofia Johansson (1901 - 1988)
Ada Wilhelmina Johansson (1893 - )
Ada Zenobia Andersson (1880 - )
Ada Zenobia Zachrisson (1864 - )
Adelina (1915 - 1915)
Adelina Carlsson (1885 - 1959)
Adelina Constantia (1891 - )
Adelina Elisabet (<1873 - )
Adelina Elisabeth Eriksson (1900 - )
Adolf Andersson (1824 - 1824)
Adolf Andersson (1835 - )
Adolf Andersson (1836 - )
Adolf Andersson (1874 - 1936)
Adolf Andreasson (1825 - )
Adolf Andreasson (1835 - 1913)
Adolf Andreasson (1852 - )
Adolf Andreasson (1860 - 1860)
Adolf Andreasson (1861 - 1862)
Adolf Benjaminsson (1836 - )
Adolf Benjaminsson (1836 - 1904)
Adolf Bernhard Andersson (1851 - 1919)
Adolf Bernhard Andersson (1857 - 1937)
Adolf Bernhard Antonsson (1865 - )
Adolf Bernhard Bengtsson (1856 - )
Adolf Bernhard Engelbrektsson (1881 - )
Adolf Bernhard Henriksson (1870 - 1950)
Adolf Bernhard Johansson (1856 - )
Adolf Berntsson (1840 - 1883)
Adolf Börjesson
Adolf Börjesson (~1840 - )
Adolf Börjesson (1852 - 1852)
Adolf Carlander Carlsson (1853 - 1913)
Adolf Carlsson (1814 - )
Adolf Emil (1868 - )
Adolf Emil Andersson (1868 - 1947)
Adolf Evert Andersson (1904 - )
Adolf Fredrik Petersson (Udd) (1850 - 1935)
Adolf Herman Carlsson (1863 - )
Adolf Herman Johannesson (1852 - )
Adolf Johannesson (1846 - )
Adolf Johansson (1848 - )
Adolf Julius Johansson (1896 - 1927)
Adolf Laurentius Nilsson (1851 - 1929)
Adolf Ludvig Larsson (1860 - )
Adolf Martin Andersson (Skarin) (1861 - )
Adolf Martin Andreasson (1849 - )
Adolf Martin Johansson (1837 - )
Adolf Martin Lindgren (1835 - 1919)
Adolf Martin Mathiasson (1852 - )
Adolf Martin Mattiasson (Lindgren) (1847 - 1874)
Adolf Martin Nilsson (1851 - 1877)
Adolf Mathiasson (1838 - 1842)
Adolf Mathiasson (1845 - )
Adolf Mattsson (Nilsson) (1851 - 1934)
Adolf Petersson (1870 - )
Adolf Theodor Andersson (1847 - )
Adolf Theodor Larsson (1867 - 1898)
Adolf Valfrid Hansson (1898 - )
Adolf Wiktor Engelbrektsson (1871 - )
Adolf Wimar Carlsson (1906 - )
Adolfina Johansdotter (1852 - 1853)
Adolph Hernström
Adolph Wolter (1794 - )
Adrian Rudolf (1893 - 1893)
Agda Elisabeth (1899 - )
Agda Elvira (1904 - )
Agda Elvira Larsson (1906 - 1973)
Agda Emilia (1883 - 1890)
Agda Juliana Karlsson (1895 - 1987)
Agda Karolina Svensson (1893 - 1985)
Agda Malvina Zachrisson (1878 - )
Agda Pamelia Johansdotter (1877 - )
Agda Potentia (1875 - 1909)
Agda Söderberg (1885 - 1971)
Agda Viktoria (1903 - )
Agda Vilhelmina Skarin (1879 - )
Agne Georg Dahlgren (1912 - )
Agnes
Agnes Adelina Andersson (1881 - )
Agnes Almida Dahl (1903 - )
Agnes Axelia Lindgren (1873 - 1919)
Agnes Birgit (1915 - )
Agnes Cecilia Andersdotter-Eliasson (1885 - 1966)
Agnes Cecilia Andersson (1898 - 1982)
Agnes Cecilia Carlsson (1901 - )
Agnes Charlotta Hermansson (1883 - )
Agnes Elisabeth Bäckman (1894 - 1949)
Agnes Elisabeth Johansson (1890 - )
Agnes Elvina Bengtsson (1892 - )
Agnes Frideborg Olsson (Eliasdotter) (1890 - 1891)
Agnes Hildegard Skarin (1883 - )
Agnes Josefina (1896 - )
Agnes Josephine (1884 - 1887)
Agnes Karlsson
Agnes Katrina Svensson
Agnes Leontina Johansson (1891 - )
Agnes Margrete Johansson (1893 - 1990)
Agnes Nikolina Andersdotter (1895 - )
Agnes Petronella Gustavsson (1892 - 1947)
Agnes Potentia (1898 - 1905)
Agnes Teresia Johansson (1894 - )
Agnes Teresia Mattiasson (1897 - )
Agnes Teresia Olsson (1901 - 1944)
Agnes Viola Zachrisson (1915 - 1916)
Agneta
Agneta
Agneta Börjesdotter (1824 - )
Agneta Charlotta Andersdotter (1862 - 1952)
Agneta Hård af Segerstad
Agneta Isaksdotter (1811 - )
Agnhild Sigrid Viola Hjelm (1905 - )
Aira
Albert Andersson
Albert Andersson (- 1699)
Albert Andersson (1858 - 1858)
Albert Daniel Svensson (1893 - 1982)
Albert Filip Bengtsson (1911 - 1988)
Albert Fritiof Andersson (1892 - )
Albert Gunnar Carlsson (1895 - 1896)
Albert Gustavsson (1906 - 1977)
Albert Julius (1864 - )
Albert Julius Carlsson (1871 - 1950)
Albert Julius Johansson (1885 - )
Albert Julius Karlsson (1879 - 1963)
Albert Julius Pettersson (1896 - 1943)
Albert Lindgren (1895 - 1896)
Albert Lindström
Albert Persson (1866 - 1866)
Albert Peterson
Albert Sevenius Carlsson (1898 - )
Albert Sigfrid Carlsson (1871 - 1873)
Albert Sittman
Albert Valfrid Magnusson (1878 - 1880)
Albert Viktor Andersson (Ahlberg) (1885 - 1960)
Albertina "Fjälla Albertina" Toresdotter (1845 - 1934)
Albertina (1829 - )
Albertina (1854 - )
Albertina (1858 - 1866)
Albertina (1865 - )
Albertina (1867 - )
Albertina (1868 - )
Albertina Andersdotter (1829 - )
Albertina Andersdotter (1833 - 1907)
Albertina Andersdotter (1834 - )
Albertina Andersdotter (1837 - )
Albertina Andersdotter (1838 - 1914)
Albertina Andersdotter (1841 - 1844)
Albertina Andersdotter (1844 - 1845)
Albertina Andersdotter (1844 - 1894)
Albertina Andersdotter (1846 - 1921)
Albertina Andersdotter (1847 - )
Albertina Andersdotter (1851 - 1851)
Albertina Andersdotter (1852 - 1921)
Albertina Andersdotter (1860 - 1931)
Albertina Andersdotter (1866 - )
Albertina Andersson (Andrén) (1851 - )
Albertina Andreasdotter (1829 - )
Albertina Andreasdotter (1835 - )
Albertina Andreasdotter (1841 - 1915)
Albertina Andreasdotter (1843 - 1845)
Albertina Andreasdotter (1855 - 1929)
Albertina Bengtsdotter (1859 - )
Albertina Benjaminsdotter (1855 - )
Albertina Börjesdotter (1848 - 1928)
Albertina Börjesdotter (1852 - )
Albertina Börjesdotter (1862 - )
Albertina Carlsdotter (~1829 - ~1898)
Albertina Carlsdotter (1840 - 1937)
Albertina Carlsdotter (1850 - )
Albertina Carlsdotter (1856 - 1857)
Albertina Carolina Andersdotter (1840 - )
Albertina Carolina Carlsdotter (1837 - )
Albertina Carolina Larsdotter (1837 - 1919)
Albertina Charlotta Andersdotter (1844 - 1929)
Albertina Charlotta Bengtsdotter (1866 - 1866)
Albertina Charlotta Matsson (1857 - 1933)
Albertina Charlotta Persdotter (1867 - )
Albertina Christiansdotter (1860 - )
Albertina Christina Andreasdotter (1852 - 1940)
Albertina Danielsdotter (Flinkman) (1846 - 1924)
Albertina Eliasdotter (1849 - 1945)
Albertina Engelbrektsdotter (1874 - 1875)
Albertina Eufrosyne Lindeberg (1851 - )
Albertina Fredrika Nilsdotter (1850 - )
Albertina Gunnesdotter (1822 - )
Albertina Gustava Börjesson (1871 - 1942)
Albertina Hansdotter (1834 - 1913)
Albertina Jansdotter (1841 - 1904)
Albertina Johannesdotter (1845 - )
Albertina Johannesdotter (1846 - 1911)
Albertina Johansdotter (1821 - )
Albertina Johansdotter (1823 - 1856)
Albertina Johansdotter (1834 - )
Albertina Johansdotter (1836 - 1837)
Albertina Johansdotter (1838 - )
Albertina Johansdotter (1845 - 1918)
Albertina Johansdotter (~1860 - )
Albertina Johansson (1865 - )
Albertina Josefina (1859 - )
Albertina Josefina Andersdotter (1853 - )
Albertina Josefina Andreasdotter (1843 - 1848)
Albertina Josefina Aronsdotter (1878 - )
Albertina Josefina Bengtsdotter (1868 - 1938)
Albertina Josefina Ekholm (1867 - )
Albertina Josefina Johansdotter (1844 - 1913)
Albertina Josefina Johansdotter (1859 - )
Albertina Josefina Mathiasdotter (1853 - )
Albertina Josefina Olausdotter (1871 - )
Albertina Josefina Pettersdotter (1837 - )
Albertina Kristina Johansdotter (1832 - )
Albertina Larsdotter (1824 - 1858)
Albertina Larsdotter (1846 - )
Albertina Larsdotter (1849 - )
Albertina Lindgren (1836 - )
Albertina Lindström (1816 - 1884)
Albertina Magnusdotter (1843 - 1879)
Albertina Maria Andreasdotter (1830 - 1908)
Albertina Maria Börjesdotter (1840 - )
Albertina Maria Johansdotter (1849 - 1928)
Albertina Maria Johansdotter (1858 - 1945)
Albertina Maria Larsdotter (1827 - )
Albertina Martina Emanuelsdotter (1868 - )
Albertina Mathiasdotter (1830 - 1832)
Albertina Mathiasdotter (1840 - 1847)
Albertina Mathiasdotter (1844 - )
Albertina Mathiasdotter (1857 - 1865)
Albertina Matilda Andersson (1845 - 1930)
Albertina Matsdotter (1833 - )
Albertina Matsson (1826 - )
Albertina Mattsson (1872 - 1946)
Albertina Niklasdotter (1867 - )
Albertina Nilsdotter (1829 - )
Albertina Nilsdotter (1833 - )
Albertina Nilsdotter (1846 - 1925)
Albertina Olausdotter (1827 - )
Albertina Olausdotter (1858 - 1909)
Albertina Olofsdotter (1826 - )
Albertina Olofsdotter (1840 - 1840)
Albertina Olofsdotter (1861 - )
Albertina Paulina Andersdotter (1843 - 1848)
Albertina Paulina Larsdotter (1840 - 1901)
Albertina Persdotter (1839 - 1922)
Albertina Petersdotter (1844 - 1917)
Albertina Petersdotter (1854 - )
Albertina Petronella Andersdotter (1849 - )
Albertina Pettersdotter (1834 - 1866)
Albertina Simonsdotter (1837 - 1837)
Albertina Tolinsdotter (1831 - )
Albertina Toresdotter (1839 - 1840)
Albertina Zachariasdotter (1836 - )
Albin (1874 - 1876)
Albin Alexius Andersson (1866 - 1876)
Albin Andersson (1862 - 1941)
Albin Andersson (1871 - 1886)
Albin Andersson (1874 - )
Albin Engelbrektsson (1878 - )
Albin Gottfrid Nilsson (1868 - )
Albin Johansson (1871 - )
Albin Leonard Hallberg (1901 - 1974)
Albin Lerberg (1874 - )
Albin Nathanael (1877 - )
Albin Teodor Johansson (1861 - 1946)
Albin Werner (1894 - )
Albin Zachrisson
Albrekt Ambjörnsson (~1626 - )
Albrekt Andersen
Albrekt Andersson (1705 - 1781)
Albrekt Carlsson (- 1693)
Aldor Julius Andersson (1888 - )
Aldor Vallentin Andersson (1896 - 1917)
Alexander (1817 - )
Alexander Andersson (Lerberg) (1821 - 1827)
Alexander Andreasson (1816 - 1816)
Alexander Andreasson (1816 - 1816)
Alexander Bergman (1848 - )
Alexander Bernhard Bengtsson (1855 - 1938)
Alexander Carlsson (1824 - )
Alexander Emanuel Andreasson (1827 - )
Alexander Hansson (1836 - )
Alexander Johansson (1829 - )
Alexander Jönsson (~1821 - )
Alexander Karlsson (1858 - 1898)
Alexander Larsson (1855 - )
Alexander Nilsson (1818 - )
Alexander Nilsson (1822 - )
Alexander Pettersson (1828 - )
Alexander Sigfrid (1884 - )
Alexander Svensson (1820 - 1893)
Alexander Svensson (1854 - )
Alexander Talinsson (1828 - )
Alexius Johansson (1873 - )
Alf
Alf Andersson (1644 - 1729)
Alf Andersson (1681 - 1728)
Alf Börjesson
Alf David
Alf Gunnar (1915 - )
Alf Gunnar Johansson (1906 - )
Alf Herbert (1915 - )
Alf Leonard Jältås
Alf Olsson
Alf Valdemar (1905 - 1914)
Alf Wilhelm Laurentius Göransson (1908 - 1979)
Alfhild Charlotta Carlsson (1893 - )
Alfhild Elisabeth Zachrisson (1908 - 1992)
Alfhild Gunborg Andersson (1907 - 1953)
Alfhild Josefina (1910 - )
Alfhild Linnea (1915 - )
Alfhild Linnea Johansson (1897 - )
Alfhild Viktoria (1899 - )
Alfhilda Bernhardina (1895 - )
Alfred (1862 - )
Alfred (1862 - 1865)
Alfred (1864 - )
Alfred (1866 - 1867)
Alfred (1874 - )
Alfred Andersson (1853 - 1896)
Alfred Andersson (1864 - 1864)
Alfred Andersson (1866 - )
Alfred Andin Johansson (1895 - )
Alfred Ansgarius Persson (1874 - 1950)
Alfred Bengtsson (1866 - 1944)
Alfred Bernhard (1887 - )
Alfred Bernhard Börjesson (1867 - 1949)
Alfred Bernhard Carlsson (1869 - 1940)
Alfred Blom
Alfred Bolin (1874 - )
Alfred Emil Andersson (1853 - 1930)
Alfred Eriksson (1880 - 1966)
Alfred Hilmer Persson (1881 - )
Alfred Hultgren (1874 - )
Alfred Johansson (1876 - )
Alfred Julius Olausson (1893 - )
Alfred Julius Sahlqvist (1880 - )
Alfred Karlsson (1873 - 1959)
Alfred Leonard (1877 - )
Alfred Leonard Hammarberg (1861 - )
Alfred Martin Matsson (1852 - )
Alfred Mattiasson (1867 - )
Alfred Olausson (1862 - 1887)
Alfred Olsson (1880 - )
Alfred Stockman
Alfred Vilhelm Börjesson (1850 - 1924)
Alfrida "Frida" Teresia Andersson (1902 - 1994)
Alfrida (Frida) Mathilda Mattsson (1873 - 1965)
Alfrida (1902 - )
Alfrida Andersdotter (1867 - )
Alfrida Andersson (1902 - )
Alfrida Andreasdotter (1885 - 1926)
Alfrida Bernhardina Andersson ? (1889 - )
Alfrida Carlsson (1892 - )
Alfrida Cecilia (1884 - )
Alfrida Cecilia Andersdotter (1873 - 1958)
Alfrida Eriksson (1890 - 1973)
Alfrida Fredrika Börjesdotter (1872 - )
Alfrida Josefina Eliasson (1869 - )
Alfrida Josefina Johansson (1886 - )
Alfrida Josefina Svensson (1882 - )
Alfrida Julia Andersson (1878 - )
Alfrida Konstantia Månsson (1899 - )
Alfrida Mathilda (1875 - )
Alfrida Mathilda Bengtsson (1873 - 1913)
Alfrida Mathilda Johansdotter (1874 - )
Alfrida Mathilda Månsdotter (1869 - )
Alfrida Matilda "Tilda" Andersdotter (1871 - 1925)
Alfrida Natalia Larsson (1884 - 1959)
Alfrida Teresia (1893 - 1896)
Alfrida Teresia Johansdotter (1876 - )
Alfrida Viktoria (1898 - )
Alfrida Vilhelmina Göransson (1875 - 1934)
Alfrida Zachrisson (1891 - )
Algot (1903 - )
Algot Andersson (1887 - 1887)
Algot Blasius Larsson (1877 - )
Algot Magnusson (1876 - )
Algot Natanael Zackrisson (1874 - 1926)
Algot Nilsson
Algot Teodor Olsson (1884 - )
Algot Teresius Lindgren (1889 - )
Algot Werner Alexandersson (1885 - 1914)
Alice
Alice (1897 - 1898)
Alice Carolina (1883 - 1962)
Alice Dagmar (1907 - )
Alice Eugenia (1883 - )
Alice Fredrika Johansson (1899 - 1975)
Alice Frideborg (1908 - 1911)
Alice Frideborg Carlsson (1906 - 1982)
Alice Kristina (1913 - )
Alice Maria Victoria (1916 - )
Alice Sophia (1904 - 1905)
Alice Theresia (1906 - 1906)
Alice Wilhelmina (1898 - 1904)
Alice Vilhelmina Teresia Johansson (1912 - )
Alida (1863 - )
Alida (1866 - 1866)
Alida (1878 - 1878)
Alida (1879 - )
Alida Andersson (1872 - )
Alida Antonia (1873 - )
Alida Beata Andersdotter (1861 - )
Alida Beata Carlsdotter (1867 - 1953)
Alida Börjesdotter (1866 - 1866)
Alida Carolina Karlsson (1866 - )
Alida Cecilia Augustdotter (1885 - )
Alida Charlotta (1868 - )
Alida Charlotta Bergman (1872 - )
Alida Constantia Andersson (1879 - 1953)
Alida Emilia (1864 - 1866)
Alida Evelina Andersson (1872 - )
Alida Evelina Johansdotter (1873 - )
Alida Hansson (1838 - )
Alida Hermansdotter (1877 - )
Alida Josefina (1865 - )
Alida Josefina (1868 - )
Alida Josefina Andersdotter (1873 - )
Alida Josefina Andersdotter (1880 - )
Alida Justina Berntsdotter (1880 - )
Alida Maria Johansdotter (1871 - )
Alida Maria Olausdotter (1869 - )
Alida Mathilda (1888 - )
Alida Mathilda Andersdotter (1879 - 1972)
Alida Pamelia Mattsson (1894 - 1978)
Alida Paulina Johansdotter (1885 - )
Alida Sofia (1884 - )
Alida Valborg Carlsdotter (- 1923)
Allan
Allan Augustsson
Allan Bertil Olsson (1908 - )
Allan Dahlén (1915 - 1990)
Allan Fingal Persson (1911 - 1965)
Allan Gilbert Andersson (1901 - 1960)
Allan Gunnar Adolfsson (1911 - 1998)
Allan Gustav Osvald Andersson (1902 - 1972)
Allan Gustavsson
Allan Henry Karlsson (1912 - )
Allan Mortimer Pettersson (1906 - )
Allan Sagstrand
Allan Tenghult (1906 - 1992)
Allis Gunhild (1911 - 1912)
Allma Hildegard Andersson (1884 - )
Alma
Alma
Alma
Alma (1880 - )
Alma Alvida Alexanderdotter (1864 - 1925)
Alma Axelina Johansdotter (1880 - 1880)
Alma Beata Olausdotter (1879 - )
Alma Bernhardina (1859 - )
Alma Bernhardina Bengtsson (1880 - )
Alma Bernhardina Börjesson (1886 - )
Alma Betty Oskara (1869 - )
Alma Carolina (1883 - 1883)
Alma Cecilia (1878 - )
Alma Cecilia (1880 - )
Alma Charlotta (1879 - )
Alma Charlotta Carlsson (1874 - )
Alma Christina (1874 - 1874)
Alma Christina Andersson (1873 - )
Alma Christina Carlsson (1886 - 1971)
Alma Constantia Carlsson (1886 - )
Alma Constantia Carlsson (1886 - )
Alma Dahlberg (1876 - )
Alma Davida (1900 - )
Alma Eleonora Andersson (1895 - 1928)
Alma Elfrida Hansson (1868 - 1954)
Alma Elisabeth Carlsdotter (1877 - 1969)
Alma Elisabeth Zachariasdotter (1878 - 1885)
Alma Gustafva (1865 - )
Alma Hildegard Johansson (1909 - )
Alma Hildegard Johansson (1909 - )
Alma Johansdotter (1877 - 1949)
Alma Josefina (1876 - )
Alma Josefina (1879 - 1880)
Alma Josefina (1880 - )
Alma Josefina (1884 - 1884)
Alma Josefina Andersson (1886 - )
Alma Josefina Börjesdotter (1887 - 1954)
Alma Josefina Lundqvist (1865 - 1943)
Alma Justina (1878 - 1878)
Alma Justina Nilsson (1875 - 1924)
Alma Justina Norén (1870 - )
Alma Leomina Karlsson (1910 - )
ALMA LOVISA LARSDOTTER (1877 - 1922)
Alma Mathilda Eliasson (1881 - 1881)
Alma Miliana Larsson (1880 - )
Alma Natalia (1889 - )
Alma Nicolina (1873 - )
Alma Nicolina Carlsson (1882 - 1956)
Alma Nicolina Martinsdotter (1877 - 1922)
Alma Olivia Svensson (1883 - 1963)
Alma Otelia (1887 - )
Alma Otilia Pettersson (1878 - 1980)
Alma Pamela Bäckbom (1892 - )
Alma Paulina (1885 - 1885)
Alma Paulina Lindqvist (1854 - 1889)
Alma Potentia (1874 - )
Alma Potentia Andersson Larsdotter (1876 - )
Alma Potentia Johansson (1881 - )
Alma Sofia Andrén (1871 - )
Alma Teresia (1881 - )
Alma Teresia (1907 - )
Alma Teresia Pettersson (1897 - )
Alma Theresia Brundin (1898 - )
Alma Vilhelmina (1905 - )
Almida Helfrida Paulina Mathiasson (1869 - )
Almida Natalia Andersson (1891 - 1949)
Almina (1875 - )
Alpha Andersson
Alrik Fridolf Mattsson (1888 - )
Alrik Valdemar (1904 - 1905)
Altea Matilda (Tea) Johansson (1911 - )
Alva Cecilia Karlsson
Alvar Ek (1912 - )
Alvida Maria Andersson (1912 - 1934)
Alvina C Wickström (1881 - 1961)
Amalia (1882 - )
Amalia (1892 - )
Amalia Beata Pettersson (1861 - 1916)
Amalia Cecilia Teresia Lindgren (1877 - )
Amalia Charlotta Larsson (1863 - )
Amalia Christina Ahlqvist (1853 - )
Amalia Christina Ahlström (Johansdotter) (1852 - )
Amalia Dorothea Rabe (1814 - )
Amalia Mathilda Johansdotter (1863 - )
Amalia Teresia (1898 - )
Amanda (1872 - 1872)
Amanda (1873 - 1877)
Amanda (1877 - 1879)
Amanda Alida (1877 - )
Amanda Andersson (1853 - 1936)
Amanda Aronsdotter (1875 - 1875)
Amanda Augusta Andersdotter (- 1927)
Amanda Bernhardina Börjesson (1876 - )
Amanda Bernhardina Karlsson (1868 - 1958)
Amanda Carlsson (1874 - )
Amanda Carolina (1866 - )
Amanda Charlotta Andersdotter (1870 - 1871)
Amanda Charlotta Andersdotter (1872 - 1875)
Amanda Cornelia Mattsson (1859 - 1923)
Amanda Danielsson (1882 - 1918)
Amanda Elvira Magnusdotter (1876 - )
Amanda Josefina (1871 - )
Amanda Josefina Hermansdotter (1861 - )
Amanda Josefina Larsson (1868 - 1879)
Amanda Josefina Svensdotter (1862 - )
Amanda Josefina Svensdotter (1862 - )
Amanda Karlsson
Amanda Natalia Niklasdotter Hansson (1874 - )
Amanda Olivia Johansdotter (1867 - )
Amanda Potentia (1868 - )
Amanda Rustina Olsson (1881 - )
Amanda Sofia Bäckbom (1899 - 1975)
Amanda Wolter (1872 - )
Ambernt Svensson (- 1945)
Ambiörn Hemmingsen
Ambjörn
Ambjörn Andersson
Ambjörn Andersson (1679 - 1753)
Ambjörn Andersson (1688 - )
Ambjörn Andersson (~1713 - ~1742)
Ambjörn Bengtsson (- ~1670)
Ambjörn Bengtsson (~1679 - 1748)
Ambjörn Eriksson (Näbb) (- 1714)
Ambjörn Eriksson (~1599 - )
Ambjörn Jönsson (1810 - )
Ambjörn Mickelsson (~1658 - 1749)
Ambjörn Månsson
Ambjörn Nilsson (- 1717)
Ambjörn Nilsson (~1650 - 1716)
Ambjörn Persson (- 1721)
Ambjörn Persson (~1601 - >1671)
Ambjörn Sevedsson (- ~1687)
Amelia Cecilia Andersson (1874 - 1966)
Amelia Charlotta Andreasdotter (1873 - )
Amelie Cecilia Magnusson (1869 - )
Amen Persen
Amilde Elinda Mattsson (1880 - )
Amos Natanael Bengtsson (1895 - 1989)
Amund Andersson (~1677 - )
Amy Elisabeth Mauritzson (1912 - )
Anders "Härder" Johansson (1847 - )
Anders "yngre" Abrahamsson (1770 - 1850)
Anders "yngre" Nilsson
Anders "äldre" Abrahamsson (1763 - 1828)
Anders "äldre" Persson (~1625 - 1700)
Anders (Arvid) Arvidsson (1690 - 1728)
Anders (yngre) Andersson (~1680 - )
Anders (äldre) Andersson (~1665 - )
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders (- 1691)
Anders (- <1691)
Anders (- 1696)
Anders (- 1697)
Anders (- ~1698)
Anders (- ~1706)
Anders (- ~1709)
Anders (~1765 - 1793)
Anders (~1769 - 1772)
Anders (~1780 - 1780)
Anders (1791 - )
Anders (1791 - )
Anders (1814 - )
Anders (~1814 - 1814)
Anders (1834 - )
Anders (1850 - )
Anders (1850 - )
Anders (1863 - 1863)
Anders (1863 - 1867)
Anders (1865 - 1865)
Anders (1870 - 1872)
Anders (1871 - )
Anders (1875 - )
Anders (1876 - 1878)
Anders (1904 - )
Anders Ahlqvist
Anders Albrektsson (~1654 - 1712)
Anders Albrektsson (~1671 - 1718)
Anders Alfsson (1670 - 1747)
Anders Ambjörnsson
Anders Ambjörnsson
Anders Andersen
Anders Andersen
Anders Anderssen
Anders Anderssen
Anders Andersson (Algren) (1746 - 1815)
Anders Andersson (Anderén) (1847 - 1922)
Anders Andersson (Bolin) (1835 - 1876)
Anders Andersson (Ewest) (1888 - 1963)
Anders Andersson (Frivillig)
Anders Andersson (Giedda) (~1707 - )
Anders Andersson (Haas)
Anders Andersson (Hogård) (1694 - 1741)
Anders Andersson (Hogård) (1724 - 1780)
Anders Andersson (Hogård) (1761 - )
Anders Andersson (Jorin) (1716 - 1793)
Anders Andersson (Jorin) (1786 - )
Anders Andersson (Lindgren) (1766 - )
Anders Andersson (Lindström) (1752 - )
Anders Andersson (Lund) (1817 - )
Anders Andersson (Lundvall) (1722 - )
Anders Andersson (Söderberg) (1742 - 1822)
Anders Andersson
Anders Andersson
Anders Andersson
Anders Andersson
Anders Andersson
Anders Andersson
Anders Andersson
Anders Andersson
Anders Andersson
Anders Andersson
Anders Andersson
Anders Andersson
Anders Andersson
Anders Andersson
Anders Andersson
Anders Andersson
Anders Andersson
Anders Andersson
Anders Andersson
Anders Andersson
Anders Andersson
Anders Andersson
Anders Andersson
Anders Andersson
Anders Andersson
Anders Andersson
Anders Andersson
Anders Andersson
Anders Andersson
Anders Andersson
Anders Andersson
Anders Andersson
Anders Andersson
Anders Andersson
Anders Andersson
Anders Andersson
Anders Andersson
Anders Andersson
Anders Andersson
Anders Andersson
Anders Andersson
Anders Andersson
Anders Andersson
Anders Andersson
Anders Andersson
Anders Andersson
Anders Andersson (- 1694)
Anders Andersson (- 1697)
Anders Andersson (- 1707)
Anders Andersson (- >1730)
Anders Andersson (- ~1743)
Anders Andersson (- <1744)
Anders Andersson (~1593 - ~1676)
Anders Andersson (~1622 - 1691)
Anders Andersson (~1625 - 1699)
Anders Andersson (~1640 - 1706)
Anders Andersson (~1640 - 1709)
Anders Andersson (1647 - 1716)
Anders Andersson (~1648 - )
Anders Andersson (~1651 - ~1697)
Anders Andersson (1654 - 1734)
Anders Andersson (~1662 - )
Anders Andersson (~1666 - )
Anders Andersson (1666 - 1747)
Anders Andersson (~1668 - )
Anders Andersson (~1669 - 1743)
Anders Andersson (~1670 - )
Anders Andersson (~1670 - 1736)
Anders Andersson (~1670 - 1740)
Anders Andersson (~1670 - 1740)
Anders Andersson (1671 - 1759)
Anders Andersson (~1672 - )
Anders Andersson (~1673 - 1728)
Anders Andersson (~1676 - )
Anders Andersson (~1676 - )
Anders Andersson (~1678 - 1742)
Anders Andersson (1679 - 1729)
Anders Andersson (~1680 - ~1710)
Anders Andersson (1680 - 1738)
Anders Andersson (~1681 - 1747)
Anders Andersson (~1682 - 1765)
Anders Andersson (~1683 - )
Anders Andersson (1683 - 1766)
Anders Andersson (1685 - 1772)
Anders Andersson (~1687 - )
Anders Andersson (1688 - 1773)
Anders Andersson (1689 - )
Anders Andersson (~1689 - )
Anders Andersson (1689 - 1767)
Anders Andersson (1690 - )
Anders Andersson (1690 - 1770)
Anders Andersson (~1693 - )
Anders Andersson (1695 - )
Anders Andersson (1695 - )
Anders Andersson (1695 - 1729)
Anders Andersson (1697 - )
Anders Andersson (1698 - )
Anders Andersson (~1698 - )
Anders Andersson (1698 - 1759)
Anders Andersson (<1700 - )
Anders Andersson (~1700 - )
Anders Andersson (1701 - )
Anders Andersson (~1701 - )
Anders Andersson (1702 - 1735)
Anders Andersson (~1702 - 1776)
Anders Andersson (1705 - 1772)
Anders Andersson (1706 - )
Anders Andersson (<1706 - ~1732)
Anders Andersson (1706 - 1769)
Anders Andersson (1707 - )
Anders Andersson (1708 - >1737)
Anders Andersson (1709 - 1778)
Anders Andersson (1711 - 1769)
Anders Andersson (1713 - )
Anders Andersson (1714 - 1771)
Anders Andersson (1715 - 1748)
Anders Andersson (1715 - 1793)
Anders Andersson (1716 - 1746)
Anders Andersson (1717 - 1768)
Anders Andersson (1718 - )
Anders Andersson (1719 - )
Anders Andersson (1720 - 1803)
Anders Andersson (1721 - 1791)
Anders Andersson (1722 - )
Anders Andersson (1722 - 1800)
Anders Andersson (1724 - 1789)
Anders Andersson (1725 - )
Anders Andersson (1725 - 1792)
Anders Andersson (1726 - 1765)
Anders Andersson (1726 - 1792)
Anders Andersson (~1728 - )
Anders Andersson (1728 - )
Anders Andersson (1730 - )
Anders Andersson (1731 - )
Anders Andersson (~1732 - )
Anders Andersson (1732 - 1745)
Anders Andersson (1733 - 1761)
Anders Andersson (~1733 - 1778)
Anders Andersson (1734 - 1787)
Anders Andersson (1734 - 1801)
Anders Andersson (~1736 - )
Anders Andersson (~1736 - )
Anders Andersson (1737 - 1738)
Anders Andersson (1737 - <1795)
Anders Andersson (~1738 - )
Anders Andersson (1738 - )
Anders Andersson (1738 - 1787)
Anders Andersson (1739 - )
Anders Andersson (1739 - )
Anders Andersson (1739 - )
Anders Andersson (1739 - 1782)
Anders Andersson (<1740 - )
Anders Andersson (1741 - 1742)
Anders Andersson (1742 - 1812)
Anders Andersson (1742 - 1816)
Anders Andersson (1742 - 1819)
Anders Andersson (1743 - )
Anders Andersson (1744 - 1754)
Anders Andersson (1745 - <1780)
Anders Andersson (1746 - 1747)
Anders Andersson (1747 - 1799)
Anders Andersson (1748 - 1748)
Anders Andersson (1748 - 1788)
Anders Andersson (1749 - )
Anders Andersson (~1750 - )
Anders Andersson (1750 - )
Anders Andersson (1752 - 1752)
Anders Andersson (~1753 - )
Anders Andersson (1753 - )
Anders Andersson (1754 - 1800)
Anders Andersson (~1755 - 1813)
Anders Andersson (1756 - )
Anders Andersson (1757 - )
Anders Andersson (1759 - 1826)
Anders Andersson (1761 - 1786)
Anders Andersson (1764 - )
Anders Andersson (1765 - 1765)
Anders Andersson (1767 - )
Anders Andersson (1767 - 1801)
Anders Andersson (1767 - 1829)
Anders Andersson (<1768 - )
Anders Andersson (1770 - )
Anders Andersson (1770 - 1771)
Anders Andersson (1772 - )
Anders Andersson (1772 - )
Anders Andersson (1772 - 1773)
Anders Andersson (~1773 - )
Anders Andersson (1774 - )
Anders Andersson (1775 - 1795)
Anders Andersson (1775 - 1812)
Anders Andersson (1775 - 1838)
Anders Andersson (1776 - 1776)
Anders Andersson (1778 - )
Anders Andersson (1780 - 1810)
Anders Andersson (1781 - 1781)
Anders Andersson (~1781 - 1864)
Anders Andersson (1789 - )
Anders Andersson (1790 - )
Anders Andersson (1791 - )
Anders Andersson (1791 - )
Anders Andersson (1791 - 1868)
Anders Andersson (1792 - 1871)
Anders Andersson (1793 - )
Anders Andersson (1797 - )
Anders Andersson (1797 - )
Anders Andersson (1797 - )
Anders Andersson (1797 - 1798)
Anders Andersson (1798 - )
Anders Andersson (1800 - )
Anders Andersson (1806 - 1863)
Anders Andersson (1807 - )
Anders Andersson (1808 - )
Anders Andersson (1810 - )
Anders Andersson (1813 - )
Anders Andersson (1815 - )
Anders Andersson (1815 - )
Anders Andersson (1815 - 1899)
Anders Andersson (~1816 - )
Anders Andersson (1818 - 1843)
Anders Andersson (1818 - 1885)
Anders Andersson (1819 - )
Anders Andersson (1820 - )
Anders Andersson (1820 - 1824)
Anders Andersson (1824 - )
Anders Andersson (1824 - )
Anders Andersson (1825 - )
Anders Andersson (~1825 - )
Anders Andersson (1825 - 1883)
Anders Andersson (1826 - 1827)
Anders Andersson (1828 - 1830)
Anders Andersson (1832 - 1910)
Anders Andersson (1834 - 1919)
Anders Andersson (1837 - )
Anders Andersson (1838 - )
Anders Andersson (1838 - 1860)
Anders Andersson (1839 - )
Anders Andersson (~1840 - )
Anders Andersson (1840 - )
Anders Andersson (1840 - )
Anders Andersson (1840 - )
Anders Andersson (1842 - )
Anders Andersson (1843 - 1844)
Anders Andersson (1844 - )
Anders Andersson (1844 - 1845)
Anders Andersson (1846 - )
Anders Andersson (1846 - )
Anders Andersson (1846 - )
Anders Andersson (1850 - )
Anders Andersson (1850 - 1942)
Anders Andersson (1851 - )
Anders Andersson (1855 - )
Anders Andersson (1856 - 1946)
Anders Andersson (1861 - )
Anders Andersson (1885 - 1971)
Anders Andorsen
Anders Andreasson (Udd) (1817 - 1880)
Anders Andreasson
Anders Andreasson
Anders Andreasson
Anders Andreasson (1754 - 1820)
Anders Andreasson (1759 - 1763)
Anders Andreasson (1764 - )
Anders Andreasson (1764 - )
Anders Andreasson (1767 - 1830)
Anders Andreasson (1770 - )
Anders Andreasson (1785 - 1858)
Anders Andreasson (1789 - )
Anders Andreasson (1793 - 1863)
Anders Andreasson (1794 - )
Anders Andreasson (1799 - )
Anders Andreasson (1801 - <1803)
Anders Andreasson (1801 - 1841)
Anders Andreasson (1802 - 1808)
Anders Andreasson (1803 - <1810)
Anders Andreasson (1808 - )
Anders Andreasson (1811 - 1813)
Anders Andreasson (1823 - )
Anders Andreasson (1826 - )
Anders Andreasson (1826 - 1908)
Anders Andreasson (1830 - )
Anders Andreasson (1831 - )
Anders Andreasson (1861 - )
Anders Andreasson (1861 - 1862)
Anders Andreasson (1867 - 1893)
Anders Anundsson (1742 - 1804)
Anders Arvidsson (1666 - 1729)
Anders Arvidsson (1710 - )
Anders Arvidsson (1730 - )
Anders Arvidsson (~1765 - 1838)
Anders Asmundsson
Anders Assarsson (1751 - )
Anders Assersson (<1677 - )
Anders Assmundsson (- 1659)
Anders August Andersson (1855 - 1856)
Anders August Hult (1872 - 1948)
Anders Bendsen
Anders Bendsen
Anders Bengtsson (Kindman) (- ~1709)
Anders Bengtsson (Lerberg)
Anders Bengtsson
Anders Bengtsson
Anders Bengtsson
Anders Bengtsson
Anders Bengtsson
Anders Bengtsson
Anders Bengtsson
Anders Bengtsson
Anders Bengtsson
Anders Bengtsson
Anders Bengtsson
Anders Bengtsson
Anders Bengtsson
Anders Bengtsson
Anders Bengtsson
Anders Bengtsson
Anders Bengtsson
Anders Bengtsson
Anders Bengtsson (- ~1680)
Anders Bengtsson (- ~1685)
Anders Bengtsson (- 1689)
Anders Bengtsson (- 1693)
Anders Bengtsson (- ~1697)
Anders Bengtsson (- 1705)
Anders Bengtsson (~1594 - 1676)
Anders Bengtsson (~1652 - 1728)
Anders Bengtsson (1659 - 1732)
Anders Bengtsson (~1670 - )
Anders Bengtsson (~1670 - 1751)
Anders Bengtsson (~1675 - >1738)
Anders Bengtsson (1689 - 1768)
Anders Bengtsson (~1695 - 1723)
Anders Bengtsson (~1698 - 1763)
Anders Bengtsson (~1699 - )
Anders Bengtsson (1699 - 1765)
Anders Bengtsson (1704 - )
Anders Bengtsson (1705 - )
Anders Bengtsson (1708 - 1770)
Anders Bengtsson (~1712 - )
Anders Bengtsson (1712 - 1714)
Anders Bengtsson (1712 - <1733)
Anders Bengtsson (1723 - ~1723)
Anders Bengtsson (1723 - 1764)
Anders Bengtsson (1724 - )
Anders Bengtsson (1724 - 1794)
Anders Bengtsson (~1726 - )
Anders Bengtsson (1729 - )
Anders Bengtsson (1731 - 1741)
Anders Bengtsson (1732 - )
Anders Bengtsson (1734 - )
Anders Bengtsson (~1739 - 1784)
Anders Bengtsson (1743 - 1815)
Anders Bengtsson (1747 - 1748)
Anders Bengtsson (1747 - 1796)
Anders Bengtsson (1748 - )
Anders Bengtsson (1749 - )
Anders Bengtsson (1757 - 1821)
Anders Bengtsson (1760 - 1827)
Anders Bengtsson (1761 - )
Anders Bengtsson (1770 - )
Anders Bengtsson (1770 - 1774)
Anders Bengtsson (1778 - 1780)
Anders Bengtsson (1783 - 1852)
Anders Bengtsson (1786 - )
Anders Bengtsson (1787 - <1824)
Anders Bengtsson (1794 - )
Anders Bengtsson (1796 - )
Anders Bengtsson (1799 - 1852)
Anders Bengtsson (1803 - 1856)
Anders Bengtsson (1807 - 1851)
Anders Bengtsson (1810 - )
Anders Bengtsson (1812 - 1841)
Anders Bengtsson (1814 - 1820)
Anders Bengtsson (1814 - 1833)
Anders Bengtsson (1815 - )
Anders Bengtsson (1821 - 1852)
Anders Bengtsson (1823 - )
Anders Bengtsson (1825 - )
Anders Bengtsson (1842 - )
Anders Bengtsson (1843 - 1924)
Anders Bengtsson (1844 - )
Anders Bengtsson (1856 - )
Anders Benjamin Rygren (1882 - )
Anders Benjaminsson (Skarin) (1825 - 1902)
Anders Bentsen
Anders Bergström
Anders Bernander Karlsson (1864 - )
Anders Bernander Nilsson (1812 - 1851)
Anders Bernander Toresson (1829 - 1834)
Anders Bernandersson (1815 - 1816)
Anders Bernandersson (1824 - 1858)
Anders Bernhard (1852 - 1920)
Anders Bernhard (1858 - )
Anders Bernhard (1859 - )
Anders Bernhard (1859 - 1875)
Anders Bernhard (1867 - )
Anders Bernhard (1881 - )
Anders Bernhard Andersson (Lerberg) (1832 - 1914)
Anders Bernhard Andersson (Skarin) (1854 - 1920)
Anders Bernhard Andersson (1866 - 1899)
Anders Bernhard Gustavsson (1846 - )
Anders Bernhard Johansson (1849 - )
Anders Bernhard Johansson (1859 - )
Anders Bernhard Larsson (1848 - 1871)
Anders Bernhard Larsson (1875 - )
Anders Bernhard Nilsson (1841 - 1928)
Anders Bernhard Olausson (1859 - )
Anders Bernhard Skarin (1864 - 1900)
Anders Bernt Herder Andersson (1831 - )
Anders Bernt Olausson (1827 - 1860)
Anders Berntsson (1749 - 1796)
Anders Bertil Andersson (1915 - )
Anders Biralker
Anders Birger (1895 - 1896)
Anders Birger (1897 - )
Anders Birger Carlsson (1893 - )
Anders Birger Karlsson (1884 - 1975)
Anders Birger Nilsson (1895 - )
Anders Björk
Anders Björk (- 1699)
Anders Björnsson
Anders Björnsson
Anders Björnsson
Anders Björnsson (- ~1676)
Anders Björnsson (- 1678)
Anders Björnsson (- ~1681)
Anders Björnsson (- 1697)
Anders Björnsson (~1571 - >1671)
Anders Björnsson (~1668 - 1751)
Anders Björnsson (1750 - 1827)
Anders Brattström
Anders Brodd
Anders Broman
Anders Bryngelsson
Anders Bryngelsson (1736 - 1821)
Anders Båck
Anders Bäcker
Anders Bäckman
Anders Börjesen
Anders Börjesson (Gathe) (1647 - 1710)
Anders Börjesson (Liljensten) (~1749 - 1784)
Anders Börjesson (Lund) (1712 - 1769)
Anders Börjesson
Anders Börjesson
Anders Börjesson
Anders Börjesson
Anders Börjesson
Anders Börjesson
Anders Börjesson
Anders Börjesson
Anders Börjesson
Anders Börjesson
Anders Börjesson
Anders Börjesson
Anders Börjesson
Anders Börjesson
Anders Börjesson (- ~1693)
Anders Börjesson (- 1695)
Anders Börjesson (- 1698)
Anders Börjesson (~1613 - 1691)
Anders Börjesson (~1622 - 1692)
Anders Börjesson (~1671 - ~1702)
Anders Börjesson (~1678 - ~1728)
Anders Börjesson (~1682 - 1723)
Anders Börjesson (~1685 - 1737)
Anders Börjesson (~1685 - 1742)
Anders Börjesson (1704 - )
Anders Börjesson (1704 - 1705)
Anders Börjesson (1704 - 1719)
Anders Börjesson (1712 - 1783)
Anders Börjesson (1716 - )
Anders Börjesson (1716 - 1723)
Anders Börjesson (1723 - ~1757)
Anders Börjesson (1728 - )
Anders Börjesson (1728 - 1730)
Anders Börjesson (1731 - )
Anders Börjesson (1731 - 1739)
Anders Börjesson (1732 - 1801)
Anders Börjesson (1736 - <1739)
Anders Börjesson (1753 - 1775)
Anders Börjesson (1756 - )
Anders Börjesson (1756 - )
Anders Börjesson (1760 - )
Anders Börjesson (1761 - )
Anders Börjesson (~1761 - )
Anders Börjesson (1768 - ~1789)
Anders Börjesson (1769 - 1838)
Anders Börjesson (1771 - 1839)
Anders Börjesson (1774 - 1774)
Anders Börjesson (1775 - 1854)
Anders Börjesson (1781 - 1838)
Anders Börjesson (~1785 - 1839)
Anders Börjesson (1800 - 1805)
Anders Börjesson (1805 - 1853)
Anders Börjesson (1814 - )
Anders Börjesson (1816 - 1819)
Anders Börjesson (1837 - )
Anders Börjesson (1848 - 1918)
Anders Börjesson (1853 - )
Anders Calle Lerberg (1820 - 1820)
Anders Carl (Calle) Larsson (1809 - ~1855)
Anders Carl Andersson (1810 - 1876)
Anders Carl Andersson (1823 - 1883)
Anders Carl Andersson (1832 - )
Anders Carl Bengtsson (1830 - 1915)
Anders Carl Bergman (1824 - 1887)
Anders Carl Carlsson (1823 - )
Anders Carl Eliasson (1837 - )
Anders Carl Johannesson (1833 - )
Anders Carl Johansson (~1802 - 1838)
Anders Carl Johansson (1816 - )
Anders Carl Johansson (1816 - 1855)
Anders Carl Johansson (1833 - <1835)
Anders Carl Johansson (1834 - 1906)
Anders Carl Johansson (1835 - )
Anders Carl Johansson (1841 - 1842)
Anders Carl Larsson (1821 - )
Anders Carl Månsson (1813 - )
Anders Carl Nilsson (1843 - )
Anders Carl Persson (1834 - )
Anders Carlsen
Anders Carlsson
Anders Carlsson
Anders Carlsson
Anders Carlsson
Anders Carlsson
Anders Carlsson
Anders Carlsson
Anders Carlsson
Anders Carlsson (- ~1683)
Anders Carlsson (~1659 - )
Anders Carlsson (1662 - 1718)
Anders Carlsson (<1671 - )
Anders Carlsson (1697 - )
Anders Carlsson (~1698 - 1741)
Anders Carlsson (1722 - 1728)
Anders Carlsson (1731 - 1793)
Anders Carlsson (1740 - 1812)
Anders Carlsson (1750 - 1751)
Anders Carlsson (1757 - 1757)
Anders Carlsson (1766 - )
Anders Carlsson (1768 - 1797)
Anders Carlsson (1776 - 1857)
Anders Carlsson (1789 - 1848)
Anders Carlsson (1800 - 1870)
Anders Carlsson (1815 - )
Anders Carlsson (1817 - )
Anders Carlsson (1821 - )
Anders Carlsson (1825 - 1897)
Anders Carlsson (1825 - 1923)
Anders Carlsson (1827 - )
Anders Carlsson (1830 - )
Anders Carlsson (1831 - )
Anders Carlsson (1835 - 1916)
Anders Carlsson (1861 - )
Anders Carlsson (1872 - )
Anders Christensson (1788 - )
Anders Christensson (1794 - )
Anders Christian Carlsson (1804 - )
Anders Christiansson (1760 - )
Anders Christiansson (1789 - )
Anders Christiansson (1801 - )
Anders Christiansson (1843 - 1864)
Anders Christmansson
Anders Christmansson (~1657 - 1741)
Anders Clarius Johansson (1881 - 1931)
Anders Conrad Andersson (1885 - 1972)
Anders Edvard Andersson (1839 - )
Anders Edvard Andersson (1846 - 1934)
Anders Edvard Andersson (1864 - )
Anders Edvard Carlsson (1845 - 1923)
Anders Edvard Eliasson (1852 - )
Anders Edvard Eliasson (1863 - 1864)
Anders Edvin Johansson (1857 - 1949)
Anders Einar Börjesson (1894 - 1962)
Anders Einar Martinsson (1913 - 1985)
Anders Eldstierna
Anders Eliasson (1787 - 1858)
Anders Eliasson (1799 - )
Anders Eliasson (1806 - 1843)
Anders Eliasson (1825 - 1866)
Anders Eliasson (1829 - 1876)
Anders Elis Augustsson (1882 - )
Anders Elis Olsson (1892 - 1983)
Anders Elofsson (1703 - )
Anders Emil Nilsson (1867 - 1936)
Anders Emil Olsson (1874 - 1933)
Anders Emil Zachrisson (1856 - )
Anders Engelbrektsson (Giedda) (1680 - )
Anders Engelbrektsson
Anders Engelbrektsson (- 1698)
Anders Engelbrektsson (1696 - 1763)
Anders Engelbrektsson (1776 - )
Anders Engelbrektsson (1777 - 1779)
Anders Engelbrektsson (1779 - 1779)
Anders Engelbrektsson (1784 - 1809)
Anders Engelbrektsson (1864 - )
Anders Erichsen
Anders Eriksson (Bergman) (1785 - 1855)
Anders Eriksson (Hjelm)
Anders Eriksson (Hogård)
Anders Eriksson (Kock) (1775 - )
Anders Eriksson (Lund)
Anders Eriksson dy (1680 - 1730)
Anders Eriksson dä (1669 - 1719)
Anders Eriksson
Anders Eriksson
Anders Eriksson
Anders Eriksson
Anders Eriksson
Anders Eriksson
Anders Eriksson
Anders Eriksson
Anders Eriksson
Anders Eriksson
Anders Eriksson
Anders Eriksson (- ~1685)
Anders Eriksson (- ~1687)
Anders Eriksson (- 1691)
Anders Eriksson (- 1717)
Anders Eriksson (- 1791)
Anders Eriksson (~1624 - 1714)
Anders Eriksson (~1625 - >1715)
Anders Eriksson (1641 - 1707)
Anders Eriksson (~1657 - 1744)
Anders Eriksson (~1663 - >1727)
Anders Eriksson (~1675 - 1705)
Anders Eriksson (<1683 - )
Anders Eriksson (1700 - 1767)
Anders Eriksson (~1703 - )
Anders Eriksson (1706 - )
Anders Eriksson (1708 - 1778)
Anders Eriksson (1721 - )
Anders Eriksson (~1721 - )
Anders Eriksson (1723 - )
Anders Eriksson (~1725 - )
Anders Eriksson (~1725 - )
Anders Eriksson (~1727 - 1809)
Anders Eriksson (~1728 - )
Anders Eriksson (1729 - )
Anders Eriksson (1729 - )
Anders Eriksson (~1732 - )
Anders Eriksson (~1735 - 1818)
Anders Eriksson (1737 - 1804)
Anders Eriksson (1741 - 1792)
Anders Eriksson (1742 - 1811)
Anders Eriksson (1746 - )
Anders Eriksson (1751 - 1821)
Anders Eriksson (1754 - 1809)
Anders Eriksson (1759 - )
Anders Eriksson (1761 - 1762)
Anders Eriksson (1763 - 1767)
Anders Eriksson (1769 - 1820)
Anders Eriksson (1773 - )
Anders Eriksson (1775 - )
Anders Eriksson (1778 - )
Anders Eriksson (1789 - )
Anders Eriksson (1792 - 1850)
Anders Eriksson (1793 - 1867)
Anders Eriksson (1795 - )
Anders Eriksson (1798 - 1869)
Anders Eriksson (1802 - )
Anders Eriksson (1814 - 1844)
Anders Eriksson (1817 - )
Anders Eriksson (1817 - 1886)
Anders Eriksson (1818 - 1901)
Anders Eriksson (1824 - )
Anders Esbiörnsson (~1682 - 1744)
Anders Esbjörnsson
Anders Esbjörnsson (- 1696)
Anders Evald Eriksson (1896 - 1966)
Anders Falk (1787 - )
Anders Flink
Anders Flink (1740 - )
Anders Flink (1780 - )
Anders Flygare (1714 - )
Anders Frivillig (- 1744)
Anders Gabrielsson (1717 - 1717)
Anders Gabrielsson (1719 - 1796)
Anders Gabrielsson (1723 - )
Anders Gabrielsson (1820 - 1882)
Anders Gathenhielm
Anders Gotfrid Carlsson (1867 - 1868)
Anders Gotfrid Carlsson (1870 - 1963)
Anders Gottfrid (1874 - )
Anders Gottfrid (1897 - )
Anders Gottfrid Andreasson (1876 - 1932)
Anders Gottfrid Bengtsson (1857 - 1864)
Anders Gottfrid Bäckman (1882 - )
Anders Gottfrid Carlsson (1877 - )
Anders Gottfrid Hansson (1873 - )
Anders Gottfrid Larsson (1864 - 1945)
Anders Gottfrid Severinsson (1875 - )
Anders Gudmundsson
Anders Gudmundsson (1697 - )
Anders Gunnar (1899 - )
Anders Gunnar (1900 - )
Anders Gunnar (1901 - 1929)
Anders Gunnar (1915 - )
Anders Gunnar Andersson (1891 - 1975)
Anders Gunnarsson
Anders Gunnarsson
Anders Gunnarsson (- <1712)
Anders Gunnarsson (~1619 - 1698)
Anders Gunnarsson (~1697 - )
Anders Gunnersson (- ~1680)
Anders Gunnersson (~1652 - 1726)
Anders Gunnesson
Anders Gunnesson (- ~1701)
Anders Gunnesson (- 1710)
Anders Gunnesson (- ~1786)
Anders Gunnesson (1699 - )
Anders Gunnesson (1702 - >1759)
Anders Gunnesson (1710 - 1782)
Anders Gunnesson (1771 - 1831)
Anders Gunnesson (1787 - 1850)
Anders Gunnesson (1791 - )
Anders Gunnesson (1836 - 1838)
Anders Gunnesson (<1865 - )
Anders Gustaf Andersson (Kolin) (1831 - )
Anders Gustav Andersson (Bohman) (1860 - )
Anders Gustav Andersson (1840 - )
Anders Gustav Emanuel (1904 - )
Anders Gustav Gunnesson (1828 - )
Anders Gustav Hansson (1794 - 1840)
Anders Gustav Mattsson (~1840 - )
Anders Gustav Pettersson (1839 - )
Anders Gustavsson
Anders Gustavsson
Anders Gustavsson
Anders Gustavsson
Anders Gustavsson (~1627 - 1712)
Anders Gustavsson (1704 - )
Anders Gustavsson (1841 - )
Anders Göransson (1682 - 1721)
Anders Göstasson
Anders Göthberg
Anders Hake (~1759 - 1789)
Anders Haldvarsen
Anders Halvordsson (- 1686)
Anders Halvordsson (~1661 - 1721)
Anders Halvordsson (~1709 - 1772)
Anders Halvordsson (1729 - 1796)
Anders Hammarberg (1790 - 1870)
Anders Hansen
Anders Hansson (Lindström) (1785 - 1860)
Anders Hansson
Anders Hansson
Anders Hansson
Anders Hansson
Anders Hansson
Anders Hansson (- ~1678)
Anders Hansson (- 1710)
Anders Hansson (~1629 - 1711)
Anders Hansson (~1660 - 1710)
Anders Hansson (~1680 - 1718)
Anders Hansson (~1687 - ~1717)
Anders Hansson (1688 - 1717)
Anders Hansson (1692 - 1742)
Anders Hansson (1696 - 1742)
Anders Hansson (1716 - )
Anders Hansson (1722 - 1816)
Anders Hansson (1731 - <1732)
Anders Hansson (1732 - )
Anders Hansson (~1737 - 1789)
Anders Hansson (1743 - )
Anders Hansson (~1744 - )
Anders Hansson (1750 - 1805)
Anders Hansson (1752 - 1804)
Anders Hansson (1763 - 1831)
Anders Hansson (1778 - 1779)
Anders Hansson (1787 - 1787)
Anders Hansson (1809 - )
Anders Hansson (1815 - 1815)
Anders Hartvig Dahlberg (1868 - )
Anders Hasselgren
Anders Helgesson
Anders Helgesson
Anders Helgesson (- ~1678)
Anders Helgesson (- ~1680)
Anders Helgesson (- 1699)
Anders Helgesson (~1618 - )
Anders Helgesson (~1654 - 1719)
Anders Helgesson (>1660 - 1713)
Anders Helgesson (1703 - )
Anders Helgesson (1713 - )
Anders Helgesson (1767 - )
Anders Helgesson (1768 - )
Anders Henriksson (- ~1680)
Anders Henriksson (1690 - )
Anders Henriksson (1733 - )
Anders Henriksson (1740 - )
Anders Henriksson (1741 - 1794)
Anders Henriksson (1797 - 1876)
Anders Henriksson (1849 - 1924)
Anders Henriksson (1851 - )
Anders Herbert Andersson (1913 - )
Anders Herder Andreasson (1809 - 1828)
Anders Herder Christiansson (1829 - )
Anders Herder Gustavsson Broberg (1820 - )
Anders Herder Göransson (1822 - 1860)
Anders Herder Hansson (1837 - 1910)
Anders Herder Henriksson (1833 - 1875)
Anders Herder Larsson (1834 - 1917)
Anders Herder Lerberg (1782 - 1825)
Anders Herder Lerberg (1820 - 1820)
Anders Herder Niklasson (1820 - 1878)
Anders Herder Nilsson (1834 - 1838)
Anders Herder Nilsson (1843 - 1923)
Anders Herder Olausson (1833 - 1833)
Anders Herder Toresson (1836 - 1918)
Anders Herman (1875 - )
Anders Herman Niklasson (1851 - )
Anders Herman Olausson (1866 - )
Anders Hermansson (1844 - 1844)
Anders Hervid Carlsson (1876 - )
Anders Hilding Andersson (1864 - 1953)
Anders Hilding Larsson (Hallström) (1879 - )
Anders Hilmer (1885 - 1885)
Anders Hilmer Andersson (1885 - 1955)
Anders Hjalmar Johansson (1873 - 1962)
Anders Holgersson
Anders Holgersson (- 1689)
Anders Holgersson (~1629 - 1691)
Anders Hultgren
Anders Hultin
Anders Humbla (~1757 - )
Anders Håkansson
Anders Håkansson
Anders Håkansson (1753 - )
Anders Håkansson (1762 - 1842)
Anders Härder Börjesson (1843 - )
Anders Härder Hansson (1826 - 1826)
Anders Härsberg (1708 - 1767)
Anders Hök
Anders Isachsen
Anders Isaksson
Anders Isaksson (~1731 - )
Anders Ivar (1885 - )
Anders Ivar (1889 - )
Anders Ivar Carlsson (Lavik) (1887 - 1958)
Anders Ivar Constantius Andersson-Eliasson (~1892 - ~1895)
Anders Ivar Svensson (1887 - )
Anders Ivarsson (~1640 - 1712)
Anders Ivarsson (~1641 - 1701)
Anders Jacobsson
Anders Jacobsson (1798 - 1800)
Anders Jan Andersson (1838 - )
Anders Jensen
Anders Jensen
Anders Jensen
Anders Joel Andersson (1887 - 1962)
Anders Joensson (1806 - )
Anders Johan (1870 - )
Anders Johan Ahlqvist (1855 - )
Anders Johan Andersson (1877 - )
Anders Johan Carlsson (1855 - )
Anders Johan Carlsson (1856 - 1929)
Anders Johan Eliasson (1859 - 1925)
Anders Johan Johansson (1865 - )
Anders Johan Larsson (1846 - )
Anders Johan Niklasson (1828 - )
Anders Johannesson (1813 - 1882)
Anders Johannesson (1823 - )
Anders Johannesson (1842 - 1917)
Anders Johannesson (1869 - )
Anders Johansson (Flink) (1845 - 1873)
Anders Johansson (Grönling) (1827 - )
Anders Johansson
Anders Johansson
Anders Johansson
Anders Johansson
Anders Johansson
Anders Johansson
Anders Johansson
Anders Johansson (1708 - 1759)
Anders Johansson (1748 - )
Anders Johansson (1759 - )
Anders Johansson (1763 - )
Anders Johansson (1799 - 1801)
Anders Johansson (1819 - )
Anders Johansson (1821 - )
Anders Johansson (1822 - )
Anders Johansson (1823 - 1823)
Anders Johansson (1824 - )
Anders Johansson (1825 - 1825)
Anders Johansson (1826 - 1827)
Anders Johansson (1826 - 1864)
Anders Johansson (1828 - 1847)
Anders Johansson (1829 - )
Anders Johansson (1831 - )
Anders Johansson (1835 - )
Anders Johansson (1838 - 1906)
Anders Johansson (1841 - )
Anders Johansson (1841 - 1841)
Anders Johansson (1844 - )
Anders Johansson (1845 - )
Anders Johansson (1848 - )
Anders Johansson (1858 - 1920)
Anders Johansson (1891 - )
Anders Johansson (1897 - 1992)
Anders John Hansson (1879 - )
Anders Jonasson (1734 - ~1791)
ANDERS JONASSON (1760 - )
Anders Jonasson (1766 - 1766)
Anders Jonasson (1771 - 1771)
Anders Jonasson (1774 - 1778)
Anders Jonasson (1781 - )
Anders Jonasson (1789 - 1839)
Anders Jonasson (1796 - 1871)
Anders Jonasson (1797 - 1800)
Anders Jonasson (1798 - 1867)
Anders Jonasson (1800 - 1848)
Anders Jonasson (1801 - )
Anders Jonsson
Anders Jonsson
Anders Jonsson
Anders Jonsson
Anders Jonsson
Anders Jonsson (1662 - 1750)
Anders Jonsson (1681 - )
Anders Jonsson (1691 - )
Anders Jonsson (1694 - )
Anders Jonsson (~1697 - 1780)
Anders Jonsson (1698 - 1764)
Anders Jonsson (1706 - )
Anders Jonsson (1715 - 1784)
Anders Jonsson (~1720 - )
Anders Jonsson (1721 - >1756)
Anders Jonsson (1722 - )
Anders Jonsson (1723 - 1726)
Anders Jonsson (1749 - )
Anders Jonsson (1749 - 1749)
Anders Jonsson (1750 - 1790)
Anders Jonsson (1752 - )
Anders Jonsson (1756 - )
Anders Jonsson (1771 - )
Anders Jonsson (1774 - )
Anders Jonsson (1803 - )
Anders Julius Andersson (1884 - 1968)
Anders Julius Andersson (1886 - )
Anders Jönsson (Jensen)
Anders Jönsson (Lindbäck) (1778 - 1858)
Anders Jönsson
Anders Jönsson
Anders Jönsson
Anders Jönsson
Anders Jönsson
Anders Jönsson
Anders Jönsson
Anders Jönsson (- <1668)
Anders Jönsson (- 1700)
Anders Jönsson (- 1713)
Anders Jönsson (~1614 - <1696)
Anders Jönsson (~1624 - 1697)
Anders Jönsson (~1633 - 1702)
Anders Jönsson (~1665 - )
Anders Jönsson (~1687 - )
Anders Jönsson (~1692 - 1717)
Anders Jönsson (1699 - )
Anders Jönsson (~1704 - )
Anders Jönsson (1707 - 1709)
Anders Jönsson (1710 - 1710)
Anders Jönsson (1712 - )
Anders Jönsson (1712 - )
Anders Jönsson (1720 - 1803)
Anders Jönsson (~1721 - 1752)
Anders Jönsson (~1721 - 1755)
Anders Jönsson (1721 - 1796)
Anders Jönsson (1725 - 1751)
Anders Jönsson (1728 - ~1757)
Anders Jönsson (1734 - )
Anders Jönsson (1734 - 1790)
Anders Jönsson (1738 - 1801)
Anders Jönsson (1741 - )
Anders Jönsson (1742 - )
Anders Jönsson (~1744 - 1787)
Anders Jönsson (1745 - )
Anders Jönsson (1748 - 1831)
Anders Jönsson (1751 - )
Anders Jönsson (1763 - )
Anders Jönsson (1764 - )
Anders Jönsson (1788 - )
Anders Jönsson (1792 - 1794)
Anders Jönsson (1793 - )
Anders Jönsson (1800 - )
Anders Jönsson (1802 - 1803)
Anders Jönsson (1811 - 1859)
Anders Karlsson
Anders Klinga
Anders Knape (1760 - )
Anders Knutsson (~1688 - 1772)
Anders Konrad Andersson (1885 - )
Anders Lamberg (~1758 - )
Anders Larsson (Hielm) (1700 - )
Anders Larsson (Laursen)
Anders Larsson (Spijk)
Anders Larsson dy (1676 - 1740)
Anders Larsson
Anders Larsson
Anders Larsson
Anders Larsson
Anders Larsson
Anders Larsson
Anders Larsson
Anders Larsson
Anders Larsson
Anders Larsson
Anders Larsson
Anders Larsson
Anders Larsson
Anders Larsson
Anders Larsson
Anders Larsson
Anders Larsson
Anders Larsson
Anders Larsson
Anders Larsson
Anders Larsson
Anders Larsson
Anders Larsson
Anders Larsson
Anders Larsson
Anders Larsson
Anders Larsson
Anders Larsson
Anders Larsson
Anders Larsson
Anders Larsson (- ~1670)
Anders Larsson (- ~1673)
Anders Larsson (- ~1677)
Anders Larsson (- 1697)
Anders Larsson (- 1697)
Anders Larsson (- ~1712)
Anders Larsson (- >1728)
Anders Larsson (- 1738)
Anders Larsson (- ~1751)
Anders Larsson (1645 - 1736)
Anders Larsson (~1647 - )
Anders Larsson (~1656 - 1692)
Anders Larsson (~1662 - )
Anders Larsson (~1680 - 1750)
Anders Larsson (~1681 - 1747)
Anders Larsson (~1683 - )
Anders Larsson (~1689 - )
Anders Larsson (~1689 - )
Anders Larsson (~1692 - )
Anders Larsson (<1697 - )
Anders Larsson (1697 - )
Anders Larsson (1698 - 1707)
Anders Larsson (1699 - 1700)
Anders Larsson (~1699 - 1773)
Anders Larsson (1704 - )
Anders Larsson (~1704 - 1738)
Anders Larsson (~1705 - )
Anders Larsson (1705 - )
Anders Larsson (1707 - )
Anders Larsson (1708 - )
Anders Larsson (1708 - 1781)
Anders Larsson (1709 - )
Anders Larsson (1709 - 1713)
Anders Larsson (1710 - 1777)
Anders Larsson (1712 - )
Anders Larsson (1719 - 1793)
Anders Larsson (1724 - 1725)
Anders Larsson (1725 - )
Anders Larsson (1725 - )
Anders Larsson (1725 - 1747)
Anders Larsson (1725 - 1791)
Anders Larsson (~1728 - 1759)
Anders Larsson (1728 - 1774)
Anders Larsson (1731 - )
Anders Larsson (1731 - <1751)
Anders Larsson (1731 - 1790)
Anders Larsson (1731 - ~1794)
Anders Larsson (<1732 - )
Anders Larsson (~1732 - 1753)
Anders Larsson (~1734 - )
Anders Larsson (1736 - )
Anders Larsson (1738 - 1784)
Anders Larsson (1739 - )
Anders Larsson (1739 - 1803)
Anders Larsson (1741 - )
Anders Larsson (1743 - 1787)
Anders Larsson (1754 - )
Anders Larsson (1754 - 1834)
Anders Larsson (1756 - 1763)
Anders Larsson (~1759 - )
Anders Larsson (1760 - 1762)
Anders Larsson (1760 - 1819)
Anders Larsson (1766 - 1849)
Anders Larsson (1772 - )
Anders Larsson (1774 - 1845)
Anders Larsson (1775 - 1813)
Anders Larsson (1776 - 1809)
Anders Larsson (1779 - )
Anders Larsson (1780 - )
Anders Larsson (1780 - 1803)
Anders Larsson (1782 - 1805)
Anders Larsson (1783 - 1852)
Anders Larsson (1785 - 1833)
Anders Larsson (1791 - 1868)
Anders Larsson (1796 - 1805)
Anders Larsson (1801 - )
Anders Larsson (1806 - )
Anders Larsson (1806 - 1850)
Anders Larsson (1807 - )
Anders Larsson (1811 - 1865)
Anders Larsson (1813 - 1813)
Anders Larsson (1815 - 1894)
Anders Larsson (1816 - )
Anders Larsson (1817 - 1887)
Anders Larsson (1822 - )
Anders Larsson (1825 - 1837)
Anders Larsson (1826 - 1908)
Anders Larsson (1838 - 1839)
Anders Larsson (1849 - 1937)
Anders Lauritsen
Anders Leonard Andersson (1872 - )
Anders Leonard Aronsson Ahlberg (1876 - )
Anders Leonard Karlsson (1871 - 1957)
Anders Lerberg (1744 - 1794)
Anders Lerberg (1788 - 1864)
Anders Levin Andersson (1910 - 2003)
Anders Lindborg (1848 - )
Anders Lindström (1776 - 1811)
Anders Lindström (1784 - >1825)
Anders Linus (1887 - )
Anders Loftman
Anders Lorens Andersson (1813 - 1872)
Anders Lorentz Hjälmström (1768 - 1826)
Anders Lorentz Widbom (- 1760)
Anders Lorentz Widbom (1794 - )
Anders Lund (1787 - )
Anders Lundberg
Anders Lundberg
Anders Lustig (1711 - )
Anders Löthblad
Anders Madsen
Anders Madsen
Anders Magnus Andreasson (1816 - )
Anders Magnus Andreasson (1844 - )
Anders Magnus Bengtsson (1815 - 1846)
Anders Magnus Börjesson (1822 - 1887)
Anders Magnus Johansson (1800 - 1800)
Anders Magnusson (1811 - )
Anders Magnusson (1846 - 1928)
Anders Markusson (~1672 - )
Anders Martin Andersson (1841 - )
Anders Martin Andersson (1845 - 1913)
Anders Martin Andreasson (1828 - 1828)
Anders Martin Andreassson (1837 - )
Anders Martin Benjaminsson (1842 - )
Anders Martin Carlsson-Andersson (~1841 - )
Anders Martin Carlsson (~1847 - )
Anders Martin Emanuelsson (1858 - )
Anders Martin Engelbrektsson (1858 - )
Anders Martin Frivillig (1871 - 1895)
Anders Martin Gustafsson (1841 - )
Anders Martin Johansson (1849 - )
Anders Martin Mattiasson (Lindgren) (1841 - 1841)
Anders martin Mattsson (1824 - )
Anders Martin Olausson (1826 - 1869)
Anders Martin Pettersson (1832 - 1895)
Anders Martin Pettersson (1833 - 1834)
Anders Mathias Andersson (1818 - >1867)
Anders Mathiasson (1726 - )
Anders Mathiasson (1825 - 1878)
Anders Mathiasson (1843 - )
Anders Matsson (~1595 - >1670)
Anders Matsson (~1635 - 1701)
Anders Matsson (1695 - 1697)
Anders Matsson (1698 - 1753)
Anders Matsson (1722 - 1774)
Anders Matsson (1733 - 1809)
Anders Matsson (1766 - 1775)
Anders Matsson (1798 - )
Anders Matsson (1828 - )
Anders Mattiasson (1807 - )
Anders Mattiasson (1818 - )
Anders Mattsson
Anders Mattsson
Anders Mattsson (- 1659)
Anders Mattsson (- ~1676)
Anders Mattsson (1695 - 1697)
Anders Mattsson (1716 - )
Anders Mauritz (1898 - )
Anders Mauritz (1900 - )
Anders Michelsen
Anders Mickelsson (~1663 - 1744)
Anders Mickelsson (1756 - )
Anders Mogensen
Anders Münsterberg
Anders Myra (- 1693)
Anders Månsson (Flink)(Flinkman) (1791 - 1843)
Anders Månsson dy (~1688 - 1764)
Anders Månsson dä (~1684 - 1744)
Anders Månsson
Anders Månsson
Anders Månsson
Anders Månsson
Anders Månsson
Anders Månsson
Anders Månsson
Anders Månsson (- ~1684)
Anders Månsson (~1619 - 1705)
Anders Månsson (~1625 - 1695)
Anders Månsson (~1633 - 1728)
Anders Månsson (~1647 - 1723)
Anders Månsson (~1664 - ~1716)
Anders Månsson (1683 - 1763)
Anders Månsson (1685 - 1755)
Anders Månsson (1692 - 1762)
Anders Månsson (~1693 - )
Anders Månsson (1698 - 1720)
Anders Månsson (1701 - 1769)
Anders Månsson (1701 - 1774)
Anders Månsson (1709 - 1764)
Anders Månsson (1711 - )
Anders Månsson (1716 - )
Anders Månsson (1719 - 1789)
Anders Månsson (1720 - 1720)
Anders Månsson (1720 - 1747)
Anders Månsson (1721 - )
Anders Månsson (1730 - >1798)
Anders Månsson (1742 - )
Anders Månsson (1765 - <1818)
Anders Månsson (1768 - )
Anders Månsson (1771 - )
Anders Månsson (1778 - )
Anders Månsson (1780 - <1854)
Anders Månsson (1811 - 1887)
Anders Månsson (1825 - 1906)
Anders Månsson (1831 - )
Anders Månsson (1850 - )
Anders Mårtensson (1677 - >1734)
Anders Nathanael Nilsson (1880 - 1925)
Anders Niklas Andersson (1853 - 1901)
Anders Nilsson (Berg)
Anders Nilsson (Lustig) (1785 - 1853)
Anders Nilsson dy
Anders Nilsson
Anders Nilsson
Anders Nilsson
Anders Nilsson
Anders Nilsson
Anders Nilsson
Anders Nilsson
Anders Nilsson
Anders Nilsson
Anders Nilsson
Anders Nilsson
Anders Nilsson
Anders Nilsson
Anders Nilsson
Anders Nilsson
Anders Nilsson
Anders Nilsson
Anders Nilsson
Anders Nilsson (- 1690)
Anders Nilsson (- 1705)
Anders Nilsson (~1627 - >1702)
Anders Nilsson (~1633 - 1700)
Anders Nilsson (1638 - 1718)
Anders Nilsson (1649 - 1732)
Anders Nilsson (1662 - 1743)
Anders Nilsson (~1676 - 1739)
Anders Nilsson (1677 - 1731)
Anders Nilsson (~1689 - )
Anders Nilsson (1689 - 1689)
Anders Nilsson (1694 - 1750)
Anders Nilsson (~1696 - )
Anders Nilsson (~1701 - )
Anders Nilsson (<1702 - )
Anders Nilsson (1702 - 1755)
Anders Nilsson (1703 - )
Anders Nilsson (1703 - 1737)
Anders Nilsson (1704 - 1761)
Anders Nilsson (1705 - )
Anders Nilsson (1719 - 1742)
Anders Nilsson (1726 - 1791)
Anders Nilsson (1728 - 1748)
Anders Nilsson (1729 - 1752)
Anders Nilsson (1732 - 1791)
Anders Nilsson (1734 - 1799)
Anders Nilsson (~1734 - >1820)
Anders Nilsson (1735 - )
Anders Nilsson (1736 - 1737)
Anders Nilsson (~1736 - ~1757)
Anders Nilsson (1738 - 1785)
Anders Nilsson (~1738 - 1805)
Anders Nilsson (1743 - )
Anders Nilsson (1751 - )
Anders Nilsson (1753 - 1757)
Anders Nilsson (1755 - )
Anders Nilsson (1755 - 1755)
Anders Nilsson (1756 - )
Anders Nilsson (1762 - 1830)
Anders Nilsson (1764 - 1838)
Anders Nilsson (1765 - 1799)
Anders Nilsson (~1769 - 1789)
Anders Nilsson (1774 - )
Anders Nilsson (1774 - <1781)
Anders Nilsson (1774 - 1846)
Anders Nilsson (1775 - )
Anders Nilsson (1781 - 1849)
Anders Nilsson (1783 - 1783)
Anders Nilsson (1785 - 1787)
Anders Nilsson (~1789 - 1838)
Anders Nilsson (1791 - 1814)
Anders Nilsson (1799 - )
Anders Nilsson (1802 - 1848)
Anders Nilsson (1808 - )
Anders Nilsson (1811 - 1829)
Anders Nilsson (1818 - )
Anders Nilsson (1819 - 1888)
Anders Nilsson (1820 - 1880)
Anders Nilsson (1837 - 1907)
Anders Nilsson (1864 - 1937)
Anders Nilsson (1866 - 1866)
Anders Norberg (<1729 - <1799)
Anders Nord
Anders Nord
Anders Nyman
Anders Olausson Lindström (1799 - )
Anders Olausson (1850 - )
Anders Olausson (1857 - 1877)
Anders Olofsen
Anders Olofsson (Knape)
Anders Olofsson (Lilja) (~1683 - )
Anders Olofsson (Löf) (~1698 - 1756)
Anders Olofsson (Sjöberg)
Anders Olofsson
Anders Olofsson
Anders Olofsson
Anders Olofsson
Anders Olofsson
Anders Olofsson
Anders Olofsson
Anders Olofsson
Anders Olofsson
Anders Olofsson
Anders Olofsson
Anders Olofsson
Anders Olofsson
Anders Olofsson
Anders Olofsson
Anders Olofsson
Anders Olofsson
Anders Olofsson
Anders Olofsson
Anders Olofsson
Anders Olofsson
Anders Olofsson
Anders Olofsson
Anders Olofsson
Anders Olofsson (- ~1676)
Anders Olofsson (- ~1680)
Anders Olofsson (- ~1687)
Anders Olofsson (- 1708)
Anders Olofsson (- 1711)
Anders Olofsson (- 1722)
Anders Olofsson (~1614 - 1694)
Anders Olofsson (>1620 - ~1707)
Anders Olofsson (~1626 - >1708)
Anders Olofsson (~1656 - 1718)
Anders Olofsson (~1658 - 1704)
Anders Olofsson (~1660 - )
Anders Olofsson (~1661 - 1696)
Anders Olofsson (~1663 - )
Anders Olofsson (~1667 - )
Anders Olofsson (~1667 - )
Anders Olofsson (~1670 - )
Anders Olofsson (~1670 - )
Anders Olofsson (1670 - 1723)
Anders Olofsson (~1675 - )
Anders Olofsson (1676 - 1712)
Anders Olofsson (~1682 - 1716)
Anders Olofsson (~1684 - ~1709)
Anders Olofsson (1685 - )
Anders Olofsson (~1687 - 1712)
Anders Olofsson (1688 - )
Anders Olofsson (~1688 - 1713)
Anders Olofsson (~1695 - 1737)
Anders Olofsson (1698 - 1701)
Anders Olofsson (1698 - 1761)
Anders Olofsson (1700 - 1762)
Anders Olofsson (1703 - )
Anders Olofsson (1705 - 1707)
Anders Olofsson (1707 - 1708)
Anders Olofsson (1708 - )
Anders Olofsson (1708 - 1740)
Anders Olofsson (1708 - 1759)
Anders Olofsson (1708 - 1772)
Anders Olofsson (1712 - )
Anders Olofsson (1712 - 1713)
Anders Olofsson (1712 - 1741)
Anders Olofsson (1713 - )
Anders Olofsson (~1713 - 1713)
Anders Olofsson (1714 - 1772)
Anders Olofsson (>1714 - 1773)
Anders Olofsson (1715 - )
Anders Olofsson (1720 - 1757)
Anders Olofsson (~1720 - ~1763)
Anders Olofsson (1723 - )
Anders Olofsson (1725 - 1805)
Anders Olofsson (~1726 - )
Anders Olofsson (1726 - )
Anders Olofsson (~1726 - )
Anders Olofsson (1730 - 1794)
Anders Olofsson (~1733 - )
Anders Olofsson (1733 - <1760)
Anders Olofsson (1734 - ~1797)
Anders Olofsson (1737 - 1800)
Anders Olofsson (1743 - ~1785)
Anders Olofsson (1744 - 1812)
Anders Olofsson (1745 - )
Anders Olofsson (1750 - )
Anders Olofsson (1753 - )
Anders Olofsson (1755 - )
Anders Olofsson (1755 - 1826)
Anders Olofsson (1756 - 1811)
Anders Olofsson (1758 - )
Anders Olofsson (1758 - )
Anders Olofsson (~1758 - )
Anders Olofsson (1758 - 1758)
Anders Olofsson (1758 - 1843)
Anders Olofsson (1760 - )
Anders Olofsson (1761 - )
Anders Olofsson (1768 - 1803)
Anders Olofsson (1777 - 1814)
Anders Olofsson (~1777 - >1819)
Anders Olofsson (1779 - )
Anders Olofsson (1781 - 1797)
Anders Olofsson (~1783 - )
Anders Olofsson (1784 - )
Anders Olofsson (1785 - 1786)
Anders Olofsson (1787 - 1855)
Anders Olofsson (1789 - 1839)
Anders Olofsson (1797 - 1855)
Anders Olofsson (1800 - )
Anders Olofsson (~1811 - )
Anders Olofsson (1812 - )
Anders Olofsson (1812 - 1897)
Anders Olofsson (1814 - )
Anders Olofsson (1814 - )
Anders Olofsson (1829 - )
Anders Olofsson (1833 - )
Anders Olofsson (1857 - )
Anders Olsen
Anders Olsson (Åman) (~1663 - 1711)
Anders Olsson
Anders Olsson (1851 - )
Anders Olsson (1878 - 1954)
Anders Oscar (1884 - 1887)
Anders Oscar Carlsson (1848 - )
Anders Oskar Bjernefors (1893 - 1966)
Anders Patrik Andersson (Hallberg) (1864 - 1917)
Anders Patrik Andreasson (1866 - 1914)
Anders Patrik Mattsson (1861 - )
Anders Pedersson
Anders Per Andersson (1841 - )
Anders Persen
Anders Persson (Christman) (1714 - 1756)
Anders Persson (Christman) (1735 - )
Anders Persson (Frijere)
Anders Persson (Hielmström) (1721 - 1766)
Anders Persson (Lund) (~1778 - 1806)
Anders Persson (Lustig) (1703 - 1741)
Anders Persson (Lustig) (1721 - 1800)
Anders Persson dy (~1630 - 1707)
Anders Persson
Anders Persson
Anders Persson
Anders Persson
Anders Persson
Anders Persson
Anders Persson
Anders Persson
Anders Persson
Anders Persson
Anders Persson
Anders Persson
Anders Persson
Anders Persson
Anders Persson
Anders Persson
Anders Persson
Anders Persson
Anders Persson
Anders Persson
Anders Persson
Anders Persson
Anders Persson
Anders Persson (- ~1675)
Anders Persson (- ~1677)
Anders Persson (- <1683)
Anders Persson (- 1693)
Anders Persson (- 1699)
Anders Persson (- 1708)
Anders Persson (~1627 - )
Anders Persson (~1635 - ~1672)
Anders Persson (1636 - 1698)
Anders Persson (~1642 - 1708)
Anders Persson (~1650 - ~1705)
Anders Persson (~1652 - 1741)
Anders Persson (1659 - 1735)
Anders Persson (~1663 - ~1700)
Anders Persson (1665 - 1730)
Anders Persson (~1666 - ~1684)
Anders Persson (~1666 - 1746)
Anders Persson (~1667 - ~1711)
Anders Persson (~1668 - 1703)
Anders Persson (~1671 - 1733)
Anders Persson (~1678 - 1762)
Anders Persson (1686 - 1752)
Anders Persson (1689 - 1754)
Anders Persson (~1690 - 1765)
Anders Persson (~1692 - 1746)
Anders Persson (1696 - )
Anders Persson (1696 - 1718)
Anders Persson (1696 - >1762)
Anders Persson (1698 - )
Anders Persson (1698 - )
Anders Persson (1698 - )
Anders Persson (~1698 - )
Anders Persson (1699 - )
Anders Persson (1699 - )
Anders Persson (1701 - )
Anders Persson (1701 - 1773)
Anders Persson (1702 - )
Anders Persson (~1702 - )
Anders Persson (1704 - )
Anders Persson (1704 - 1741)
Anders Persson (1705 - 1705)
Anders Persson (1709 - )
Anders Persson (~1709 - )
Anders Persson (1710 - )
Anders Persson (~1712 - )
Anders Persson (1714 - 1785)
Anders Persson (1724 - 1775)
Anders Persson (1725 - )
Anders Persson (~1728 - 1747)
Anders Persson (1732 - )
Anders Persson (1733 - 1800)
Anders Persson (~1740 - )
Anders Persson (1743 - 1814)
Anders Persson (1744 - 1744)
Anders Persson (1744 - >1803)
Anders Persson (1745 - 1813)
Anders Persson (~1750 - 1765)
Anders Persson (1753 - 1794)
Anders Persson (1754 - 1755)
Anders Persson (1755 - )
Anders Persson (1755 - 1792)
Anders Persson (1756 - 1821)
Anders Persson (1757 - )
Anders Persson (1764 - )
Anders Persson (1769 - 1814)
Anders Persson (1772 - 1772)
Anders Persson (1779 - )
Anders Persson (~1782 - )
Anders Persson (1784 - )
Anders Persson (1784 - )
Anders Persson (1790 - 1870)
Anders Persson (1806 - )
Anders Persson (1806 - 1880)
Anders Persson (1813 - )
Anders Persson (1817 - 1820)
Anders Persson (1820 - 1909)
Anders Persson (1825 - )
Anders Persson (1841 - )
Anders Persson (1848 - )
Anders Persson (1859 - )
Anders Persson (1869 - 1916)
Anders Peter (1822 - )
Anders Peter (1880 - )
Anders Peter Abrahamsson (1831 - )
Anders Peter Andersson (1854 - )
Anders Peter Carlsson (1845 - )
Anders Peter Johansson (1864 - 1869)
Anders Peter Larsson (1865 - )
Anders Peter Mathiasson (1854 - 1855)
Anders Peter Mathiasson (1859 - 1861)
Anders Peter Nilsson (1846 - )
Anders Peter Talinsson (1843 - 1910)
Anders Petersson (1826 - )
Anders Petersson (1835 - )
Anders Petersson (1837 - 1859)
Anders Petersson (1846 - )
Anders Petersson (1849 - )
Anders Petter (~1818 - 1820)
Anders Petter (1838 - 1839)
Anders Petter (1856 - )
Anders Petter (1860 - )
Anders Petter (1865 - )
Anders Petter (1871 - )
Anders Petter Andersson (Bur) (1812 - )
Anders Petter Andersson (1811 - ~1811)
Anders Petter Andersson (1822 - 1851)
Anders Petter Andersson (1834 - 1924)
Anders Petter Andersson (1837 - )
Anders Petter Andersson (1854 - 1926)
Anders Petter Arvidsson (1821 - 1892)
Anders Petter Benjaminsson (1857 - 1889)
Anders Petter Carlsson (1844 - 1934)
Anders Petter Danielsson (1841 - 1841)
Anders Petter Danielsson (1843 - 1894)
Anders Petter Eliasson (1812 - )
Anders Petter Eliasson (1839 - 1906)
Anders Petter Eliasson (1855 - )
Anders Petter Hansson (1846 - 1930)
Anders Petter Johannesson (1843 - )
Anders Petter Johansson
Anders Petter Johansson (1844 - )
Anders Petter Larsson (1815 - )
Anders Petter Larsson (1817 - 1906)
Anders Petter Lindgren (1842 - <1884)
Anders Petter Mathiasson (1862 - )
Anders Petter Olofsson (1820 - )
Anders Pettersson (- 1721)
Anders Pettersson (1747 - )
Anders Pettersson (~1753 - 1809)
Anders Pettersson (1790 - 1870)
Anders Pettersson (1802 - )
Anders Pettersson (1806 - 1848)
Anders Pettersson (1824 - )
Anders Pettersson (1825 - 1901)
Anders Pettersson (1843 - 1843)
Anders Pettersson (1846 - )
Anders Rabe
Anders Rabe (1793 - 1825)
Anders Rickard (1913 - )
Anders Rickard Andersson (1910 - 1999)
Anders Robert Bergman (1870 - )
Anders Robert Olsson (1891 - )
Anders Roos (1775 - )
Anders Ryberg (1801 - )
Anders Samuel Dahlberg (1898 - )
Anders Samuel Johansson (1897 - )
Anders Sandberg (~1740 - 1813)
Anders Sefvedsson (1721 - 1754)
Anders Sevedsson
Anders Sevedsson (1715 - )
Anders Sevedsson (1727 - 1767)
Anders Sigfrid (1874 - )
Anders Sigvard Andersson (1914 - 1995)
Anders Sjöman
Anders Sjöman (1734 - 1812)
Anders Sjöman (1753 - )
Anders Skreder
Anders Snedker
Anders Stare
Anders Stensson (- 1685)
Anders Stensson (1686 - 1764)
Anders Ström
Anders Ström (1888 - 1963)
Anders Suendsen
Anders Svenberg (- 1720)
Anders Svenberg (- 1741)
Anders Svendsen
Anders Svensen
Anders Svensson (Hallberg) (~1736 - )
Anders Svensson (Hjelmström) (1766 - 1821)
Anders Svensson (Knape) (1715 - )
Anders Svensson (Lindström) (1745 - 1805)
Anders Svensson (Ullerin) (1742 - 1813)
Anders Svensson (Wallgren) (~1691 - 1755)
Anders Svensson
ANDERS SVENSSON
Anders Svensson
Anders Svensson
Anders Svensson
Anders Svensson
Anders Svensson
Anders Svensson
Anders Svensson
Anders Svensson
Anders Svensson
Anders Svensson
Anders Svensson
Anders Svensson
Anders Svensson
Anders Svensson
Anders Svensson
Anders Svensson (- ~1672)
Anders Svensson (- ~1674)
Anders Svensson (- ~1686)
Anders Svensson (- ~1688)
Anders Svensson (- 1693)
Anders Svensson (~1623 - )
Anders Svensson (1661 - 1710)
Anders Svensson (~1662 - 1727)
Anders Svensson (~1678 - ~1741)
Anders Svensson (~1682 - 1742)
Anders Svensson (1688 - )
Anders Svensson (1689 - )
Anders Svensson (1690 - 1693)
Anders Svensson (1700 - )
Anders Svensson (1700 - 1761)
Anders Svensson (1704 - 1745)
Anders Svensson (1704 - 1766)
Anders Svensson (1714 - 1785)
Anders Svensson (1732 - 1739)
Anders Svensson (1738 - )
Anders Svensson (1740 - )
Anders Svensson (1740 - 1742)
Anders Svensson (1746 - )
Anders Svensson (1747 - )
Anders Svensson (1747 - 1787)
Anders Svensson (1748 - 1800)
Anders Svensson (1748 - 1808)
Anders Svensson (1749 - 1785)
Anders Svensson (1755 - )
Anders Svensson (1772 - 1839)
Anders Svensson (~1775 - 1829)
Anders Svensson (1778 - 1824)
Anders Svensson (~1782 - )
Anders Svensson (1784 - 1823)
Anders Svensson (1785 - )
Anders Svensson (1785 - )
Anders Svensson (1792 - 1859)
Anders Svensson (1798 - 1823)
Anders Svensson (1801 - )
Anders Svensson (1808 - )
Anders Svensson (1810 - 1890)
Anders Svensson (1812 - )
Anders Svensson (1818 - )
Anders Svensson (1822 - )
Anders Svensson (1832 - )
Anders Svensson (1838 - )
Anders Svensson (1840 - )
Anders Talen (~1816 - 1817)
Anders Talen (1843 - )
Anders Talen Andersson (1801 - 1803)
Anders Talen Andersson (1811 - 1811)
Anders Talen Andersson (1817 - 1880)
Anders Talen Andersson (1829 - )
Anders Talen Lindgren (1838 - 1927)
Anders Talen Magnusson (1799 - 1835)
Anders Talenius Jönsson (1763 - 1763)
Anders Talin Anderson (1841 - 1916)
Anders Talin Andersson (1806 - 1814)
Anders Talin Andersson (1812 - 1814)
Anders Talin Andreassson (1840 - 1840)
Anders Talin Eliasson (1798 - 1842)
Anders Talin Mattiasson (Lindgren) (1837 - )
Anders Talinsson (1790 - )
Anders Talinsson (1810 - 1811)
Anders Talinsson (1812 - 1891)
Anders Talinsson (1842 - )
Anders Teodor Johansson (1872 - )
Anders Teodor Larsson (1879 - 1919)
Anders Thalen Olofsson (Hake) (1813 - 1879)
Anders Thalensson
Anders Theodor (1873 - 1920)
Anders Theodor (1880 - )
Anders Theodor Ahlström (Johansson) (1844 - )
Anders Theodor Andersson (1845 - )
Anders Theodor Lerberg (1867 - )
Anders Theodor Martinsson (1891 - 1976)
Anders Theodor N (1872 - 1872)
Anders Theodor Thulin (1881 - 1970)
Anders Thorsson (~1765 - 1834)
Anders Thorsson (1814 - )
Anders Tolin Mattsson (1826 - )
Anders Tolinsson (1827 - 1883)
Anders Tolsson (~1689 - 1719)
Anders Tolsson (1700 - )
Anders Tolsson (1738 - 1807)
Anders Tolsson (1764 - 1854)
Anders Tolsson (1766 - <1802)
Anders Tomasson (- 1697)
Anders Torbjörnssen
Anders Torbjörnsson
Anders Torbjörnsson (1715 - 1783)
Anders Torbjörnsson (~1716 - )
Anders Tordsen
Anders Tordsen
Anders Tordsen
Anders Toresson (Hellman) (1717 - 1742)
Anders Toresson
Anders Toresson
Anders Toresson (<1674 - 1700)
Anders Toresson (1688 - 1735)
Anders Toresson (1699 - 1723)
Anders Toresson (1711 - 1712)
Anders Toresson (1717 - 1769)
Anders Toresson (1728 - 1789)
Anders Toresson (1730 - 1777)
Anders Toresson (1743 - 1753)
Anders Toresson (~1745 - )
Anders Toresson (1774 - )
Anders Toresson (1797 - )
Anders Toresson (1800 - )
Anders Torgersson (- ~1671)
Anders Torgersson (~1679 - ~1721)
Anders Torgersson (~1687 - )
Anders Torkelsson (~1646 - 1696)
Anders Torkelsson (~1650 - 1708)
Anders Torkelsson (~1651 - 1720)
Anders Torkelsson (~1662 - ~1709)
Anders Torkelsson (~1670 - 1719)
Anders Torkelsson (1714 - 1714)
Anders Torkelsson (1720 - 1742)
Anders Torkelsson (1723 - )
Anders Torkelsson (1739 - 1803)
Anders Torkelsson (1783 - 1872)
Anders Torkelsson (1814 - 1874)
Anders Torkildsen
Anders Torsson
Anders Torsson
Anders Torsson
Anders Torsson
Anders Torsson
Anders Torsson (- ~1681)
Anders Torsson (- 1705)
Anders Torsson (- ~1727)
Anders Torsson (~1655 - )
Anders Torsson (1695 - 1699)
Anders Torsson (1705 - >1775)
Anders Torstensson (Braske) (~1614 - 1693)
Anders Torstensson (Hälsing)
Anders Torstensson (Ullerin) (1727 - 1766)
Anders Torstensson
Anders Torstensson
Anders Torstensson
Anders Torstensson (~1615 - )
Anders Torstensson (~1630 - 1710)
Anders Torstensson (~1640 - 1718)
Anders Torstensson (~1675 - 1733)
Anders Torstensson (~1683 - )
Anders Torstensson (~1689 - 1689)
Anders Torstensson (1703 - 1707)
Anders Torstensson (1705 - )
Anders Torstensson (1711 - 1771)
Anders Torstensson (1724 - 1725)
Anders Torstensson (1739 - 1758)
Anders Torstensson (1758 - 1821)
Anders Torstensson (~1781 - )
Anders Trulsson (1730 - 1808)
Anders Uno Andersson (1909 - )
Anders Urban Kallhauge (1909 - )
Anders Walfrid (1877 - )
Anders Valfrid Andersson (1884 - 1955)
Anders Valfrid Börjesson (1896 - 1948)
Anders Valfrid Jansson (1876 - )
Anders Wanderman (- 1724)
Anders Vendel Andersson (1890 - 1919)
Anders Werner (1893 - )
Anders Verner (1910 - 1917)
Anders Verner Söderberg (1893 - 1969)
Anders Victor (1874 - 1874)
Anders Victor (1886 - 1894)
Anders Victor Bengtsson (1876 - 1949)
Anders Victor Johansson (Berg) (1875 - )
Anders Victor Olsson (1871 - )
Anders Victor Thorsson (1867 - )
Anders Viktor (1870 - )
Anders Viktor (1875 - 1875)
Anders Viktor (1882 - )
Anders Viktor Carlsson (1871 - 1943)
Anders Viktor Karlsson (1868 - )
Anders Viktor Persson (Fjällström) (1875 - 1965)
Anders Viktor Petersson (1871 - )
Anders Viktor Pettersson (1859 - 1859)
Anders Wilhelm Berntsson (1897 - 1943)
Anders Wilhelm Hallengren (1885 - )
Anders Vilhelm Hansson (1864 - 1867)
Anders Wilhelmsson (~1798 - )
Anders Wimar Andersson (1877 - 1956)
Anders Wimar Skarin (1885 - )
Anders Zachrisson (1842 - 1897)
Anders Öjersson
Anders Örberg
Andor
Andor Bengtsson (1727 - 1727)
Andor Bengtsson (1738 - 1821)
Andor Börjesson (1719 - )
Andor Carlsson
Andor Carlsson (~1685 - 1756)
Andor Engelbrektsson (Giedda) (1689 - 1749)
Andor Engelbrektsson
Andor Jonsson
Andor Larsson (- 1701)
Andor Larsson (1704 - >1734)
Andor Månsson (1709 - 1793)
Andor Olofsson (>1620 - ~1683)
Andor Olofsson (1699 - )
Andor Pedersson
Andor Persson (~1686 - 1691)
Andor Svensson
Andor Toresson (1712 - )
Andreas
Andreas (1791 - )
Andreas (1794 - )
Andreas (1815 - )
Andreas (1828 - )
Andreas Albrektsson (1748 - 1819)
Andreas Andersson (Hogård) (1756 - )
Andreas Andersson (Lerberg) (1724 - 1801)
Andreas Andersson (Liljensten) (1780 - 1865)
Andreas Andersson (Lotze) (~1736 - 1780)
Andreas Andersson
Andreas Andersson
Andreas Andersson
Andreas Andersson (1721 - )
Andreas Andersson (~1726 - 1791)
Andreas Andersson (1736 - 1777)
Andreas Andersson (1736 - 1783)
Andreas Andersson (~1745 - 1819)
Andreas Andersson (1751 - 1765)
Andreas Andersson (1751 - 1820)
Andreas Andersson (~1755 - )
Andreas Andersson (1755 - 1762)
Andreas Andersson (1759 - )
Andreas Andersson (1760 - (d ung enl fb))
Andreas Andersson (1763 - )
Andreas Andersson (1764 - )
Andreas Andersson (1765 - 1768)
Andreas Andersson (1766 - 1789)
Andreas Andersson (1766 - 1831)
Andreas Andersson (1767 - 1835)
Andreas Andersson (1771 - )
Andreas Andersson (1771 - 1771)
Andreas Andersson (1772 - )
Andreas Andersson (1772 - 1813)
Andreas Andersson (1775 - )
Andreas Andersson (1777 - )
Andreas Andersson (1780 - )
Andreas Andersson (1780 - )
Andreas Andersson (~1781 - )
Andreas Andersson (1787 - 1834)
Andreas Andersson (1788 - )
Andreas Andersson (1788 - )
Andreas Andersson (1789 - )
Andreas Andersson (1790 - )
Andreas Andersson (1792 - 1792)
Andreas Andersson (1795 - )
Andreas Andersson (1796 - 1843)
Andreas Andersson (1798 - 1879)
Andreas Andersson (1799 - 1808)
Andreas Andersson (1799 - 1834)
Andreas Andersson (1801 - 1804)
Andreas Andersson (1802 - )
Andreas Andersson (1805 - )
Andreas Andersson (1806 - )
Andreas Andersson (1808 - 1855)
Andreas Andersson (1809 - 1813)
Andreas Andersson (1810 - )
Andreas Andersson (1810 - )
Andreas Andersson (1810 - 1902)
Andreas Andersson (1815 - )
Andreas Andersson (1815 - 1835)
Andreas Andersson (1819 - )
Andreas Andersson (1819 - 1897)
Andreas Andersson (1820 - )
Andreas Andersson (1820 - )
Andreas Andersson (1826 - )
Andreas Andersson (1830 - )
Andreas Andersson (1835 - )
Andreas Andersson (1837 - 1913)
Andreas Andersson (1846 - )
Andreas Andreasson (Kolin) (1788 - 1848)
Andreas Andreasson (1781 - )
Andreas Andreasson (1797 - 1863)
Andreas Andreasson (~1803 - 1809)
Andreas Andreasson (1831 - ~1892)
Andreas Bengtsson
Andreas Bengtsson
Andreas Bengtsson (1744 - 1744)
Andreas Bengtsson (1747 - )
Andreas Bengtsson (1753 - )
Andreas Bengtsson (1804 - )
Andreas Bengtsson (1812 - 1874)
Andreas Bengtsson (1816 - )
Andreas Bengtsson (1832 - )
Andreas Benjaminsson (Benzon) (1857 - )
Andreas Berntsson (1764 - 1841)
Andreas Berntsson (1838 - )
Andreas Börjesson (Lerberg) (1762 - 1762)
Andreas Börjesson (Lerberg) (1771 - )
Andreas Börjesson (Lerberg) (1776 - 1832)
Andreas Börjesson Colin (~1760 - 1812)
Andreas Börjesson
Andreas Börjesson (>1724 - 1771)
Andreas Börjesson (1731 - )
Andreas Börjesson (1749 - 1750)
Andreas Börjesson (1749 - 1753)
Andreas Börjesson (1752 - 1838)
Andreas Börjesson (1754 - 1755)
Andreas Börjesson (1763 - )
Andreas Börjesson (1768 - 1809)
Andreas Börjesson (1775 - 1775)
Andreas Börjesson (1775 - 1854)
Andreas Börjesson (1783 - 1846)
Andreas Börjesson (1785 - 1847)
Andreas Carlsson (Blomster)
Andreas Carlsson (Lustig) (1778 - 1808)
Andreas Carlsson
Andreas Carlsson (1742 - <1751)
Andreas Carlsson (1809 - 1881)
Andreas Carlsson (1828 - )
Andreas Carlsson (1828 - 1878)
Andreas Carlsson (1835 - 1847)
Andreas Christensson (~1756 - )
Andreas Christensson (1764 - >1812)
Andreas Christiansson (1757 - )
Andreas Colin (~1760 - 1812)
Andreas Eriksson
Andreas Eriksson (1767 - 1768)
Andreas Eriksson (1780 - )
Andreas Eriksson (1796 - )
Andreas Eriksson (1801 - 1838)
Andreas Eriksson (1807 - )
Andreas Eriksson (1826 - )
Andreas Eriksson (1826 - )
Andreas Falk (1791 - 1869)
Andreas Falk (1805 - 1884)
Andreas Gustavsson (1801 - 1865)
Andreas Gustavsson (1834 - 1892)
ANDREAS HALLBERG ((... 1768) - )
Andreas Hansson (1742 - 1742)
Andreas Hansson (1749 - )
Andreas Hansson (1751 - 1751)
Andreas Hansson (1759 - 1805)
Andreas Hansson (1781 - )
Andreas Helgesson (<1747 - )
Andreas Helgesson (1752 - 1818)
Andreas Henriksson (1815 - 1878)
Andreas Håkansson (1785 - 1859)
Andreas Isaksson (1762 - )
Andreas Isaksson (~1801 - ~1878)
Andreas Johannesson
Andreas Johannesson (1812 - )
Andreas Johannesson (1820 - 1821)
Andreas Johannesson (1826 - )
Andreas Johannesson (1834 - )
Andreas Johansson
Andreas Johansson (1774 - )
Andreas Johansson (1805 - )
Andreas Johansson (1809 - )
Andreas Johansson (~1820 - )
Andreas Johansson (1842 - )
Andreas Johansson (1843 - )
Andreas Jonasson (Lerberg) (~1750 - 1821)
Andreas Jonasson (1789 - )
Andreas Jonasson (1799 - 1835)
Andreas Jonasson (1806 - 1806)
Andreas Jonasson (1845 - )
Andreas Jonsson
Andreas Jonsson (1754 - )
Andreas Jonsson (1765 - 1765)
Andreas Jonsson (~1774 - )
Andreas Jonsson (1780 - )
Andreas Jorin (1757 - )
Andreas Jönsson (1756 - ~1785)
Andreas Kolin
Andreas Kristensson (1816 - (ev 1852))
Andreas Larsson (Lindgren) (1803 - 1838)
Andreas Larsson
Andreas Larsson
Andreas Larsson
Andreas Larsson (1729 - 1801)
Andreas Larsson (1736 - )
Andreas Larsson (1744 - )
Andreas Larsson (1752 - 1821)
Andreas Larsson (1758 - )
Andreas Larsson (1758 - 1841)
Andreas Larsson (1763 - 1765)
Andreas Larsson (~1764 - 1765)
Andreas Larsson (1767 - 1853)
Andreas Larsson (1769 - )
Andreas Larsson (1781 - 1836)
Andreas Larsson (1792 - 1799)
ANDREAS LARSSON (1793 - 1854)
Andreas Larsson (1804 - 1851)
Andreas Larsson (1807 - )
Andreas Larsson (1817 - 1869)
Andreas Larsson (1825 - 1885)
Andreas Lerberg Nilsson (1793 - 1844)
Andreas Lerberg
Andreas Lerberg
Andreas Lerberg (1747 - )
Andreas Lustig (1744 - )
Andreas Mathiasson (1822 - 1871)
Andreas Matsson (1788 - 1859)
Andreas Månsson (Lerberg) (~1749 - )
Andreas Månsson (1767 - 1820)
Andreas Månsson (1777 - 1855)
Andreas Månsson (1781 - )
Andreas Månsson (1786 - 1850)
Andreas Månsson (1819 - 1900)
Andreas Nilsson (Lerberg) (1789 - 1838)
Andreas Nilsson (Lerberg) (1793 - )
Andreas Nilsson
Andreas Nilsson (1749 - )
Andreas Nilsson (~1755 - )
Andreas Nilsson (1756 - )
Andreas Nilsson (1772 - )
Andreas Nilsson (1775 - 1805)
Andreas Nilsson (1776 - 1851)
Andreas Nilsson (1777 - 1778)
Andreas Nilsson (1779 - 1817)
Andreas Nilsson (1787 - 1801)
Andreas Nilsson (1788 - 1866)
Andreas Nilsson (1794 - )
Andreas Nilsson (1794 - 1796)
Andreas Nilsson (1798 - 1825)
Andreas Nilsson (1816 - )
Andreas Nilsson (1821 - 1846)
Andreas Nilsson (1829 - 1878)
Andreas Nilsson (1833 - )
Andreas Nilsson (1833 - 1905)
Andreas Nilsson (1841 - )
Andreas Olausson (1810 - 1814)
Andreas Olausson (1812 - 1889)
Andreas Olofsson (Elsenius) (~1745 - )
Andreas Olofsson (1709 - 1776)
Andreas Olofsson (1751 - )
Andreas Olofsson (1759 - 1831)
Andreas Olofsson (1764 - 1823)
Andreas Olofsson (1769 - )
Andreas Olofsson (1771 - 1798)
Andreas Olofsson (~1791 - 1792)
Andreas Olofsson (1794 - 1865)
Andreas Olofsson (1798 - )
Andreas Olofsson (1825 - )
Andreas Olofsson (1839 - )
Andreas Olsson (1791 - )
Andreas Olsson (1801 - 1868)
Andreas Olsson (1843 - 1898)
Andreas Persson (Christman) (1741 - )
Andreas Persson (Udd) (1820 - )
Andreas Persson
Andreas Persson
Andreas Persson (1754 - )
Andreas Persson (1754 - )
Andreas Persson (1760 - >1783)
Andreas Persson (1761 - 1763)
Andreas Persson (1764 - )
Andreas Persson (1767 - )
Andreas Persson (1770 - )
Andreas Persson (1773 - 1820)
Andreas Persson (1783 - 1807)
Andreas Persson (~1808 - 1856)
Andreas Persson (1816 - )
Andreas Persson (1841 - )
Andreas Petersson (1834 - 1838)
Andreas Pettersson (Flodman) (1832 - 1876)
Andreas Pettersson (1785 - 1785)
Andreas Pettersson (1825 - 1904)
Andreas Svensson
Andreas Svensson (1738 - 1761)
Andreas Svensson (1740 - )
Andreas Svensson (~1740 - 1789)
Andreas Svensson (1745 - 1746)
Andreas Svensson (1753 - )
Andreas Svensson (1757 - 1801)
Andreas Svensson (1762 - )
Andreas Svensson (1768 - )
Andreas Swensson (1769 - 1839)
Andreas Svensson (1780 - )
Andreas Svensson (1784 - )
Andreas Svensson (1791 - )
Andreas Svensson (1795 - 1871)
Andreas Svensson (1798 - 1853)
Andreas Svensson (1800 - 1837)
Andreas Svensson (1801 - )
Andreas Svensson (1804 - 1869)
Andreas Svensson (1808 - )
Andreas Svensson (1811 - 1895)
Andreas Toresson (1733 - 1808)
Andreas Toresson (1753 - 1756)
Andreas Torkelsson (1742 - 1812)
Andreas Torkelsson (1807 - 1864)
Andreas Torstensson (Mesan) (1786 - )
Andrietta Larsson (1849 - 1913)
Anette (1871 - )
Angelica
Angot Zacheus Hammarberg (1866 - )
Angott Melker Persson (1913 - )
Anita Ekman
Ann Björnsdotter (1757 - )
Ann-Catrina Olausdotter Lindström (1805 - )
Ann Eriksdotter (1709 - 1709)
Anna (Mari) Nicolina Andersson Edvinsdotter (1879 - )
Anna (yngre) Andersdotter (1731 - )
Anna ... Andersdotter (1769 - 1772)
Anna ... Larsdotter (1765 - )
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna (- ~1703)
Anna (- 1739)
Anna (- 1740)
Anna (- <1913)
Anna (~1624 - )
Anna (~1672 - )
Anna (~1688 - 1764)
Anna (1708 - 1709)
ANNA (1722 - )
Anna (~1725 - 1795)
Anna (~1726 - )
Anna (1737 - )
Anna (1776 - )
Anna (1788 - )
Anna (1804 - )
Anna (1837 - )
Anna (1859 - )
Anna (1865 - )
Anna (1888 - )
Anna (1893 - )
Anna Abrahamsdotter (1868 - )
Anna Adolfina Karlsson (1900 - 1983)
Anna Albertina Johansdotter (1852 - )
Anna Alfsdotter (~1694 - 1760)
Anna Amalia (1889 - )
Anna Amalia Hansdotter (1856 - 1860)
Anna Ambiörnsdotter (1716 - 1776)
Anna Ambjörnsdotter
Anna Ambjörnsdotter (~1661 - )
Anna Ambjörnsdotter (1673 - 1711)
Anna Andersdotter (Ullerin) (1753 - 1813)
Anna Andersdotter
Anna Andersdotter
Anna Andersdotter
Anna Andersdotter
Anna Andersdotter
Anna Andersdotter
Anna Andersdotter
Anna Andersdotter
Anna Andersdotter
Anna Andersdotter
Anna Andersdotter
Anna Andersdotter
Anna Andersdotter
Anna Andersdotter
Anna Andersdotter
Anna Andersdotter
Anna Andersdotter
Anna Andersdotter
Anna Andersdotter
Anna Andersdotter
Anna Andersdotter
Anna Andersdotter
Anna Andersdotter
Anna Andersdotter
Anna Andersdotter
Anna Andersdotter
Anna Andersdotter
Anna Andersdotter
Anna Andersdotter
Anna Andersdotter
Anna Andersdotter
Anna Andersdotter
Anna Andersdotter
Anna Andersdotter
Anna Andersdotter
Anna Andersdotter
Anna Andersdotter
Anna Andersdotter
Anna Andersdotter
Anna Andersdotter
Anna Andersdotter
Anna Andersdotter
Anna Andersdotter
Anna Andersdotter
Anna Andersdotter
Anna Andersdotter
Anna Andersdotter
Anna Andersdotter
Anna Andersdotter
Anna Andersdotter (- 1693)
Anna Andersdotter (- 1694)
Anna Andersdotter (- 1701)
Anna Andersdotter (- 1720)
Anna Andersdotter (- >1743)
Anna Andersdotter (- 1754)
Anna Andersdotter (- ~1754)
Anna Andersdotter (- ~1756)
Anna Andersdotter (~1618 - 1699)
Anna Andersdotter (<1640 - ~1672)
Anna Andersdotter (<1642 - 1689)
Anna Andersdotter (1648 - 1729)
Anna Andersdotter (~1653 - 1700)
Anna Andersdotter (~1655 - 1708)
Anna Andersdotter (1660 - 1714)
Anna Andersdotter (1663 - 1714)
Anna Andersdotter (~1664 - )
Anna Andersdotter (~1665 - 1708)
Anna Andersdotter (~1666 - ~1712)
Anna Andersdotter (~1666 - 1731)
Anna Andersdotter (~1667 - )
Anna Andersdotter (~1669 - )
Anna Andersdotter (~1669 - 1709)
Anna Andersdotter (1669 - 1727)
Anna Andersdotter (~1670 - )
Anna Andersdotter (~1670 - )
Anna Andersdotter (~1670 - 1715)
Anna Andersdotter (~1672 - )
Anna Andersdotter (<1673 - 1737)
Anna Andersdotter (~1673 - 1763)
Anna Andersdotter (~1676 - )
Anna Andersdotter (1680 - 1759)
Anna Andersdotter (1682 - )
Anna Andersdotter (1683 - 1748)
Anna Andersdotter (1684 - <1738)
Anna Andersdotter (1685 - 1715)
Anna Andersdotter (~1686 - )
Anna Andersdotter (1687 - 1767)
Anna Andersdotter (~1688 - 1756)
Anna Andersdotter (1689 - )
Anna Andersdotter (~1689 - 1725)
Anna Andersdotter (1694 - 1729)
Anna Andersdotter (1694 - >1771)
Anna Andersdotter (1695 - 1700)
Anna Andersdotter (1695 - 1701)
Anna Andersdotter (~1695 - 1749)
Anna Andersdotter (1695 - 1756)
Anna Andersdotter (<1696 - 1697)
Anna Andersdotter (1697 - )
Anna Andersdotter (~1697 - )
Anna Andersdotter (1697 - )
Anna Andersdotter (1697 - 1697)
Anna Andersdotter (~1697 - 1740)
Anna Andersdotter (1697 - 1778)
Anna Andersdotter (1698 - )
Anna Andersdotter (1698 - <1742)
Anna Andersdotter (1698 - 1757)
Anna Andersdotter (1699 - )
Anna Andersdotter (1699 - 1741)
Anna Andersdotter (~1699 - 1771)
Anna Andersdotter (<1700 - )
Anna Andersdotter (1700 - )
Anna Andersdotter (1700 - )
Anna Andersdotter (~1701 - 1762)
Anna Andersdotter (1701 - 1762)
Anna Andersdotter (1702 - 1748)
Anna Andersdotter (1704 - )
Anna Andersdotter (~1704 - )
Anna Andersdotter (1704 - 1707)
Anna Andersdotter (1704 - 1740)
Anna Andersdotter (1705 - )
Anna Andersdotter (1705 - )
Anna Andersdotter (1707 - 1707)
Anna Andersdotter (~1707 - 1765)
Anna Andersdotter (1708 - 1708)
Anna Andersdotter (1708 - 1714)
Anna Andersdotter (1708 - 1790)
Anna Andersdotter (1709 - )
Anna Andersdotter (1709 - 1763)
Anna Andersdotter (~1709 - <1773)
Anna Andersdotter (1710 - 1740)
Anna Andersdotter (1712 - 1771)
Anna Andersdotter (1713 - )
Anna Andersdotter (1713 - 1794)
Anna Andersdotter (1713 - 1807)
Anna Andersdotter (<1714 - )
Anna Andersdotter (1716 - 1801)
Anna Andersdotter (1717 - 1770)
Anna Andersdotter (1717 - 1783)
Anna Andersdotter (<1718 - )
Anna Andersdotter (1720 - 1726)
Anna Andersdotter (1721 - )
Anna Andersdotter (1721 - )
Anna Andersdotter (1721 - 1731)
ANNA ANDERSDOTTER (1722 - 1799)
Anna Andersdotter (~1724 - 1765)
Anna Andersdotter (1725 - )
Anna Andersdotter (~1726 - )
Anna Andersdotter (1727 - 1770)
Anna Andersdotter (1729 - >1775)
Anna Andersdotter (1730 - )
Anna Andersdotter (~1730 - )
Anna Andersdotter (1731 - 1787)
Anna Andersdotter (1731 - 1788)
Anna Andersdotter (1732 - )
Anna Andersdotter (1732 - )
Anna Andersdotter (~1733 - )
Anna Andersdotter (1733 - 1795)
Anna Andersdotter (1734 - 1809)
Anna Andersdotter (1735 - )
Anna Andersdotter (1735 - 1737)
Anna Andersdotter (1736 - )
Anna Andersdotter (~1736 - )
Anna Andersdotter (<1737 - )
Anna Andersdotter (~1740 - )
Anna Andersdotter (1740 - )
Anna Andersdotter (1741 - <1762)
Anna Andersdotter (1741 - 1806)
Anna Andersdotter (1741 - 1816)
Anna Andersdotter (1743 - 1823)
Anna Andersdotter (1744 - )
Anna Andersdotter (~1745 - )
Anna Andersdotter (1747 - 1747)
Anna Andersdotter (1748 - 1769)
Anna Andersdotter (1748 - 1817)
Anna Andersdotter (1749 - 1817)
Anna Andersdotter (1751 - 1804)
Anna Andersdotter (~1752 - )
Anna Andersdotter (1753 - )
Anna Andersdotter (1758 - )
Anna Andersdotter (1758 - )
Anna Andersdotter (1758 - 1807)
Anna Andersdotter (1761 - 1761)
Anna Andersdotter (1761 - 1828)
Anna Andersdotter (1763 - )
Anna Andersdotter (1764 - 1764)
Anna Andersdotter (1764 - 1781)
Anna Andersdotter (1765 - )
Anna Andersdotter (1765 - 1812)
Anna Andersdotter (1766 - <1838)
Anna Andersdotter (1767 - 1839)
Anna Andersdotter (~1767 - 1839)
Anna Andersdotter (1769 - )
Anna Andersdotter (1769 - 1773)
Anna Andersdotter (1772 - ~1773)
Anna Andersdotter (1775 - 1775)
Anna Andersdotter (1775 - 1778)
Anna Andersdotter (1780 - )
Anna Andersdotter (1780 - 1852)
Anna Andersdotter (1783 - 1861)
Anna Andersdotter (1784 - )
Anna Andersdotter (1784 - 1805)
Anna Andersdotter (1785 - )
Anna Andersdotter (1787 - 1788)
Anna Andersdotter (1787 - 1820)
Anna Andersdotter (1791 - )
Anna Andersdotter (1792 - )
Anna Andersdotter (1793 - )
Anna Andersdotter (1799 - 1865)
Anna Andersdotter (1800 - )
Anna Andersdotter (1810 - 1882)
Anna Andersdotter (1813 - )
Anna Andersdotter (1813 - )
Anna Andersdotter (1819 - )
Anna Andersdotter (1823 - )
Anna Andersdotter (~1824 - )
Anna Andersdotter (~1824 - )
Anna Andersdotter (1833 - )
Anna Andersdotter (1841 - )
Anna Andersdotter (1841 - 1909)
Anna Andersdotter (~1846 - ~1892)
Anna Andersdotter (1846 - 1903)
Anna Andersdotter (1848 - )
Anna Andersson (1885 - 1938)
Anna Andorsdotter
Anna Andorsdotter (1723 - 1784)
Anna Andreasdotter
Anna Andreasdotter (- 1801)
Anna Andreasdotter (1757 - 1763)
Anna Andreasdotter (1765 - 1805)
Anna Andreasdotter (1796 - 1837)
Anna Andreasdotter (1810 - )
Anna Andreasdotter (1813 - 1909)
Anna Andreasson (1879 - )
Anna Anette Björklund
Anna Anundsdotter (1732 - 1732)
Anna Anundsdotter (1733 - 1803)
Anna Anundsdotter (1757 - 1833)
Anna Arvidsdotter
Anna Arvidsdotter
Anna Arvidsdotter (1670 - 1745)
Anna Arvidsdotter (~1685 - )
Anna Arvidsdotter (1689 - 1690)
Anna Arvidsdotter (~1725 - 1794)
Anna Arvidsson
Anna Asmundsdotter (- 1685)
Anna Beata Abrahamsdotter (1827 - 1903)
Anna Beata Andersdotter (~1810 - )
Anna Beata Andersdotter (1811 - 1812)
Anna Beata Andersdotter (1814 - )
Anna Beata Andersdotter (1814 - 1898)
Anna Beata Andersdotter (1815 - )
Anna Beata Andersdotter (1820 - )
Anna Beata Andersdotter (1826 - 1894)
Anna Beata Andersdotter (1828 - )
Anna Beata Andersdotter (1828 - 1876)
Anna Beata Andersdotter (1829 - )
Anna Beata Andersdotter (1829 - 1914)
Anna Beata Andersdotter (1835 - )
Anna Beata Andreasdotter (1785 - )
Anna Beata Andreasdotter (1799 - 1800)
Anna Beata Andreasdotter (1812 - 1812)
Anna Beata Andreasdotter (1814 - 1887)
Anna Beata Andreasdotter (1831 - 1879)
Anna Beata Andreasdotter (1839 - 1886)
Anna Beata Andreasdotter (1858 - 1888)
Anna Beata Börjesdotter (~1799 - 1836)
Anna Beata Börjesdotter (1805 - 1870)
Anna Beata Börjesdotter (1824 - 1890)
Anna Beata Carlsdotter ? (1808 - )
Anna Beata Carlsdotter (1828 - )
Anna Beata Carlsdotter (1832 - )
Anna Beata Carlsdotter (1842 - )
Anna Beata Christiansdotter (1796 - 1851)
Anna Beata Christiansdotter (1800 - ~1860)
Anna Beata Eliasdotter (1804 - 1881)
Anna Beata Eliasdotter (1805 - 1805)
Anna Beata Eriksdotter (1806 - )
Anna Beata Eriksdotter (1821 - )
Anna Beata Eriksdotter (1839 - )
Anna Beata Hansdotter (1800 - )
Anna Beata Helgesdotter (1821 - 1892)
Anna Beata Johansdotter (1824 - 1851)
Anna Beata Johansdotter (1830 - ~1830)
Anna Beata Johansdotter (1849 - )
Anna Beata Johansdotter (1855 - 1920)
Anna Beata Jonasdotter (1814 - 1817)
Anna Beata Jonasdotter (1826 - )
Anna Beata Jönsdotter (1797 - 1800)
Anna Beata Jönsdotter (1804 - )
Anna Beata Larsdotter (1786 - 1863)
Anna Beata Larsdotter (1814 - 1847)
Anna Beata Larsdotter (1841 - )
ANNA BEATA LARSDOTTER (1843 - 1926)
Anna Beata Magnusdotter (1801 - 1875)
Anna Beata Nilsdotter (1789 - )
Anna Beata Nilsdotter (1805 - 1891)
Anna Beata Olausdotter (1801 - )
Anna Beata Olausdotter (1815 - )
Anna Beata Olofsdotter (1814 - )
Anna Beata Petersdotter (1825 - )
Anna Beata Petersdotter (1862 - )
Anna Beata Zachariasdotter (1831 - )
Anna Bendsdotter
Anna Bengtsdotter
Anna Bengtsdotter
Anna Bengtsdotter
Anna Bengtsdotter
Anna Bengtsdotter
Anna Bengtsdotter
Anna Bengtsdotter
Anna Bengtsdotter
Anna Bengtsdotter (~1644 - 1704)
Anna Bengtsdotter (1680 - 1761)
Anna Bengtsdotter (~1682 - 1723)
Anna Bengtsdotter (1686 - 1750)
Anna Bengtsdotter (1688 - )
Anna Bengtsdotter (1691 - )
Anna Bengtsdotter (1692 - 1758)
Anna Bengtsdotter (1699 - 1736)
Anna Bengtsdotter (1704 - 1706)
Anna Bengtsdotter (1706 - )
Anna Bengtsdotter (1712 - 1722)
Anna Bengtsdotter (1713 - 1754)
Anna Bengtsdotter (1717 - 1794)
Anna Bengtsdotter (1721 - 1802)
Anna Bengtsdotter (1723 - )
Anna Bengtsdotter (1723 - 1796)
Anna Bengtsdotter (1726 - 1782)
Anna Bengtsdotter (1727 - 1801)
Anna Bengtsdotter (1729 - )
Anna Bengtsdotter (1729 - 1788)
Anna Bengtsdotter (1729 - 1793)
Anna Bengtsdotter (1735 - )
Anna Bengtsdotter (1737 - )
Anna Bengtsdotter (~1737 - )
Anna Bengtsdotter (1739 - <1798)
Anna Bengtsdotter (1740 - )
Anna Bengtsdotter (1740 - )
Anna Bengtsdotter (1741 - )
Anna Bengtsdotter (1744 - )
Anna Bengtsdotter (1746 - 1803)
Anna Bengtsdotter (1752 - 1830)
Anna Bengtsdotter (1760 - 1831)
Anna Bengtsdotter (1762 - )
Anna Bengtsdotter (1772 - 1841)
Anna Bengtsdotter (1773 - 1793)
Anna Bengtsdotter (1780 - )
Anna Bengtsdotter (1781 - 1856)
Anna Bengtsdotter (1786 - )
Anna Bengtsdotter (1788 - 1842)
Anna Bengtsdotter (1789 - 1854)
Anna Bengtsdotter (1792 - 1874)
Anna Bengtsdotter (1794 - 1868)
Anna Bengtsdotter (1822 - )
Anna Bengtsdotter (1825 - )
Anna Bengtsdotter (1836 - )
Anna Bengtsdotter (1840 - )
Anna Bengtsson
Anna Bernhardina Henriksson (1888 - 1975)
Anna Bernhardina Hermansdotter (1873 - )
Anna Bernhardina Pettersdotter (1860 - 1922)
Anna Bernhardina Sandberg (1906 - )
Anna Berntsdotter (1758 - )
Anna Berntsson (1887 - 1956)
Anna Björnsdotter
Anna Björnsdotter
Anna Björnsdotter
Anna Björnsdotter (~1680 - )
Anna Björnsdotter (>1684 - 1738)
Anna Björnsdotter (~1686 - )
Anna Björnsdotter (1700 - )
Anna Björnsdotter (1738 - 1792)
Anna Bremer (- 1710)
Anna Brita (1858 - )
Anna Brita Ambjörnsson (1840 - )
Anna Brita Andersdotter (Hogård) (1735 - )
Anna Brita Andersdotter
Anna Brita Andersdotter
Anna Brita Andersdotter (1741 - )
Anna Brita Andersdotter (1742 - 1743)
Anna Brita Andersdotter (1743 - 1816)
Anna Brita Andersdotter (1744 - 1808)
Anna Brita Andersdotter (1744 - 1814)
Anna Brita Andersdotter (1746 - 1786)
Anna Brita Andersdotter (1748 - 1817)
Anna Brita Andersdotter (1753 - )
Anna Brita Andersdotter (1757 - )
Anna Brita Andersdotter (1759 - <1764)
Anna-Brita Andersdotter (1761 - 1762)
Anna Brita Andersdotter (1761 - 1773)
Anna Brita Andersdotter (1764 - )
Anna Brita Andersdotter (1764 - 1819)
Anna Brita Andersdotter (1764 - 1844)
Anna Brita Andersdotter (1765 - 1808)
Anna Brita Andersdotter (1766 - 1836)
Anna Brita Andersdotter (1771 - )
Anna Brita Andersdotter (1775 - ~1844)
Anna Brita Andersdotter (1780 - 1783)
Anna Brita Andersdotter (1781 - 1808)
Anna Brita Andersdotter (1782 - )
Anna Brita Andersdotter (~1786 - )
Anna Brita Andersdotter (1787 - 1827)
Anna Brita Andersdotter (1790 - 1832)
Anna Brita Andersdotter (1790 - 1856)
Anna Brita Andersdotter (1792 - 1852)
Anna Brita Andersdotter (~1792 - 1866)
Anna Brita Andersdotter (1795 - )
Anna Brita Andersdotter (1796 - 1839)
Anna Brita Andersdotter (1800 - )
Anna Brita Andersdotter (1801 - 1808)
Anna Brita Andersdotter (1802 - 1803)
Anna Brita Andersdotter (~1804 - )
Anna Brita Andersdotter (1808 - 1871)
Anna Brita Andersdotter (1811 - )
Anna Brita Andersdotter (1811 - 1881)
Anna Brita Andersdotter (1812 - 1833)
Anna Brita Andersdotter (1813 - )
Anna Brita Andersdotter (1813 - 1881)
Anna Brita Andersdotter (~1814 - )
Anna Brita Andersdotter (1814 - )
Anna Brita Andersdotter (1814 - 1850)
Anna Brita Andersdotter (1816 - )
Anna Brita Andersdotter (1817 - )
Anna Brita Andersdotter (1817 - 1904)
Anna Brita Andersdotter (1824 - )
Anna Brita Andersdotter (~1825 - )
Anna Brita Andersdotter (~1830 - )
Anna Brita Andersdotter (1830 - 1846)
Anna Brita Andersdotter (1831 - 1831)
Anna Brita Andersdotter (1831 - 1832)
Anna Brita Andersdotter (1834 - )
Anna Brita Andersdotter (1835 - )
Anna Brita Andersdotter (1843 - )
Anna Brita Andersdotter (1843 - )
Anna Brita Andersdotter (1850 - )
Anna Brita Andersdotter (1850 - )
Anna Brita Andersdotter (1851 - )
Anna Brita Andersdotter (1856 - )
Anna Brita Andersdotter (1867 - )
Anna Brita Andreasdotter (Börgesson) (1805 - 1853)
Anna Brita Andreasdotter (1748 - 1749)
Anna Brita Andreasdotter (1762 - 1763)
Anna Brita Andreasdotter (1768 - )
Anna Brita Andreasdotter (1768 - )
Anna Brita Andreasdotter (1769 - )
Anna Brita Andreasdotter (1779 - )
ANNA BRITA ANDREASDOTTER (1793 - 1860)
Anna Brita Andreasdotter (1796 - )
Anna Brita Andreasdotter (1811 - 1885)
Anna Brita Andreasdotter (~1812 - )
Anna Brita Andreasdotter (~1825 - 1857)
Anna Brita Andreasdotter (1833 - )
Anna Brita Andreasdotter (~1835 - )
Anna Brita Andreasdotter (~1840 - )
Anna Brita Andreasdotter (1841 - )
Anna Brita Andreasdotter (1841 - 1912)
Anna Brita Bengtsdotter
Anna Brita Bengtsdotter (1765 - )
Anna Brita Bengtsdotter (1798 - )
Anna Brita Bengtsdotter (1798 - 1871)
Anna Brita Bengtsdotter (1801 - 1853)
Anna Brita Bengtsdotter (1809 - )
Anna Brita Bengtsdotter (1825 - )
Anna Brita Bengtsdotter (1838 - )
Anna Brita Bengtsdotter (1842 - )
Anna Brita Bengtsdotter (1854 - )
Anna Brita Benjaminsdotter
Anna Brita Benjaminsdotter
Anna Brita Benjaminsdotter (1844 - 1902)
Anna-Brita Börgesdotter (1807 - ~1880)
Anna Brita Börjesdotter (Lerberg) (1764 - 1766)
Anna Brita Börjesdotter (Lerberg) (1767 - 1834)
Anna Brita Börjesdotter (1765 - 1768)
Anna Brita Börjesdotter (1765 - 1834)
Anna Brita Börjesdotter (1807 - 1875)
Anna Brita Börjesdotter (1815 - 1873)
Anna Brita Börjesdotter (1829 - 1884)
Anna Brita Börjesdotter (~1838 - )
Anna Brita Börjesdotter (1843 - )
Anna Brita Carlsdotter (1770 - 1837)
Anna Brita Carlsdotter (1771 - 1854)
Anna Brita Carlsdotter (1773 - 1773)
Anna-Brita Carlsdotter (1776 - 1810)
Anna-Brita Carlsdotter (1806 - 1887)
Anna Brita Carlsdotter (1808 - 1875)
Anna Brita Carlsdotter (~1824 - )
Anna Brita Carlsdotter (1830 - 1832)
Anna Brita Carlsdotter (1833 - )
Anna Brita Carlsdotter (1840 - 1842)
Anna Brita Carlsdotter (1844 - )
Anna Brita Carlsdotter (1861 - )
Anna-Brita Christensdotter (1788 - 1816)
Anna Brita Christiansdotter (1834 - )
Anna Brita Eliasdotter (1814 - 1814)
Anna Brita Eliasdotter (1822 - )
Anna Brita Eliasdotter (1823 - )
Anna Brita Eriksdotter (1758 - 1811)
Anna Brita Eriksdotter (1763 - 1768)
Anna Brita Eriksdotter (1772 - )
Anna Brita Eriksdotter (1772 - 1847)
Anna Brita Eriksdotter (1804 - 1856)
Anna Brita Eriksdotter (1818 - 1819)
Anna Brita Eriksdotter (1820 - 1841)
Anna Brita Eriksdotter (1844 - 1895)
Anna Brita Eriksdotter (~1851 - )
Anna Brita Gunnesdotter (1787 - )
Anna Brita Gunnesdotter (1791 - 1829)
Anna Brita Gunnesdotter (~1812 - )
Anna Brita Gunnesdotter (1826 - )
Anna Brita Gustavsdotter
Anna Brita Gustavsdotter (~1823 - )
Anna Brita Hallengren (~1855 - )
Anna-Brita Hansdotter (1768 - )
Anna Brita Hansdotter (1772 - 1815)
Anna Brita Hansdotter (1798 - 1871)
Anna Brita Hansdotter (1806 - 1869)
Anna Brita Helgesdotter (1745 - )
Anna Brita Helgesdotter (1781 - 1789)
ANNA BRITA HÅKANSDOTTER (1834 - 1875)
Anna Brita Johannesdotter (1783 - 1835)
Anna Brita Johannesdotter (1835 - )
Anna Brita Johannesdotter (1850 - )
Anna Brita Johannesdotter (1853 - 1853)
Anna Brita Johansdotter (Berg) (1861 - )
Anna Brita Johansdotter (1823 - 1896)
Anna Brita Johansdotter (1831 - )
Anna Brita Johansdotter (1837 - )
Anna Brita Johansdotter (1841 - 1917)
Anna Brita Johansdotter (1843 - )
Anna Brita Johansdotter (1849 - )
Anna Brita Johansdotter (1868 - )
Anna Brita Jonasdotter (1845 - )
Anna Brita Jonasdotter (1853 - )
Anna Brita Jonsdotter (1815 - )
Anna Brita Jönsdotter (1751 - 1837)
Anna Brita Jönsdotter (1784 - 1784)
Anna Brita Jönsdotter (1785 - )
Anna Brita Jönsdotter (~1785 - 1785)
Anna-Brita Jönsdotter (1791 - 1815)
Anna-Brita Jönsdotter (1796 - 1877)
Anna Brita Jönsdotter (1797 - 1797)
Anna Brita Jönsdotter (1798 - 1871)
Anna Brita Jönsdotter (1805 - 1839)
Anna Brita Larsdotter (1744 - 1799)
Anna Brita Larsdotter (1745 - 1751)
Anna Brita Larsdotter (1752 - )
Anna Brita Larsdotter (1760 - 1830)
Anna Brita Larsdotter (1772 - 1854)
Anna Brita Larsdotter (1780 - 1817)
Anna Brita Larsdotter (1780 - 1836)
Anna Brita Larsdotter (1781 - )
Anna Brita Larsdotter (1796 - 1862)
Anna Brita Larsdotter (1802 - 1805)
Anna Brita Larsdotter (1813 - )
Anna Brita Larsdotter (1839 - )
Anna Brita Larsdotter (1843 - 1931)
Anna Brita Larsdotter (1853 - )
Anna Brita Lerberg Andersdotter (1789 - )
Anna-Brita Lindström (1779 - 1839)
Anna Brita Magnusdotter (1807 - 1861)
Anna-Brita Mathiasdotter (1809 - 1856)
Anna Brita Mathiasdotter (1836 - 1837)
Anna Brita Mathiasdotter (1837 - )
Anna Brita Matsdotter (1795 - )
Anna Brita Matsdotter (1837 - )
Anna Brita Mattiasdotter (1820 - )
Anna Brita Mickelsdotter (1743 - )
Anna Brita Månsdotter (1778 - 1833)
Anna Brita Månsdotter (~1835 - )
Anna Brita Niklasdotter (1837 - )
Anna Brita Nilsdotter (1737 - 1816)
Anna Brita Nilsdotter (~1766 - )
Anna Brita Nilsdotter (1784 - 1852)
Anna Brita Nilsdotter (1788 - )
Anna Brita Nilsdotter (1808 - )
Anna Brita Nilsdotter (1816 - 1817)
Anna Brita Nilsdotter (1816 - 1817)
Anna Brita Nilsdotter (1837 - 1842)
Anna Brita Nilsdotter (1841 - )
Anna Brita Olausdotter (1816 - 1892)
Anna Brita Olausdotter (1843 - 1925)
Anna Brita Olofsdotter (1735 - 1736)
Anna Brita Olofsdotter (1739 - 1746)
Anna Brita Olofsdotter (1751 - )
Anna Brita Olofsdotter (1769 - 1836)
Anna Brita Olofsdotter (1773 - 1852)
Anna Brita Olofsdotter (1781 - ~1847)
Anna Brita Olofsdotter (~1784 - )
Anna Brita Olofsdotter (1785 - 1823)
Anna Brita Olofsdotter (1795 - 1861)
Anna Brita Olofsdotter (~1808 - )
Anna Brita Olofsdotter (1815 - 1846)
Anna Brita Olofsdotter (1834 - 1835)
Anna Brita Olofsdotter (1836 - 1841)
Anna Brita Olofsdotter (1844 - )
Anna Brita Olofsdotter (1857 - 1927)
Anna Brita Persdotter (Christman) (1718 - 1769)
Anna Brita Persdotter (1739 - 1826)
Anna Brita Persdotter (1741 - )
Anna Brita Persdotter (1743 - 1821)
Anna-Brita Persdotter (1773 - 1800)
Anna Brita Persdotter (1780 - 1811)
Anna Brita Persdotter (1795 - 1795)
Anna Brita Persdotter (1797 - 1799)
Anna Brita Persdotter (1797 - 1871)
Anna Brita Persdotter (1802 - )
Anna Brita Persdotter (~1803 - )
Anna Brita Persdotter (1805 - 1898)
Anna Brita Persdotter (1852 - 1858)
Anna Brita Petersdotter (1834 - )
Anna Brita Petersdotter (1843 - )
Anna Brita Petersdotter (~1854 - )
Anna Brita Pettersdotter (1780 - 1811)
Anna Brita Pettersdotter (1788 - 1834)
Anna Brita Pettersdotter (1811 - )
Anna Brita Pettersdotter (1844 - 1902)
Anna Brita Svensdotter (1766 - 1829)
Anna Brita Svensdotter (1772 - )
Anna Brita Svensdotter (1781 - 1840)
Anna Brita Svensdotter (1782 - 1783)
Anna Brita Svensdotter (1787 - 1805)
Anna Brita Svensdotter (1788 - )
Anna Brita Swensdotter (1817 - )
Anna Brita Svensdotter (1841 - )
Anna Brita Taleniusdotter
Anna Brita Talinsdotter (1844 - 1926)
Anna Brita Tolsdotter (1774 - 1827)
Anna Brita Toresdotter (1768 - 1774)
Anna Brita Toresdotter (1832 - 1909)
Anna Britta (1842 - 1917)
Anna Britta Andersdotter (1814 - )
Anna Britta Andersdotter (1830 - )
Anna Britta Andersdotter (1833 - )
Anna Britta Andersdotter (1836 - )
Anna Britta Andersdotter (1848 - )
Anna Britta Bengtsdotter (1762 - )
Anna Britta Bengtsdotter (1787 - )
Anna Britta Bengtsdotter (1819 - 1820)
Anna Britta Bengtsdotter (1848 - )
Anna Britta Bengtsdotter (1859 - )
Anna-Britta Börjesdotter
Anna Britta Börjesdotter (1749 - )
Anna Britta Börjesdotter (1812 - )
Anna Britta Carlsdotter (1802 - 1879)
Anna Britta Christensdotter (1754 - )
Anna Britta Christensdotter (1771 - )
Anna Britta Eriksdotter (1753 - 1809)
Anna Britta Eriksdotter (1769 - 1769)
Anna Britta Frisk (1911 - )
Anna Britta Johannesdotter (1792 - 1852)
Anna Britta Jonasdotter (1795 - 1863)
Anna Britta Jönsdotter (1750 - )
Anna Britta Matsdotter (1782 - )
Anna Britta Matsson (1801 - )
Anna Britta Mickelsdotter (1743 - 1811)
Anna Britta Persdotter (1738 - )
Anna Britta Persdotter (1752 - )
Anna Britta Pettersdotter (1850 - )
Anna Britta Svensdotter (1743 - 1818)
Anna Britta Svensdotter (1773 - )
Anna Britta Svensdotter (1835 - )
Anna Börgesdotter
Anna Börgesdotter
Anna Börjesdotter
Anna Börjesdotter
Anna Börjesdotter
Anna Börjesdotter
Anna Börjesdotter
Anna Börjesdotter
Anna Börjesdotter
Anna Börjesdotter
Anna Börjesdotter (- ~1683)
Anna Börjesdotter (~1632 - 1707)
Anna Börjesdotter (~1664 - )
Anna Börjesdotter (~1665 - )
Anna Börjesdotter (~1672 - 1733)
Anna Börjesdotter (~1683 - ~1726)
Anna Börjesdotter (1688 - 1766)
Anna Börjesdotter (1689 - )
Anna Börjesdotter (1689 - 1764)
Anna Börjesdotter (1691 - )
Anna Börjesdotter (1692 - )
Anna Börjesdotter (1698 - 1771)
Anna Börjesdotter (~1699 - 1765)
Anna Börjesdotter (1700 - )
Anna Börjesdotter (1707 - )
Anna Börjesdotter (~1720 - )
Anna Börjesdotter (1721 - 1721)
Anna Börjesdotter (1723 - 1787)
Anna Börjesdotter (1732 - 1732)
Anna Börjesdotter (~1734 - 1752)
Anna Börjesdotter (1743 - 1782)
Anna Börjesdotter (1744 - )
Anna Börjesdotter (1756 - )
Anna Börjesdotter (1761 - 1763)
Anna Börjesdotter (1763 - )
Anna Börjesdotter (1763 - 1846)
Anna Börjesdotter (1764 - 1833)
Anna Börjesdotter (~1767 - )
Anna Börjesdotter (1767 - 1855)
Anna Börjesdotter (1772 - )
Anna Börjesdotter (1773 - 1857)
Anna Börjesdotter (1774 - 1778)
Anna Börjesdotter (1776 - )
Anna Börjesdotter (1781 - )
Anna Börjesdotter (1781 - 1847)
Anna Börjesdotter (1787 - 1795)
Anna Börjesdotter (1798 - 1868)
Anna Börjesdotter (1824 - )
Anna Börjesdotter (1862 - )
Anna Caisa Andersdotter (Hogård) (1727 - )
Anna Caisa Christiansdotter (1765 - 1836)
Anna Cajsa Andersdotter (1801 - )
Anna Cajsa Andersdotter (1801 - 1866)
Anna Cajsa Andersdotter (1822 - )
Anna Cajsa Börjesdotter
Anna Cajsa Larsdotter (1795 - 1859)
Anna Cajsa Persdotter (1813 - )
Anna Cajsa Svensdotter (1796 - 1826)
Anna Carlsdotter (Svan) (1818 - 1877)
Anna Carlsdotter
Anna Carlsdotter
Anna Carlsdotter
Anna Carlsdotter (- 1703)
Anna Carlsdotter (- >1704)
Anna Carlsdotter (~1629 - 1688)
Anna Carlsdotter (~1676 - )
Anna Carlsdotter (~1696 - 1726)
Anna Carlsdotter (1699 - 1751)
Anna Carlsdotter (1710 - 1764)
Anna Carlsdotter (1719 - )
Anna Carlsdotter (1726 - 1799)
Anna Carlsdotter (1729 - )
Anna Carlsdotter (1732 - )
Anna Carlsdotter (1738 - 1740)
Anna Carlsdotter (1748 - 1753)
Anna Carlsdotter (1755 - 1829)
Anna Carlsdotter (1775 - )
Anna Carlsdotter (1781 - 1806)
Anna Carlsdotter (1785 - )
Anna Carlsdotter (~1808 - )
Anna Carlsdotter (1838 - )
Anna Carlsdotter (1841 - )
Anna Carlsson (1875 - )
Anna Carlsson (1876 - )
Anna Carolina (1883 - )
Anna Carolina Andersdotter (1853 - )
Anna Carolina Carlsdotter (1880 - )
Anna Carolina Hammarberg (1821 - 1908)
Anna Carolina Johansdotter (1879 - )
Anna Carolina Nilsdotter (1825 - )
Anna Carolina Svensdotter (1847 - )
Anna Catarina Andreasdotter (1788 - )
Anna Catarina Bengtsdotter (1816 - 1847)
Anna Catarina Börjesdotter (1741 - 1785)
Anna Catarina Hansdotter (1722 - 1722)
Anna Catarina Jönsdotter (1772 - 1773)
Anna Catarina Jönsdotter (1774 - 1834)
Anna Catarina Larsdotter (~1768 - 1773)
Anna Catarina Larsdotter (1774 - 1852)
Anna Catarina Nilsdotter
Anna Catarina Olofsdotter (1780 - 1853)
Anna Catarina Persdotter (1769 - 1821)
Anna Catarina Svensdotter (1782 - )
Anna Catharina (~1755 - 1757)
Anna Catharina (1908 - )
Anna Catharina Andersdotter (Ullerin) (1756 - )
Anna Catharina Andersdotter (1766 - 1831)
Anna Catharina Bengtsdotter (1816 - 1847)
Anna Catharina Bengtsdotter (1836 - )
Anna Catharina Brinck (~1742 - )
Anna Catharina Eriksdotter (1794 - 1809)
Anna Catharina Gudmundsdotter (1757 - 1807)
Anna Catharina Hansdotter (~1786 - 1786)
Anna Catharina Jönsdotter (1815 - 1900)
Anna Catharina Larsdotter (1795 - )
Anna Catharina Nilsdotter (1761 - 1829)
Anna Catharina Nilsdotter (1837 - )
Anna Catharina Olofsdotter (1747 - 1814)
Anna Catharina Olofsdotter (1761 - 1813)
Anna Catharina Persdotter (~1764 - 1764)
Anna Catharina Petersdotter (1844 - )
Anna Catharina Svensdotter (1767 - )
Anna Catharina Svensdotter (1778 - )
Anna Cathrina Börjesdotter (1768 - 1829)
Anna Cathrina Jonasdotter (1789 - )
Anna Cathrina Larsdotter
Anna Cathrina Larsdotter (1755 - 1826)
Anna Cathrina Olofsdotter (Humbla) (1746 - 1780)
Anna Cathrina Svensdotter (1805 - )
Anna Catrina Bengtsdotter (1799 - )
Anna Catrina Bengtsdotter (1801 - )
Anna Catrina Berntsdotter
Anna Catrina Börjesdotter (1709 - )
Anna Catrina Carlsdotter (1801 - )
Anna Catrina Holmström (~1732 - )
Anna Catrina Jacobsdotter (1826 - 1894)
Anna Catrina Kollberg (1794 - )
Anna Catrina Persdotter (Udd) (1822 - )
Anna Cecilia (1902 - )
Anna Cecilia Pettersson (1872 - )
Anna Cgarlotta Bengtsdotter (1852 - 1853)
Anna Charlotta (1855 - 1856)
Anna Charlotta (1873 - )
Anna Charlotta Andersdotter (1854 - )
Anna Charlotta Andersdotter (1877 - )
Anna Charlotta Andersdotter (1887 - 1887)
Anna Charlotta Bengtsdotter (1858 - )
Anna Charlotta Carlsson (1882 - )
Anna Charlotta Grundell (1812 - )
Anna Charlotta Gustavsdotter (1861 - )
Anna Charlotta Johannesdotter (1857 - )
Anna Charlotta Josefsdotter (1861 - )
Anna Charlotta Julin (1861 - 1905)
Anna Charlotta Petersdotter (1888 - )
Anna Charlotta Svensdotter (1864 - 1950)
Anna Charlotte (1892 - )
Anna Chatarina Andersdotter (1804 - 1857)
Anna Chatarina Hansdotter (1783 - )
Anna Chatarina Håkansdotter (1841 - )
Anna Chatarina Larsdotter
Anna Chatarina Nortman (- 1741)
Anna Chatarina Olofsdotter (1742 - 1806)
Anna Chatarina Stare
Anna Chatrina Andersdotter (1698 - 1770)
Anna Chatrina Christiansdotter (~1790 - 1811)
Anna Christensdotter
Anna Christensdotter (- 1696)
Anna Christensdotter (1748 - )
Anna Christensdotter (1768 - )
Anna Christiansdotter (1827 - )
Anna Christiensdotter (~1687 - 1739)
Anna Christina (1830 - )
Anna Christina (1843 - )
Anna Christina (1846 - )
Anna Christina (1855 - 1858)
Anna Christina (1858 - )
Anna Christina (1859 - )
Anna Christina (1860 - )
Anna Christina (1860 - )
Anna Christina (1867 - )
Anna Christina Ahlberg (1825 - 1905)
Anna Christina Andersdotter (Ullerin) (1766 - )
Anna Christina Andersdotter (1770 - )
Anna Christina Andersdotter (1787 - )
Anna Christina Andersdotter (1797 - )
Anna Christina Andersdotter (1799 - )
Anna Christina Andersdotter (1812 - )
ANNA CHRISTINA ANDERSDOTTER (1821 - 1892)
Anna Christina Andersdotter (1825 - 1907)
Anna Christina Andersdotter (1827 - 1836)
Anna Christina Andersdotter (1828 - >1895)
Anna Christina Andersdotter (1832 - )
Anna Christina Andersdotter (1832 - 1887)
Anna Christina Andersdotter (~1837 - )
Anna Christina Andersdotter (1840 - )
Anna Christina Andersdotter (1843 - 1918)
Anna Christina Andersdotter (1844 - )
Anna Christina Andersdotter (1847 - )
Anna Christina Andersdotter (1848 - )
Anna Christina Andersdotter (1850 - )
Anna Christina Andersdotter (1851 - 1852)
Anna Christina Andersdotter (1852 - 1853)
Anna Christina Andersdotter (1854 - )
Anna Christina Andersdotter (1859 - )
Anna Christina Andersdotter (1861 - )
Anna Christina Andersdotter (1865 - )
Anna Christina Andersdotter (1865 - 1917)
Anna Christina Andersdotter (1871 - )
Anna Christina Andersdotter (1886 - )
Anna Christina Andersson (1838 - 1907)
Anna Christina Andreasdotter (1757 - 1763)
Anna Christina Andreasdotter (1814 - )
Anna Christina Andreasdotter (1822 - )
Anna Christina Andreasdotter (1823 - )
Anna Christina Andreasdotter (1839 - 1920)
Anna Christina Andreasdotter (1844 - )
Anna Christina Andreasdotter (1845 - )
Anna Christina Andreasdotter (~1845 - )
Anna Christina Andreasdotter (1849 - 1904)
Anna Christina Andreasdotter (1854 - )
Anna Christina Bengtsdotter
Anna Christina Bengtsdotter (1816 - )
Anna Christina Bengtsdotter (1842 - )
Anna Christina Bengtsdotter (1847 - )
Anna Christina Bengtsdotter (1850 - )
Anna Christina Bengtsdotter (1858 - )
Anna Christina Bengtsson (1862 - )
Anna Christina Benjaminsdotter (1831 - 1864)
Anna Christina Benjaminsdotter (1835 - 1903)
Anna Christina Berntsdotter (1861 - )
Anna Christina Bohlin (1818 - 1883)
Anna Christina Börjesdotter (1766 - 1790)
Anna-Christina Börjesdotter (1767 - 1845)
Anna Christina Börjesdotter (1819 - )
Anna Christina Börjesdotter (1839 - 1905)
Anna Christina Börjesdotter (~1850 - )
Anna Christina Börjesdotter (1857 - )
Anna Christina Carlsdotter (1823 - )
Anna Christina Carlsdotter (~1837 - )
Anna Christina Carlsdotter (1849 - 1908)
Anna Christina Carlsdotter (1849 - 1927)
Anna Christina Carlsdotter (1854 - )
Anna Christina Christiansdotter (1841 - )
Anna Christina Christiansdotter (1841 - 1906)
Anna Christina Eliasdotter (1830 - 1836)
Anna Christina Eliasdotter (1840 - )
Anna Christina Emanuelsdotter (1846 - )
Anna Christina Eriksdotter (1833 - )
Anna Christina Gustavsdotter (1834 - 1865)
Anna Christina Göransdotter (1814 - )
Anna Christina Hammarberg (1831 - )
Anna Christina Hansdotter (1816 - 1823)
Anna Christina Hansdotter (1822 - 1899)
Anna Christina Hansdotter (1856 - )
Anna Christina Henriksdotter (1826 - 1894)
Anna Christina Humbla (~1755 - )
Anna Christina Johannesdotter (1865 - )
Anna Christina Johansdotter (- 1875)
Anna Christina Johansdotter (~1831 - )
Anna Christina Johansdotter (1836 - )
Anna Christina Johansdotter (1836 - 1885)
Anna Christina Johansson (1836 - )
Anna Christina Jonasdotter (~1786 - )
Anna Christina Jönsdotter
Anna Christina Jönsdotter (<1797 - )
Anna Christina Kristiansdotter (1863 - )
Anna Christina Larsdotter (1788 - 1870)
Anna Christina Larsdotter (1825 - )
Anna Christina Larsdotter (1838 - )
Anna Christina Larsdotter (1844 - )
Anna Christina Larsson (1884 - 1958)
Anna Christina Lorentsdotter (1845 - )
Anna Christina Magnusdotter (1766 - )
Anna Christina Mathiasdotter (1850 - )
Anna Christina Mathiasdotter (1871 - )
Anna Christina Matsson (1828 - )
Anna Christina Mattsson (1806 - 1894)
Anna Christina Nilsdotter
Anna Christina Nilsdotter (~1772 - )
Anna Christina Nilsdotter (1854 - 1941)
Anna Christina Nordling (1875 - )
Anna Christina Olausdotter (1857 - 1942)
Anna Christina Olofsdotter (1765 - )
Anna Christina Olofsdotter (1836 - 1896)
Anna Christina Persdotter (1768 - 1821)
Anna Christina Persdotter (1811 - 1816)
Anna Christina Persdotter (~1842 - )
Anna Christina Persdotter (1844 - )
Anna Christina Persdotter (1855 - )
Anna Christina Petersdotter (1858 - 1911)
Anna Christina Petersdotter (1859 - )
Anna Christina Petersdotter (1861 - )
Anna Christina Pettersdotter (1795 - 1873)
Anna Christina Pettersdotter (1834 - 1913)
Anna Christina Pettersdotter (1840 - 1846)
Anna Christina Rabe (1791 - )
Anna Christina Samuelsdotter (~1847 - )
Anna Christina Simonsdotter (1828 - 1829)
Anna Christina Svensdotter (1763 - )
Anna Christina Svensdotter (1824 - 1885)
Anna Christina Svensdotter (1829 - )
Anna Christina Svensdotter (1842 - )
Anna Christina Svensdotter (1852 - )
Anna Christina Taleniusdotter
Anna Christina Talinsdotter (1803 - 1875)
Anna Christina Tholinsdotter (1832 - 1871)
Anna Christina Toresdotter (1789 - 1835)
Anna Christman (1748 - )
Anna Clasdotter
Anna Constantia Andersdotter (1898 - )
Anna Davida Lövgren (1910 - )
Anna Dorothea Carlsson (1871 - 1966)
Anna E Larsson
Anna Elemina (1868 - )
Anna Elena Bengtsdotter (1788 - 1794)
Anna Elena Eriksdotter (1801 - )
Anna Elena Olofsdotter (1827 - )
Anna Elena Persdotter (~1810 - )
Anna Eleonora Persson (1880 - 1967)
Anna Elfrida (1872 - )
Anna Elfrida Andersson (1894 - )
Anna Elfrida Stockman (1904 - 1904)
Anna Elfsdotter
Anna Eliasdotter (1817 - )
Anna Eliasson
Anna Elida Borg (1895 - 1973)
Anna Elida Carlsdotter (1882 - )
Anna Elina Andersdotter (1819 - )
Anna Elina Andreasdotter (1848 - )
Anna Elina Hansdotter (1841 - 1937)
Anna Elina Talensdotter (1803 - 1804)
Anna Elisabet Abrahamsdotter (1785 - 1845)
Anna Elisabet Andersdotter (1893 - )
Anna Elisabet Börjesdotter (Andreasdotter) (1809 - 1884)
Anna Elisabet Eliasdotter (1823 - 1886)
Anna Elisabet Larsdotter (1843 - 1847)
Anna Elisabet Palmstedt (~1754 - )
Anna Elisabet Wennerberg (1900 - 1975)
Anna Elisabeth (1888 - )
Anna Elisabeth (1888 - 1896)
Anna Elisabeth (1892 - )
Anna Elisabeth Andersdotter (1744 - 1781)
Anna Elisabeth Andersdotter (1830 - )
Anna Elisabeth Larsson (1874 - 1957)
Anna Elisabeth Rohlin
Anna Elisabeth Wessberg (1814 - 1887)
Anna Elvina Ingeborg Svensson (1906 - )
Anna Emeli (1879 - 1895)
Anna Emelia (1880 - 1884)
Anna Emilia (1881 - )
Anna Emilia (1883 - )
Anna Emilia (1904 - )
Anna Emilia Andersdotter (1832 - )
Anna Emilia Andersdotter (1889 - 1932)
Anna Emilia Andersson (1889 - 1925)
Anna Emilia Augustdotter (1881 - )
Anna Engelbrektsdotter (1695 - 1752)
Anna Engelbrektsdotter (1795 - 1862)
Anna Erika Carlsdotter (1899 - )
Anna Eriksdotter
Anna Eriksdotter
Anna Eriksdotter
Anna Eriksdotter
Anna Eriksdotter
Anna Eriksdotter (~1655 - )
Anna Eriksdotter (~1659 - 1731)
Anna Eriksdotter (~1660 - 1709)
Anna Eriksdotter (1664 - 1728)
Anna Eriksdotter (~1666 - )
Anna Eriksdotter (1670 - >1701)
Anna Eriksdotter (~1695 - )
Anna Eriksdotter (~1719 - 1798)
Anna Eriksdotter (~1721 - 1776)
Anna Eriksdotter (1725 - )
Anna Eriksdotter (1725 - )
Anna Eriksdotter (1726 - 1752)
Anna Eriksdotter (1736 - 1737)
Anna Eriksdotter (1748 - )
Anna Eriksdotter (1749 - 1808)
Anna Eriksdotter (1753 - )
Anna Eriksdotter (1754 - 1762)
Anna Eriksdotter (1754 - 1819)
Anna Eriksdotter (1755 - 1831)
Anna Eriksdotter (1763 - )
Anna Eriksdotter (1768 - 1816)
Anna Eriksdotter (1769 - )
Anna Eriksdotter (1770 - >1814)
Anna Eriksdotter (1793 - )
Anna Eriksdotter (1796 - )
Anna Eriksdotter (1797 - )
Anna Eriksdotter (1862 - )
Anna Esbjörnsdotter (1641 - 1701)
Anna Eulalia (1892 - )
Anna Evelina Martinsson (1889 - 1972)
Anna Evelina Paulina Aronsdotter (1878 - )
Anna Fredrika (1872 - )
Anna Fredrika Fredriksson (1892 - )
Anna Greta
Anna Greta Andersdotter (Jorin) (1790 - )
Anna Greta Andersdotter (1813 - 1881)
Anna Greta Andersdotter (1821 - )
Anna Greta Andersdotter (1846 - 1867)
Anna Greta Andreasdotter (1792 - )
Anna Greta Bengtsdotter (1793 - )
Anna Greta Christiansdotter (1792 - 1846)
Anna-Greta Erika Svensdotter (1780 - 1839)
Anna Greta Eriksdotter (1837 - )
Anna Greta Hansdotter (1795 - )
Anna Greta Johansdotter (1797 - )
Anna Greta Johansdotter (1844 - )
Anna Greta Jonasdotter (1808 - )
Anna Greta Jonsdotter (1819 - )
Anna Greta Lindgren (~1815 - )
Anna Greta Månsdotter (1764 - 1834)
Anna Greta Månsdotter (1778 - )
Anna Greta Nilsdotter (1781 - 1810)
Anna Greta Nilsdotter (1793 - )
Anna Greta Olofsdotter (1790 - )
Anna Greta Persdotter (1729 - )
Anna Greta Pilgrim
Anna Greta Svensdotter (1750 - 1824)
Anna Greta Svensdotter (1796 - 1843)
Anna Greta Talensdotter (1799 - 1866)
Anna Gudmundsdotter
Anna Gudmundsdotter (~1676 - )
Anna Gudmundsdotter (~1698 - 1752)
Anna Gundberg (- 1929)
Anna Gunhilda Olsson (1888 - )
Anna Gunnarsdotter
Anna Gunnarsdotter (~1684 - )
Anna Gunnesdotter
Anna Gunnesdotter (- 1728)
Anna Gunnesdotter (~1650 - ~1696)
Anna Gunnesdotter (~1687 - )
Anna Gunnesdotter (1688 - )
Anna Gunnesdotter (1702 - 1768)
Anna Gunnesdotter (1735 - 1796)
Anna Gustafva Johannesdotter (1859 - )
Anna Gustafva Schale (1789 - 1847)
Anna Gustava (1845 - 1926)
Anna Gustava Andersdotter (1819 - )
Anna Gustava Andersdotter (1820 - )
Anna Gustava Andersdotter (1841 - )
Anna Gustava Andreasdotter (1830 - )
Anna Gustava Andreasdotter (1841 - )
Anna Gustava Berntsson (1888 - 1962)
Anna Gustava Carlsdotter (1847 - )
Anna Gustava Johannesdotter (1847 - 1849)
Anna Gustava Johansdotter (1820 - 1823)
Anna Gustava Johansdotter (1824 - )
Anna Gustava Larsdotter (1840 - )
Anna Gustava Taleniusdotter
Anna Gustava Tolinsdotter (1825 - 1825)
Anna Gustavsdotter
Anna Gustavsdotter
Anna Gustavsdotter (1700 - )
Anna Halvordsdotter (1734 - )
Anna Hansdotter
Anna Hansdotter
Anna Hansdotter
Anna Hansdotter (- 1710)
Anna Hansdotter (<1649 - )
Anna Hansdotter (~1653 - 1725)
Anna Hansdotter (~1674 - )
Anna Hansdotter (1700 - 1701)
Anna Hansdotter (1702 - )
Anna Hansdotter (1708 - 1708)
Anna Hansdotter (1722 - )
Anna Hansdotter (1725 - 1754)
Anna Hansdotter (1748 - 1754)
Anna Hansdotter (1757 - )
Anna Hansdotter (1761 - 1795)
Anna Hansdotter (1761 - 1814)
ANNA HANSDOTTER (1763 - )
Anna Hansdotter (~1780 - 1855)
Anna Hansdotter (1802 - 1854)
Anna Hansdotter (1811 - 1887)
Anna Helena (1823 - )
Anna Helena (1842 - )
Anna Helena Andersdotter (Jorin) (1798 - 1834)
Anna Helena Andersdotter (1815 - 1887)
Anna Helena Andersdotter (1816 - 1817)
Anna Helena Andersson (1832 - )
Anna Helena Carlsdotter (1830 - )
Anna Helena Dahlgren (1817 - )
Anna Helena Fridliben
Anna Helena Kindberg
Anna-Helena Lindström (1800 - 1887)
Anna Helena Mathiasdotter (1841 - )
Anna Helena Persdotter (1713 - 1776)
Anna Helena Svensdotter (1821 - 1900)
Anna Helgesdotter
Anna Helgesdotter
Anna Helgesdotter
Anna Helgesdotter
Anna Helgesdotter (- ~1679)
Anna Helgesdotter (~1664 - >1717)
Anna Helgesdotter (1668 - 1749)
Anna Helgesdotter (~1679 - 1742)
Anna Helgesdotter (1705 - )
Anna Helgesdotter (1710 - )
Anna Helgesdotter (1716 - )
Anna Helgesdotter (1721 - 1751)
Anna Helgesdotter (1750 - )
Anna Helgesdotter (1753 - 1817)
Anna Helgesdotter (1764 - )
Anna Helgesdotter (1776 - 1777)
Anna Henriksdotter (1732 - 1799)
Anna Henriksson (1868 - 1941)
Anna Henriksson (1879 - 1951)
Anna Hildegard (1886 - )
Anna Hildegard (1909 - 1927)
Anna Hildegard Eriksson (1900 - 1977)
Anna Hildegard Lindgren (1889 - )
Anna Hildur Andreasson (1886 - 1979)
Anna Humbla (1752 - 1752)
Anna Håkansdotter (1732 - 1762)
Anna Ingeborg (1889 - )
Anna Ingeborg Carlsson (1912 - 2004)
Anna Ingeborg Larsson (1898 - )
Anna Ingeborg Persdotter (1885 - 1885)
Anna Inger
Anna Irene Johansson (1914 - 1934)
Anna Isaksdotter (1766 - 1827)
Anna Israelsdotter (>1700 - )
Anna Jacobsdotter (1795 - 1858)
Anna Johanna Andersdotter (1793 - 1815)
Anna Johanna Andersdotter (1812 - )
Anna Johanna Andersdotter (1822 - )
Anna Johanna Andersdotter (1824 - 1867)
Anna Johanna Andersdotter (1824 - 1909)
Anna Johanna Andersdotter (1827 - )
Anna Johanna Andersdotter (1827 - 1846)
Anna Johanna Andersdotter (1830 - 1920)
Anna Johanna Andersdotter (1853 - 1853)
Anna Johanna Andersdotter (1858 - )
Anna Johanna Andreasdotter (1795 - 1817)
Anna Johanna Andreasdotter (1805 - 1814)
Anna Johanna Andreasdotter (>1817 - >1817)
Anna Johanna Andreasdotter (1820 - )
Anna Johanna Andreasdotter (1821 - 1884)
Anna Johanna Andreasdotter (<1822 - ~1823)
Anna Johanna Andreasdotter (1873 - )
Anna Johanna Bengtsdotter (1840 - 1905)
Anna Johanna Carlsdotter (1837 - )
Anna Johanna Christiansdotter (1843 - )
Anna Johanna Eliasdotter (1810 - 1812)
Anna Johanna Eliasdotter (1813 - 1856)
Anna Johanna Johansdotter (1824 - 1884)
Anna Johanna Johansdotter (1827 - )
Anna Johanna Johansdotter (1832 - 1834)
Anna Johanna Johansdotter (1839 - )
Anna Johanna Johansdotter (1842 - )
Anna Johanna Johansson (1891 - )
Anna Johanna Karlsdotter (1862 - )
Anna Johanna Lorentsdotter (1829 - 1850)
Anna Johanna Persdotter (1822 - 1892)
Anna Johanna Pettersdotter (1829 - )
Anna Johannesdotter (1765 - )
Anna Johannesdotter (1808 - 1843)
Anna Johannesdotter (1821 - )
Anna Johansdotter (Meijer) (~1742 - )
Anna Johansdotter (1744 - )
Anna Johansdotter (1770 - )
Anna Johansdotter (1772 - 1851)
Anna Johansdotter (1801 - 1863)
Anna Johansdotter (1814 - )
Anna Johansdotter (1820 - )
Anna Johansdotter (1837 - )
Anna Johansson (1886 - 1972)
Anna Johnsson (1916 - )
Anna Jonasdotter (~1706 - )
Anna Jonasdotter (~1716 - 1800)
Anna Jonasdotter (1738 - 1818)
Anna Jonasdotter (1755 - )
Anna Jonasdotter (1760 - 1793)
Anna Jonasdotter (1767 - 1800)
Anna Jonasdotter (1787 - )
Anna Jonasdotter (1798 - )
Anna Jonasdotter (1802 - 1838)
Anna Jonsdotter
Anna Jonsdotter
Anna Jonsdotter
Anna Jonsdotter (1683 - 1693)
Anna Jonsdotter (~1686 - )
Anna Jonsdotter (1691 - 1717)
Anna Jonsdotter (1691 - 1760)
Anna Jonsdotter (1696 - 1710)
Anna Jonsdotter (1698 - 1761)
Anna Jonsdotter (1708 - 1754)
Anna Jonsdotter (1711 - 1767)
Anna Jonsdotter (1714 - 1767)
Anna Jonsdotter (1716 - 1765)
Anna Jonsdotter (1720 - )
Anna Jonsdotter (1733 - )
Anna Jonsdotter (1734 - )
Anna Jonsdotter (1739 - 1760)
Anna Jonsdotter (1744 - 1812)
Anna Jonsdotter (1763 - 1768)
Anna Jonsdotter (1769 - 1771)
Anna Jonsdotter (1769 - 1813)
Anna Josefina (1867 - )
Anna Josefina (1890 - 1984)
Anna Josefina (1895 - )
Anna Josefina (1915 - 1915)
Anna Josefina Bengtsson (1893 - )
Anna Josefina Eriksson (1883 - )
Anna Josefina Johansdotter (1868 - 1868)
Anna Josefina Lerberg (1867 - 1962)
Anna Josefina Mattsson (1886 - 1977)
Anna Josefina Nilsson (1859 - 1942)
Anna Josefina Persdotter (1870 - 1870)
Anna Josefina Persson (1887 - 1978)
Anna Josefina Zachariasdotter (1856 - 1931)
Anna Josephina Larsdotter (1854 - 1855)
Anna Jönsdotter
Anna Jönsdotter
Anna Jönsdotter
Anna Jönsdotter
Anna Jönsdotter
Anna Jönsdotter
Anna Jönsdotter
Anna Jönsdotter (- 1735)
Anna Jönsdotter (- <1824)
Anna Jönsdotter (~1658 - )
Anna Jönsdotter (1675 - 1746)
Anna Jönsdotter (1676 - 1761)
Anna Jönsdotter (~1676 - 1761)
Anna Jönsdotter (1691 - 1755)
Anna Jönsdotter (1695 - )
Anna Jönsdotter (~1697 - )
Anna Jönsdotter (1699 - 1764)
Anna Jönsdotter (1701 - 1718)
Anna Jönsdotter (1703 - 1705)
Anna Jönsdotter (1705 - 1773)
Anna Jönsdotter (1722 - )
Anna Jönsdotter (1732 - 1802)
Anna Jönsdotter (1733 - )
Anna Jönsdotter (1736 - <1741)
Anna Jönsdotter (1739 - )
Anna Jönsdotter (~1747 - 1797)
Anna Jönsdotter (1752 - ~1830)
Anna Jönsdotter (1753 - 1832)
Anna Jönsdotter (1761 - 1837)
Anna Jönsdotter (1763 - )
Anna Jönsdotter (1776 - )
Anna Jönsdotter (1781 - )
Anna Kajsa (1880 - )
Anna Kajsa Andersdotter (1793 - )
Anna Kajsa Hansdotter (1787 - 1826)
Anna Kajsa Johansdotter (Ahlgren) (1755 - 1755)
Anna-Karin Ahlqvist
Anna Karlsson (1889 - 1951)
Anna Karolina Carlsdotter (1865 - 1923)
Anna Katarina (1769 - 1795)
Anna Katarina (1897 - )
Anna Katarina Andersdotter (Jorin) (1747 - 1803)
Anna Katarina Andersdotter (1766 - 1807)
Anna Katarina Andersdotter (1780 - 1821)
Anna Katarina Andersdotter (1800 - 1871)
Anna Katarina Andersdotter (1817 - 1899)
Anna Katarina Andersdotter (1837 - )
Anna Katarina Andreasdotter (1800 - 1828)
Anna Katarina Andreasdotter (~1808 - )
Anna Katarina Bengtsdotter (1745 - )
Anna Katarina Börjesdotter (>1760 - )
Anna Katarina Börjesdotter (1774 - ~1805)
Anna Katarina Christiansdotter (1774 - 1852)
Anna Katarina Eriksdotter (~1725 - )
Anna Katarina Eriksdotter (1746 - 1822)
Anna Katarina Hemmer (1738 - 1771)
Anna Katarina Johansdotter (1853 - )
Anna Katarina Jonsdotter (1753 - )
Anna Katarina Jönsdotter (1782 - 1838)
Anna Katarina Jönsdotter (1785 - 1861)
Anna Katarina Jönsdotter (1800 - 1803)
Anna Katarina Larsdotter (1793 - )
Anna Katarina Lerberg Andersdotter (1784 - )
Anna Katarina Matsdotter (1739 - 1747)
Anna Katarina Månsdotter (1764 - 1771)
Anna Katarina Månsdotter (1768 - 1839)
Anna Katarina Persdotter (1769 - )
Anna Katarina Svensdotter (~1779 - )
Anna Katarina Torkelsdotter (1811 - 1879)
Anna Katarina Torstensdotter (1741 - 1820)
Anna Knape
Anna Kofler
Anna Konstantia (1887 - )
Anna Kristina Andersdotter (1819 - >1900)
Anna Kristina Andersdotter (1833 - )
Anna Kristina Eriksdotter (~1859 - )
Anna Kristina Karlsdotter (1823 - )
Anna Kristina Petersdotter (~1861 - )
Anna Kristina Svensdotter (1860 - )
Anna Kristina Österberg (1850 - )
Anna L Larsdotter (1838 - )
Anna Larsdotter
Anna Larsdotter
Anna Larsdotter
Anna Larsdotter
Anna Larsdotter
Anna Larsdotter
Anna Larsdotter
Anna Larsdotter
Anna Larsdotter
Anna Larsdotter
Anna Larsdotter
Anna Larsdotter
Anna Larsdotter
Anna Larsdotter (~1630 - 1702)
Anna Larsdotter (~1650 - 1728)
Anna Larsdotter (~1655 - 1725)
Anna Larsdotter (~1671 - )
Anna Larsdotter (~1671 - 1701)
Anna Larsdotter (1680 - 1749)
Anna Larsdotter (~1683 - 1748)
Anna Larsdotter (<1684 - )
Anna Larsdotter (1687 - 1742)
Anna Larsdotter (~1694 - 1728)
Anna Larsdotter (~1695 - )
Anna Larsdotter (1695 - )
Anna Larsdotter (1697 - 1698)
Anna Larsdotter (1699 - )
Anna Larsdotter (1701 - )
Anna Larsdotter (1701 - 1701)
Anna Larsdotter (1701 - 1754)
Anna Larsdotter (1711 - )
Anna Larsdotter (1711 - 1753)
Anna Larsdotter (1714 - 1749)
Anna Larsdotter (1717 - 1771)
Anna Larsdotter (1720 - )
Anna Larsdotter (1720 - 1750)
Anna Larsdotter (1722 - )
Anna Larsdotter (1722 - )
Anna Larsdotter (1722 - 1785)
Anna Larsdotter (1725 - )
Anna Larsdotter (1730 - <1751)
Anna Larsdotter (1730 - 1774)
Anna Larsdotter (1730 - 1802)
Anna Larsdotter (1733 - )
Anna Larsdotter (1733 - )
Anna Larsdotter (1735 - )
Anna Larsdotter (1736 - 1738)
Anna Larsdotter (1737 - 1741)
Anna Larsdotter (1737 - 1774)
Anna Larsdotter (1738 - 1740)
Anna Larsdotter (1738 - 1749)
Anna Larsdotter (~1738 - 1823)
Anna Larsdotter (1741 - 1743)
Anna Larsdotter (~1741 - 1808)
Anna Larsdotter (1751 - 1809)
Anna Larsdotter (1751 - 1828)
Anna Larsdotter (1752 - )
Anna Larsdotter (1755 - 1825)
Anna Larsdotter (1762 - )
Anna Larsdotter (1767 - 1800)
Anna Larsdotter (1768 - 1837)
Anna Larsdotter (1770 - )
Anna Larsdotter (1772 - 1857)
Anna Larsdotter (1774 - 1843)
Anna Larsdotter (1781 - )
Anna Larsdotter (1789 - )
Anna Larsdotter (~1792 - )
Anna Larsdotter (1793 - )
Anna Larsdotter (1796 - 1800)
Anna Larsdotter (1796 - 1857)
Anna Larsdotter (1797 - )
Anna Larsdotter (1799 - 1799)
Anna Larsdotter (1801 - )
Anna Larsdotter (1810 - )
Anna Larsdotter (~1813 - )
Anna Larsdotter (~1814 - )
Anna Larsdotter (1827 - 1828)
Anna Larsdotter (~1828 - )
Anna Larsdotter (1829 - 1900)
Anna Larsdotter (1841 - )
Anna Larsdotter (1858 - )
Anna Larsson
Anna-Lena
Anna Lena (1858 - )
Anna Lena Abrahamsdotter (1810 - 1810)
Anna Lena Abrahamsdotter (1811 - 1862)
Anna Lena Andersdotter
Anna Lena Andersdotter (1794 - 1794)
Anna Lena Andersdotter (1808 - )
Anna Lena Andersdotter (1816 - )
Anna Lena Andersdotter (1816 - 1817)
Anna Lena Andersdotter (1823 - )
Anna Lena Andersdotter (1833 - )
Anna Lena Andersdotter (1837 - )
Anna Lena Andersdotter (1859 - )
Anna Lena Andersdotter (1864 - )
Anna lena Andreasdotter (1817 - )
Anna Lena Andreasdotter (1824 - )
Anna Lena Bengtsdotter (1793 - )
Anna Lena Bengtsdotter (1794 - 1794)
Anna Lena Bengtsdotter (1848 - )
Anna Lena Berndtsdotter (1839 - )
Anna Lena Berntsdotter (1836 - )
Anna Lena Börjesdotter (1790 - 1849)
Anna Lena Börjesdotter (1799 - )
Anna Lena Carlsdotter (1825 - 1901)
Anna Lena Eliasdotter (1851 - )
Anna Lena Emilsson (1896 - 1942)
Anna Lena Eriksdotter (1799 - 1800)
Anna Lena Helgesdotter (1771 - )
Anna-Lena Henriksdotter (1807 - 1869)
Anna Lena Johannesdotter (1786 - )
Anna Lena Johannesdotter (1813 - 1904)
Anna Lena Johansdotter (1802 - )
Anna Lena Johansdotter (1827 - 1892)
Anna Lena Johansdotter (1834 - )
Anna Lena Johansdotter (1840 - 1843)
Anna Lena Johansdotter (1847 - )
Anna Lena Johansdotter (1868 - )
Anna Lena Jonasdotter (1798 - 1832)
Anna Lena Larsdotter (1811 - 1812)
Anna Lena Larsdotter (1812 - )
Anna Lena Larsdotter (1815 - )
Anna Lena Larsdotter (1820 - )
Anna Lena Mathiasdotter (1813 - 1875)
Anna Lena Nilsdotter (1809 - 1810)
Anna Lena Nilsdotter (1813 - )
Anna Lena Nilsdotter (1817 - 1882)
Anna Lena Persdotter (1786 - 1817)
Anna Lena Petersdotter
Anna Lena Petersdotter (1805 - 1828)
Anna Lena Skoug (1750 - )
Anna Leomina (1872 - 1874)
Anna Leomina Martinsson (1879 - 1950)
Anna Leomina Svensson (1875 - 1939)
Anna Linnea (1914 - )
Anna Linnea Larsson (1902 - 1959)
Anna Linnea Olsson (1904 - )
Anna Lisa Andersdotter (~1820 - )
Anna Lisa Andersson
Anna Lisa Bengtsson (1916 - )
Anna-Lisa Börjesson
Anna Lisa Falk (1752 - )
Anna Lisa Jansdotter (~1767 - 1836)
Anna Lisa Johansdotter (~1845 - )
Anna-Lisa Johansson (1915 - )
Anna Lisa Lundin (1898 - )
Anna-Lisa Mårtensson (- 1988)
Anna Lisa Pettersdotter (1817 - )
Anna Lisa Önner (1908 - )
Anna Lotta Andersdotter (1854 - )
Anna Lotta Andreasdotter (1856 - )
Anna Lotta Andreasdotter (1859 - )
Anna Lotta Engelbrektsdotter (1837 - 1910)
Anna Lotta Engelbrektsdotter (1862 - )
Anna Lotta Johansdotter (1854 - 1930)
Anna Lotta Olofsdotter (1860 - )
Anna Lovisa Dahl (1857 - )
Anna Lovisa Nilsdotter (1806 - 1881)
Anna Lovisa Olofsdotter (1833 - 1922)
Anna Lovisa Talinsdotter (1822 - 1824)
Anna Magnhild (1894 - )
Anna Magnusdotter (1834 - )
Anna Maja Andersdotter (1768 - )
Anna Maja Andersdotter (1769 - 1810)
Anna Maja Andersdotter (~1783 - )
Anna Maja Andersdotter (1795 - )
Anna Maja Andersdotter (1821 - )
Anna Maja Eliasdotter (1815 - 1839)
Anna Maja Johannesdotter (1799 - )
Anna Maja Knape
Anna Maja Larsdotter (1793 - )
Anna Maja Nilsdotter (1781 - 1842)
Anna Maja Olofsdotter (1755 - )
Anna Maja Pettersdotter (~1729 - 1770)
Anna Maja Svensdotter (1810 - 1810)
Anna Malena Johansdotter (1832 - 1905)
Anna Malvina (1897 - )
Anna Margareta (Greta) Persson (1907 - 1985)
Anna Margareta (1772 - 1802)
Anna Margareta Andersdotter (1760 - 1760)
Anna Margareta Backmer (1915 - 2003)
Anna Margareta Berntsson (1902 - 1992)
Anna Margareta Jorin (1791 - 1835)
Anna Maria (Maja) Jonasdotter (1795 - 1864)
Anna Maria
Anna Maria
Anna Maria (1829 - )
Anna Maria (1853 - )
Anna Maria (1859 - )
Anna Maria (1862 - <1945)
Anna Maria (1878 - )
Anna Maria (1911 - )
Anna Maria Andersdotter (Ullerin) (1761 - )
Anna Maria Andersdotter (1733 - 1808)
Anna Maria Andersdotter (1755 - 1830)
Anna Maria Andersdotter (1759 - 1837)
Anna Maria Andersdotter (1762 - 1853)
Anna Maria Andersdotter (1783 - )
Anna Maria Andersdotter (1789 - )
Anna Maria Andersdotter (1796 - 1838)
Anna Maria Andersdotter (~1814 - ~1890)
Anna Maria Andersdotter (~1818 - )
Anna Maria Andersdotter (1831 - )
Anna Maria Andersdotter (1832 - )
Anna Maria Andersdotter (1850 - )
Anna Maria Andersdotter (1862 - 1909)
Anna Maria Andersdotter (1879 - )
Anna Maria Andreasdotter (1832 - )
Anna-Maria Andreasdotter (1837 - 1912)
Anna Maria Andreasdotter (1844 - )
Anna Maria Bengtsdotter
Anna Maria Bengtsdotter (~1674 - )
Anna Maria Bengtsdotter (1743 - )
Anna Maria Bengtsdotter (1788 - 1869)
Anna Maria Bengtsdotter (1800 - 1800)
Anna Maria Bengtsdotter (1853 - )
Anna Maria Börjesdotter (1712 - )
Anna Maria Börjesson (1847 - 1848)
Anna Maria Carlsdotter (1764 - )
Anna Maria Charlotta Linderoth (1812 - 1840)
Anna Maria Christiansdotter
Anna Maria Christiansdotter (1824 - 1892)
Anna Maria Christiansdotter (~1827 - )
Anna Maria Dahl (1853 - )
Anna Maria Dragstedt (1770 - 1825)
Anna Maria Eliasdotter (1848 - )
Anna Maria Engelbrektsdotter (1852 - 1928)
Anna Maria Eriksdotter (1720 - <1753)
Anna Maria Eriksdotter (~1732 - 1786)
Anna Maria Eriksdotter (1764 - 1837)
Anna Maria Eriksdotter (1829 - )
Anna Maria Gunnesdotter
Anna Maria Gädda (~1735 - )
Anna Maria Göransdotter
Anna-Maria Hansdotter (1840 - 1912)
Anna Maria Helgesdotter (1738 - 1807)
Anna Maria Helgesdotter (1760 - )
Anna Maria Hemmer (1735 - )
Anna Maria Johansdotter (1752 - 1798)
Anna Maria Johansdotter (~1823 - )
Anna Maria Johansdotter (1840 - )
Anna Maria Jonsdotter (1784 - 1842)
Anna Maria Jönsdotter (1803 - )
Anna Maria Larsdotter (1774 - )
Anna Maria Lerberg (1782 - 1860)
Anna Maria Mathiasdotter (1784 - )
Anna Maria Mattiasdotter (1816 - )
Anna Maria Melander (1902 - 1996)
Anna Maria Mickelsdotter (1754 - )
Anna Maria Mickelsdotter (1759 - )
Anna Maria Mickelsdotter (1765 - )
Anna Maria Nilsdotter (1755 - 1800)
Anna Maria Nilsdotter (1799 - )
Anna Maria Olofsdotter
Anna Maria Olofsdotter (1727 - 1800)
Anna-Maria Olofsdotter (1785 - )
Anna Maria Olofsdotter (~1788 - 1843)
Anna Maria Olofsdotter (1827 - )
Anna Maria Persdotter (1751 - 1802)
Anna Maria Persdotter (1786 - )
Anna Maria Petersdotter (1824 - )
Anna Maria Petersdotter (~1824 - )
Anna Maria Rabe (1813 - 1813)
Anna Maria Samuelsson (1872 - )
Anna Maria Sjöberg (1813 - 1814)
Anna Maria Skarin (1891 - )
Anna Maria Strandberg (1799 - )
Anna Maria Svensdotter (1743 - )
Anna Maria Svensdotter (1749 - 1750)
Anna Maria Svensdotter (1790 - 1864)
Anna Maria Svensdotter (~1800 - 1800)
Anna Maria Svensdotter (1889 - )
Anna Maria Tolinsdotter (1822 - 1825)
Anna Maria Toresdotter (1812 - 1873)
Anna Maria Torkelsdotter (1726 - 1773)
Anna Maria Valborg (1904 - )
Anna Maria Zachrisson (1909 - 1993)
Anna Marie Jönsdotter (1782 - )
Anna Martina Andersson (1905 - )
Anna Mathiasdotter (~1815 - )
Anna Mathilda (1865 - )
Anna Mathilda (1867 - 1867)
Anna Mathilda (1874 - 1877)
Anna Mathilda (1881 - )
Anna Mathilda (1882 - 1882)
Anna Mathilda (1896 - )
Anna Mathilda Ahlgren (1886 - )
Anna Mathilda Andersson (1867 - 1947)
Anna Mathilda Andreasdotter (1835 - 1836)
Anna Mathilda Brage (1869 - 1936)
Anna Mathilda Hallengren (1890 - )
Anna Mathilda Johansdotter (1867 - )
Anna Mathilda Johansdotter (1871 - )
Anna Mathilda Lindbäck
Anna Mathilda Olausdotter (1871 - )
Anna Mathilda Persdotter (1877 - )
Anna Mathilda Zachariasdotter (1844 - )
Anna Matilda (1899 - 1900)
Anna Matilda Andersdotter (1833 - 1909)
Anna Matilda Andersdotter (1863 - )
Anna Matilda Andersdotter (1873 - )
Anna Matilda Andersdotter (1882 - 1935)
Anna Matilda Andreasdotter (1855 - )
Anna Matilda Bengtsson (1889 - 1938)
Anna Matilda Benzon (1893 - )
Anna Matilda Berntsson (1910 - 1915)
Anna Matilda Carlsdotter (1829 - 1907)
Anna Matilda Carlsson (1880 - 1881)
Anna Matilda Hansdotter (1851 - )
Anna Matilda Lindbäck (1858 - )
Anna Matilda Sandberg (1886 - )
Anna Matilda Svensson (1886 - )
Anna Matsdotter
Anna Matsdotter
Anna Matsdotter (~1660 - >1705)
Anna Matsdotter (1678 - 1762)
Anna Matsdotter (~1719 - 1791)
Anna Matsdotter (1723 - 1785)
Anna Matsdotter (1724 - )
Anna Matsdotter (1724 - )
Anna Matsdotter (1772 - 1849)
Anna Månsdotter
Anna Månsdotter
Anna Månsdotter
Anna Månsdotter (- 1709)
Anna Månsdotter (~1624 - 1694)
Anna Månsdotter (~1626 - 1707)
Anna Månsdotter (~1635 - 1723)
Anna Månsdotter (~1664 - >1704)
Anna Månsdotter (~1682 - 1758)
Anna Månsdotter (~1684 - )
Anna Månsdotter (1693 - 1746)
Anna Månsdotter (1697 - 1769)
Anna Månsdotter (1701 - 1781)
Anna Månsdotter (1717 - 1718)
Anna Månsdotter (1719 - 1720)
Anna Månsdotter (1731 - )
Anna Månsdotter (1755 - )
Anna Månsdotter (1767 - 1820)
Anna Månsdotter (1787 - )
Anna Månsdotter (1791 - )
Anna Månsdotter (1825 - )
Anna Naemi Andersson (1903 - )
Anna Natalia Zachariasdotter (1878 - 1958)
Anna Nilsdotter
Anna Nilsdotter
Anna Nilsdotter
Anna Nilsdotter
Anna Nilsdotter
Anna Nilsdotter
Anna Nilsdotter
Anna Nilsdotter
Anna Nilsdotter (- >1707)
Anna Nilsdotter (~1640 - 1705)
Anna Nilsdotter (~1640 - 1708)
Anna Nilsdotter (1659 - 1724)
Anna Nilsdotter (~1662 - 1711)
Anna Nilsdotter (~1663 - )
Anna Nilsdotter (~1677 - 1714)
Anna Nilsdotter (1682 - <1730)
Anna Nilsdotter (~1682 - 1735)
Anna Nilsdotter (~1684 - 1760)
Anna Nilsdotter (1696 - )
Anna Nilsdotter (1700 - )
Anna Nilsdotter (~1700 - 1770)
Anna Nilsdotter (1702 - 1778)
Anna Nilsdotter (~1707 - 1707)
Anna Nilsdotter (1708 - 1708)
Anna Nilsdotter (1709 - 1749)
Anna Nilsdotter (1710 - )
Anna Nilsdotter (1715 - 1782)
Anna Nilsdotter (1722 - 1765)
Anna Nilsdotter (1727 - >1803)
Anna Nilsdotter (1733 - 1793)
Anna Nilsdotter (1734 - )
Anna Nilsdotter (1740 - )
Anna Nilsdotter (1740 - 1799)
Anna Nilsdotter (1741 - )
Anna Nilsdotter (1744 - )
Anna Nilsdotter (~1745 - )
Anna Nilsdotter (1747 - 1771)
Anna Nilsdotter (1752 - 1753)
Anna Nilsdotter (1754 - 1804)
Anna Nilsdotter (1754 - 1829)
Anna Nilsdotter (1755 - )
Anna Nilsdotter (1761 - )
Anna Nilsdotter (1766 - )
Anna Nilsdotter (1772 - 1851)
Anna Nilsdotter (1773 - )
Anna Nilsdotter (1773 - 1849)
Anna Nilsdotter (1778 - 1845)
Anna Nilsdotter (1792 - 1820)
Anna Nilsdotter (1792 - 1865)
Anna Nilsdotter (1794 - )
Anna Nilsdotter (1799 - 1852)
Anna Nilsson (1875 - )
Anna-Nora Andersdotter (1797 - 1819)
Anna Nora Andersdotter (1810 - 1882)
Anna Nora Andersdotter (1822 - )
Anna Nora Andersdotter (1845 - 1930)
Anna Nora Andersson (1836 - 1918)
Anna Nora Andreasdotter (~1806 - )
Anna Nora Andreasdotter (1833 - )
Anna Nora Börjesdotter (1814 - )
Anna Nora Christiansdotter (1798 - 1852)
Anna Nora Hansdotter (1794 - 1842)
Anna Nora Håkansdotter (1822 - )
Anna Nora Johannesdotter (1812 - 1814)
Anna Nora Jönsdotter (1766 - 1838)
Anna Nora Larsdotter (1840 - )
Anna Nora Lerberg (1819 - )
Anna Nora Nilsdotter (1829 - )
Anna Nora Olausdotter (1814 - 1874)
Anna Nora Persdotter (1805 - )
Anna Nora Persdotter (1805 - )
Anna Nora Svensdotter (1839 - )
Anna Nora Toresdotter (1816 - 1846)
Anna Olena (1868 - )
Anna Olena (1871 - 1871)
Anna Olena Andersdotter (1813 - 1855)
Anna Olena Andersdotter (1818 - )
Anna Olena Andersdotter (1849 - )
Anna Olena Andreasdotter (1814 - 1870)
Anna Olena Bengtsdotter (1818 - )
Anna Olena Bengtsdotter (1838 - 1885)
Anna Olena Börjesdotter (1840 - )
Anna Olena Börjesdotter (1857 - 1936)
Anna Olena Gustavsdotter (1819 - >1895)
Anna Olena Johansdotter (1836 - 1848)
Anna Olena Johansdotter (1851 - )
Anna Olena Johansdotter (1857 - )
Anna Olena Magnusdotter (1835 - )
Anna Olena Matsdotter (1784 - )
Anna Olena Nilsdotter (1817 - 1874)
Anna Olena Olausdotter (1852 - )
Anna Olena Svensdotter (1845 - )
Anna Olina Andersdotter (1846 - )
Anna Olivia (1887 - )
Anna Olivia (1893 - )
Anna Olivia Bengtsson (1883 - 1951)
Anna Olivia Johansdotter (1877 - 1884)
Anna Olivia Johansson (1862 - 1936)
Anna Olivia Johansson (1916 - 1969)
Anna Olivia Nilsson (1881 - 1973)
Anna Olofsdotter
Anna Olofsdotter
Anna Olofsdotter
Anna Olofsdotter
Anna Olofsdotter
Anna Olofsdotter
Anna Olofsdotter
Anna Olofsdotter
Anna Olofsdotter
Anna Olofsdotter
Anna Olofsdotter
Anna Olofsdotter
Anna Olofsdotter
Anna Olofsdotter
Anna Olofsdotter
Anna Olofsdotter (- 1695)
Anna Olofsdotter (- 1706)
Anna Olofsdotter (~1615 - )
Anna Olofsdotter (~1625 - ~1678)
Anna Olofsdotter (~1627 - 1691)
Anna Olofsdotter (~1635 - 1686)
Anna Olofsdotter (1649 - 1733)
Anna Olofsdotter (~1655 - 1716)
Anna Olofsdotter (~1664 - )
Anna Olofsdotter (~1665 - )
Anna Olofsdotter (~1680 - 1727)
Anna Olofsdotter (~1683 - 1736)
Anna Olofsdotter (1684 - 1770)
Anna Olofsdotter (1685 - 1705)
Anna Olofsdotter (~1685 - 1759)
Anna Olofsdotter (1685 - 1764)
Anna Olofsdotter (~1688 - 1753)
Anna Olofsdotter (1689 - 1760)
Anna Olofsdotter (1691 - >1736)
Anna Olofsdotter (~1692 - )
Anna Olofsdotter (~1694 - 1739)
Anna Olofsdotter (~1699 - 1774)
Anna Olofsdotter (1700 - )
Anna Olofsdotter (1701 - 1785)
Anna Olofsdotter (1702 - )
Anna Olofsdotter (1707 - 1750)
Anna Olofsdotter (1713 - )
Anna Olofsdotter (1715 - 1742)
Anna Olofsdotter (1721 - 1779)
Anna Olofsdotter (1722 - 1792)
Anna Olofsdotter (1723 - 1808)
Anna Olofsdotter (1724 - 1795)
Anna Olofsdotter (1725 - 1792)
Anna Olofsdotter (1728 - 1796)
Anna Olofsdotter (1732 - 1776)
Anna Olofsdotter (1734 - 1767)
Anna Olofsdotter (~1738 - 1781)
Anna Olofsdotter (1739 - ~1806)
Anna Olofsdotter (1742 - )
Anna Olofsdotter (1747 - 1817)
Anna Olofsdotter (1748 - 1820)
Anna Olofsdotter (1750 - 1820)
Anna Olofsdotter (1752 - )
Anna Olofsdotter (1753 - )
Anna Olofsdotter (1755 - )
Anna Olofsdotter (1758 - )
Anna Olofsdotter (1762 - 1762)
Anna Olofsdotter (1767 - ~1790)
Anna Olofsdotter (1772 - 1823)
Anna Olofsdotter (1787 - 1851)
Anna Olofsdotter (1790 - )
Anna Olofsdotter (1799 - )
Anna Olofsdotter (1801 - 1873)
Anna Olofsdotter (1817 - )
Anna Olofsdotter (1822 - )
Anna Olsdotter (1817 - )
Anna Olsson
Anna Olsson
Anna Otilia (1886 - )
Anna Otilia (1891 - )
Anna Otilia Eliasson (1886 - )
Anna Paulina (1881 - 1882)
Anna Paulina Abrahamsdotter (1820 - )
Anna Paulina Andersdotter (~1820 - )
Anna Paulina Lamberg (1790 - )
Anna Paulina Magnusdotter (1837 - >1890)
Anna Paulina Magnusson (1834 - )
Anna Paulina Nilsdotter (1835 - )
Anna Paulina Persdotter (1811 - 1894)
Anna Paulina Petersdotter
Anna Paulina Pettersdotter (1866 - )
ANNA PEHRSDOTTER (1792 - )
Anna Persdotter (Larsdtr) (1798 - 1847)
Anna Persdotter (Ris) (1726 - )
Anna Persdotter
Anna Persdotter
Anna Persdotter
Anna Persdotter
Anna Persdotter
Anna Persdotter
Anna Persdotter
Anna Persdotter
Anna Persdotter (- 1711)
Anna Persdotter (~1631 - 1693)
Anna Persdotter (1651 - 1708)
Anna Persdotter (~1652 - 1740)
Anna Persdotter (~1666 - 1746)
Anna Persdotter (~1668 - >1727)
Anna Persdotter (~1672 - 1738)
Anna Persdotter (1681 - 1748)
Anna Persdotter (~1688 - )
Anna Persdotter (1688 - 1765)
Anna Persdotter (1689 - )
Anna Persdotter (1696 - )
Anna Persdotter (1697 - )
Anna Persdotter (1697 - 1765)
Anna Persdotter (1698 - )
Anna Persdotter (1698 - 1767)
Anna Persdotter (1702 - )
Anna Persdotter (1702 - )
Anna Persdotter (1704 - 1783)
Anna Persdotter (1706 - )
Anna Persdotter (1709 - 1739)
Anna Persdotter (1714 - 1757)
Anna Persdotter (1714 - 1790)
Anna Persdotter (~1719 - ~1796)
Anna Persdotter (~1720 - )
Anna Persdotter (1724 - )
Anna Persdotter (1729 - )
Anna Persdotter (1734 - 1793)
Anna Persdotter (1735 - 1814)
Anna Persdotter (1739 - )
Anna Persdotter (1740 - 1804)
ANNA PERSDOTTER (1751 - )
Anna Persdotter (1756 - )
Anna Persdotter (1756 - 1814)
Anna Persdotter (1762 - 1773)
Anna Persdotter (1762 - 1839)
Anna Persdotter (1765 - 1765)
Anna Persdotter (~1768 - ~1812)
Anna Persdotter (1774 - )
Anna Persdotter (1774 - 1829)
Anna Persdotter (1774 - 1855)
Anna Persdotter (1790 - )
Anna Persdotter (1793 - 1873)
Anna Persdotter (1800 - )
Anna Persdotter (1819 - )
Anna Persdotter (1831 - 1840)
Anna Persdotter (~1867 - )
Anna Petersdotter (~1677 - 1698)
Anna Petersdotter (1830 - )
Anna Petersdotter (1830 - )
Anna Petersdotter (~1831 - )
Anna Petronella (~1753 - )
Anna Petronella Block (1748 - )
Anna Petronella Liljensten (1835 - 1892)
Anna Petronella Nilsdotter (1753 - )
Anna Potentia Karlsson
Anna Potentia Thulin (1884 - 1968)
Anna Rafwalsdotter
Anna Rijs
Anna Sabina (1907 - )
Anna Salvesdotter (~1666 - )
Anna Sara Åvall (1838 - )
Anna Sevedsdotter (1697 - 1699)
Anna Sevedsdotter (1700 - 1763)
Anna Severinsdotter (~1652 - 1696)
Anna Siggesdotter (~1746 - )
Anna Simonsdotter (1750 - )
Anna Sofia "Sofi" Olofsdotter (1880 - )
Anna Sofia Andersdotter (1815 - 1892)
Anna Sofia Andersdotter (1823 - )
Anna Sofia Andersdotter (1852 - )
Anna Sofia Andersdotter (1863 - )
Anna Sofia Andersdotter (1863 - 1906)
Anna Sofia Andreasdotter (1857 - )
Anna Sofia Carlsdotter (1851 - )
Anna Sofia Gustavsdotter (1850 - )
Anna Sofia Johansdotter
Anna Sofia Johansdotter (1832 - 1833)
Anna Sofia Johansdotter (1842 - 1897)
Anna Sofia Johansdotter (~1857 - )
Anna Sofia Johansdotter (1859 - 1943)
Anna Sofia Kjällson (1861 - )
Anna Sofia Larsdotter (1864 - )
Anna Sofia Mattiasdotter (1844 - )
Anna Sofia Pettersdotter (1844 - )
Anna Sofia Strandberg (1839 - )
Anna Sofia Svensdotter (1826 - 1901)
Anna Sofia Svensdotter (1849 - 1887)
Anna Sofia Zachariasdotter (1836 - 1895)
Anna Sophia Andersdotter (1847 - 1854)
Anna Stina (1837 - )
Anna Stina Andersdotter (1822 - )
Anna Stina Andersdotter (1867 - )
Anna Stina Andreasdotter (1864 - )
Anna Stina Bengtsdotter (1801 - )
Anna Stina Börjesdotter (1826 - 1894)
Anna Stina Börjesdotter (1841 - )
Anna Stina Christiansdotter (1846 - )
Anna Stina Hedström (1738 - )
Anna Stina Johansdotter
Anna Stina Johansdotter (~1822 - )
Anna Stina Jonasdotter (1802 - 1825)
Anna Stina Larsdotter (Lundström) (1777 - 1827)
Anna Stina Mathiasdotter (1843 - )
Anna Stina Matsdotter (1776 - )
Anna Stina Månsdotter (1835 - )
Anna Stina Niklasdotter (1855 - 1932)
Anna Stina Olausdotter (1870 - )
Anna Stina Persdotter (>1760 - )
Anna Stina Petersdotter
Anna Stina Strömvall
Anna Stina Svantesson (1914 - 1990)
Anna Stina Svensdotter (1828 - 1918)
Anna Stina Svensdotter (1843 - )
Anna Stina Taleniusdotter (1821 - 1896)
Anna Suenningsdotter
Anna Svenberg
Anna Svensdotter (Knape) (1717 - 1717)
Anna Svensdotter (Knape) (1719 - 1789)
Anna Svensdotter
Anna Svensdotter
Anna Svensdotter
Anna Svensdotter
Anna Svensdotter
Anna Svensdotter
Anna Svensdotter
Anna Svensdotter
Anna Svensdotter
Anna Svensdotter
Anna Svensdotter
Anna Svensdotter
Anna Svensdotter (- ~1681)
Anna Svensdotter (- ~1682)
Anna Svensdotter (- <1695)
Anna Svensdotter (~1636 - 1706)
Anna Svensdotter (1661 - 1745)
Anna Svensdotter (~1666 - )
Anna Svensdotter (1666 - 1703)
Anna Svensdotter (~1671 - )
Anna Svensdotter (~1672 - >1730)
Anna Svensdotter (1682 - )
Anna Svensdotter (~1686 - 1737)
Anna Svensdotter (1690 - )
Anna Svensdotter (~1694 - 1764)
Anna Svensdotter (1704 - )
Anna Svensdotter (1711 - 1772)
Anna Svensdotter (1713 - )
Anna Svensdotter (1728 - 1767)
Anna Svensdotter (1731 - 1739)
Anna Svensdotter (1732 - 1788)
Anna Svensdotter (1733 - 1773)
Anna Svensdotter (~1739 - )
Anna Svensdotter (~1739 - ~1799)
Anna Svensdotter (1740 - 1746)
Anna Svensdotter (~1747 - )
Anna Svensdotter (1747 - 1748)
Anna Svensdotter (1752 - )
Anna Svensdotter (1771 - 1843)
Anna Svensdotter (1773 - 1804)
Anna Svensdotter (~1778 - )
Anna Svensdotter (1782 - )
Anna Svensdotter (1799 - )
Anna Svensdotter (1816 - )
Anna Svensdotter (1819 - 1892)
Anna Sörensdotter
Anna Talena Andersdotter (1796 - 1846)
Anna Talena Christiansdotter (1784 - 1791)
Anna Talena Christiansdotter (1793 - 1836)
Anna Talena Eriksdotter (1811 - )
Anna Talena Magnusdotter (1829 - 1914)
Anna Talena Nilsdotter (1779 - 1840)
Anna Talena Olofsdotter (~1792 - 1809)
Anna Talena Petersdotter (1795 - 1801)
Anna Talena Talinsdotter (1842 - 1843)
Anna Taleniusdotter (1824 - )
Anna Talensdotter (1805 - 1805)
Anna Talina Larsdotter (1813 - 1871)
Anna Teresia (1897 - )
Anna Teresia Karlsson (1910 - 1925)
Anna Thalena
Anna Thalena Abrahamsdotter (1836 - )
Anna Thealia Bohman (1891 - )
Anna Theresia (1890 - )
Anna Theresia (1892 - )
Anna Tolsdotter (1776 - 1778)
Anna Tolsdotter (1778 - 1821)
Anna Torbjörnsdotter (1705 - 1773)
Anna Torbjörnsdotter (1712 - 1747)
Anna Toresdotter
Anna Toresdotter
Anna Toresdotter (1701 - )
Anna Toresdotter (1708 - 1709)
Anna Toresdotter (1714 - 1776)
Anna Toresdotter (1717 - 1722)
Anna Toresdotter (1721 - 1728)
Anna Toresdotter (1724 - 1779)
Anna Toresdotter (~1728 - )
Anna Toresdotter (~1740 - )
Anna Toresdotter (<1770 - )
Anna Torgersdotter (1685 - 1720)
Anna Torgersdotter (1721 - 1796)
Anna Torkelsdotter
Anna Torkelsdotter (1630 - ~1676)
Anna Torkelsdotter (~1650 - >1709)
Anna Torkelsdotter (~1664 - 1739)
Anna Torsdotter (- ~1728)
Anna Torsdotter (<1645 - 1709)
Anna Torstensdotter
Anna Torstensdotter
Anna Torstensdotter
Anna Torstensdotter (~1682 - )
Anna Torstensdotter (1689 - 1750)
Anna Torstensdotter (1697 - )
Anna Torstensdotter (1697 - 1718)
Anna Torstensdotter (1703 - 1707)
Anna Torstensdotter (1710 - 1777)
Anna Torstensdotter (1732 - )
Anna Torstensdotter (1732 - 1781)
Anna Torstensdotter (~1739 - )
Anna Trulsdotter
Anna Trulsdotter (~1655 - 1741)
Anna Trulsdotter (1688 - 1690)
Anna Trulsdotter (1692 - 1764)
Anna Trulsdotter (~1717 - )
Anna Trulsdotter (1721 - 1778)
Anna Trulsdotter (1737 - 1761)
Anna Valborg Mattiasson (1901 - )
Anna Viktoria (1902 - 1902)
Anna Viktoria Andersson Larsdotter (1883 - )
Anna Viktoria Andersson (1890 - 1983)
Anna Viktoria Larsson (1886 - )
Anna Wilhelmina (1898 - 1899)
Anna Viola (1915 - )
Anna Wolf (1705 - )
Anna Öjersdotter (~1832 - )
Anna?
Anne
Anne Maja Andersdotter
Anne Maja Svensdotter (1777 - )
Anne Maria Nilsdotter (1785 - )
Anne Mi?
Anni Josefina (1897 - 1897)
Anni Vilhelmina (1905 - )
Annicka Andersdotter (1769 - 1772)
Annicka Hansdotter (1761 - )
Annicka Larsdotter (1748 - )
Annicka Larsdotter (1785 - 1867)
Annie (1886 - )
Annie Adolfsson (1914 - )
Annie Amanda Karlsson (1893 - 1966)
Annie Charlotta Karlsdotter (Johansson) (1892 - 1964)
Annie Constantia Johansdotter (1892 - )
Annie Dorotea Andersson (1896 - 1983)
Annie Elvira (1884 - )
Annie Evelina (1898 - )
Annie Evelina Olsson (1889 - (1960-tal))
Annie Helena Andersson (1887 - )
Annie Justina Berntsson (1897 - )
Annie Kallkopf (1906 - )
Annie Karolina (1896 - 1980)
Annie Linnea Hultén (1916 - )
Annie Linnea Svensson (1901 - )
Annie Olivia Sandersson (1892 - )
Annie Olsson
Annie Susanna Magnusson (1884 - 1967)
Annie Theresia (1894 - )
Annie Victoria Jungegård (1912 - 1993)
Annika (Katarina) Andersdotter (1754 - 1755)
Annika
Annika Andersdotter
Annika Andersdotter
Annika Andersdotter
Annika Andersdotter (~1730 - 1801)
Annika Andersdotter (1732 - )
Annika Andersdotter (1738 - )
Annika Andersdotter (1738 - 1793)
Annika Andersdotter (1750 - 1820)
Annika Andersdotter (1753 - )
Annika Andersdotter (1759 - )
Annika Andersdotter (1759 - 1760)
Annika Andersdotter (1760 - )
Annika Andersdotter (1767 - 1773)
Annika Andersdotter (1779 - )
Annika Andersdotter (1781 - 1861)
Annika Andersdotter (1803 - 1874)
Annika Andersdotter (1805 - )
Annika Andersdotter (1805 - 1889)
Annika Andersdotter (1813 - 1886)
Annika Andorsdotter (1730 - 1792)
Annika Andreasdotter
Annika Börjesdotter (1720 - 1757)
Annika Börjesdotter (1751 - 1819)
Annika Carlsdotter (1738 - )
Annika Engelbrektsdotter (1779 - 1781)
Annika Engelbrektsdotter (1783 - 1844)
Annika Eriksdotter
Annika Eriksdotter (1743 - )
Annika Eriksdotter (1759 - 1820)
Annika Eriksdotter (1812 - 1814)
Annika Gabrielsdotter (~1717 - ~1775)
Annika Hansdotter (~1686 - 1757)
Annika Hansdotter (1724 - )
Annika Hansdotter (1745 - 1813)
Annika Hansdotter (1803 - 1850)
Annika Håkansdotter (1782 - 1846)
Annika Johannesdotter (1764 - 1764)
Annika Johannesdotter (1824 - )
Annika Johansdotter (1720 - 1784)
Annika Johansdotter (1768 - 1769)
Annika Jonasdotter (1758 - )
Annika Jönsdotter (1746 - 1813)
Annika Jönsdotter (1757 - )
Annika Jönsdotter (1807 - )
Annika Larsdotter (1744 - 1746)
Annika Larsdotter (1775 - 1838)
Annika Larsdotter (1791 - 1855)
Annika Larsdotter (1837 - 1837)
Annika Mathiasdotter (1825 - 1841)
Annika Matsdotter (~1732 - 1747)
Annika Månsdotter (~1749 - )
Annika Månsdotter (~1798 - )
Annika Månsdotter (1814 - 1816)
Annika Nilsdotter (1742 - )
Annika Nilsdotter (~1768 - )
Annika Olofsdotter (Andersdotter) (1752 - 1826)
Annika Olofsdotter (1718 - 1785)
Annika Olofsdotter (1760 - )
Annika Olofsdotter (1827 - )
Annika Olofsdotter (1834 - )
Annika Persdotter (~1723 - 1723)
Annika Pettersdotter (1708 - )
Annika Pettersdotter (1837 - 1913)
Annika Svensdotter (1742 - 1815)
Annika Svensdotter (1750 - )
Annika Svensdotter (1836 - 1838)
Annika Torkelsdotter (1765 - 1765)
Annika Torstensdotter
Anny Olausson (1887 - 1971)
Ansehild Rudolf Svensson (1849 - )
Anton Andersson (1826 - 1877)
Anton Andreasson (1852 - )
Anton Bernhard Johansson (Flink) (1860 - )
Anton Birger Alexandersson (1880 - )
Anton Birger Johansson (Lindqvist) (1877 - )
Anton Edvard Andersson (1855 - 1908)
Anton Edvard Andersson (1860 - )
Anton Edvard Persson (1854 - )
Anton Edvin Berntsson (1862 - )
Anton Hammarberg (1829 - 1884)
Anton Hjalmar Johannesson (1864 - )
Anton Håkansson (1831 - )
Anton Johannes Johansson (1911 - )
Anton Johannesson (1816 - 1817)
Anton Johansson
Anton Larsson (1828 - 1890)
Anton Leonard Österberg (1858 - 1919)
Anton Olofsson (Bergvall) (1829 - )
Anton Sigfrid Larsson (1900 - 1990)
Anton Tolinsson (1836 - )
Anton Wilhelm Johansson (1867 - )
Anund Andersson (1702 - 1767)
Arfvid Arvidsson (1730 - )
Arfvid Håkansson (1747 - )
Armida Charlotta (1900 - )
Arne
Arne
Arne Ahlin
Arne Alexius Melander (1908 - 1984)
Arne Angelbäck (1915 - )
Arne Gerald Svensson (1912 - 1988)
Arne Herbert Hansson (1915 - )
Arne Ingvar (1911 - )
Arne Jönsson
Arne Malkolm Botulf Andersson (1916 - 1916)
Arnold Andersson (1910 - )
Arnold Andersson (1914 - )
Arnold Teodor Johnsson (1911 - 2000)
Aron (~1812 - 1814)
Aron (1874 - )
Aron Andersson (Lerberg) (1829 - )
Aron Andersson (1832 - <1900)
Aron Bengtsson (1836 - 1928)
Aron Börjesson (1830 - 1882)
Aron Eliasson (1842 - )
Aron Johansson (1832 - 1832)
Aron Johansson (1844 - 1921)
Aron Larsson (1829 - )
Aron Pettersson (1850 - 1867)
Aron Svensson (1844 - )
Aron Zachrisson (1839 - )
Arthur Ferdinand Andersson (1911 - 2001)
Arthur Gunnar Persson (1897 - 1969)
Arthur Philip (1902 - )
Arthur Rudolf (1901 - )
Arthur Valfrid Bengtsson (1900 - 1968)
Artur Alexander Johansson (1902 - )
Artur Emanuelsson
Artur Hilding Emanuelsson (1905 - )
Artur Leonard Svensson
Artur Leopold (1889 - 1889)
Artur Natanael Adolfsson (1905 - 1914)
Artur Nilsson
Artur Walerius Johansson (1891 - )
Artur Vilhelm Laurentius Vilhelmsson (1895 - 1978)
Artur Vimar Johansson (1900 - )
Arvid
Arvid
Arvid (- ~1709)
Arvid (1906 - )
Arvid Ahlgren
Arvid Ambjörnsson
Arvid Andersen
Arvid Andersson
Arvid Andersson
Arvid Andersson
Arvid Andersson (- 1688)
Arvid Andersson (- 1695)
Arvid Andersson (~1637 - 1697)
Arvid Andersson (~1663 - )
Arvid Andersson (~1670 - <1712)
Arvid Andersson (1704 - 1741)
Arvid Andersson (1762 - )
Arvid Andersson (1885 - 1961)
Arvid Andersson (1905 - )
Arvid Arvidsson (1710 - 1786)
Arvid Bengtsson
Arvid Bengtsson
Arvid Bengtsson (- <1707)
Arvid Bengtsson (~1619 - 1695)
Arvid Börjesson (~1648 - 1709)
Arvid Börjesson (1709 - 1731)
Arvid Einar Mattsson (1895 - )
Arvid Georg Ekström (1901 - )
Arvid Gunnar Sahlqvist (1915 - 2009)
Arvid Helgessen
Arvid Helgesson
Arvid Hogård (1781 - )
Arvid Hugo Börjesson (1901 - 1968)
Arvid Håkansson
Arvid Håkansson (1736 - )
Arvid Jansson (Lund)
Arvid Johansson (Ahlgren) (1756 - )
Arvid Johansson (1897 - 1982)
Arvid Jonatan Josefsson (1899 - 1976)
Arvid Jonsson
Arvid Karlsson
Arvid Karlsson (1893 - )
Arvid Konrad Hilmer (1898 - )
Arvid Konstantius Andersson (1892 - )
Arvid Larsson
Arvid Larsson (1670 - 1727)
Arvid Larsson (~1671 - 1734)
Arvid Larsson (1733 - 1795)
Arvid Leopold Danielsson (1893 - )
Arvid Levi Johansson (1903 - 1992)
Arvid Levin (1893 - )
Arvid Mauritz Carlsson (1893 - 1974)
Arvid Månsson (~1670 - )
Arvid Månsson (1708 - 1710)
Arvid Månsson (1713 - 1722)
Arvid Napoleon Mattsson (1879 - )
Arvid Nikolaus (1892 - )
Arvid Olofsson (- 1714)
Arvid Olofsson (1725 - )
Arvid Persson (Hielm) (1699 - 1741)
Arvid Persson
Arvid Persson (~1688 - ~1744)
Arvid Persson (1731 - )
Arvid Roland (1915 - )
Arvid Roslöv
Arvid Rudolf Wolter (1892 - )
Arvid Svensson (1679 - 1763)
Arvid Svensson (~1733 - )
Arvid Theodor Ahlström (1886 - )
Arvid Torsson (1712 - 1717)
Arvid Valdemar Jonsson (1901 - )
Arvida Petronella Ahlqvist (1896 - )
Arvida Regina Frisk
Arvida Svensdotter (1874 - )
Arvida Teresia Carlsson (1883 - )
Asmund Börresen
Assar Jönsson (1673 - 1753)
Assar Persson (1708 - 1768)
Asser Larsson
Asser Larsson (- 1696)
Assmund Persson
Assmund Persson (- ~1672)
Asta
Asta Emilia Johansson (1907 - )
Asta Isabella Strömbäck (1916 - 1996)
Asta Otilia Fjällström (1910 - 2008)
Asta Teresia (1914 - )
Asta Viola (1912 - )
Aste
Astrid
Astrid (1909 - )
Astrid Adolfsson (1909 - )
Astrid Charlotta Söderberg (1896 - (dog mkt ung))
Astrid Dagmar Palm (1894 - )
Astrid Elvira Johansson (1907 - )
Astrid Hildegard (1916 - )
Astrid Ingeborg Johansson (1916 - 1988)
Astrid Justina Engelbrektsson (1904 - )
Astrid Karolina Johansson (1913 - 2010)
Astrid Linnea
Astrid Linnea (1906 - )
Astrid Linnea Andersson (1905 - 1954)
Astrid Linnea Carlsson (1908 - )
Astrid Maria Carlsson (1907 - 1997)
Astrid Maria Karlsson (1899 - 1978)
Astrid Maria Pettersson (1912 - 2001)
Astrid Pettersson (f Karlsson) (1909 - 1998)
Astrid Regina Birgitta (1894 - 1971)
Astrid Sofia (1909 - )
Astrid Torborg Nilsson (1904 - )
Astrid Valborg (1910 - 1994)
Astrid Valborg Persson (1900 - )
Astrid Viktoria (1909 - )
August (1827 - )
August (1851 - )
August (1861 - 1861)
August (1862 - 1862)
August (1863 - )
August (1867 - 1867)
August (1872 - )
August (1888 - )
August Adolf Ewest (1855 - 1855)
August Alexander (1878 - )
August Andersson (Elvin) (1853 - )
August Andersson (Lerberg) (1849 - )
August Andersson (1827 - 1888)
August Andersson (1842 - )
August Andersson (1842 - )
August Andersson (1843 - )
August Andersson (1844 - 1924)
August Andersson (1845 - )
August Andersson (1852 - )
August Andersson (1852 - )
August Andersson (1853 - )
August Andersson (1854 - 1855)
August Andersson (1855 - 1909)
August Andersson (1858 - 1858)
August Andersson (1863 - )
August Andreasson (1835 - )
August Andreasson (1842 - )
August Andreasson (1846 - )
August Bengtsson
August Bengtsson (1866 - )
August Bengtsson (1875 - 1950)
August Benjamin Börjesson (1847 - 1915)
August Bernhard Andersson (1850 - 1886)
August Bernhard Lindborg (1852 - )
August Börjesson (1835 - 1917)
August Carlsson
August Carlsson (1824 - )
August Carlsson (1831 - 1901)
August Carlsson (1837 - 1919)
August Carlsson (1840 - )
August Carlsson (1848 - )
August Edvard Andersson (1855 - )
August Eliasson (1857 - )
August Eliasson (1858 - )
August Emanuelsson (1851 - )
August Gustavsson (1837 - )
August Gustavsson (1852 - 1853)
August Hammarberg (1835 - )
August Hansson (1830 - 1883)
August Herman (1865 - 1865)
August Herman Andersson (1851 - )
August Herman Lerberg (1826 - 1826)
August Herman Lindström (1848 - )
August Hermansson (1846 - )
August Johannesson (Bergman) (1855 - )
August Johannesson (1816 - )
August Johannesson (1854 - )
August Johansson
August Johansson
August Johansson (1845 - )
August Johansson (1846 - 1847)
August Johansson (1857 - )
August Johansson (1865 - )
August Larsson (Lund) (1847 - )
August Larsson (1844 - 1922)
August Larsson (1858 - )
August Larsson (1864 - )
August Leonard Karlsson (1875 - 1930)
August Magnusson (1846 - )
August Martin (1875 - )
August Martin Andersson (1835 - 1842)
August Martin Johansson (1872 - )
August Mathiasson (Mossberg) (1850 - )
August Mathiasson (1847 - )
August Mattsson (1844 - )
August Mattsson (1849 - )
August Nilsson (1841 - )
August Nilsson (1848 - )
August Nilsson (1849 - )
August Nilsson (1852 - )
August Olausson (1852 - )
August Olausson (1858 - 1858)
August Olausson (1864 - 1881)
August Olofsson
August Olofsson (1834 - )
August Olsson (1836 - 1883)
August Olsson (1847 - )
August Oskar Olsson (1861 - )
August Persson (1850 - )
August Petersson (1861 - 1861)
August Petersson (1863 - )
August Petter Andersson (1852 - )
August Pettersson (1847 - 1906)
August Svensson (Dahlberg) (1862 - 1941)
August Svensson (Wernqvist) (1860 - )
August Svensson (1850 - )
August Svensson (1851 - )
August Talinsson (Thulin) (1847 - 1917)
August Toresson (1852 - )
Augusta (Agneta) Albertina Andreasdotter (1829 - )
Augusta (Amanda) Beata Niklasdotter (1855 - )
Augusta (1856 - )
Augusta (1859 - )
Augusta (1860 - )
Augusta (1868 - )
Augusta (1871 - )
Augusta (1874 - )
Augusta (1875 - )
Augusta Adolfsdotter (1863 - )
Augusta Albertina Andersdotter (~1854 - )
Augusta Albertina Larsson (1875 - 1919)
Augusta Amalia Andersdotter (1863 - )
Augusta Amalia Bergqvist (1890 - 1971)
Augusta Amalia Eliasdotter (1870 - )
Augusta Andersdotter (1840 - )
Augusta Andersdotter (1850 - )
Augusta Andersdotter (1859 - )
Augusta Andersson (1857 - 1932)
Augusta Andersson (1880 - )
Augusta Andreasdotter (1850 - 1857)
Augusta Beata Andersdotter (1856 - )
Augusta Beata Eriksson (1859 - )
Augusta Beata Johansson (1859 - )
Augusta Beata Lerberg (1853 - 1857)
Augusta Beata Niklasdotter (1855 - 1895)
Augusta Beata Pettersson (1858 - 1936)
Augusta Bengtsdotter (1864 - )
Augusta Bernhardina Andersdotter (1864 - 1950)
Augusta Bernhardina Nilsson (1862 - )
Augusta Bernhardina Persson (1885 - 1954)
Augusta Bernhardina Pettersson (1838 - 1914)
Augusta Bernhardina Sten (1883 - )
Augusta Carolina Andersson (1863 - )
Augusta Carolina Andreasdotter (1857 - <1860)
Augusta Carolina Nilsdotter (1853 - 1914)
Augusta Cecilia (1887 - 1895)
Augusta Cecilia Carlsdotter (1879 - 1952)
Augusta Cecilia Svensdotter (1864 - )
Augusta Charlotta (1860 - 1884)
Augusta Charlotta (1872 - )
Augusta Charlotta (1877 - )
Augusta Charlotta (1883 - )
Augusta Charlotta Andersdotter (1854 - 1854)
Augusta Charlotta Andersdotter (1860 - )
Augusta Charlotta Andersdotter (1860 - )
Augusta Charlotta Andersdotter (1860 - 1927)
Augusta Charlotta Andersdotter (1868 - 1939)
Augusta Charlotta Andreasdotter (1857 - )
Augusta Charlotta Aronsdotter (1860 - 1866)
Augusta Charlotta Bengtsson (1849 - 1853)
Augusta Charlotta Bengtsson (1855 - 1856)
Augusta Charlotta Berntsdotter (1854 - )
Augusta Charlotta Börjesson (1867 - )
Augusta Charlotta Carlsdotter (1860 - 1948)
Augusta Charlotta Johansdotter (1846 - )
Augusta Charlotta Johansdotter (1850 - )
Augusta Charlotta Olofsson (1876 - )
Augusta Charlotta Olsson (1844 - )
Augusta Christina Andersdotter (1857 - 1906)
Augusta Christina Andersdotter (1859 - 1860)
Augusta Christina Johansdotter (1847 - )
Augusta Christina Lerberg (1859 - )
Augusta Dorotea (1900 - )
Augusta Elemina Nilsson (1875 - )
Augusta Eliasdotter (1860 - )
Augusta Elisabet Bergman (1864 - )
Augusta Elisabet Johannesdotter (1850 - 1853)
Augusta Elisabet Olofsdotter (1848 - )
Augusta Elisabeth Abrahamsdotter (1849 - )
Augusta Emelina Gustavsdotter (1853 - 1931)
Augusta Emilia (1898 - 1989)
Augusta Emilia Andersdotter (1862 - )
Augusta Emilia Petersson (1899 - )
Augusta Eriksson (1868 - )
Augusta Eugenia Zachariasdotter (1877 - 1957)
Augusta Evelina Edvardsdotter (1867 - )
Augusta Gustavsdotter (1851 - 1851)
Augusta Hallstedt (1881 - 1967)
Augusta Hansdotter (1862 - )
Augusta Henriksson (1867 - 1912)
Augusta Johannesdotter (1857 - )
Augusta Johannesdotter (1860 - 1914)
Augusta Johansdotter (1861 - 1862)
Augusta Johansdotter (1866 - )
Augusta Johansdotter (1889 - )
Augusta Johansson (1870 - 1953)
Augusta Josefina (1870 - )
Augusta Josefina Ambjörnsson (1832 - )
Augusta Josefina Andersson (1867 - )
Augusta Josefina Eliasdotter (1857 - 1905)
Augusta Josefina Hansdotter (1848 - )
Augusta Josefina Johannesdotter (1858 - 1862)
Augusta Josefina Johansdotter (1857 - )
Augusta Josefina Johansdotter (1862 - 1938)
Augusta Josefina Johansson (1857 - 1865)
Augusta Josefina Larsson (1876 - 1939)
Augusta Josefina Mathiasdotter (1862 - )
Augusta Josefina Nilsdotter (1873 - )
Augusta Josefina Nilsson (1866 - )
Augusta Josefina Nilsson (1884 - 1959)
Augusta Josefina Olofsdotter
Augusta Josefina Persson (1868 - 1953)
Augusta Kristina Antonsdotter (1862 - )
Augusta Larsdotter (1858 - )
Augusta Larsdotter (1875 - )
Augusta Laurentia Salomonsdotter (1860 - )
Augusta Leomina (1881 - )
Augusta Magdalena Johansdotter (Skarin) (1867 - 1905)
Augusta Magnusdotter (1865 - 1868)
Augusta Maria (1851 - )
Augusta Maria (1886 - )
Augusta Maria Andersdotter (1854 - 1854)
Augusta Maria Börjesdotter (1877 - )
Augusta Maria Karlsson (1860 - 1916)
Augusta Maria Magnusdotter (1871 - 1877)
Augusta Maria Niklasdotter
Augusta Maria Niklasdotter (1854 - 1926)
Augusta Martinsdotter (1874 - 1876)
Augusta Mathilda (1881 - )
Augusta Mathilda Augustsson (1895 - )
Augusta Mathilda Engelbrektsdotter (1873 - )
Augusta Mathilda Olausdotter (1855 - 1941)
Augusta Mathilda Wolter (1859 - )
Augusta Matilda (1874 - )
Augusta Matilda (1875 - 1875)
Augusta Matilda (1879 - 1918)
Augusta Matilda Andersdotter (1860 - 1861)
Augusta Matilda Andersson (1874 - )
Augusta Matilda Andreasdotter (1866 - )
Augusta Matilda Göransdotter (1847 - ~1850)
Augusta Matilda Göransdotter (1851 - 1852)
Augusta Matilda Johansdotter (1864 - 1864)
Augusta Matilda Johansdotter (1865 - )
Augusta Matilda Lindborg (1845 - )
Augusta Matilda NN (1871 - 1875)
Augusta Matilda Olausdotter (1863 - )
Augusta Mattsson (1860 - 1940)
Augusta Månsdotter (1858 - )
Augusta Natalia (1865 - 1865)
Augusta Natalia Andersson (1887 - 1968)
Augusta Olausdotter (1863 - )
Augusta Olivia Nilsson (1859 - 1944)
Augusta Olivia Svensson (1878 - )
Augusta Olofsdotter (1849 - )
Augusta Olofsdotter (1862 - )
Augusta Paulina (1863 - 1889)
Augusta Paulina Andersdotter (1850 - 1932)
Augusta Paulina Larsson (1859 - )
Augusta Sofia Andersdotter (1845 - 1846)
Augusta Sofia Andersdotter (1847 - )
Augusta Sofia Pettersdotter (1867 - )
Augusta Sofia Ryberg (1902 - )
Augusta Svensdotter (1887 - )
Augusta Svensson (1879 - )
Augusta Victoria (1894 - 1898)
Augusta Victoria Karlsson (1886 - 1963)
Augusta Wilhelmina Johansson (1862 - 1949)
Augusta Willhelmina Johansson (1869 - )
Augusta Wolter (1862 - )
Auguste Emma Ewest (1861 - 1862)
Aurora Emelia Hjälmström (1822 - 1885)
Aurora Katarina Kallhauge (1878 - 1951)
Aurora Sofia (1888 - )
Axel (1861 - )
Axel Alexius Nilsson (1897 - )
Axel Bernhard (1855 - )
Axel Bernhard Andersson (Elfblad) (1871 - )
Axel Bernhard Andersson (1864 - 1871)
Axel Bernhard Hermansson (1867 - 1872)
Axel Bernhard Jansson (1865 - )
Axel Bertil (1902 - 1902)
Axel David Mattsson (1873 - 1912)
Axel Edvin Johansson (1872 - )
Axel Edvin Johansson (1872 - 1955)
Axel Efraim (1889 - )
Axel Einar
Axel Einar Bengtsson (1897 - 1986)
Axel Elof Ahlqvist (1901 - 1923)
Axel Emil (1883 - )
Axel Emil Eliasson (1874 - )
Axel Emil Eriksson (1873 - )
Axel Emil Persson (1874 - )
Axel Ferdinand Olausson (1867 - )
Axel Fredrik Andersson (1873 - 1929)
Axel Fredrik Johansson (1879 - 1875)
Axel Gottfrid Larsson (1865 - )
Axel Gottfrid Petersson (1867 - 1875)
Axel Gottfrid Petersson (1876 - 1971)
Axel Gottfrid Vallentin Persson (1882 - 1940)
Axel Herman (1875 - 1895)
Axel Herman Johansson (1875 - )
Axel Herman Petersson (1872 - )
Axel Hjalmar (1879 - )
Axel Ivar Carlsson (1893 - )
Axel Ivar Theodor Andersson (1879 - 1880)
Axel Johansson (1876 - )
Axel Johansson (1878 - )
Axel Johansson (1881 - )
Axel Julius (1881 - )
Axel Julius (1889 - )
Axel Julius Andersson (1894 - 1895)
Axel Julius Erdelius (1897 - 1952)
Axel Larsson
Axel Leonard Andersson (1895 - )
Axel Ludvig Berntsson
Axel Ludvig Börjesson (1883 - )
Axel Mauritz Carlsson (1875 - )
Axel Mauritz Mattiasson (1899 - )
Axel Natanael Niklasson Olsson (1867 - )
Axel Nikanor (1884 - )
Axel Nilsson (1869 - ~1889)
Axel Oscar Vimar Lindeberg (1907 - )
Axel Pettersson
Axel Ragnar Valfrid Larsson (1901 - )
Axel Robert Johansson (1874 - 1894)
Axel Rudolf Andersson (1902 - 1980)
Axel Sigfrid (1887 - 1888)
Axel Svante Strömvall (1883 - )
Axel Svensson (1877 - )
Axel Theodor (1874 - )
Axel Theodor Ahlqvist (1861 - )
Axel Victor Andersson (1867 - )
Axel Victor Johansson (Flinkman) (1875 - 1928)
Axel Victor Larsson (1862 - )
Axel Vidar Johannesson (1909 - )
Axel Viktor (1905 - )
Axel Viktor Andersson (1874 - 1874)
Axel Viktor Andersson (1888 - )
Axel Viktor Mattsson (1858 - )
Axel Viktor Pettersson (1869 - 1948)
Axel Wilhelm (1866 - 1867)
Axel Vilhelm (1901 - 1901)
Axel Wilhelm Carlsson (1867 - 1953)
Axel Wilhelm Göransson (1860 - 1886)
Axel Wilhelm Johansson (1870 - 1901)
Axel Wimar (1882 - )
Axel Wimar Andersson (1882 - 1969)
Axel Vimar Nilsson (1878 - )
Axelia Bengtsdotter (1874 - 1882)
Axelina Emilia (1870 - 1873)
Barbara Klész (1867 - )
Barbara Wilhelmsdotter
Barbro
Barbro Busck
Barbro Jönsson
Barbro Mariana (1901 - 1980)
Barbro Mårtensdotter (~1674 - )
Barent Andersson
Beata (1864 - 1869)
Beata Ahlgren (1774 - 1844)
Beata Andersdotter (Hogård) (Lerberg) (Knape) (1722 - 1777)
Beata Andersdotter (1746 - 1829)
Beata Andersdotter (1772 - )
Beata Andersdotter (1784 - )
Beata Andersdotter (1784 - 1786)
Beata Andersdotter (1789 - 1846)
Beata Andersdotter (1806 - 1806)
Beata Andersdotter (1828 - 1858)
Beata Andersdotter (1836 - )
Beata Benjaminsdotter (1826 - 1827)
Beata Benjaminsdotter (1848 - )
Beata Björnsdotter (~1736 - )
Beata Börjesdotter (~1769 - 1841)
Beata Börjesdotter (1815 - )
Beata Börjesdotter (~1842 - ~1843)
Beata Charlotta Zachrisson (1871 - 1949)
Beata Christensdotter (1795 - 1830)
Beata Christiansdotter (1807 - )
Beata Eleonora Lamberg
Beata Emanuelsdotter (1802 - 1878)
Beata Emilia (1875 - )
Beata Eriksdotter (1806 - 1857)
Beata Greta Bengtsdotter (1794 - )
Beata Hansdotter (~1810 - 1811)
Beata Humbla (1752 - 1752)
Beata Jonasdotter
Beata Jonsdotter (~1742 - 1750)
Beata Josefina (1879 - )
Beata Knape
Beata Larsdotter (1862 - )
Beata Lena Bengtsdotter (1855 - )
Beata Lerberg (1821 - 1821)
Beata Lindbäck (1821 - 1899)
Beata Maja Nilsdotter (1803 - )
Beata Maria Andersson (1891 - )
Beata Maria Pettersdotter (1841 - )
Beata Matilda Bengtsson (1847 - )
Beata Matsdotter (1819 - )
Beata Mattiasdotter (1825 - 1826)
Beata Mattsson (1869 - )
Beata Nilsdotter (1784 - )
Beata Olausdotter (1825 - 1887)
Beata Olofsdotter (1797 - )
Beata Persdotter (1774 - 1811)
Beata Petronella Andreasdotter (1784 - )
Beata Pettersdotter (1782 - 1857)
Beata Pihlman (1746 - )
Beata Sofia (1862 - )
Beata Sofia Andreasdotter (1838 - 1924)
Beata Sofia Carlsdotter (1856 - 1857)
Beata Sofia Larsdotter (1831 - 1886)
Beata Sofia Mathiasdotter (1855 - )
Beata Sofia Matsdotter (1824 - 1896)
Beata Sofia Mattsson (1866 - )
Beata Sophia Johannesdotter (1858 - )
Beata Ståckelberg (1798 - 1868)
Beata Svensdotter (1788 - 1849)
Beata Svensdotter (1790 - 1847)
Beata Tholinsdotter (1827 - )
Beata Ullerin (1780 - 1847)
Beata Vilhelmina (1871 - )
Beata Wilhemina Petersdotter (1863 - )
Beda (1891 - )
Beda Charlotta (1873 - )
Beda Constantia Carlsdotter (1886 - 1963)
Beda Konstantia Nilsson (1887 - 1974)
Beda Maria (1891 - )
Beda Mathilda Olofsson (1881 - )
Beda Victoria Bengtsson (1912 - 1992)
Beda Viktoria Andersdotter (1883 - 1920)
Bela Vihor
Benander Talinsson (1818 - 1819)
Bend Jönsson
Bendt Brynilsen
Bendt Kållberg
Bendt Torkildsen
Bengt
Bengt
Bengt
Bengt
Bengt
Bengt
Bengt
Bengt
Bengt
Bengt
Bengt
Bengt
Bengt
Bengt
Bengt
Bengt
Bengt
Bengt
Bengt
Bengt
Bengt
Bengt
Bengt
Bengt
Bengt
Bengt
Bengt
Bengt
Bengt (- 1687)
Bengt (- 1690)
Bengt (- ~1709)
Bengt (1795 - )
Bengt Ambjörnsson
Bengt Ambjörnsson (- ~1677)
Bengt Ambjörnsson (~1654 - 1734)
Bengt Andersen
Bengt Andersen
Bengt Andersson (Hultgren) (1844 - )
Bengt Andersson (Hultin) (1847 - )
Bengt Andersson
Bengt Andersson
Bengt Andersson
Bengt Andersson
Bengt Andersson
Bengt Andersson
Bengt Andersson
Bengt Andersson
Bengt Andersson
Bengt Andersson
Bengt Andersson
Bengt Andersson
Bengt Andersson
Bengt Andersson
Bengt Andersson
Bengt Andersson
Bengt Andersson
Bengt Andersson
Bengt Andersson (- ~1675)
Bengt Andersson (- 1692)
Bengt Andersson (- 1695)
Bengt Andersson (~1618 - 1689)
Bengt Andersson (~1644 - 1690)
Bengt Andersson (1645 - 1708)
Bengt Andersson (1662 - 1735)
Bengt Andersson (~1678 - )
Bengt Andersson (~1680 - 1722)
Bengt Andersson (1682 - 1746)
Bengt Andersson (1682 - 1746)
Bengt Andersson (~1689 - ~1710)
Bengt Andersson (1693 - 1742)
Bengt Andersson (1694 - 1756)
Bengt Andersson (1695 - )
Bengt Andersson (1697 - 1780)
Bengt Andersson (1699 - 1764)
Bengt Andersson (~1700 - 1751)
Bengt Andersson (<1702 - )
Bengt Andersson (1703 - )
Bengt Andersson (1705 - )
Bengt Andersson (1706 - 1708)
Bengt Andersson (1711 - )
Bengt Andersson (~1720 - )
Bengt Andersson (~1721 - 1791)
Bengt Andersson (~1739 - 1812)
Bengt Andersson (1739 - 1823)
Bengt Andersson (1741 - )
Bengt Andersson (1741 - 1774)
Bengt Andersson (1743 - 1744)
Bengt Andersson (1744 - )
Bengt Andersson (1750 - 1830)
Bengt Andersson (1755 - )
Bengt Andersson (1755 - )
Bengt Andersson (1759 - )
Bengt Andersson (1764 - 1768)
Bengt Andersson (1765 - )
Bengt Andersson (1766 - 1818)
Bengt Andersson (1768 - )
Bengt Andersson (1769 - 1822)
Bengt Andersson (1771 - 1838)
Bengt Andersson (1772 - )
Bengt Andersson (1774 - 1849)
Bengt Andersson (~1776 - )
Bengt Andersson (1777 - 1835)
Bengt Andersson (1778 - 1784)
Bengt Andersson (1779 - 1848)
Bengt Andersson (1785 - 1854)
Bengt Andersson (1788 - 1809)
Bengt Andersson (1789 - 1849)
Bengt Andersson (1803 - 1860)
Bengt Andersson (1805 - 1852)
Bengt Andersson (1808 - )
Bengt Andersson (1820 - 1853)
Bengt Andersson (1825 - 1883)
Bengt Andersson (1826 - 1858)
Bengt Andersson (1835 - 1918)
Bengt Andreasson
Bengt Andreasson (1782 - ~1827)
Bengt Andreasson (1807 - )
Bengt Andreasson (1809 - 1882)
Bengt Andreasson (1812 - 1878)
Bengt Andreasson (1816 - 1895)
Bengt Andreasson (1830 - )
Bengt Andreasson (1839 - )
Bengt Andreasson (1847 - )
Bengt Anton Andreasson (1840 - )
Bengt Anton Benjaminsson (1852 - )
Bengt Arvidsson (- ~1682)
Bengt Arvidsson (~1680 - 1728)
Bengt Arvidsson (1708 - 1795)
Bengt Assersson (Hamberg)
Bengt Assmundsson
Bengt Bengtsson
Bengt Bengtsson
Bengt Bengtsson (- ~1693)
Bengt Bengtsson (~1656 - 1710)
Bengt Bengtsson (~1694 - )
Bengt Bengtsson (1710 - ~1772)
Bengt Bengtsson (1720 - 1742)
Bengt Bengtsson (1743 - )
Bengt Bengtsson (1743 - )
Bengt Bengtsson (1745 - )
Bengt Bengtsson (1748 - 1823)
Bengt Bengtsson (1760 - 1839)
Bengt Bengtsson (1790 - )
Bengt Bengtsson (1819 - 1821)
Bengt Bengtsson (1851 - )
Bengt Björn
Bengt Björnsson
Bengt Björnsson (~1627 - 1696)
Bengt Björnsson (1666 - 1717)
Bengt Björnsson (1746 - 1765)
Bengt Brink
Bengt Bryngelsson
Bengt Bryngelsson (1741 - 1743)
Bengt Bryngelsson (1747 - 1770)
Bengt Börjesson
Bengt Börjesson
Bengt Börjesson
Bengt Börjesson
Bengt Börjesson
Bengt Börjesson (- ~1682)
Bengt Börjesson (1681 - 1690)
Bengt Börjesson (~1683 - )
Bengt Börjesson (~1686 - )
Bengt Börjesson (1759 - 1817)
Bengt Börjesson (1762 - 1762)
Bengt Börjesson (1767 - )
Bengt Börjesson (~1781 - <1814)
Bengt Börresen
Bengt Börsson
Bengt Carlsson
Bengt Carlsson (1709 - 1744)
Bengt Carlsson (~1738 - 1796)
Bengt Carlsson (1739 - )
Bengt Carlsson (~1775 - 1775)
Bengt Carlsson (1780 - 1860)
Bengt Carlsson (1829 - )
Bengt Carlsson (1835 - )
Bengt Christensson
Bengt Christensson
Bengt Christensson (1725 - )
Bengt Engelbrektsson
Bengt Eriksson
Bengt Eriksson (~1618 - 1698)
Bengt Eriksson (1666 - 1742)
Bengt Eriksson (1701 - 1751)
Bengt Eriksson (1756 - 1817)
Bengt Eriksson (1768 - 1772)
Bengt Eriksson (1783 - )
Bengt Eriksson (1803 - )
Bengt Eriksson (~1806 - ~1833)
Bengt Eriksson (1820 - )
Bengt Esbjörnsson
Bengt Esbjörnsson
Bengt Gabrielsson (1818 - )
Bengt Göstasson
Bengt Hansson (- 1720)
Bengt Hansson (1702 - 1703)
Bengt Hansson (1704 - 1706)
Bengt Hansson (1704 - 1770)
Bengt Hansson (1717 - )
Bengt Hansson (1791 - )
Bengt Haraldsson (~1652 - 1737)
Bengt Helgesson (Knape) (1762 - )
Bengt Helgesson (1748 - 1790)
Bengt Helgesson (1773 - 1863)
Bengt Hellberg
Bengt Henriksson (1800 - 1855)
Bengt Håkansson (~1658 - )
Bengt Håkansson (1709 - 1790)
Bengt Håkansson (1755 - )
Bengt Håkansson (1774 - )
Bengt Härder Börjesson (1832 - )
Bengt Isaksson
Bengt Ivar Pettersson (1902 - )
Bengt Jacobsson (1779 - 1839)
Bengt Johannesson (1818 - )
Bengt Johannesson (1832 - )
Bengt Johannesson (1845 - 1925)
Bengt Johansson
Bengt Johansson
Bengt Johansson
Bengt Johansson (1739 - 1739)
Bengt Jonasson (1812 - 1813)
Bengt Jonasson (1818 - )
Bengt Jonsson (Mesan) (1704 - 1780)
Bengt Jonsson
Bengt Jonsson
Bengt Jonsson
Bengt Jonsson
Bengt Jonsson (1698 - <1728)
Bengt Jonsson (1726 - 1810)
Bengt Jonsson (1747 - 1824)
Bengt Jonsson (1761 - 1825)
Bengt Jonsson (1795 - 1799)
Bengt Jönsson
Bengt Jönsson
Bengt Jönsson (- 1691)
Bengt Jönsson (- ~1725)
Bengt Jönsson (1680 - )
Bengt Jönsson (~1693 - )
Bengt Jönsson (1698 - )
Bengt Jönsson (1699 - 1767)
Bengt Jönsson (1725 - )
Bengt Jönsson (1734 - )
Bengt Jönsson (1759 - <1782)
Bengt Jönsson (1761 - 1762)
Bengt Jönsson (1771 - )
Bengt Jönsson (1779 - )
Bengt Kollberg (1770 - 1808)
Bengt Larsson (Holmström) (- 1734)
Bengt Larsson (Holmström) (1754 - <1817)
Bengt Larsson
Bengt Larsson
Bengt Larsson
Bengt Larsson
Bengt Larsson
Bengt Larsson
Bengt Larsson
Bengt Larsson
Bengt Larsson
Bengt Larsson
Bengt Larsson
Bengt Larsson
Bengt Larsson (- ~1695)
Bengt Larsson (- 1699)
Bengt Larsson (- 1725)
Bengt Larsson (~1660 - 1708)
Bengt Larsson (~1671 - 1736)
Bengt Larsson (~1673 - 1731)
Bengt Larsson (~1682 - )
Bengt Larsson (1688 - 1752)
Bengt Larsson (~1692 - 1718)
Bengt Larsson (1699 - 1772)
Bengt Larsson (1723 - >1785)
Bengt Larsson (~1727 - 1770)
Bengt Larsson (1730 - 1739)
Bengt Larsson (1736 - )
Bengt Larsson (1740 - 1746)
Bengt Larsson (1750 - )
Bengt Larsson (1753 - ~1812)
Bengt Larsson (1754 - )
Bengt Larsson (1770 - 1796)
Bengt Larsson (1772 - )
Bengt Larsson (1793 - )
Bengt Larsson (1806 - )
Bengt Linde
Bengt Linneus Bengtsson (1895 - )
Bengt Lorenz Johansson (Brage) (1839 - 1903)
Bengt Lundbom
Bengt Mathiasson (1828 - )
Bengt Matsson
Bengt Matsson (1708 - )
Bengt Matsson (~1730 - )
Bengt Månsson
Bengt Månsson (1642 - 1728)
Bengt Månsson (~1643 - 1706)
Bengt Månsson (~1658 - )
Bengt Månsson (~1711 - 1743)
Bengt Månsson (~1715 - )
Bengt Månsson (1723 - )
Bengt Månsson (1744 - 1801)
Bengt Månsson (~1754 - )
Bengt Månsson (1772 - >1803)
Bengt Månsson (1786 - 1840)
Bengt Månsson (1822 - 1864)
Bengt Månsson (1842 - )
Bengt Nilsson (Lund) (1772 - 1809)
Bengt Nilsson
Bengt Nilsson
Bengt Nilsson
Bengt Nilsson
Bengt Nilsson
Bengt Nilsson
Bengt Nilsson
Bengt Nilsson
Bengt Nilsson
Bengt Nilsson (- 1689)
Bengt Nilsson (- 1709)
Bengt Nilsson (- 1742)
Bengt Nilsson (- <1760)
Bengt Nilsson (- 1784)
Bengt Nilsson (~1621 - )
Bengt Nilsson (~1681 - )
Bengt Nilsson (1692 - )
Bengt Nilsson (1707 - 1790)
Bengt Nilsson (1711 - 1713)
Bengt Nilsson (1714 - 1792)
Bengt Nilsson (1724 - 1775)
Bengt Nilsson (1730 - 1795)
Bengt Nilsson (1746 - 1746)
Bengt Nilsson (1747 - 1755)
Bengt Nilsson (1748 - )
Bengt Nilsson (1748 - )
Bengt Nilsson (1785 - 1805)
Bengt Olausson (1858 - )
Bengt Olof Ragnar (1906 - 1909)
Bengt Olof Ragnar (1910 - )
Bengt Olofsen
Bengt Olofsson d.ä. (- 1697)
Bengt Olofsson
Bengt Olofsson
Bengt Olofsson
Bengt Olofsson
Bengt Olofsson
Bengt Olofsson
Bengt Olofsson (- ~1672)
Bengt Olofsson (- ~1743)
Bengt Olofsson (~1653 - 1719)
Bengt Olofsson (~1661 - 1694)
Bengt Olofsson (~1661 - 1724)
Bengt Olofsson (1676 - 1748)
Bengt Olofsson (1702 - )
Bengt Olofsson (~1704 - 1706)
Bengt Olofsson (1731 - )
Bengt Olofsson (1737 - >1798)
Bengt Olofsson (1747 - )
Bengt Olofsson (~1748 - 1794)
Bengt Olofsson (1749 - 1803)
Bengt Olofsson (~1756 - 1832)
Bengt Olofsson (1757 - )
Bengt Olofsson (1760 - )
Bengt Olofsson (1760 - 1829)
Bengt Olofsson (1764 - 1766)
Bengt Olofsson (1776 - 1811)
Bengt Olofsson (1825 - )
Bengt Olofsson (1829 - 1899)
Bengt Olsen
Bengt Olsson (1704 - 1766)
Bengt Persen
Bengt Persson (Tue) (~1656 - 1717)
Bengt Persson
Bengt Persson
Bengt Persson (1634 - 1723)
Bengt Persson (~1650 - 1728)
Bengt Persson (<1663 - )
Bengt Persson (1667 - 1739)
Bengt Persson (1683 - >1713)
Bengt Persson (1703 - 1782)
Bengt Persson (1709 - )
Bengt Persson (~1709 - 1752)
Bengt Persson (1719 - )
Bengt Persson (1723 - <1743)
Bengt Persson (1728 - 1768)
Bengt Persson (1740 - )
Bengt Persson (1781 - 1783)
Bengt Persson (1782 - )
Bengt Persson (1803 - )
Bengt Persson (1806 - 1875)
Bengt Peter Allan (1908 - )
Bengt Petersson (1828 - 1846)
Bengt Petersson (1830 - 1830)
Bengt Petersson (1852 - 1853)
Bengt Pettersson (1782 - 1854)
Bengt Pettersson (1831 - 1880)
Bengt Roos (1776 - )
Bengt Skog
Bengt Skytt
Bengt Svensson
Bengt Svensson
Bengt Svensson
Bengt Svensson
Bengt Svensson
Bengt Svensson
Bengt Svensson
Bengt Svensson
Bengt Svensson
Bengt Svensson
Bengt Svensson (- ~1676)
Bengt Svensson (- <1765)
Bengt Svensson (~1626 - )
Bengt Svensson (~1658 - 1740)
Bengt Svensson (~1664 - 1745)
Bengt Svensson (~1682 - 1733)
Bengt Svensson (1686 - 1761)
Bengt Svensson (1697 - )
Bengt Svensson (1698 - 1769)
Bengt Svensson (1705 - 1751)
Bengt Svensson (1712 - )
Bengt Svensson (1720 - )
Bengt Svensson (~1731 - )
Bengt Svensson (1733 - 1793)
Bengt Svensson (1734 - 1797)
Bengt Svensson (1758 - )
Bengt Svensson (1764 - 1764)
Bengt Svensson (1765 - )
Bengt Svensson (1784 - )
Bengt Tolsson (1697 - 1765)
Bengt Tolsson (1708 - )
Bengt Tordsen
Bengt Toresson (~1668 - )
Bengt Toresson (1704 - 1761)
Bengt Toresson (1724 - )
Bengt Toresson (1729 - 1757)
Bengt Toresson (1782 - )
Bengt Torin
Bengt Torkelsson (- ~1671)
Bengt Torsson
Bengt Torsson (- ~1686)
Bengt Torsson (1734 - 1782)
Bengt Torstensson (- <1648)
Bengt Torstensson (~1677 - 1742)
Bengt Torstensson (1691 - 1738)
Bengt Torstensson (1770 - )
Bengt Trulsson (1753 - 1775)
Bengt Trulsson (1759 - 1839)
Bengt Tåstesson (1613 - 1695)
Bengt Wolter (~1736 - 1799)
Bengt Wännerström (1793 - )
Bengt Åkesson (Möller)
Bengta
Bengta
Bengta
Bengta
Bengta
Bengta
Bengta
Bengta
Bengta
Bengta
Bengta (~1604 - 1690)
Bengta Ambjörnsdotter (~1647 - 1704)
Bengta Andersdotter
Bengta Andersdotter
Bengta Andersdotter
Bengta Andersdotter (- 1691)
Bengta Andersdotter (1689 - )
Bengta Andersdotter (1697 - )
Bengta Andersdotter (~1700 - )
Bengta Andersdotter (1705 - 1764)
Bengta Andersdotter (~1707 - )
Bengta Andersdotter (1708 - )
Bengta Andersdotter (1721 - 1775)
Bengta Andersdotter (1725 - ~1726)
Bengta Andersdotter (1725 - 1803)
Bengta Andersdotter (1742 - ~1811)
Bengta Andersdotter (1767 - )
Bengta Arvidsdotter
Bengta Arvidsdotter
Bengta Arvidsdotter (- ~1678)
Bengta Arvidsdotter (- ~1678)
Bengta Arvidsdotter (1704 - 1746)
Bengta Bengtsdotter (~1620 - 1700)
Bengta Bengtsdotter (1636 - 1718)
Bengta Bengtsdotter (~1680 - )
Bengta Bengtsdotter (1694 - 1696)
Bengta Bengtsdotter (~1703 - 1768)
Bengta Bengtsdotter (1709 - 1766)
Bengta Bengtsdotter (1731 - )
Bengta Börjesdotter
Bengta Börjesdotter (1692 - 1740)
Bengta Börjesdotter (1717 - 1802)
Bengta Börjesdotter (1759 - )
Bengta Eriksdotter (~1668 - 1748)
Bengta Halvordsdotter
Bengta Hansdotter (1703 - )
Bengta Helgesdotter (~1667 - 1720)
Bengta Håkansdotter (- ~1725)
Bengta Jonasdotter (1727 - 1793)
Bengta Jonsdotter (<1668 - 1738)
Bengta Jonsdotter (~1679 - )
Bengta Jönsdotter (~1640 - 1713)
Bengta Jönsdotter (~1665 - )
Bengta Jönsdotter (~1729 - )
Bengta Larsdotter
Bengta Larsdotter
Bengta Larsdotter
Bengta Larsdotter (~1624 - 1710)
Bengta Larsdotter (~1651 - )
Bengta Larsdotter (1662 - 1710)
Bengta Larsdotter (~1672 - )
Bengta Larsdotter (1695 - 1707)
Bengta Larsdotter (1696 - 1750)
Bengta Larsdotter (1709 - 1710)
Bengta Larsdotter (1711 - )
Bengta Larsdotter (1714 - 1782)
Bengta Larsdotter (1728 - 1732)
Bengta Månsdotter (- <1705)
Bengta Månsdotter (1711 - 1789)
Bengta Nilsdotter
Bengta Nilsdotter (1771 - 1840)
Bengta Olofsdotter
Bengta Olofsdotter (~1659 - 1735)
Bengta Olofsdotter (~1665 - )
Bengta Olofsdotter (1680 - 1761)
Bengta Olofsdotter (~1683 - 1735)
Bengta Olofsdotter (~1711 - )
Bengta Olofsdotter (1728 - 1770)
Bengta Olofsdotter (1733 - 1810)
Bengta Persdotter
Bengta Persdotter
Bengta Persdotter
Bengta Persdotter (~1665 - )
Bengta Persdotter (1704 - )
Bengta Sevedsdotter (~1665 - )
Bengta Svensdotter (~1660 - 1740)
Bengta Svensdotter (~1679 - )
Bengta Svensdotter (1703 - )
Bengta Svensdotter (1725 - 1725)
Bengta Svensdotter (1728 - 1787)
Bengta Svensdotter (~1731 - )
Bengta Toresdotter
Bengta Toresdotter (1707 - 1707)
Bengta Torsdotter (~1669 - )
Bengta Torstensdotter (1702 - )
Bengta Torstensdotter (1742 - ~1815)
Bengtdica Christina Alsing (1704 - )
Benjamin Abrahamsson (1814 - )
Benjamin Andersson (1805 - )
Benjamin Andersson (1824 - )
Benjamin Andersson (1850 - 1921)
Benjamin Andreasson (Börjesson) (1807 - 1834)
Benjamin Andreasson
Benjamin Andreasson (1798 - )
Benjamin Andreasson (1812 - 1819)
Benjamin Andreasson (1822 - )
Benjamin August Benjaminsson (1851 - )
Benjamin Bengtsson (1788 - 1842)
Benjamin Bengtsson (1792 - 1862)
Benjamin Bengtsson (1795 - )
Benjamin Bengtsson (1813 - )
Benjamin Bengtsson (1815 - 1887)
Benjamin Bengtsson (1823 - 1824)
Benjamin Börjesson (1805 - )
Benjamin Börjesson (1805 - )
Benjamin Börjesson (1843 - 1848)
Benjamin Börjesson (1849 - )
Benjamin Börjesson (1866 - 1947)
Benjamin Carlsson (1798 - )
Benjamin Eriksson (1795 - )
Benjamin Gunnesson (1799 - 1861)
Benjamin Hansson (1803 - 1878)
Benjamin Johannesson (1798 - )
Benjamin Johansson
Benjamin Johansson
Benjamin Johansson (1831 - 1831)
Benjamin Johansson (1835 - 1837)
Benjamin Johansson (1835 - 1901)
Benjamin Larsson (1807 - )
Benjamin Lindström (1765 - 1812)
Benjamin Mathiasson (1815 - 1815)
Benjamin Mathiasson (1816 - 1884)
Benjamin Matsson (1800 - )
Benjamin Mattiasson (1822 - )
Benjamin Nilsson (1804 - )
Benjamin Olausson (1804 - )
Benjamin Olofsson (Roos) (1783 - ~1804)
Benjamin Olofsson (1811 - )
Benjamin Olsson (Olausson) (1830 - 1875)
Benjamin Persson (~1771 - )
Benjamin Persson (1821 - )
Benjamin Talinsson (1807 - 1845)
Bent Ambjörnssen
Bent Andersen
Bent Christensen
Bent Jensen
Bent Mogensen
Bent Persen
Bent Suenningsen
Berendt Bengtsson (>1770 - 1808)
Berendt Larsson (~1751 - )
Berent Björnsson (Skårberg) (1729 - 1817)
Berette (Birrete) Andersdotter
Berit
Berit
Berit
Bernander Andersson (1837 - 1865)
Bernander Benjaminsson (1836 - 1836)
Bernander Eliasson (1799 - 1801)
Bernander Johansson (1823 - )
Bernander Magnusson (1823 - )
Bernander Olausson (1816 - )
Bernander Olausson (1829 - 1894)
Bernander Olofsson (1816 - )
Bernander Svensson (1784 - 1848)
Bernander Tholinsson (1834 - )
Berndt Alfred Karlsson (1864 - )
Berndt August Bengtsson (1844 - 1918)
Berndt Bengtsson (1748 - 1750)
Berndt Hermansson (1833 - )
Berndt Josefsson (1725 - 1805)
Bernhard
Bernhard Albin Olsson (1855 - 1890)
Bernhard Alfred (1869 - )
Bernhard Alfred Engelbrektsson (1860 - )
Bernhard Alfred Larsson (1865 - 1941)
Bernhard Andreasson (1866 - )
Bernhard Arvidsson (1839 - )
Bernhard Eriksson
Bernhard Julius Johansson (1868 - 1957)
Bernhard Rudolf Adolfsson (1875 - )
Bernhard Tholinsson (1849 - )
Bernhard Zacheus Bäckman (1877 - 1936)
Bernhardina (1863 - )
Bernhardina (1863 - )
Bernhardina Andreasdotter (1863 - )
Bernhardina Charlotta (1874 - 1874)
Bernhardina Charlotta Carlsson (1859 - 1918)
Bernhardina Hansdotter (1858 - )
Bernhardina Mathilda Carlsdotter (1861 - )
Bernt Addik Berntsson
Bernt August Andersson (1866 - 1938)
Bernt Herder Andreasson (1806 - )
Bernt Herder Benjaminsson (1831 - 1898)
Bernt Herder Hansson (~1833 - 1838)
Bernt Herder Lerberg (1784 - 1847)
Bernt Herder Nilsson (1824 - )
Bernt Peter Persson (1845 - )
Bernt Talen Johansson (1823 - )
Bernt Talen Nilsson (Lerberg) (1795 - 1839)
Bernt Thalin (~1795 - 1839)
Berry Adelbert Larsson (1898 - )
Bert Karlsson
Berta
Berta (1893 - 1897)
Berta Alida Johansson (1876 - )
Berta Alvina (1892 - )
Berta Augusta Gustavsson (1895 - 1979)
Berta Aurora (1899 - )
Berta Axelina Larsson (1892 - <1931)
Berta Charlotta Sahlqvist (1874 - )
Berta Charlotta Wennerberg (1893 - )
Berta Desideria Börjesson (1887 - )
Berta Elemina (1888 - )
Berta Emilia (1895 - )
Berta Emilia Andersson (1886 - 1919)
Berta Emilia Johansson (1887 - 1978)
Berta Gustafsson
Berta Gustava (1889 - )
Berta Helvida (1895 - )
Berta Hildur Linnea Brundin (1905 - 1987)
Berta Johansson
Berta Josefina (1896 - 1915)
Berta Josefina Andersson (1902 - 1987)
Berta Josefina Carlsson (1884 - 1963)
Berta Kristina (1892 - )
Berta Larsdotter
Berta Levina (1897 - )
Berta Linnea Pettersson (1909 - )
Berta Natalia Dahl (1893 - 1980)
Berta Persson (1890 - )
Berta Sofia Olsson (1892 - )
Berta Ulrika (1907 - )
Berta Zachrisson (1876 - 1877)
Bertha Magdalena Wolter (1890 - 1971)
Bertha Naemi (1894 - )
Bertil Arne Melker Borg (1916 - )
Bertil Morgan Karlsson (1915 - 1996)
Bertil Teodor Göransson (1892 - 1956)
Bertil Valdo Andersson (1907 - )
Bertina Carolina Andreasdotter (1856 - )
Bertryd Aurora Andersson (1889 - 1961)
Beth?
Bethulia Johansdotter (1868 - 1949)
Betty (1891 - 1892)
Betty Albertina Bengtsson (1865 - 1953)
Betty Albertina Olausdotter (1860 - 1863)
Betty Alfrida Bengtsson (1873 - 1928)
Betty Alfrida Niklasdotter (1872 - )
Betty Alida (1867 - )
Betty Alida Andersdotter (1869 - )
Betty Almida Börjesson (1892 - )
Betty Amalia Eliasdotter (1855 - )
Betty Amalia Johannesdotter (1865 - )
Betty Amalia Johansdotter (1861 - )
Betty Amalia Johansdotter (1863 - )
Betty Amalia Johansdotter (1870 - )
Betty Amalia Johansson (1874 - )
Betty Amalia Karlsson (1859 - 1944)
Betty Amalia Petersson (1865 - )
Betty Amelie Carlsson (1872 - 1885)
Betty Andersdotter (1869 - )
Betty Bengtsson (1871 - 1947)
Betty Bengtsson (1875 - 1909)
Betty Bernhardina (1872 - )
Betty Cecilia (1873 - )
Betty Davida Danielsson (1881 - )
Betty Davida Lerberg (1879 - 1943)
Betty Davida Zachrisson (1877 - 1881)
Betty Emilia (1891 - 1898)
Betty Jean Andersson
Betty Josefina Ahlström (1855 - )
Betty Josefina Johansdotter (1854 - (ev död 1881))
Betty Kristina Carlsson (1874 - )
Betty Maria Engelbrektsdotter (1876 - 1876)
Betty Maria Jannesdotter (1864 - )
Betty Paulina Andersdotter (1842 - )
Betty Sedelina (1888 - )
Betty Sofia Johansdotter (1850 - 1850)
Bina Matilda Larsson (1876 - )
Birger
Birger Albert Börjesson (1886 - )
Birger Algot Andersson (1887 - )
Birger Holger Johansson (1893 - )
Birger Mauritz Andersson (1885 - )
Birger Nermelius Nilsson (1877 - 1950)
Birgit
Birgit Maria (1909 - 2000)
Birgitta
Birgitta
Birre
Birre Carlsdotter
Birreta Suenningsdotter
Björn
Björn
Björn
Björn
Björn
Björn Andersson
Björn Andersson
Björn Bengtsson (~1667 - )
Björn Bengtsson (~1697 - 1757)
Björn Börjesson
Björn Börjesson (- 1739)
Björn Börjesson (~1695 - )
Björn Börjesson (1698 - 1718)
Björn Börjesson (1722 - 1774)
Björn Börresen (- ~1675)
Björn Eriksson
Björn Eriksson (~1645 - >1713)
Björn Esbiörnsson
Björn Hertugh
Björn Håkansson (- 1701)
Björn Larsson (~1663 - 1707)
Björn Laursen
Björn Månsson (~1625 - 1692)
Björn Nilsson (- ~1700)
Björn Nilsson (1660 - 1741)
Björn Nilsson (~1667 - ~1717)
Björn Olofsson (- ~1712)
Björn Olofsson (~1635 - 1705)
Björn Persson (~1663 - 1740)
Björn Persson (~1683 - 1754)
Björn Roslöv
Björn Sevedsson (~1667 - )
Björn Shreder
Björn Svensson (- ~1677)
Björn Svensson (- ~1683)
Björn Svensson (1701 - )
Björn Svensson (1704 - )
Björn Torsson
Björn Torsson (~1624 - 1705)
Blenda Aurora Lindgren (1871 - 1873)
Blenda Evelina Larsson (1870 - 1954)
Bo
Bo Nordström
Bodel
Bodell Olofsdotter
Bodtilla Andersdotter (~1710 - 1710)
Boel Andersdotter (~1679 - )
Boel Bengtsdotter
Boel Christiansdotter (1669 - )
Boel Larsdotter (~1663 - )
Boel Olofsdotter (~1655 - 1712)
Boel Persdotter
Boella
Bolla
Bolla
Bolla Andersdotter
Bolla Andersdotter (- 1702)
Bolla Olofsdotter (1702 - )
Boo Olofsson (~1657 - 1734)
Borbála Kosiek (1865 - )
Botella Andersdotter
Botentius Bengtsson (1877 - 1948)
Botilda Nilsdotter
Botilla (Boehl) Andersdotter (~1664 - ~1691)
Botilla Andersdotter
Botilla Andersdotter
Botilla Andersdotter (1688 - <1742)
Botilla Andersdotter (1717 - 1759)
Botilla Andersdotter (1720 - 1785)
Botilla Andersdotter (1722 - )
Botilla Andersdotter (1755 - 1811)
Botilla Anundsdotter (1726 - 1795)
Botilla Bengtsdotter
Botilla Bengtsdotter
Botilla Bengtsdotter (~1684 - 1755)
Botilla Eriksdotter
Botilla Gustavsdotter
Botilla Hansdotter
Botilla Håkansdotter (1735 - 1735)
Botilla Håkansdotter (1737 - 1810)
Botilla Larsdotter
Botilla Larsdotter (~1639 - 1701)
Botilla Larsdotter (~1673 - 1711)
Botilla Larsdotter (1716 - )
Botilla Larsdotter (1716 - 1750)
Botilla Larsdotter (~1735 - )
Botilla Larsdotter (1745 - 1787)
Botilla Nilsdotter
Botilla Nilsdotter (1666 - 1760)
Botilla Nilsdotter (~1699 - )
Botilla Olofsdotter (1688 - 1718)
Botilla Olofsdotter (1707 - )
Botilla Olofsdotter (1710 - 1744)
Botilla Persdotter (~1640 - 1691)
Botilla Persdotter (1664 - 1727)
Botilla Persdotter (~1700 - )
Botilla Persdotter (~1712 - ~1762)
Botilla Torbjörnsdotter (1708 - 1778)
Botilla Toresdotter
Botilla Toresdotter (1688 - )
Botilla Torstensdotter (1704 - )
Brita (Anna-Britta) Larsdotter (1788 - 1865)
Brita
Brita
Brita
Brita
Brita
Brita
Brita
Brita (~1678 - )
Brita (~1695 - 1774)
Brita (1746 - )
Brita (<1764 - 1810)
Brita (~1770 - )
Brita (~1777 - 1778)
Brita Abrahamsdotter (~1796 - )
Brita Albertina Lerberg (1816 - 1827)
Brita Ambjörnsdotter (1719 - 1786)
Brita Andersdotter (Christman) (1690 - 1747)
Brita Andersdotter (Hök)
Brita Andersdotter (Skarin)
Brita Andersdotter
Brita Andersdotter
Brita Andersdotter
Brita Andersdotter
Brita Andersdotter
Brita Andersdotter
Brita Andersdotter (1687 - 1768)
Brita Andersdotter (1688 - )
Brita Andersdotter (1714 - 1717)
Brita Andersdotter (1717 - 1763)
Brita Andersdotter (1718 - )
Brita Andersdotter (1718 - 1723)
Brita Andersdotter (1720 - 1722)
Brita Andersdotter (1721 - 1784)
Brita Andersdotter (1723 - 1777)
Brita Andersdotter (~1723 - 1795)
Brita Andersdotter (1730 - 1770)
Brita Andersdotter (~1730 - 1812)
Brita Andersdotter (~1732 - )
Brita Andersdotter (~1732 - 1810)
Brita Andersdotter (1734 - 1817)
Brita Andersdotter (~1736 - )
Brita Andersdotter (1741 - 1820)
Brita Andersdotter (~1742 - 1802)
Brita Andersdotter (1743 - )
Brita Andersdotter (1746 - )
Brita Andersdotter (1746 - 1757)
Brita Andersdotter (1749 - 1749)
Brita Andersdotter (1749 - 1815)
Brita Andersdotter (1752 - )
Brita Andersdotter (1754 - 1755)
Brita Andersdotter (1757 - 1811)
Brita Andersdotter (1768 - 1811)
Brita Andersdotter (1769 - 1771)
Brita Andersdotter (1769 - 1834)
Brita Andersdotter (1771 - 1774)
Brita Andersdotter (~1771 - 1809)
Brita Andersdotter (1772 - 1773)
Brita Andersdotter (1772 - 1774)
Brita Andersdotter (1775 - 1827)
Brita Andersdotter (1776 - )
Brita Andersdotter (1780 - 1846)
Brita Andersdotter (1783 - )
Brita Andersdotter (~1784 - )
Brita Andersdotter (1789 - )
Brita Andersdotter (1789 - 1862)
Brita Andersdotter (~1790 - 1790)
Brita Andersdotter (1790 - 1827)
Brita Andersdotter (1792 - )
Brita Andersdotter (1794 - 1856)
Brita Andersdotter (1800 - 1863)
Brita Andersdotter (1801 - )
Brita Andersdotter (1801 - )
Brita Andersdotter (1802 - 1892)
Brita Andersdotter (~1804 - )
Brita Andersdotter (1804 - 1850)
Brita Andersdotter (1809 - 1894)
Brita Andersdotter (1810 - 1892)
Brita Andersdotter (1825 - 1901)
Brita Andersdotter (~1835 - )
Brita Andersdotter (1836 - )
Brita Andersdotter (1854 - 1855)
Brita Andreasdotter (1775 - ~1856)
Brita Andreasdotter (1783 - 1861)
Brita Andreasdotter (1788 - )
Brita Andreasdotter (1799 - )
Brita Andreasdotter (1807 - )
Brita Andreasdotter (1812 - )
Brita Andreasdotter (1812 - )
Brita Bengtsdotter
Brita Bengtsdotter
Brita Bengtsdotter
Brita Bengtsdotter
Brita Bengtsdotter
Brita Bengtsdotter (~1671 - )
Brita Bengtsdotter (1726 - 1786)
Brita Bengtsdotter (1743 - )
Brita Bengtsdotter (1754 - )
Brita Bengtsdotter (1787 - 1823)
Brita Bengtsdotter (1799 - )
Brita Bengtsdotter (1802 - 1851)
Brita Bengtsdotter (1806 - 1883)
Brita Bengtsdotter (~1807 - )
Brita Bengtsdotter (1817 - )
Brita Bengtsdotter (1829 - )
Brita Bengtsdotter (1837 - 1907)
Brita Berndtsdotter (1826 - )
Brita Björnsdotter
Brita Bryngelsdotter (1731 - )
Brita Börjesdotter (Lerberg) (1754 - 1828)
Brita Börjesdotter (1721 - 1742)
Brita Börjesdotter (1738 - 1801)
Brita Börjesdotter (1757 - )
Brita Börjesdotter (1761 - 1841)
Brita Börjesdotter (1768 - )
Brita Börjesdotter (1768 - 1840)
Brita Börjesdotter (1769 - )
Brita Börjesdotter (1770 - 1843)
Brita Börjesdotter (1781 - 1792)
Brita Börjesdotter (1788 - )
Brita Börjesdotter (1794 - 1809)
Brita Börjesdotter (1812 - 1813)
Brita Börjesdotter (1824 - 1901)
Brita Caijsa Wolter (1784 - 1839)
Brita Cajsa Persdotter (1795 - )
Brita Cajsa Torelia
Brita Carlsdotter
Brita Carlsdotter (~1814 - )
Brita Carlsdotter (1838 - 1897)
Brita Cathrina Nerman (1766 - 1817)
Brita Charlotta Petersdotter (1856 - )
Brita Christensdotter (1772 - )
Brita Christensdotter (1775 - 1775)
Brita Christensdotter (1785 - 1854)
Brita Christiansdotter (1798 - 1864)
Brita Christina (1837 - )
Brita Christina Andersdotter (Jorin) (1788 - )
Brita Christina Andersdotter (1808 - 1813)
Brita Christina Andersdotter (1816 - 1853)
Brita Christina Andersdotter (1860 - 1891)
Brita Christina Andreasdotter (1822 - )
Brita Christina Andreasdotter (1841 - )
Brita Christina Andreasdotter (1844 - )
Brita Christina Eriksdotter (1845 - )
Brita Christina Petersdotter (1846 - )
Brita Christina Svensdotter (1832 - )
Brita Elena Pettersdotter (1858 - 1922)
Brita Engelbrektsdotter (1686 - 1688)
Brita Engelbrektsdotter (1692 - 1753)
Brita Engelbrektsdotter (1786 - )
Brita Engelbrektsdotter (1787 - 1810)
Brita Engelbrektsdotter (1805 - 1872)
Brita Eriksdotter
Brita Eriksdotter (1709 - )
Brita Eriksdotter (1751 - )
Brita Eriksdotter (1756 - )
Brita Eriksdotter (1760 - 1826)
Brita Eriksdotter (1767 - 1836)
Brita Eriksdotter (1770 - )
Brita Eriksdotter (1792 - 1796)
Brita Eriksdotter (~1808 - )
Brita Eriksdotter (1834 - 1836)
Brita Gustava Andersson (1859 - 1928)
Brita Gustavsdotter (1792 - )
Brita Göransdotter
Brita Hansdotter (1739 - 1802)
Brita Helena Bengtsdotter (1828 - )
Brita Helena Benjaminsdotter (1829 - 1831)
Brita Helena Lorentsdotter (1834 - )
Brita Helena Rabe (1796 - )
Brita Helgesdotter (~1670 - 1705)
Brita Helgesdotter (1741 - )
Brita Håkansdotter
Brita Jacobsdotter (1803 - )
Brita Johanna Christiansdotter (1838 - )
Brita Johansdotter (1762 - 1821)
Brita Johansdotter (1784 - )
Brita Jonasdotter
Brita Jonasdotter
Brita Jonasdotter (1750 - )
Brita Jonasdotter (1796 - )
Brita Jonasdotter (1796 - 1860)
Brita Jonasdotter (1803 - 1835)
Brita Jonasdotter (1820 - )
Brita Jonasdotter (<1820 - )
Brita Jonasdotter (~1836 - )
Brita Jonsdotter (1714 - 1714)
Brita Jonsdotter (~1724 - )
Brita Jonsdotter (1755 - 1820)
Brita Jonsdotter (1777 - 1778)
Brita Jonsdotter (1779 - )
Brita Jonsdotter (1783 - 1811)
Brita Jonsdotter (<1787 - )
Brita Josefina Johansson (1866 - 1903)
Brita Järnsköld
Brita Jönsdotter (- 1781)
Brita Jönsdotter (1717 - )
Brita Jönsdotter (1728 - 1740)
Brita Jönsdotter (1732 - 1800)
Brita Jönsdotter (~1733 - >1810)
Brita Jönsdotter (1741 - 1742)
Brita Jönsdotter (1754 - 1755)
Brita Jönsdotter (1759 - 1763)
Brita Jönsdotter (1763 - )
Brita Jönsdotter (1772 - )
Brita Jönsdotter (1776 - 1841)
Brita Kajsa Lindström (1830 - 1900)
Brita Knape (1751 - )
Brita Kristina Johansdotter (~1843 - )
Brita Kristina Larsdotter (1783 - 1850)
Brita Kristina Melander (1905 - )
Brita Larsdotter
Brita Larsdotter
Brita Larsdotter
Brita Larsdotter
Brita Larsdotter
Brita Larsdotter (1714 - 1764)
Brita Larsdotter (1716 - <1765)
Brita Larsdotter (1720 - 1801)
Brita Larsdotter (1725 - )
Brita Larsdotter (1736 - 1795)
Brita Larsdotter (1737 - 1810)
Brita Larsdotter (1741 - )
Brita Larsdotter (1748 - 1793)
Brita Larsdotter (1754 - )
Brita Larsdotter (1760 - )
Brita Larsdotter (1760 - 1798)
Brita Larsdotter (1762 - 1843)
Brita Larsdotter (1763 - 1807)
Brita Larsdotter (1778 - )
Brita Larsdotter (1779 - 1817)
Brita Larsdotter (1779 - 1837)
Brita Larsdotter (1784 - )
Brita Larsdotter (1787 - )
Brita Larsdotter (1790 - 1791)
Brita Larsdotter (1793 - 1839)
Brita Larsdotter (1800 - 1877)
Brita Larsdotter (1804 - 1804)
Brita Larsdotter (1832 - 1866)
Brita Lena Andersdotter (1845 - )
Brita Lena Andersdotter (1854 - 1933)
Brita Lena Andersdotter (1860 - )
Brita Lena Börjesdotter (1869 - )
Brita Lena Magnusdotter (1828 - )
Brita Lena Svensdotter (1802 - 1804)
Brita Lena Taleniusdotter
Brita Lovisa Svensdotter (1786 - )
Brita Maja Olofsdotter (1785 - >1830)
Brita Maja Persdotter (1783 - 1870)
Brita Maria Andersdotter (1765 - )
Brita Maria Andersdotter (1774 - 1825)
Brita Maria Andersdotter (1797 - 1863)
Brita Maria Andersdotter (1833 - )
Brita Maria Andersdotter (1836 - 1847)
Brita Maria Andersdotter (1849 - )
Brita Maria Andersson (1891 - )
Brita Maria Bengtsson (1847 - )
Brita Maria Carlsdotter (1813 - 1865)
Brita Maria Carlsdotter (1835 - )
Brita Maria Carlsdotter (1835 - )
Brita Maria Eriksdotter (1790 - 1819)
Brita Maria Helgesdotter (1827 - 1891)
Brita Maria Johannesdotter (1854 - )
Brita Maria Johansdotter (1807 - 1866)
Brita Maria Johansdotter (~1823 - )
Brita Maria Jonasdotter (1750 - )
Brita Maria Magnusdotter (1845 - 1885)
Brita Maria Nilsdotter (1803 - 1872)
Brita Maria Olausdotter (1816 - 1874)
Brita Maria Olofsdotter (1820 - )
Brita Maria Olofsdotter (1837 - )
Brita Maria Olofsdotter (1842 - )
Brita Maria Persdotter (1836 - )
Brita Maria Pettersdotter (1806 - 1837)
Brita Martina Benjaminsdotter (1836 - )
Brita Mathiasdotter (1827 - 1828)
Brita Matsdotter (~1733 - 1810)
Brita Månsdotter (1711 - )
Brita Månsdotter (1721 - )
Brita Månsdotter (1768 - )
Brita Månsdotter (1771 - 1800)
Brita Månsdotter (1773 - 1775)
Brita Månsdotter (1778 - 1778)
Brita Månsdotter (1807 - 1847)
Brita Månsdotter (~1824 - )
Brita Nilsdotter (1722 - 1786)
Brita Nilsdotter (1744 - )
Brita Nilsdotter (1749 - 1749)
Brita Nilsdotter (1752 - )
Brita Nilsdotter (1752 - 1819)
Brita Nilsdotter (1754 - 1755)
Brita Nilsdotter (1766 - )
Brita Nilsdotter (1768 - 1814)
Brita Nilsdotter (1772 - 1847)
Brita Nilsdotter (1774 - 1812)
Brita Nilsdotter (1780 - 1805)
Brita Nilsdotter (1782 - 1782)
Brita Nilsdotter (1782 - 1864)
Brita Nilsdotter (~1796 - 1796)
Brita Nilsdotter (1797 - )
Brita Nilsdotter (~1809 - )
Brita Nilsdotter (~1809 - )
Brita Nilsdotter (1810 - 1868)
Brita Olausdotter (1807 - 1870)
Brita Olofsdotter (~1665 - 1738)
Brita Olofsdotter (1720 - 1758)
Brita Olofsdotter (1724 - 1796)
Brita Olofsdotter (1736 - 1736)
Brita Olofsdotter (1737 - 1796)
Brita Olofsdotter (1743 - )
Brita Olofsdotter (1748 - 1813)
Brita Olofsdotter (1750 - )
Brita Olofsdotter (1752 - )
Brita Olofsdotter (1753 - 1821)
Brita Olofsdotter (1754 - )
Brita Olofsdotter (1760 - 1760)
Brita Olofsdotter (~1778 - )
Brita Olofsdotter (1799 - )
Brita Olofsdotter (~1801 - )
Brita Olofsdotter (~1812 - )
Brita Olofsdotter (~1813 - )
Brita Olofsdotter (1819 - )
Brita Olofsdotter (1828 - )
Brita Olofsdotter (1830 - )
Brita Olofsdotter (1845 - )
Brita Persdotter (1653 - 1713)
Brita Persdotter (~1678 - )
Brita Persdotter (1732 - 1791)
Brita Persdotter (1733 - >1780)
Brita Persdotter (1737 - 1738)
Brita Persdotter (1744 - 1745)
Brita Persdotter (~1745 - 1797)
Brita Persdotter (1747 - 1796)
Brita Persdotter (1751 - )
Brita Persdotter (1752 - 1763)
Brita Persdotter (1760 - 1846)
Brita Persdotter (1764 - 1831)
Brita Persdotter (1775 - 1800)
Brita Petersdotter
Brita Petersdotter (1760 - <1763)
Brita Petersdotter (1778 - 1778)
Brita Petersdotter (~1779 - )
Brita Petersdotter (1842 - )
Brita Pihlman (1755 - )
Brita Sefvedsdotter (1723 - 1761)
Brita Sofia Johansson (1871 - 1944)
Brita Sophia Benjaminsdotter (1826 - 1903)
Brita Stina
Brita Stina Andreasdotter (1821 - )
Brita Stina Andreasdotter (1840 - )
Brita Stina Berntsdotter (1876 - )
Brita Stina Emanuelsdotter (1858 - )
Brita Stina Larsdotter (1847 - 1927)
Brita Stina Svensdotter (1799 - )
Brita Svensdotter (Knape) (1731 - 1731)
Brita Svensdotter
Brita Svensdotter (~1658 - )
Brita Svensdotter (1688 - )
Brita Svensdotter (1704 - 1754)
Brita Svensdotter (1717 - )
Brita Svensdotter (~1732 - )
Brita Svensdotter (1749 - 1753)
Brita Svensdotter (1749 - 1766)
Brita Svensdotter (1751 - 1824)
Brita Svensdotter (1752 - 1811)
Brita Svensdotter (1755 - 1792)
Brita Svensdotter (1771 - )
Brita Svensdotter (1776 - 1845)
Brita Svensdotter (1778 - )
Brita Svensdotter (1785 - 1839)
Brita Svensdotter (1787 - )
Brita Svensdotter (1833 - )
Brita Svensdotter (1878 - )
Brita Talena Talinsdotter (1822 - )
Brita Talensdotter (1785 - 1824)
Brita Toresdotter (1734 - )
Brita Toresdotter (1734 - 1805)
Brita Torstensdotter
Brita Torstensdotter (~1686 - )
Brita Torstensdotter (1755 - 1811)
Brita Trulsdotter
Britt Marie Andersson
Britt Marie Engarås
Britta
Britta
Britta (1822 - )
Britta Albertina (~1858 - )
Britta Albertina Andersdotter (1855 - )
Britta Ambjörnsdotter (1748 - )
Britta Andersdotter
Britta Andersdotter
Britta Andersdotter
Britta Andersdotter (- 1743)
Britta Andersdotter (1738 - 1739)
Britta Andersdotter (~1739 - )
Britta Andersdotter (1741 - 1803)
Britta Andersdotter (1743 - 1745)
Britta Andersdotter (1744 - 1746)
Britta Andersdotter (1751 - 1820)
Britta Andersdotter (1752 - 1752)
Britta Andersdotter (1752 - 1754)
Britta Andersdotter (1755 - 1757)
Britta Andersdotter (1760 - 1816)
Britta Andersdotter (1763 - <1835)
Britta Andersdotter (~1772 - )
Britta Andersdotter (1779 - 1779)
Britta Andersdotter (1791 - )
Britta Andersdotter (1801 - )
BRITTA ANDERSDOTTER (1806 - )
Britta Andersdotter (1832 - )
Britta Bengtsdotter (1757 - 1758)
Britta Börjesdotter
Britta Börjesdotter (~1742 - )
Britta Charlotta Jansson (1850 - )
Britta Christina Carlsdotter (1816 - 1882)
Britta Christina Larsdotter (1827 - )
Britta Christina Svensdotter (1815 - )
Britta Eriksdotter
Britta Eriksdotter (1759 - )
Britta Eriksdotter (~1783 - )
Britta Gunnesdotter (~1727 - )
Britta Hansdotter (~1677 - 1726)
Britta Ivarsdotter (1737 - >1781)
Britta Johansdotter (1826 - )
Britta Jonsdotter (1763 - )
Britta Jönsdotter (1683 - 1710)
Britta Jönsdotter (1725 - 1795)
Britta Jönsdotter (1754 - )
Britta Jönsdotter (~1813 - )
Britta Larsdotter (~1739 - )
Britta Larsdotter (1761 - 1830)
Britta Lena Augusta Larsdotter (1858 - )
Britta Lena Berndtsdotter (1854 - )
Britta-Lena Jönsdotter (1814 - 1885)
Britta Maja Arvidsdotter
Britta Maja Olofsdotter (1815 - )
Britta Margareta (1912 - )
Britta Maria Andreasdotter (1844 - )
Britta Maria Bengtsdotter (1855 - 1865)
Britta Maria Matsdotter (1774 - )
Britta Matsdotter (1757 - )
Britta Månsdotter (~1711 - )
Britta Månsdotter (1768 - 1844)
Britta Månsdotter (1771 - 1771)
Britta Nilsdotter (1733 - <1755)
Britta Nilsdotter (1769 - )
Britta Olofsdotter (~1672 - )
Britta Olofsdotter (1723 - 1743)
Britta Olofsdotter (~1752 - )
Britta Olofsdotter (1771 - )
Britta Olofsdotter (1828 - 1898)
Britta Paulina Christiansdotter (1823 - )
Britta Persdotter (1726 - )
Britta Persdotter (1762 - )
Britta Svensdotter
Britta Svensdotter (1766 - 1833)
Britta Svensdotter (1767 - )
Britta Svensdotter (1794 - )
Britta Svensdotter (1798 - )
Britta Torstensdotter (~1733 - )
Britta Torstensdotter (~1751 - )
Britta Torstensdotter (1768 - )
Bror Albin Botolf (1908 - 1916)
Bror Allan Wolter (1906 - )
Bror Artur Hugo Sandersson (1906 - )
Bror Artur Olsson (1907 - 1990)
Bror Carlsson (1910 - )
Bror Elis Johansson (1888 - )
Bror Evald Andersson (1916 - )
Bror Gottfrid Hilmer Carlsson (1910 - )
Bror Karl Magnusson (- 1918)
Bror Oskar Göte (1904 - )
Bror Samuel Jonasson (1887 - )
Bror von Schantz
Bryngel
Bryngel
Bryngel Andersson
Bryngel Andersson (1694 - )
Bryngel Andersson (1725 - )
Bryngel Bengtsson
Bryngel Börjesson (1696 - )
Bryngel Larsson
Bryngel Larsson (- 1697)
Bryngel Larsson (1695 - 1765)
Bryngel Larsson (1767 - 1800)
Bryngel Olofsson
Bryngel Persson (~1663 - )
Bryngel Persson (~1690 - 1712)
Bärtell Mårtensson
Börette Svensdotter (- >1650)
Börge
Börge Carlsson (- 1701)
Börge Poulsen
Börge Torgersson (~1608 - 1698)
Börje "Yngre" Svensson
Börje
Börje
Börje
Börje
Börje
Börje
Börje
Börje
Börje
Börje
Börje
Börje
Börje
Börje
Börje
Börje
Börje
Börje (- 1687)
Börje (- 1692)
Börje (- ~1709)
Börje (~1725 - )
Börje Adolf Andersson (1840 - 1922)
Börje Adolf Andersson (1851 - 1933)
Börje Adolf Matsson (1833 - )
Börje Andersen
Börje Andersson (Christman) (~1695 - 1718)
Börje Andersson (Lerberg) (1720 - 1779)
Börje Andersson
Börje Andersson
Börje Andersson
Börje Andersson
Börje Andersson
Börje Andersson
Börje Andersson
Börje Andersson
Börje Andersson
Börje Andersson
Börje Andersson
Börje Andersson
Börje Andersson
Börje Andersson
Börje Andersson
Börje Andersson
Börje Andersson
Börje Andersson
Börje Andersson
Börje Andersson
Börje Andersson
Börje Andersson
Börje Andersson
Börje Andersson
Börje Andersson
Börje Andersson (- >1771)
Börje Andersson (1611 - 1684)
Börje Andersson (~1619 - 1717)
Börje Andersson (~1654 - )
Börje Andersson (1656 - 1731)
Börje Andersson (~1660 - ~1683)
Börje Andersson (~1663 - 1717)
Börje Andersson (~1671 - )
Börje Andersson (1674 - 1751)
Börje Andersson (~1680 - 1725)
Börje Andersson (~1680 - 1730)
Börje Andersson (1681 - )
Börje Andersson (1681 - 1768)
Börje Andersson (1683 - 1683)
Börje Andersson (1684 - 1715)
Börje Andersson (1686 - 1758)
Börje Andersson (1689 - 1741)
Börje Andersson (~1691 - )
Börje Andersson (1694 - )
Börje Andersson (~1696 - )
Börje Andersson (1709 - 1782)
Börje Andersson (~1711 - )
Börje Andersson (1712 - 1790)
Börje Andersson (1718 - 1719)
Börje Andersson (1719 - 1788)
Börje Andersson (1720 - 1786)
Börje Andersson (1723 - 1793)
Börje Andersson (~1725 - 1811)
Börje Andersson (1726 - 1765)
Börje Andersson (1729 - )
Börje Andersson (~1730 - )
Börje Andersson (~1736 - 1769)
Börje Andersson (1737 - 1738)
Börje Andersson (1738 - )
Börje Andersson (1738 - 1769)
Börje Andersson (1739 - 1762)
Börje Andersson (1740 - 1802)
Börje Andersson (~1742 - )
Börje Andersson (1744 - 1799)
Börje Andersson (1747 - )
Börje Andersson (1747 - )
Börje Andersson (1749 - 1826)
Börje Andersson (1751 - 1752)
Börje Andersson (1753 - )
Börje Andersson (1753 - 1803)
Börje Andersson (1756 - )
Börje Andersson (1756 - )
Börje Andersson (~1756 - )
Börje Andersson (1757 - )
Börje Andersson (1758 - (M68))
Börje Andersson (1767 - )
Börje Andersson (1768 - 1772)
Börje Andersson (1776 - )
Börje Andersson (~1776 - 1776)
Börje Andersson (1777 - )
Börje Andersson (1777 - 1832)
Börje Andersson (1781 - )
Börje Andersson (1782 - )
Börje Andersson (1782 - 1860)
Börje Andersson (1785 - 1818)
Börje Andersson (~1795 - )
Börje Andersson (1797 - )
Börje Andersson (1804 - 1805)
Börje Andersson (1810 - )
Börje Andersson (1813 - 1863)
Börje Andersson (1825 - )
Börje Andersson (1828 - )
Börje Andersson (1832 - )
Börje Andorsson (~1726 - )
Börje Andreasson Colin (~1785 - ~1804)
Börje Andreasson
Börje Andreasson (1784 - ~1803)
Börje Andreasson (1804 - 1884)
Börje Andreasson (1806 - )
Börje Andreasson (1810 - )
Börje Andreasson (1815 - )
Börje Andreasson (1818 - 1820)
Börje Anton Österberg (1832 - )
Börje Arvidsson
Börje Arvidsson (~1613 - 1695)
Börje August Börjesson (1853 - )
Börje Bendsen
Börje Bendsen
Börje Bengtsson (Andersson) (1750 - 1845)
Börje Bengtsson (Kollberg) (1800 - )
Börje Bengtsson
Börje Bengtsson
Börje Bengtsson
Börje Bengtsson
Börje Bengtsson
Börje Bengtsson
Börje Bengtsson
Börje Bengtsson
Börje Bengtsson (~1676 - 1691)
Börje Bengtsson (1677 - 1733)
Börje Bengtsson (1682 - )
Börje Bengtsson (~1690 - )
Börje Bengtsson (1692 - 1694)
Börje Bengtsson (1713 - 1716)
Börje Bengtsson (1713 - ~1778)
Börje Bengtsson (1715 - 1716)
Börje Bengtsson (1749 - 1751)
Börje Bengtsson (1781 - 1783)
Börje Bengtsson (1817 - )
Börje Berndtssen
Börje Björnsson
Börje Björnsson
Börje Björnsson (- <1679)
Börje Björnsson (- 1694)
Börje Björnsson (1663 - 1700)
Börje Björnsson (~1668 - 1732)
Börje Bryngelsson (1668 - 1752)
Börje Börjesson
Börje Börjesson
Börje Börjesson
Börje Börjesson
Börje Börjesson
Börje Börjesson
Börje Börjesson
Börje Börjesson (- <1683)
Börje Börjesson (~1581 - )
Börje Börjesson (<1649 - 1703)
Börje Börjesson (<1711 - )
Börje Börjesson (1724 - )
Börje Börjesson (1733 - 1795)
Börje Börjesson (1757 - )
Börje Börjesson (1762 - )
Börje Börjesson (1773 - 1827)
Börje Börjesson (1774 - )
Börje Börjesson (1780 - )
Börje Börjesson (1780 - 1804)
Börje Börjesson (1791 - )
Börje Börjesson (1822 - )
Börje Börjesson (1835 - )
Börje Carlsson
Börje Carlsson (- ~1668)
Börje Carlsson (1722 - 1803)
Börje Carlsson (1812 - 1895)
Börje Christensson (1776 - 1841)
Börje Christensson (1787 - )
Börje Christensson (1829 - )
Börje Christiansson (1751 - 1797)
Börje Edvard Zachrisson (1836 - 1874)
Börje Eriksson
Börje Eriksson
Börje Eriksson
Börje Eriksson
Börje Eriksson
Börje Eriksson (~1662 - )
Börje Eriksson (~1676 - 1733)
Börje Eriksson (~1677 - )
Börje Eriksson (1702 - 1755)
Börje Eriksson (1726 - )
Börje Eriksson (1753 - 1776)
Börje Eriksson (1765 - 1767)
Börje Eriksson (1768 - 1848)
Börje Eriksson (1784 - 1791)
Börje Eriksson (<1795 - )
Börje Esbjörnsson (~1635 - 1706)
Börje Fikenbom (- 1748)
Börje Flinck
Börje Gudmundsson (1699 - )
Börje Göstasson
Börje Hansson
Börje Hansson
Börje Hansson (~1684 - >1728)
Börje Hansson (1724 - 1815)
Börje Hansson (1813 - 1867)
Börje Haraldsson (1727 - 1786)
Börje Haraldsson (1793 - )
Börje Helgesson (~1661 - )
Börje Helgesson (~1731 - 1772)
Börje Helgesson (1749 - 1751)
Börje Helgesson (1830 - 1895)
Börje Hemmer (1733 - )
Börje Hising
Börje Joensen
Börje Johansson (1751 - 1798)
Börje Johansson (1813 - 1813)
Börje Johansson (1815 - )
Börje Johansson (1815 - )
Börje Johansson (1815 - 1895)
Börje Johansson (1826 - )
Börje Jonasson (1747 - 1816)
Börje Jonsson (Jönsson) (1655 - 1700)
Börje Jonsson (Sjögren) (- 1738)
Börje Jonsson
Börje Jonsson (1685 - )
Börje Jonsson (1693 - >1712)
Börje Jonsson (1730 - )
Börje Jonsson (1752 - 1753)
Börje Jonsson (1754 - )
Börje Jonsson (1816 - 1889)
Börje Jönsson
Börje Jönsson
Börje Jönsson
Börje Jönsson
Börje Jönsson (~1685 - )
Börje Jönsson (~1708 - 1710)
Börje Jönsson (1715 - 1767)
Börje Jönsson (1721 - 1779)
Börje Jönsson (~1736 - 1815)
Börje Jönsson (1737 - 1737)
Börje Jönsson (1766 - 1831)
Börje Jönsson (1788 - )
Börje Jönsson (1790 - )
Börje Kjellberg (1818 - )
Börje Kristensson (~1831 - <1834)
Börje Larsson (Lund) (1823 - )
Börje Larsson
Börje Larsson
Börje Larsson
Börje Larsson
Börje Larsson
Börje Larsson
Börje Larsson
Börje Larsson
Börje Larsson
Börje Larsson
Börje Larsson (~1649 - 1713)
Börje Larsson (~1650 - 1710)
Börje Larsson (~1651 - 1701)
Börje Larsson (~1681 - )
Börje Larsson (1700 - 1700)
Börje Larsson (1702 - 1769)
Börje Larsson (1703 - 1726)
Börje Larsson (1717 - )
Börje Larsson (1734 - )
Börje Larsson (1737 - )
Börje Larsson (1740 - )
Börje Larsson (1747 - 1747)
Börje Larsson (~1762 - )
Börje Larsson (~1765 - >1786)
Börje Larsson (1771 - )
Börje Larsson (1796 - )
Börje Larsson (1806 - )
Börje Magnus Abrahamsson (1818 - )
Börje Magnus Andersson (Kolin) (1834 - 1888)
Börje Magnus Johansson (1851 - 1937)
Börje Magnus Petersson (1835 - )
Börje Magnus Pettersson (1835 - )
Börje Martin Börjesson (1839 - )
Börje Matsson (1804 - )
Börje Mattiasson
Börje Mattsson
Börje Mattsson (1753 - 1786)
Börje Månsson
Börje Månsson
Börje Månsson
Börje Månsson (~1653 - 1733)
Börje Månsson (~1660 - )
Börje Månsson (~1666 - )
Börje Månsson (~1668 - ~1720)
Börje Månsson (1718 - 1752)
Börje Månsson (~1754 - 1812)
Börje Månsson (1770 - )
Börje Månsson (1774 - 1808)
Börje Mårtensson (1692 - )
Börje Nielsen
Börje Nilsson (Lerberg) (~1712 - )
Börje Nilsson (Lerberg) (1794 - 1795)
Börje Nilsson (Lerberg) (1798 - 1801)
Börje Nilsson
Börje Nilsson
Börje Nilsson
Börje Nilsson
Börje Nilsson (- ~1666)
Börje Nilsson (- ~1678)
Börje Nilsson (- ~1754)
Börje Nilsson (1692 - 1733)
Börje Nilsson (1694 - 1769)
Börje Nilsson (1705 - 1705)
Börje Nilsson (1708 - 1769)
Börje Nilsson (1709 - 1709)
Börje Nilsson (1710 - 1710)
Börje Nilsson (1730 - 1804)
Börje Nilsson (1731 - )
Börje Nilsson (~1745 - )
Börje Nilsson (1750 - 1753)
Börje Nilsson (1754 - )
Börje Nilsson (1754 - 1755)
Börje Nilsson (~1761 - )
Börje Nilsson (1763 - 1830)
Börje Olofsson "yngre"
Börje Olofsson
Börje Olofsson
Börje Olofsson
Börje Olofsson
Börje Olofsson
Börje Olofsson
Börje Olofsson
Börje Olofsson
Börje Olofsson
Börje Olofsson (- 1697)
Börje Olofsson (- ~1703)
Börje Olofsson (~1665 - )
Börje Olofsson (~1667 - 1732)
Börje Olofsson (~1678 - )
Börje Olofsson (1682 - 1711)
Börje Olofsson (~1684 - 1710)
Börje Olofsson (~1685 - )
Börje Olofsson (~1692 - )
Börje Olofsson (1706 - 1753)
Börje Olofsson (1722 - 1760)
Börje Olofsson (~1733 - )
Börje Olofsson (1737 - 1791)
Börje Olofsson (1738 - 1803)
Börje Olofsson (1744 - 1813)
Börje Olofsson (1748 - 1749)
Börje Olofsson (~1749 - )
Börje Olofsson (1789 - 1832)
Börje Olofsson (1795 - )
Börje Olofsson (~1798 - )
Börje Olofsson (1808 - 1857)
Börje Olsson (1830 - 1908)
Börje Persson (Christman) (1723 - <1724)
Börje Persson (Christman) (1724 - )
Börje Persson
Börje Persson
Börje Persson
Börje Persson
Börje Persson
Börje Persson
Börje Persson
Börje Persson
Börje Persson
Börje Persson
Börje Persson
Börje Persson (- <1686)
Börje Persson (~1649 - 1731)
Börje Persson (~1654 - 1717)
Börje Persson (~1661 - )
Börje Persson (~1686 - 1740)
Börje Persson (~1689 - 1717)
Börje Persson (1718 - 1770)
Börje Persson (1718 - >1771)
Börje Persson (1723 - )
Börje Persson (1729 - 1780)
Börje Persson (1733 - 1803)
Börje Persson (1737 - 1812)
Börje Persson (1739 - 1740)
Börje Persson (1741 - )
Börje Persson (1744 - 1796)
Börje Persson (1780 - 1805)
Börje Persson (1792 - 1795)
Börje Persson (1806 - 1887)
Börje Pettersson
Börje Pettersson
Börje Påsse
Börje Sevedsson
Börje Stensson (1689 - 1751)
Börje Svenningsson
Börje Svensen
Börje Svensson (Flink) (1777 - 1798)
Börje Svensson
Börje Svensson
Börje Svensson
Börje Svensson
Börje Svensson
Börje Svensson (- 1694)
Börje Svensson (- ~1751)
Börje Svensson (~1623 - )
Börje Svensson (1658 - 1721)
Börje Svensson (1670 - 1747)
Börje Svensson (1706 - 1707)
Börje Svensson (~1706 - 1764)
Börje Svensson (1709 - 1795)
Börje Svensson (1735 - 1744)
Börje Svensson (1735 - 1764)
Börje Svensson (1794 - )
Börje Svensson (~1803 - )
Börje Svensson (1805 - )
Börje Sörensson (1805 - 1862)
Börje Tolsson (1744 - <1768)
Börje Toresson
Börje Toresson
Börje Toresson (~1694 - 1736)
Börje Toresson (1739 - 1747)
Börje Torkelsson
Börje Torkelsson (1731 - )
Börje Torsson (1715 - 1790)
Börje Torstensson (1696 - )
Börje Torstensson (1722 - )
Börje Torstensson (1725 - )
Börje Torstensson (1727 - 1728)
Börje Torstensson (1740 - )
Börje Torstensson (1745 - 1745)
Börre Andersen
Börre Andersen
Börre Carlsen
Börre Erichsen
Börre Joensen
Börre Kieldsen
Börre Persen
Börta
Börta
Börta
Börta
Börta
Börta
Börta
Börta
Börta
Börta
Börta
Börta
Börta
Börta
Börta
Börta
Börta
Börta
Börta
Börta
Börta
Börta
Börta
Börta
Börta
Börta
Börta
Börta (~1610 - )
Börta (~1620 - ~1684)
Börta (~1625 - ~1690)
Börta (~1634 - )
Börta (1650 - 1706)
Börta (1660 - 1746)
Börta (~1665 - )
Börta (1717 - )
Börta Ambjörnsdotter (- ~1655)
Börta Ambjörnsdotter (1697 - 1738)
Börta Andersdotter (Gathe) (- <1735)
Börta Andersdotter (Olofsdtr) (1708 - )
Börta Andersdotter
Börta Andersdotter
Börta Andersdotter
Börta Andersdotter
Börta Andersdotter
Börta Andersdotter
Börta Andersdotter
Börta Andersdotter
Börta Andersdotter
Börta Andersdotter
Börta Andersdotter
Börta Andersdotter (- ~1680)
Börta Andersdotter (- ~1696)
Börta Andersdotter (- 1718)
Börta Andersdotter (- 1773)
Börta Andersdotter (~1624 - 1694)
Börta Andersdotter (~1640 - 1695)
Börta Andersdotter (~1641 - 1705)
Börta Andersdotter (~1642 - 1700)
Börta Andersdotter (~1651 - 1705)
Börta Andersdotter (~1664 - )
Börta Andersdotter (~1664 - 1734)
Börta Andersdotter (~1665 - )
Börta Andersdotter (~1667 - )
Börta Andersdotter (~1668 - )
Börta Andersdotter (<1671 - 1720)
Börta Andersdotter (~1672 - )
Börta Andersdotter (~1677 - 1751)
Börta Andersdotter (~1678 - 1741)
Börta Andersdotter (1678 - 1763)
Börta Andersdotter (~1680 - 1742)
Börta Andersdotter (1681 - )
Börta Andersdotter (1683 - 1741)
Börta Andersdotter (~1684 - )
Börta Andersdotter (1685 - 1721)
Börta Andersdotter (~1686 - 1722)
Börta Andersdotter (1688 - )
Börta Andersdotter (1689 - )
Börta Andersdotter (1689 - )
Börta Andersdotter (1691 - ~1768)
Börta Andersdotter (~1692 - )
Börta Andersdotter (1692 - 1755)
Börta Andersdotter (1693 - )
Börta Andersdotter (1693 - 1765)
Börta Andersdotter (1696 - )
Börta Andersdotter (1699 - )
Börta Andersdotter (1704 - )
Börta Andersdotter (~1705 - ~1744)
Börta Andersdotter (~1706 - )
Börta Andersdotter (1706 - 1787)
Börta Andersdotter (1708 - 1765)
Börta Andersdotter (1711 - )
Börta Andersdotter (1712 - 1763)
Börta Andersdotter (1721 - )
Börta Andersdotter (1722 - )
Börta Andersdotter (1723 - )
Börta Andersdotter (1729 - )
Börta Andersdotter (1729 - 1730)
Börta Andersdotter (1729 - 1767)
Börta Andersdotter (1733 - )
Börta Andersdotter (1735 - )
Börta Andersdotter (1736 - 1736)
Börta Andersdotter (~1737 - )
Börta Andersdotter (1738 - 1786)
Börta Andersdotter (1739 - 1775)
Börta Andersdotter (1745 - 1746)
Börta Andersdotter (1755 - )
Börta Andersdotter (1762 - 1763)
Börta Andersdotter (1766 - 1766)
Börta Andersdotter (<1767 - )
Börta Andersdotter (<1770 - )
Börta Andersdotter (1772 - )
Börta Andersdotter (1775 - )
Börta Andersdotter (1778 - 1849)
Börta Andersdotter (~1780 - )
Börta Andersdotter (1784 - 1802)
Börta Andersdotter (<1793 - )
Börta Andersdotter (1800 - )
Börta Andersdotter (1802 - 1877)
Börta Andreasdotter (1774 - 1778)
Börta Arvidsdotter (1666 - 1740)
Börta Arvidsdotter (<1672 - )
Börta Arvidsdotter (1703 - 1718)
Börta Arvidsdotter (1720 - 1781)
Börta Axelsdotter
Börta Bengtsdotter
Börta Bengtsdotter
Börta Bengtsdotter
Börta Bengtsdotter (~1644 - 1725)
Börta Bengtsdotter (~1656 - 1749)
Börta Bengtsdotter (1681 - )
Börta Bengtsdotter (~1688 - 1772)
Börta Bengtsdotter (1689 - )
Börta Bengtsdotter (1689 - 1690)
Börta Bengtsdotter (1707 - 1761)
Börta Bengtsdotter (1708 - )
Börta Bengtsdotter (~1732 - >1759)
Börta Bengtsdotter (1738 - )
Börta Bengtsdotter (1742 - 1774)
Börta Bengtsdotter (1778 - )
Börta Björnsdotter (~1675 - 1719)
Börta Björnsdotter (~1679 - 1753)
Börta Björnsdotter (1698 - )
Börta Börjesdotter (Björnsdotter?) (- ~1732)
Börta Börjesdotter
Börta Börjesdotter
Börta Börjesdotter
Börta Börjesdotter
Börta Börjesdotter
Börta Börjesdotter (- 1719)
Börta Börjesdotter (- 1791)
Börta Börjesdotter (~1682 - >1735)
Börta Börjesdotter (~1683 - 1712)
Börta Börjesdotter (1691 - )
Börta Börjesdotter (~1698 - 1748)
Börta Börjesdotter (1707 - )
Börta Börjesdotter (1707 - 1787)
Börta Börjesdotter (1709 - )
Börta Börjesdotter (1709 - )
Börta Börjesdotter (1709 - 1785)
Börta Börjesdotter (~1716 - )
Börta Börjesdotter (1751 - )
Börta Börjesdotter (1753 - )
Börta Börjesdotter (1766 - 1809)
Börta Börjesdotter (1779 - 1850)
Börta Carlsdotter
Börta Carlsdotter (- 1707)
Börta Carlsdotter (- 1739)
Börta Carlsdotter (1727 - )
Börta Eriksdotter
Börta Eriksdotter
Börta Eriksdotter (~1629 - 1707)
Börta Eriksdotter (~1679 - 1744)
Börta Eriksdotter (~1681 - 1760)
Börta Eriksdotter (~1687 - )
Börta Eriksdotter (1697 - 1757)
Börta Eriksdotter (1758 - 1759)
Börta Eriksdotter (1785 - 1841)
Börta Esbjörnsdotter (1688 - 1738)
Börta Gabrielsdotter (~1724 - )
Börta Gudmundsdotter
Börta Gudmundsdotter
Börta Gudmundsdotter (1705 - 1770)
Börta Halvordsdotter (~1667 - 1690)
Börta Halvordsdotter (1740 - <1744)
Börta Halvordsdotter (1744 - 1812)
Börta Hansdotter (1627 - 1708)
Börta Hansdotter (~1653 - 1709)
Börta Hansdotter (~1678 - 1746)
Börta Hansdotter (1697 - )
Börta Hansdotter (~1698 - 1716)
Börta Hansdotter (1702 - 1724)
Börta Hansdotter (~1708 - 1763)
Börta Hansdotter (1730 - 1743)
Börta Hansdotter (1737 - )
Börta Helgesdotter (~1651 - )
Börta Helgesdotter (1687 - 1758)
Börta Helgesdotter (1690 - )
Börta Helgesdotter (1690 - )
Börta Helgesdotter (1694 - 1774)
Börta Helgesdotter (1697 - )
Börta Helgesdotter (1700 - 1760)
Börta Helgesdotter (1749 - 1754)
Börta Helgesdotter (1755 - 1766)
Börta Ivarsdotter (- 1688)
Börta Ivarsdotter (~1644 - 1720)
Börta Jeansdotter
Börta Jeansdotter
Börta Johansdotter (Meijer) (~1746 - )
Börta Jonasdotter
Börta Jonasdotter
Börta Jonasdotter (- 1706)
Börta Jonasdotter (1719 - 1793)
BÖRTA JONSDOTTER ((... 1718) - )
Börta Jonsdotter
Börta Jonsdotter
Börta Jonsdotter (~1641 - 1697)
Börta Jonsdotter (~1648 - 1691)
Börta Jonsdotter (~1679 - 1756)
Börta Jonsdotter (~1688 - >1753)
Börta Jonsdotter (1691 - )
Börta Jonsdotter (1696 - )
Börta Jonsdotter (1700 - 1758)
Börta Jonsdotter (1702 - 1758)
Börta Jonsdotter (1719 - 1719)
Börta Jönsdotter
Börta Jönsdotter
Börta Jönsdotter (- 1691)
Börta Jönsdotter (1664 - 1726)
Börta Jönsdotter (~1669 - >1708)
Börta Jönsdotter (~1681 - 1751)
Börta Jönsdotter (1684 - 1761)
Börta Jönsdotter (1722 - 1804)
Börta Jönsdotter (~1724 - )
Börta Jönsdotter (1734 - 1805)
Börta Jönsdotter (1753 - <1782)
Börta Larsdotter
Börta Larsdotter
Börta Larsdotter
Börta Larsdotter
Börta Larsdotter
Börta Larsdotter
Börta Larsdotter
Börta Larsdotter
Börta Larsdotter
Börta Larsdotter (- ~1676)
Börta Larsdotter (~1641 - 1711)
Börta Larsdotter (~1642 - 1712)
Börta Larsdotter (1652 - 1724)
Börta Larsdotter (~1653 - )
Börta Larsdotter (~1661 - )
Börta Larsdotter (1663 - )
Börta Larsdotter (~1667 - )
Börta Larsdotter (~1681 - ~1719)
Börta Larsdotter (~1681 - 1728)
Börta Larsdotter (1681 - 1751)
Börta Larsdotter (1689 - 1692)
Börta Larsdotter (1689 - 1699)
Börta Larsdotter (~1690 - )
Börta Larsdotter (1692 - 1758)
Börta Larsdotter (1693 - )
Börta Larsdotter (~1695 - 1751)
Börta Larsdotter (1697 - )
Börta Larsdotter (1698 - )
Börta Larsdotter (1700 - 1778)
Börta Larsdotter (1707 - )
Börta Larsdotter (1713 - 1780)
Börta Larsdotter (1722 - 1761)
Börta Larsdotter (1734 - 1737)
Börta Larsdotter (1742 - 1816)
Börta Larsdotter (1750 - )
Börta Larsdotter (1755 - )
Börta Larsdotter (1756 - 1773)
Börta Larsdotter (1759 - 1823)
Börta Larsdotter (1765 - )
Börta Larsdotter (~1792 - )
Börta Larsdotter (1794 - )
Börta Larsdotter (1809 - 1875)
Börta Matsdotter (Vick)
Börta Mickelsdotter
Börta Mickelsdotter (- <1686)
Börta Månsdotter
Börta Månsdotter
Börta Månsdotter (~1638 - 1705)
Börta Månsdotter (~1660 - >1718)
Börta Månsdotter (~1680 - 1752)
Börta Månsdotter (1695 - 1751)
Börta Månsdotter (1715 - 1748)
Börta Månsdotter (1721 - 1764)
Börta Nilsdotter
Börta Nilsdotter
Börta Nilsdotter
Börta Nilsdotter
Börta Nilsdotter
Börta Nilsdotter (- ~1649)
Börta Nilsdotter (- ~1754)
Börta Nilsdotter (~1639 - 1696)
Börta Nilsdotter (1639 - 1723)
Börta Nilsdotter (~1645 - 1708)
Börta Nilsdotter (1647 - 1733)
Börta Nilsdotter (1660 - 1758)
Börta Nilsdotter (~1666 - )
Börta Nilsdotter (~1670 - 1708)
Börta Nilsdotter (~1679 - 1749)
Börta Nilsdotter (1690 - )
Börta Nilsdotter (1691 - 1764)
Börta Nilsdotter (1692 - )
Börta Nilsdotter (1696 - )
Börta Nilsdotter (1697 - )
Börta Nilsdotter (1700 - )
Börta Nilsdotter (~1701 - 1750)
Börta Nilsdotter (1711 - 1743)
Börta Nilsdotter (1717 - )
Börta Nilsdotter (1738 - )
Börta Nilsdotter (1738 - 1804)
Börta Nilsdotter (1752 - )
Börta Olofsdotter
Börta Olofsdotter
Börta Olofsdotter
Börta Olofsdotter
Börta Olofsdotter
Börta Olofsdotter
Börta Olofsdotter
Börta Olofsdotter
Börta Olofsdotter (~1609 - 1689)
Börta Olofsdotter (~1619 - 1695)
Börta Olofsdotter (~1620 - 1696)
Börta Olofsdotter (~1649 - 1724)
Börta Olofsdotter (~1654 - 1724)
Börta Olofsdotter (~1660 - ~1727)
Börta Olofsdotter (~1671 - 1706)
Börta Olofsdotter (~1679 - 1759)
Börta Olofsdotter (~1680 - 1711)
Börta Olofsdotter (~1680 - 1736)
Börta Olofsdotter (1683 - 1731)
Börta Olofsdotter (~1684 - 1746)
Börta Olofsdotter (1696 - )
Börta Olofsdotter (1696 - 1760)
Börta Olofsdotter (1698 - )
Börta Olofsdotter (1703 - 1718)
Börta Olofsdotter (1706 - 1765)
Börta Olofsdotter (1714 - 1718)
Börta Olofsdotter (1715 - 1718)
Börta Olofsdotter (1717 - )
Börta Olofsdotter (~1717 - 1774)
Börta Olofsdotter (1728 - )
Börta Olofsdotter (1729 - 1777)
Börta Olofsdotter (1732 - 1777)
Börta Olofsdotter (1744 - )
Börta Olofsdotter (1755 - )
Börta Olofsdotter (1760 - 1760)
Börta Olofsdotter (1761 - 1835)
Börta Olofsdotter (~1765 - 1846)
Börta Olofsdotter (1766 - 1842)
Börta Persdotter
Börta Persdotter
Börta Persdotter
Börta Persdotter
Börta Persdotter
Börta Persdotter
Börta Persdotter
Börta Persdotter
Börta Persdotter
Börta Persdotter
Börta Persdotter (- 1678)
Börta Persdotter (~1615 - 1693)
Börta Persdotter (~1623 - 1703)
Börta Persdotter (~1665 - )
Börta Persdotter (>1669 - )
Börta Persdotter (~1671 - )
Börta Persdotter (~1674 - >1753)
Börta Persdotter (~1675 - 1750)
Börta Persdotter (~1677 - 1761)
Börta Persdotter (~1684 - 1764)
Börta Persdotter (~1686 - 1746)
Börta Persdotter (1689 - )
Börta Persdotter (1692 - 1754)
Börta Persdotter (1692 - 1766)
Börta Persdotter (1697 - )
Börta Persdotter (~1700 - )
Börta Persdotter (~1700 - 1737)
Börta Persdotter (1705 - 1743)
Börta Persdotter (1706 - 1767)
Börta Persdotter (<1711 - 1736)
Börta Persdotter (1711 - 1781)
Börta Persdotter (1713 - )
Börta Persdotter (1717 - )
Börta Persdotter (1760 - )
Börta Persdotter (1762 - 1846)
Börta Persdotter (1771 - )
Börta Petersdotter (1769 - 1771)
Börta Pettersdotter
Börta Pettersdotter (~1719 - )
Börta Pettersdotter (1750 - 1797)
Börta Pettersdotter (1755 - )
Börta Sefvedsdotter (- ~1655)
Börta Severinsdotter (~1646 - 1702)
Börta Svensdotter
Börta Svensdotter
Börta Svensdotter
Börta Svensdotter
Börta Svensdotter
Börta Svensdotter
Börta Svensdotter ((163x) - 1692)
Börta Svensdotter (- 1692)
Börta Svensdotter (- 1718)
Börta Svensdotter (~1663 - )
Börta Svensdotter (~1665 - 1746)
Börta Svensdotter (~1684 - 1727)
Börta Svensdotter (1691 - )
Börta Svensdotter (1698 - )
Börta Svensdotter (1698 - 1767)
Börta Svensdotter (1701 - )
Börta Svensdotter (~1706 - 1786)
Börta Svensdotter (1714 - 1771)
Börta Svensdotter (1724 - )
Börta Svensdotter (~1731 - ~1759)
Börta Svensdotter (1762 - 1830)
Börta Svensdotter (1780 - 1865)
Börta Sörensdotter (1699 - )
Börta Toresdotter
Börta Toresdotter (1701 - 1753)
Börta Toresdotter (~1734 - )
Börta Toresdotter (1737 - 1753)
Börta Torgersdotter (~1686 - )
Börta Torgiersdotter (1611 - 1698)
Börta Torkelsdotter (1642 - 1713)
Börta Torkelsdotter (~1665 - )
Börta Torsdotter (~1660 - )
Börta Torsdotter (1730 - 1808)
Börta Torstensdotter
Börta Torstensdotter (1694 - 1738)
Börta Torstensdotter (1715 - )
Börta Torstensdotter (1730 - 1797)
Börta Torstensdotter (1737 - 1814)
Börta Trulsdotter
Börta Trulsdotter (~1652 - 1701)
Börta Trulsdotter (1728 - )
C G Sjöman (1774 - )
Caisa Höög (~1745 - 1831)
Cajsa Andreasdotter (1822 - )
Cajsa Persdotter (1793 - 1836)
Cajsa Sparling (1744 - )
Caleb Andersson (1862 - 1895)
Calle Johansson (1829 - 1830)
Camilla Johansson
Camilla Jähnke-Petersson
Carl
Carl
Carl
Carl
Carl
Carl
Carl
Carl
Carl (1710 - )
Carl (~1757 - 1778)
Carl (<1772 - )
Carl (1833 - )
Carl (1880 - 1880)
Carl Abrahamsson (Berg) (1735 - )
Carl Adolf Andersson (1812 - )
Carl Adolf Andersson (1865 - )
Carl Adolf Carlsson (1876 - 1964)
Carl Adolf Pettersson
Carl Adolf Pettersson (1879 - )
Carl Ahlqvist (1809 - )
Carl Albert (1864 - )
Carl Albert (1874 - )
Carl Albert (1896 - 1897)
Carl Albert Carlsson (1887 - )
Carl Albert Carlsson (1890 - )
Carl Albert Dahl (1895 - 1899)
Carl Albert Nilsson (1893 - 1949)
Carl Albin (1877 - )
Carl Albin (1880 - )
Carl Albin (1881 - )
Carl Albin Bengtsson (1875 - )
Carl Albin Hallberg (1870 - )
Carl Alfred (1869 - )
Carl Alfred (1875 - )
Carl Alfred (1908 - )
Carl Alfred Andersson (Lindström) (1857 - )
Carl Alfred Andersson (1862 - )
Carl Alfred Andersson (1862 - 1947)
Carl Alfred Andersson (1870 - 1953)
Carl Alfred Bergman (1853 - )
Carl Alfred Carlsson (1858 - 1936)
Carl Alfred Carlsson (1861 - )
Carl Alfred Carlsson (1862 - 1953)
Carl Alfred Carlsson (1868 - )
Carl Alfred Carlsson (1869 - 1919)
Carl Alfred Carlsson (1874 - 1950)
Carl Alfred Johansson (1856 - 1939)
Carl Alfred Johansson (1871 - )
Carl Alfred Lindbäck (1864 - )
Carl Alfred Matsson (1859 - )
Carl Alfred Mattsson (1859 - )
Carl Alfred Zachrisson (1878 - )
Carl Algot (1884 - )
Carl Algot (1887 - )
Carl Algot (1887 - 1888)
Carl Algot (1892 - )
Carl Algot Karlsson (1883 - )
Carl Algot Karlsson (1886 - 1907)
Carl Algott (1900 - )
Carl Almroth
Carl Alrik Karlsson (1898 - 1976)
Carl Amandus Falk (1883 - 1954)
Carl Ambjörnsson (1689 - )
Carl Andersen
Carl Andersson (Andersen)
Carl Andersson (Flink) (1781 - 1831)
Carl Andersson (Hake) (1779 - )
Carl Andersson
Carl Andersson
Carl Andersson
Carl Andersson
Carl Andersson
Carl Andersson
Carl Andersson
Carl Andersson
Carl Andersson (<1600 - >1651)
Carl Andersson (~1683 - )
Carl Andersson (~1683 - 1736)
Carl Andersson (1694 - )
Carl Andersson (~1695 - )
Carl Andersson (~1701 - )
Carl Andersson (1702 - )
Carl Andersson (1704 - )
Carl Andersson (1706 - 1783)
Carl Andersson (1708 - 1783)
Carl Andersson (1719 - )
Carl Andersson (1724 - <1741)
Carl Andersson (1724 - 1750)
Carl Andersson (1728 - 1772)
Carl Andersson (~1737 - )
Carl Andersson (1749 - )
Carl Andersson (1753 - 1831)
Carl Andersson (~1758 - 1759)
Carl Andersson (~1759 - 1759)
Carl Andersson (1769 - )
Carl Andersson (1773 - 1813)
Carl Andersson (1780 - )
Carl Andersson (1794 - )
Carl Andersson (1801 - 1870)
Carl Andersson (1804 - )
Carl Andersson (1810 - )
Carl Andersson (1813 - 1891)
Carl Andersson (1823 - 1858)
Carl Andersson (1828 - 1885)
Carl Andersson (1841 - 1909)
Carl Andin Johansson (1895 - )
Carl Andreasson (1793 - 1870)
Carl Andreasson (1808 - 1847)
Carl Andreasson (1836 - )
Carl Andreasson (1838 - )
Carl Anton (1848 - 1849)
Carl Anton (1879 - )
Carl Arfuedsen
Carl Aron Andersson (1824 - 1852)
Carl Aron Johansson (1835 - )
Carl Aron Larsson (1846 - 1917)
Carl Artur (1890 - )
Carl Artur Hallberg (1896 - 1968)
Carl Artur Österberg (1888 - 1971)
Carl Arvid (1885 - )
Carl Arvid (1916 - )
Carl Arvid Andersson (1885 - )
Carl Arvid Carlsson (1879 - 1881)
Carl Arvid Natanael (1901 - )
Carl Ask (1873 - )
Carl August (1877 - )
Carl August (1885 - 1895)
Carl August Andersson (1793 - 1819)
Carl August Andersson (1842 - 1915)
Carl August Andersson (1848 - 1853)
Carl August Andersson (1850 - >1914)
Carl August Andersson (1856 - 1862)
Carl August Andreasson (1849 - )
Carl August Andreasson (1849 - )
Carl August Andreasson (1853 - )
Carl August Bengtsson (1849 - )
Carl August Bengtsson (1850 - <1853)
Carl August Bengtsson (1858 - )
Carl August Börjesson (1900 - )
Carl August Carlsson (1851 - 1915)
Carl August Carlsson (1852 - )
Carl August Carlsson (1872 - )
Carl August Carlsson (1892 - )
Carl August Cullgren (1864 - )
Carl August Gustavsson (1849 - )
Carl August Hultin (1882 - )
Carl August Johansson (Flinkman) (1839 - 1865)
Carl August Johansson (1834 - 1909)
Carl August Johansson (1835 - )
Carl August Johansson (1864 - 1866)
Carl August Larsson (1838 - 1916)
Carl August Magnusson (1858 - )
Carl August Mathiasson (1850 - 1850)
Carl August Sandström (1855 - )
Carl August Svensson (1874 - )
Carl Augustsson (Wennberg) (1871 - )
Carl Bengtsson (Ahlqvist) (- 1751)
Carl Bengtsson (~1651 - 1701)
Carl Bengtsson (~1665 - 1740)
Carl Bengtsson (1710 - 1781)
Carl Bengtsson (1711 - >1737)
Carl Bengtsson (1811 - )
Carl Bengtsson (1832 - 1919)
Carl Bernhard (1858 - 1858)
Carl Bernhard (1869 - )
Carl Bernhard (1885 - 1887)
Carl Bernhard Andersson (1848 - )
Carl Bernhard Bengtsson (1849 - 1930)
Carl Bernhard Carlsson (1850 - 1890)
Carl Bernhard Engelbrektsson (1867 - 1869)
Carl Bernhard Johansson (1842 - 1865)
Carl Bernhard Olsson (1867 - 1924)
Carl Bernhard Petersson (1861 - 1861)
Carl Berntsson (1811 - )
Carl Bertil (1914 - )
Carl Birger (1888 - 1889)
Carl Birger (1889 - )
Carl Birger Andreasson (1882 - )
Carl Birger Elias (1883 - )
Carl Birger Svensson (1878 - )
Carl Birger Vimar Bengtsson (1880 - )
Carl Birger Åsberg (1881 - )
Carl Björklund (1874 - )
Carl Björnsson (- 1688)
Carl Björnsson (1751 - 1824)
Carl Bror Bengtsson (1911 - 1996)
Carl Buxbom
Carl Både
Carl Börjesson (Snedker) (- ~1683)
Carl Börjesson (1689 - 1689)
Carl Börjesson (1709 - 1773)
Carl Börjesson (1777 - )
Carl Börjesson (1800 - 1883)
Carl Carlsson (Ekenbohm) (- ~1674)
Carl Carlsson (~1668 - )
Carl Carlsson (1779 - 1862)
Carl Carlsson (1817 - )
Carl Carlsson (1818 - 1906)
Carl Carlsson (1844 - 1846)
Carl Carlsson (1850 - 1896)
Carl Carlsson (1913 - )
Carl Caspar Falk (1842 - )
Carl Clemetson
Carl David (1891 - )
Carl David Carlsson (1884 - 1963)
Carl David Hansson (1894 - )
Carl David Johansson (1883 - )
Carl David Olofsson (1887 - )
Carl Edvard (1885 - )
Carl Edvard Andersson (1834 - 1903)
Carl Edvard Andersson (1858 - )
Carl Edvard Andersson (1908 - )
Carl Edvard Börjesson (Hake) (1855 - )
Carl Edvard Eliasson (1844 - )
Carl Edvard Petersson (1857 - 1925)
Carl Edvin (1860 - )
Carl Edvin Hallengren (1896 - 1898)
Carl Edvin Johansson (1886 - 1964)
Carl Edvin Olofsson (Hultgren) (1875 - 1956)
Carl Edvin Sahlqvist (1877 - )
Carl Efraim Andersson (1844 - )
Carl Elias Lindström (1882 - )
Carl Elis (1886 - )
Carl Elis (1886 - )
Carl Elis (1890 - )
Carl Elis Andersson (1883 - )
Carl Elis Carlsson (1883 - 1977)
Carl Elis Johansson (1888 - )
Carl Elis Svensson (1883 - )
Carl Elof Zachrisson (1903 - )
Carl Emanuel Benjaminsson (1837 - 1854)
Carl Emil (1862 - )
Carl Emil (1872 - )
Carl Emil Andreasson (1863 - 1864)
Carl Emil Carlsson (1877 - )
Carl Emil Emanuelsson (1868 - )
Carl Emil Jansson (1874 - )
Carl Emil Johansson (1865 - 1955)
Carl Engelbrektsson (1790 - 1864)
Carl Engelbrektsson (1792 - 1866)
Carl Erik Gullberg (1907 - )
Carl Erik Johansson (1896 - )
Carl Erik Johansson (1912 - )
Carl Erik Örberg
Carl Eriksson
Carl Eriksson
Carl Eriksson (~1732 - 1804)
Carl Eriksson (1763 - )
Carl Eriksson (1839 - )
Carl Falk (1847 - )
Carl Falk (1851 - 1852)
Carl Flink (<1736 - )
Carl Fredrik (1761 - 1768)
Carl Fredrik (1900 - )
Carl Fredrik Anderén (1894 - 1960)
Carl Fredrik Andersson Flink (1776 - 1805)
Carl Fredrik Andersson
Carl Fredrik Andersson (1856 - )
Carl Fredrik Andersson (1860 - )
Carl Fredrik Carlsson (Fagman) (1857 - )
Carl Fredrik Ekholm (1845 - )
Carl Fridolf (1901 - 1914)
Carl Fritiof Thorsell (1858 - <1900)
Carl Georg (1888 - )
Carl Georg Jungegård (1915 - 1995)
Carl Gilbert Karlsson (1914 - )
Carl Gottfrid Börjesson (1885 - )
Carl Gottfrid Johansson (1881 - 1881)
Carl Gottfrid Karlsson (1893 - 1960)
Carl Gunnar Eriksson (1898 - 1983)
Carl Gunnar Larsson (1904 - 2000)
Carl Gunnar Wolter (1914 - )
Carl Gunnesson
Carl Gunnesson (1692 - 1772)
Carl Gunnesson (1828 - 1828)
Carl Gustaf Lövgren (1879 - 1951)
Carl Gustaf Pettersson (1836 - 1838)
Carl Gustaf Zachrisson (1805 - )
Carl Gustav Algot Andersson (1902 - )
Carl Gustav Arvid (1896 - )
Carl Gustav Bengtsson (1814 - 1888)
Carl Gustav Borgvall
Carl Gustav Gustavsson (1825 - )
Carl Gustav Larsson (1851 - )
Carl Gustavsson (Flink) (1783 - )
Carl Gustavsson
Carl Gustavsson (- 1719)
Carl Hallandberg
Carl Hansson (Ek) (1829 - )
Carl Hansson (~1637 - 1707)
Carl Henning Berntsson (1886 - 1970)
Carl Henrik (1896 - )
Carl Henrik Håkansson (1827 - )
Carl Henrik Johannesson (1853 - )
Carl Henriksson
Carl Henriksson (1813 - 1814)
Carl Herder Johansson (1836 - <1923)
Carl Heribert Pearson (1900 - 1967)
Carl Hilding Holmfrid (1904 - )
Carl Hilding Lindkvist (1890 - )
Carl Hilmer Andersson (1880 - 1957)
Carl Hilmer Andersson (1892 - )
Carl Hilmer Persson (1912 - )
Carl Hilmer Teodor Carlsson (1899 - )
Carl Hjalmar (1878 - )
Carl Hjalmar (1885 - 1886)
Carl Hjalmar (1891 - )
Carl Hjalmar (1892 - 1897)
Carl Hjalmar Albert Andersson (1876 - 1922)
Carl Hjalmar Andersson (1866 - )
Carl Hjalmar Carlsson (1883 - 1943)
Carl Hjalmar Johansson (1876 - )
Carl Hjalmar Johansson (1882 - )
Carl Hjalmar Persson (1866 - )
Carl Hugo Andersson (1907 - )
Carl Håkansson (1755 - )
Carl Håkansson (1791 - 1823)
Carl Håkansson (1807 - 1880)
Carl Ivar (1881 - )
Carl Ivar (1890 - )
Carl Ivar (1901 - )
Carl Ivar Bäckman (1880 - 1925)
Carl Ivar Eliasson (1896 - )
Carl Ivar Johansson (1883 - 1956)
Carl Ivar Wolter (1885 - 1971)
Carl Ivarsson (~1644 - 1712)
Carl Ivarsson (1648 - 1733)
Carl Ivarsson (1732 - 1771)
Carl Johan
Carl Johan (1830 - )
Carl Johan (1849 - )
Carl Johan (1862 - )
Carl Johan (1873 - 1881)
Carl Johan (1881 - )
Carl Johan Andersson (1816 - )
Carl Johan Andersson (1843 - 1856)
Carl Johan Andersson (1849 - )
Carl Johan Andersson (1873 - )
Carl Johan Andersson (1886 - )
Carl Johan Bengtsson (1884 - )
Carl Johan Berntsson (1827 - )
Carl Johan Berntsson (1858 - 1926)
Carl Johan Björk (1832 - )
Carl Johan Börjesson (Hellman) (1834 - )
Carl Johan Carlsson (~1839 - )
Carl Johan Carlsson (1842 - )
Carl Johan Christensson (1835 - )
Carl Johan Fredriksson (1866 - )
Carl Johan Höglund (1835 - )
Carl Johan Johansson
Carl Johan Johansson (1821 - 1891)
Carl Johan Johansson (1830 - )
Carl Johan Johansson (1846 - 1929)
Carl Johan Johansson (1866 - )
Carl Johan Johansson (1866 - 1870)
Carl Johan Johansson (1894 - )
Carl Johan Olausson (1859 - 1861)
Carl Johan Olofsson (1842 - 1925)
Carl Johansson
Carl Johansson (1755 - )
Carl Johansson (1826 - 1827)
Carl Johansson (1832 - 1914)
Carl Johansson (1833 - 1929)
Carl Johansson (1838 - )
Carl Johansson (1842 - )
Carl Jonasson (Lund) (1803 - 1846)
Carl Jonsson (1758 - 1784)
Carl Jonsson (1792 - 1792)
Carl Jonsson (1807 - )
Carl Josef Gustavsson (1838 - 1913)
Carl Jönsson (~1729 - 1787)
Carl Jönsson (1730 - <1741)
Carl Jönsson (1731 - )
Carl Jönsson (1743 - 1805)
Carl Jönsson (1744 - )
Carl Jönsson (1745 - )
Carl Jönsson (1767 - 1767)
Carl Jönsson (1785 - 1859)
Carl Jönsson (1786 - 1788)
Carl Jönsson (1789 - 1848)
Carl Kristensson (1827 - )
Carl Kullgren
Carl Lambert Järnsköld (- 1747)
Carl Larsson
Carl Larsson
Carl Larsson
Carl Larsson (1763 - 1773)
Carl Larsson (1782 - )
Carl Larsson (1794 - 1798)
Carl Larsson (1797 - )
Carl Larsson (1798 - 1851)
Carl Larsson (1799 - 1819)
Carl Larsson (1804 - 1805)
Carl Larsson (1842 - 1892)
Carl Leonard (1876 - )
Carl Linderoth (1790 - 1824)
Carl Liten (1774 - )
Carl Ludvig (1882 - )
Carl Ludvig Carlsson (1858 - )
Carl Lustig
Carl Magnus (1763 - 1809)
Carl Magnus (1768 - 1802)
Carl Magnus (1814 - 1815)
Carl Magnus Andersson (1799 - 1871)
Carl Magnus Andersson (~1802 - 1840)
Carl Magnus Andersson (1808 - 1861)
Carl Magnus Andersson (1809 - 1872)
Carl Magnus Andersson (1814 - )
Carl Magnus Andersson (1821 - 1891)
Carl Magnus Andersson (1823 - )
Carl Magnus Andersson (1826 - )
Carl Magnus Andersson (1838 - )
Carl Magnus Andersson (1839 - 1920)
Carl Magnus Andersson (1853 - )
Carl Magnus Andreasson (1803 - 1804)
Carl Magnus Andreasson (1807 - )
Carl Magnus Andreasson (1826 - )
Carl Magnus Andreasson (1833 - )
Carl Magnus Andreasson (1836 - )
Carl Magnus Bengtsson (1846 - 1860)
Carl Magnus Bengtsson (1849 - 1856)
Carl Magnus Benjaminsson (1826 - )
Carl Magnus Carlsson (1783 - )
Carl Magnus Carlsson (1831 - 1831)
Carl Magnus Carlsson (1836 - 1917)
Carl Magnus Carlsson (1847 - )
Carl Magnus Christensson (1766 - ~1766)
Carl Magnus Christensson (1768 - )
Carl Magnus Dahl (1816 - 1887)
Carl Magnus Danielsson (1755 - 1765)
Carl Magnus Danielsson (~1767 - 1767)
Carl Magnus Eliasson (1842 - )
Carl Magnus Hansson (1783 - 1809)
Carl Magnus Johannesson (1789 - )
Carl Magnus Johansson (1801 - )
Carl Magnus Johansson (1811 - 1813)
Carl Magnus Johansson (1816 - )
Carl Magnus Johansson (1837 - )
Carl Magnus Larsson (1778 - 1815)
Carl Magnus Larsson (1807 - >1825)
Carl Magnus Larsson (1864 - )
Carl Magnus Magnusson (1803 - 1869)
Carl-Magnus Mathiasson (1829 - 1891)
Carl Magnus Matsson (1824 - )
Carl Magnus Månsson (Lundström) (1759 - 1845)
Carl Magnus Niklasson (1837 - 1839)
Carl Magnus Nilsson (1792 - 1815)
Carl Magnus Olausson Lindström (1802 - )
Carl Magnus Olofsson (1795 - 1795)
Carl Magnus Olofsson (1812 - )
Carl Magnus Olofsson (1833 - 1895)
Carl Magnus Pettersson (~1794 - )
Carl Magnus Pettersson (1812 - )
Carl Magnus Svensson (1798 - 1857)
Carl Magnus Svensson (1825 - 1901)
Carl Magnus Tholinsson (1838 - <1841)
Carl Magnus Widbom (1797 - )
Carl Magnus Widbom (1798 - 1819)
Carl Magnus Wolter (1857 - )
Carl Magnusson (Frivillig) (1794 - )
Carl Magnusson
Carl Martin Ahlqvist (1850 - )
Carl Martin Andersson (1851 - )
Carl Martin Mathiasson (1862 - 1865)
Carl Martin Mathiasson (1866 - )
Carl Martin Zachrisson (Ahlqvist) (1850 - )
Carl Mattsson (- 1721)
Carl Mauritz (1890 - )
Carl Mauritz Andersson-Eliasson (~1886 - ~1895)
Carl Mauritz Carlsson (1878 - )
Carl Mauritz Lindström (1891 - 1940)
Carl Mauritz Magnusson (1877 - )
Carl Mauritz Martinsson (1882 - 1969)
Carl Mautitz Matsson (1868 - )
Carl Månsson (Flis) (1785 - 1845)
Carl Månsson (1675 - 1752)
Carl Månsson (1754 - 1831)
Carl Månsson (1782 - 1782)
Carl Månsson (1817 - )
Carl Månsson (1833 - )
Carl Nielsen
Carl Nils Rabe (1809 - 1809)
Carl Nilsson
Carl Nilsson (~1665 - )
Carl Nilsson (1741 - 1783)
Carl Nilsson (1823 - )
Carl Nilsson (1832 - )
Carl Olausson (1874 - )
Carl Olofsson
Carl Olofsson
Carl Olofsson (- ~1678)
Carl Olofsson (~1659 - 1711)
Carl Olofsson (1744 - 1778)
Carl Olofsson (1774 - 1847)
Carl Olofsson (1833 - )
Carl Oscar Carlsson (1854 - 1887)
Carl Oscar Persson (1882 - 1959)
Carl Oscar Severinsson (1871 - )
Carl Oscar Victor Ahlqvist (1857 - )
Carl Oskar (1876 - )
Carl Oskar (1892 - )
Carl Oskar (1892 - )
Carl Oskar Andersson
Carl Oskar Andersson (1888 - 1981)
Carl Oskar Johannesson (1884 - )
Carl Oskar Johansson (1887 - 1962)
Carl Oskar Olsson (Eliasson) (1892 - )
Carl Oskar Olsson (1891 - 1916)
Carl Otto Ambjörnsson (1843 - )
Carl Otto Andersson (1854 - 1866)
Carl Otto Andersson (1872 - )
Carl Otto Andersson (1891 - )
Carl Otto Halin (1879 - )
Carl Otto Olsson (1870 - )
Carl Otto Widbom (~1756 - )
Carl Patrik Carlsson (1864 - 1939)
Carl Per Eriksson (1836 - 1887)
Carl Persson (~1662 - 1704)
Carl Persson (1712 - 1788)
Carl Persson (1721 - 1733)
Carl Persson (1742 - )
Carl Persson (1744 - 1801)
Carl Persson (1803 - )
Carl Persson (1851 - )
Carl Peter Andreasson (1842 - )
Carl Peter August Johansson (1823 - )
Carl Peter Benjaminsson (1829 - )
Carl Peter Dahl (1855 - )
Carl Peter Hermansson (1835 - 1883)
Carl Peter Johannesson (1831 - 1854)
Carl Peter Larsson
Carl Peter Månsson (1775 - >1804)
Carl Peter Nilsson (1850 - )
Carl Peter Svensson (1805 - 1806)
Carl Peter Svensson (1809 - 1860)
Carl Peter Wolter (1821 - )
Carl Peter Österberg (1817 - 1870)
Carl Petter (1833 - )
Carl Petter Andersson (Udd) (1850 - )
Carl Petter Andersson (1802 - 1872)
Carl Petter Andersson (1805 - 1847)
Carl Petter Andersson (1813 - )
Carl Petter Andersson (1818 - )
Carl Petter Andersson (1821 - 1847)
Carl Petter Andersson (1846 - )
Carl Petter Benjaminsson (1829 - )
Carl Petter Carlsson ? (1807 - )
Carl Petter Carlsson (1889 - )
Carl Petter Christensson (1813 - )
Carl Petter Eliasson (1824 - 1870)
Carl Petter Eliasson (1855 - )
Carl Petter Falk (1812 - 1896)
Carl Petter Hansson (1808 - )
Carl Petter Högendal (1786 - 1841)
Carl Petter Johansson (1849 - 1903)
Carl Petter Jurin (1793 - 1861)
Carl Petter Lindgren (1848 - )
Carl Petter Nilsson (1810 - )
Carl Petter Nilsson (1823 - 1898)
Carl Petter Olofsson (1820 - )
Carl Petter Olofsson (1820 - )
Carl Petter Olofsson (1836 - )
Carl Petter Pettersson (1847 - 1922)
Carl Pettersson (1786 - 1834)
Carl Pontus (1895 - )
Carl Richard Josefsson (Frivillig) (1887 - 1973)
Carl Robert (1891 - 1891)
Carl Robert Andersson (1888 - )
Carl Robert Engström (1879 - )
Carl Roth (1780 - )
Carl Rudolf Ahlqvist (1898 - )
Carl Rudolf Andersson (1898 - )
Carl Rudolf Bäckman (1907 - 1965)
Carl Salmonsson (1777 - )
Carl Schogsberg
Carl Sefvedsson (1716 - 1717)
Carl Sefvedsson (1729 - )
Carl Sefvedsson (1735 - 1798)
Carl Sefvedsson (1737 - )
Carl Severin Andersson (1874 - )
Carl Severus (1892 - 1892)
Carl Sigfrid (1878 - 1883)
Carl Sigfrid (1881 - )
Carl Sigvard (1907 - )
Carl Suendsen
Carl Svan
Carl Svensson
Carl Svensson
Carl Svensson (~1595 - )
Carl Svensson (1684 - 1759)
Carl Svensson (1694 - 1748)
Carl Svensson (1814 - 1894)
Carl Teodor Augustsson (1852 - 1857)
Carl Tommesson
Carl Tommesson
Carl Torbjörnsson
Carl Toresson (1688 - )
Carl Toresson (1716 - 1760)
Carl Torkelsson (Ubbström) (1716 - 1747)
Carl Torkelsson (1707 - 1707)
Carl Torsson
Carl Torsson
Carl Torsson
Carl Torsson (~1625 - 1715)
Carl Torsson (~1688 - )
Carl Torstensson
Carl Trulsson
Carl Trulsson (~1684 - )
Carl Trulsson (1715 - 1793)
Carl Valfrid (1873 - 1876)
Carl Valfrid (1908 - )
Carl Valter
Carl Verner (1897 - )
Carl Werner Andersson (1889 - 1935)
Carl Verner Eriksson (1904 - 1905)
Carl Verner Johansson (Hallner) (1879 - )
Carl Verner Magnusson (1881 - )
Carl Victor (1872 - )
Carl Victor Larsson (1880 - )
Carl Viktor Andersson (1876 - (1930-tal))
Carl Viktor Andersson (1880 - 1880)
Carl Viktor Dahl (1863 - )
Carl Viktor Karlsson (1859 - )
Carl Wilhelm (1881 - )
Carl Vilhelm (1883 - )
Carl William Bergman (1898 - )
Carl Wimar (1889 - 1918)
Carl Wimar Karlsson (1880 - 1960)
Carl Wimar Larsson (1885 - 1974)
Carl Wimar Larsson (1897 - )
Carl Vimar Petersson (1884 - 1891)
Carlander Emanuel Bernandersson (1850 - )
Carolia Olofsdotter (1840 - )
Carolina (1766 - <1781)
Carolina (1827 - )
Carolina (1847 - )
Carolina (1862 - )
Carolina (1880 - )
Carolina Albertina Börjesdotter (1847 - )
Carolina Albertina Eliasdotter (1823 - 1857)
Carolina Albertina Eriksdotter (1840 - )
Carolina Andersdotter (1812 - 1859)
Carolina Andersdotter (1820 - 1888)
Carolina Andersdotter (1828 - 1828)
Carolina Andersdotter (1844 - )
Carolina Andersdotter (1850 - 1927)
Carolina Andersdotter (1859 - 1922)
Carolina Andersdotter (1862 - 1920)
Carolina Andreasdotter (1830 - )
Carolina Andreasdotter (1840 - 1929)
Carolina Andreasdotter (1843 - )
Carolina Andreasdotter (1849 - 1899)
Carolina Andreasdotter (1855 - 1857)
Carolina Bengtsdotter (1841 - 1927)
Carolina Bernhardina Andersson (1843 - )
Carolina Börjesdotter (1829 - )
Carolina Börjesdotter (1829 - )
Carolina Börjesdotter (~1829 - 1885)
Carolina Carlsdotter (1847 - 1928)
Carolina Carlsdotter (1851 - 1923)
Carolina Charlotta Hansdotter (1853 - )
Carolina Charlotta Höglund (1837 - )
Carolina Danielsdotter (1840 - 1872)
Carolina Davida Ahlqvist (1892 - 1931)
Carolina Emilia Andersdotter (1866 - )
Carolina Flinkman (1857 - 1883)
Carolina Gunnesdotter (1825 - 1896)
Carolina Gustafva Pettersdotter (1839 - 1893)
Carolina Hansdotter (1842 - 1911)
Carolina Hermansdotter (1828 - 1834)
Carolina Hermansson (1841 - )
Carolina Johannesdotter (1851 - 1852)
Carolina Johansdotter (1822 - 1883)
Carolina Johansdotter (1824 - 1897)
Carolina Johansdotter (1830 - 1830)
Carolina Johansdotter (1832 - )
Carolina Johansdotter (1841 - 1908)
Carolina Johansdotter (1844 - 1847)
Carolina Johansdotter (1853 - 1936)
Carolina Josefina Andersdotter (1849 - )
Carolina Josefina Johannesdotter (1858 - )
Carolina Josefina Johansdotter (1868 - 1869)
Carolina Kristiansdotter (1841 - 1894)
Carolina Larsdotter (1786 - 1856)
Carolina Larsdotter (1822 - 1905)
Carolina Larsdotter (1834 - )
Carolina Lorentsdotter (Widbom) (1836 - )
Carolina Magnusdotter (1822 - )
Carolina Magnusdotter (1823 - )
Carolina Maria Eliasdotter (1859 - )
Carolina Maria Lindgren (1851 - 1911)
Carolina Maria Nilsdotter (1823 - 1858)
Carolina Mathiasdotter (1854 - 1865)
Carolina Matilda (1848 - )
Carolina Nilsdotter (1840 - 1842)
Carolina Nilsdotter (1845 - 1848)
Carolina Nilsdotter (1851 - )
Carolina Nilsdotter (1851 - 1938)
Carolina Persdotter (1816 - 1847)
Carolina Petersdotter (1834 - )
Carolina Simonsdotter (1830 - 1904)
Carolina Svensdotter (1867 - )
Carolina Talinsdotter (1835 - 1853)
Carolina Tholinsdotter (1840 - 1890)
Caroline Louise Antoinette Emelie Villaume (1858 - )
Catarina
Catarina (1777 - )
Catarina Andersdotter
Catarina Andersdotter (1723 - 1740)
Catarina Andersdotter (1733 - 1804)
Catarina Andersdotter (1744 - )
Catarina Andersdotter (1750 - 1751)
Catarina Andersdotter (1750 - 1824)
Catarina Andersdotter (1754 - )
Catarina Andersdotter (1760 - 1826)
Catarina Andersdotter (1761 - 1827)
Catarina Bengtsdotter (1744 - 1821)
Catarina Bengtsdotter (1746 - 1748)
Catarina Carlsdotter (1749 - 1750)
Catarina Eriksdotter (1741 - 1783)
Catarina Fredrika (1770 - 1803)
Catarina Helgesdotter (1754 - 1836)
Catarina Hjulhammar
Catarina Jeansdotter (1752 - )
Catarina Jönsdotter (1737 - <1757)
Catarina Larsdotter (1764 - 1766)
Catarina Larsdotter (~1768 - 1796)
Catarina Larsdotter (1768 - 1833)
Catarina Larsdotter (1769 - ~1805)
Catarina Larsdotter (1780 - 1835)
Catarina Larsdotter (1792 - 1795)
Catarina Larsdotter (1800 - 1814)
Catarina Matsdotter (1729 - <1747)
Catarina Olofsdotter (~1686 - 1742)
Catarina Olofsdotter (1754 - 1754)
Catarina Persdotter (1721 - 1795)
Catarina Persdotter (1765 - 1765)
Catarina Petersdotter (1797 - 1801)
Catarina Pettersdotter (1698 - 1767)
Catarina Svensdotter
Catarina Torkelsdotter (Christman) (Ubbström) (1709 - 1788)
Catarina Torkelsdotter (~1755 - 1786)
Catarina Torstensdotter (1728 - 1733)
Catarina Wohlfardt
Catharina (~1753 - )
Catharina Abrahamsdotter (Stabom)
Catharina Andersdotter
Catharina Andersdotter
Catharina Andersdotter
Catharina Andersdotter
Catharina Andersdotter (1730 - 1788)
Catharina Andersdotter (1736 - 1797)
Catharina Andersdotter (1747 - )
Catharina Andersdotter (1753 - 1834)
Catharina Andersdotter (1754 - )
Catharina Andersdotter (~1776 - ~1828)
Catharina Andersdotter (1781 - 1790)
Catharina Andersdotter (1790 - 1815)
Catharina Andreasdotter (Lerberg) (1758 - 1817)
Catharina Andreasdotter
Catharina Bengtsdotter
Catharina Bengtsdotter (1731 - 1804)
Catharina Bengtsdotter (1790 - 1862)
Catharina Christensdotter (1764 - )
Catharina Christensdotter (1792 - 1794)
Catharina Gertsdotter (Hierta)
Catharina Gunnesdotter (1788 - )
Catharina Henriksdotter (1729 - 1808)
Catharina Johansdotter (1798 - )
CATHARINA JONSDOTTER (1760 - 1824)
Catharina Jönsdotter (1722 - 1725)
Catharina Jönsdotter (1730 - 1762)
Catharina Larsdotter (1765 - 1819)
Catharina Larsdotter (1788 - )
Catharina Månsdotter (~1744 - )
Catharina Månsdotter (1762 - )
Catharina Nilsdotter (1775 - 1853)
Catharina Nilsdotter (1778 - )
Catharina Olofsdotter
Catharina Olofsdotter (1744 - )
Catharina Olofsdotter (1746 - 1767)
Catharina Olofsdotter (1757 - 1846)
Catharina Olofsdotter (1770 - )
Catharina Persdotter (1748 - 1755)
Catharina Persdotter (1775 - )
CATHARINA PETERSDOTTER (1785 - )
Catharina Sefvedsdotter (1718 - 1784)
Catharina Svensdotter (1778 - 1778)
Catharina Svensdotter (1782 - )
Cathrina Andersdotter (>1760 - )
Cathrina Bengtsdotter (1737 - 1796)
Cathrina Bengtsdotter (<1792 - )
Cathrina Carlsdotter (1763 - 1853)
Cathrina Carlsdotter (1770 - 1849)
Cathrina Håkansdotter (1760 - )
Cathrina Jonsdotter (1786 - 1786)
Cathrina Jönsdotter (1731 - 1795)
Cathrina Larsdotter (1784 - )
Cathrina Svensdotter (~1796 - )
Catrina Andersdotter (1725 - 1788)
Catrina Andersdotter (1785 - )
Catrina Andreasdotter (1754 - 1816)
Catrina Andreasdotter (1797 - 1797)
Catrina Börjesdotter (1766 - )
Catrina Börjesdotter (1778 - 1856)
Catrina Gunnesdotter (~1656 - )
Catrina Mårtensdotter (- 1702)
Catrina Olofsdotter
Catrina Stefansson
Catrina Toresdotter (1731 - )
Cecilia (~1634 - 1716)
Cecilia (1680 - 1748)
Cecilia Andersdotter (- 1735)
Cecilia Larsdotter (1680 - 1748)
Cecilia Lovisa Lindgren (1824 - )
Cecilia Potentia Hansson (1871 - 1953)
Charles Algot Leopold Lindgren (1873 - )
Charles Amandus (1895 - )
Charles Hjalmar Adelbert (1888 - )
Charles Julius Nilsson (1888 - )
Charles Pettersson
Charles William (1887 - )
Charlotta (1884 - )
Charlotta Ahlqvist
Charlotta Andreasdotter (1843 - 1925)
Charlotta Augusta Carlsson (1853 - 1921)
Charlotta Bengtsdotter (1856 - )
Charlotta Carlsdotter (1821 - 1891)
Charlotta Eugenia Pettersson (1845 - 1845)
Charlotta Johansdotter (1864 - )
Charlotta Karlsdotter (1854 - 1930)
Charlotta Maria Johansdotter (1846 - 1905)
Charlotta Mathiasdotter (1827 - )
Charlotta Mathilda Wolter (1829 - 1864)
Charlotta Sandberg (1769 - 1825)
Charlotta Sofia Olausdotter (1841 - 1869)
Charlotta Wilhelmina Löfkvist (1857 - )
Charlotta Wilhelmina Nilsson (1847 - 1894)
Chatarina (- 1744)
Chatarina Andersdotter
Chatarina Andersdotter (1754 - 1821)
Chatarina Jönsdotter
Chatarina Osvald (1830 - )
Chatarina Svensdotter (1756 - 1762)
Chrestian Nilsson (Hake) (1748 - )
Chrestian Nilsson
Christen
Christen Andersson (~1718 - 1800)
Christen Andersson (1763 - 1763)
Christen Andersson (1764 - >1809)
Christen Andreasson (1790 - )
Christen Arvidsson (1709 - 1712)
Christen Arvidsson (1715 - 1715)
Christen Bengtsson (1731 - )
Christen Bengtsson (1760 - )
Christen Börjesson (~1735 - 1803)
Christen Börjesson (1741 - 1794)
Christen Gathenhielm (1682 - 1722)
Christen Hansson (1714 - 1766)
Christen Helgesson (1734 - )
Christen Håkansson (1749 - 1751)
Christen Jönsson (1741 - 1809)
Christen Lamberg
Christen Larsson (~1742 - )
Christen Larsson (1760 - >1785)
Christen Nilsson
Christen Nilsson (1723 - 1725)
Christen Nilsson (1727 - 1755)
Christen Olofsson (1725 - 1799)
Christen Olofsson (1729 - 1798)
Christen Olofsson (1744 - )
Christen Olofsson (1745 - 1807)
Christen Persson (1727 - 1765)
Christen Svensson (1745 - 1746)
Christen Svensson (1801 - )
Christen Torkelsson (1761 - 1790)
Christen Torsson (1725 - >1776)
Christgier Bengtsson
Christian
Christian (1818 - )
Christian Adolf (1765 - 1795)
Christian Andersson (Nordenberg)
Christian Andersson (1752 - 1820)
Christian Andersson (1756 - 1800)
Christian Andersson (1761 - 1819)
Christian Andreas Jacobsson (1862 - 1912)
Christian Andreasson (1764 - )
Christian Bengtsson (1786 - )
Christian Brandt
Christian Börjesson (1716 - )
Christian Carlsson
Christian Carlsson (1803 - 1809)
Christian Christoffersson (- 1883)
Christian Danielsson (1798 - 1881)
Christian Erlandsson
Christian Hansson (~1738 - 1815)
Christian Hansson (1784 - 1829)
Christian Jonasson (1769 - )
Christian Jonasson (1803 - )
Christian Jonsson (1754 - 1755)
Christian Julius Nilsson
Christian Jönsson (1740 - <1757)
Christian Larsson (1786 - ~1868)
Christian Lund
Christian Nilsson (Lerberg) (1748 - 1749)
Christian Nilsson (Lerberg) (1749 - 1750)
Christian Nilsson
Christian Nilsson (1745 - )
Christian Nilsson (1751 - )
Christian Nilsson (1798 - )
Christian Olofsson (1753 - 1806)
Christian Persson (Christman) (1732 - ~1750)
Christian Persson (1762 - 1831)
Christian Sjöberg
Christian Svensson (1761 - 1838)
Christian Svensson (1808 - )
Christian Talinsson
Christian Trulsson (1732 - )
Christiana Jonsdotter (1718 - )
Christien Bengtsson (- 1727)
Christin Andersdotter
Christina
Christina (~1768 - 1791)
Christina (1786 - )
Christina (1817 - 1819)
Christina (1822 - )
Christina Albertina Larsdotter (1841 - )
Christina Amalia Johannesdotter (1862 - )
Christina Amundsdotter (~1817 - )
Christina Andersdotter
Christina Andersdotter (- <1735)
Christina Andersdotter (1755 - 1809)
Christina Andersdotter (1759 - )
Christina Andersdotter (1774 - 1856)
Christina Andersdotter (1779 - )
Christina Andersdotter (1780 - 1849)
Christina Andersdotter (1781 - )
Christina Andersdotter (1784 - 1846)
Christina Andersdotter (1786 - 1869)
Christina Andersdotter (1795 - )
Christina Andersdotter (1796 - 1861)
Christina Andersdotter (1797 - 1862)
Christina Andersdotter (~1799 - )
Christina Andersdotter (1804 - 1808)
Christina Andersdotter (1807 - 1870)
Christina Andersdotter (1810 - )
Christina Andersdotter (1811 - )
Christina Andersdotter (1812 - )
Christina Andersdotter (1816 - )
Christina Andersdotter (1817 - 1892)
Christina Andersdotter (1818 - )
Christina Andersdotter (1823 - 1892)
Christina Andersdotter (1831 - 1912)
Christina Andersdotter (1840 - )
Christina Andersdotter (~1844 - )
Christina Andersdotter (1860 - 1899)
Christina Andreasdotter (~1827 - )
Christina Andreasdotter (1830 - )
Christina Andreasdotter (1835 - 1885)
Christina Beata Wolter (1813 - )
Christina Bengtsdotter (1796 - 1797)
Christina Bengtsdotter (1819 - 1854)
Christina Bengtsdotter (1819 - 1886)
Christina Bengtsdotter (1836 - 1930)
Christina Börjesdotter
Christina Börjesdotter (1847 - )
Christina Carlsdotter (1804 - 1888)
Christina Carlsdotter (1812 - 1815)
Christina Carlsdotter (1821 - )
Christina Carlsdotter (1828 - )
Christina Carlsdotter (1832 - )
Christina Carlsdotter (1863 - 1914)
Christina Christensdotter (1768 - )
Christina Danielsdotter (Roos) (1830 - 1888)
Christina Elisabeth (1870 - 1870)
Christina Elisabeth Järnsköld (1700 - 1770)
Christina Eriksdotter (1790 - 1791)
Christina Eriksdotter (1809 - 1868)
Christina Falk (1779 - 1795)
Christina Gabrielsdotter (~1839 - )
Christina Gabrielsdotter (~1839 - )
Christina Gudmundsdotter (1761 - )
Christina Gunnesdotter (1789 - )
Christina Hallberg
Christina Hansdotter
Christina Hansdotter (1796 - 1873)
Christina Hansdotter (1803 - 1872)
Christina Hansdotter (1803 - 1874)
Christina Helgesdotter (1764 - 1851)
Christina Helgesdotter (1775 - )
Christina Håkansdotter (~1817 - )
Christina Håkansdotter (~1818 - )
Christina Håkansdotter (1825 - )
Christina Hök (1702 - 1737)
Christina Jansson
Christina Johannesdotter (1827 - )
Christina Johannesdotter (1849 - 1851)
Christina Johansdotter (1821 - 1884)
Christina Johansdotter (~1827 - )
Christina Johansdotter (~1861 - )
Christina Johansson
Christina Jonasdotter (1781 - )
Christina Jonasdotter (1782 - 1838)
Christina Jonasdotter (1797 - 1800)
Christina Jonasdotter (1837 - )
Christina Josefina Johansdotter (1869 - 1884)
Christina Josephina Zachariasdotter (1839 - )
Christina Jönsdotter (1759 - )
Christina Jönsdotter (1824 - )
Christina Larsdotter (1763 - 1813)
Christina Larsdotter (~1785 - )
Christina Larsdotter (1797 - )
Christina Larsdotter (1802 - 1803)
Christina Larsdotter (1806 - 1878)
Christina Larsdotter (1819 - 1820)
Christina Larsdotter (1821 - 1899)
Christina Larsdotter (1824 - 1904)
Christina Maria Andersdotter (1796 - 1857)
Christina Mathiasdotter (1819 - 1845)
Christina Matsdotter (1804 - 1869)
Christina Mattson (1847 - 1923)
CHRISTINA MÅNSDOTTER (1759 - 1815)
Christina Månsdotter (1775 - )
Christina Nilsdotter
Christina Nilsdotter
Christina Nilsdotter (1802 - 1870)
Christina Olausdotter (1819 - )
Christina Olausdotter (1845 - 1941)
Christina Olofsdotter
Christina Olofsdotter (1766 - 1841)
Christina Olofsdotter (1782 - )
Christina Olofsdotter (1809 - )
Christina Olofsdotter (1821 - 1889)
Christina Persdotter
Christina Persdotter (1778 - 1780)
Christina Persdotter (1789 - )
Christina Persdotter (1794 - )
Christina Petersdotter
Christina Petersdotter (1808 - 1808)
Christina Petersdotter (1839 - )
Christina Rijs
Christina Svensdotter (1780 - )
Christina Svensdotter (1786 - )
Christina Svensdotter (1789 - 1840)
Christina Svensdotter (1801 - )
Christina Svensdotter (1830 - )
Christina Taleniusdotter (1827 - 1907)
Christina Wessman
Christina Wilhelmina Höglund (1840 - 1880)
Christman Eriksen
Christman Persson (- 1712)
Christoffer Andersson (1816 - )
Christopher (~1586 - )
Christopher Ihme (~1697 - 1753)
Christopher Wulf (- ~1804)
Claes Albin (1875 - )
Claes Albin Mathiasson (1870 - )
Claes Albin Persson (1871 - )
Claes Albin Svensson (1876 - )
Claes Alfred (1867 - )
Claes Alfred (1877 - )
Claes Alfred Andersson (1863 - 1864)
Claes Alfred Hallengren (1879 - )
Claes Edvard (1873 - )
Claes Emil (1878 - )
Claes Emil (1883 - )
Claes Gottfrid Andersson (1884 - 1951)
Claes-Göran
Claes Leonard (1880 - 1883)
Claes Oscar (1888 - 1888)
Claes Otto (1860 - )
Claes Otto (1882 - )
Claes Rudolf (1891 - )
Claes Sörensson (Dahlin) (1706 - 1785)
Clara (1866 - )
Clara Adelina (1881 - )
Clara Alfrida (1869 - )
Clara Alida Carlsdotter (1865 - 1868)
Clara Alida Johansson (1873 - 1913)
Clara Amalia Andersson (1873 - )
Clara Amalia Lerberg (1876 - 1880)
Clara Amanda Mathiasdotter (1864 - )
Clara Augusta Nilsson (1861 - 1922)
Clara Bengtsson (1866 - 1950)
Clara Bernhardina (1898 - )
Clara Elida (1876 - )
Clara Johansdotter (1859 - )
Clara Josefina NN (1878 - )
Clara Leontina Larsson (1871 - )
Clara Natalia Carlsson (1865 - 1936)
Clara Sofia Andersson (1867 - )
Clara Vilhelmin Andersdotter (1859 - 1902)
Clara Wilhelmina (1878 - )
Clarence (<1907 - )
Clarence Ivar Ivarsson (1909 - 1991)
Clementina Amalia (1853 - )
Clemmet Börjesson (- ~1674)
Conradina Sofia Roloff (1800 - )
Cornelia Johansdotter (1731 - )
Court Benzon (1897 - )
Cristopher Landtman
Dagmar
Dagmar Elvira (1904 - )
Dagny
Dagny Eglantine Johansson (1904 - 1982)
Dagny F Johansson
Dagny Ingeborg Bolin (1890 - 1986)
Daniel Andersson (Flinkman) (1819 - 1890)
Daniel Andersson (Frivillig) (1757 - )
Daniel Andersson (1893 - )
Daniel Eleasar Widbom (1759 - 1821)
Daniel Erik Wolter (1790 - )
Daniel Gabrielsson (Frivillig) (1730 - )
Daniel Larsson
Daniel Niklasson (1804 - )
Daniel Pettersson
Daniel Roos
Danny Brådd
Darrell Gordon Rupert
David (1899 - 1900)
David Albert Dahlberg (1894 - 1971)
David Albert Johansson (1901 - 1901)
David Albert Johansson (1903 - )
David Algot Bylin (1884 - )
David Algot Carlsson (1892 - 1964)
David Andersson
David Andersson
David Andreasson (Billing) (1865 - 1948)
David Carlsson (1877 - 1877)
David Eriksson (1893 - )
David Evert Andersson (1904 - )
David Evert Andersson (1904 - 1953)
David Georg (1904 - )
David Gotthard (1912 - 1912)
David Gunnar (1901 - 1902)
David Gunnar (1903 - )
David Gunnar Andersson (1897 - )
David Gunnar Larsson (1906 - )
David Gunnar Stockman (1897 - )
David Hugo Olsson (1907 - )
David Karlsson Petersson (1861 - )
David Nilsson (1740 - 1802)
David Olof Gutke (1903 - 1903)
David Olofsson (1888 - 1977)
David Oscar Johansson (1880 - )
David Rickard (1901 - )
David Sigfrid (1886 - )
David Stefanus Wolter (1895 - )
David Stockman
David Valdemar Rundberg (1884 - 1951)
David Valfrid Johansson (1908 - 2003)
David Wilhelm Bengtsson (1885 - 1926)
Davida (~1888 - 1931)
Davida Maria Carlsson (1878 - 1960)
Davida Mathilda (1882 - 1906)
Demeter Purzsa
Didrik Keldunck
Dollie C
Dordi Larsdotter (1714 - 1714)
Dorotea Andersdotter (1717 - )
Dorothea Mathiasdotter (1847 - 1867)
Dortha Olofsdotter (1691 - 1748)
Ebba
Ebba
Ebba Alice Tenconi (1899 - 1992)
Ebba Amelia Hallberg (1894 - 1966)
Ebba Andersdotter (~1719 - ~1743)
Ebba Andersdotter (1726 - 1806)
Ebba Andersdotter (1738 - )
Ebba Christina
Ebba Ingeborg Wolter (1889 - )
Ebba Jönsdotter
Ebba Månsdotter
Ebba Olofsdotter (1716 - 1793)
Ebba Olofsdotter (~1740 - )
Ebba Persdotter (1713 - )
Ebba Svensdotter (1798 - 1867)
Ebbe (- <1733)
Ebbe Börjesson
Ebbe Nilsson (- 1687)
Ede Wagner (1884 - )
Edela (1851 - )
Edela Andersdotter (~1821 - )
Edela Andreasdotter (~1842 - )
Edela Brita Andersdotter
Edela Britta (1832 - )
Edela Carlsdotter (1795 - 1863)
Edela Johansdotter (1818 - )
Edela Olofsdotter (1826 - 1880)
Edela Persdotter (1783 - )
Edela Persdotter (1810 - )
Edela Persdotter (1827 - 1828)
Edela Persdotter (1829 - )
Edela Petersdotter (1776 - )
Edit
Edit Christina (1905 - )
Edit Fredrika (1912 - )
Edit Helena (1916 - )
Edit Ingeborg (1905 - 1906)
Edit Linnea Pettersson (1902 - )
Edit Margareta (1913 - )
Edit Maria (1916 - )
Edit Maria Berntsson (1897 - 1979)
Edit Maria Sandersson (1913 - )
Edit Theresia (1907 - )
Edith
Edith
Edith
Edith (1904 - 1973)
Edith Axelia Johansson (1898 - 1919)
Edith Cecilia (1897 - )
Edith Eufrosyne (1909 - 1971)
Edith Hildur Andersson (1883 - 1961)
Edith Konstantia Alexandersson (1914 - 1947)
Edith Linnea (1910 - 1973)
Edith Maria (1901 - 1905)
Edith Sjölin
Edith Victoria Wolter (1897 - )
Edith Viktoria Ahlström (1903 - )
Edla Andersdotter (1842 - )
Edla Justinta (1877 - )
Edla Svensdotter (1834 - )
Edvard Börjesson (1838 - 1923)
Edvard Carlsson (1841 - 1907)
Edvard Emanuel Johansson (Lundblad) (1866 - )
Edvard Johansson (1838 - 1840)
Edvard Lerberg (1822 - 1834)
Edvard Pettersson (Tholander) (1839 - )
Edvin Andersson (1840 - 1898)
Egon Angelbäck (1912 - )
Egon Reimertz
Eiler
Eina Birgit Viola Larsson (1915 - 1986)
Einar Adelbert Karlsson (1914 - )
Einar Alexius Hadling (1893 - 1958)
Einar Alexius Johansson (1894 - 1972)
Einar Daniel (1916 - )
Einar Daniel Nilsson (1898 - )
Einar Harry (1905 - )
Einar Heliodorus Almgren (1894 - )
Einar Karlsson (1892 - 1987)
Einar Lindhof Larsson (1895 - )
Einar Manfred Ansgarius Avert (1906 - 1961)
Einar Palmqvist
Einar Rudolf Johansson (1903 - )
Einar Vignert
Einar Vilhelm (1891 - )
Einar Zachrisson
Eith
Eivor
Eivor Margareta (1910 - )
Elemer Endre Majoros (1890 - )
Elemér Majoros (1863 - )
Elemina Augusta (1859 - )
Elemina Augusta Severinsdotter (1858 - )
Elemina Gunnesdotter (1845 - )
Elemina Gustafva Olausdotter (1876 - )
Elemina Hermansson (1856 - )
Elena "Helena" Svensdotter (1794 - 1874)
Elena (Helena) Andersdotter (1764 - )
Elena (Nilena) Eriksdotter (1798 - )
Elena (Olena) Svensdotter (1800 - 1832)
Elena (1841 - )
Elena Abrahamsdotter (1760 - 1836)
Elena Andersdotter (1756 - )
Elena Andersdotter (1762 - )
Elena Andersdotter (1772 - )
Elena Andersdotter (1790 - 1809)
Elena Andersdotter (1790 - 1832)
Elena Andersdotter (1796 - 1839)
Elena Andersdotter (1799 - 1865)
Elena Andersdotter (1806 - )
Elena Andersdotter (1823 - )
Elena Andersdotter (1828 - )
Elena Andersdotter (1838 - )
Elena Andersdotter (1853 - 1853)
Elena Andreasdotter (1745 - 1812)
Elena Andreasdotter (1793 - <1794)
Elena Beata (1837 - )
Elena Beata Börjesdotter (1851 - 1862)
Elena Beata Carlsdotter (1808 - 1899)
Elena Beata Eliasdotter (1803 - 1804)
Elena Beata Johannesdotter (1830 - 1831)
Elena Beata Johansdotter (1811 - 1825)
Elena Beata Tolinsdotter (1823 - 1857)
Elena Bengtsdotter (1779 - 1839)
Elena Bengtsdotter (1787 - 1831)
Elena Bengtsdotter (1791 - 1826)
Elena Bengtsdotter (1796 - 1821)
Elena Börjesdotter (1773 - 1860)
Elena Börjesdotter (1779 - )
Elena Davida Andersson (1867 - 1921)
Elena Eliasdotter (1798 - 1800)
Elena Eriksdotter (1748 - )
Elena Gunnesdotter (1750 - 1789)
Elena Hansdotter
Elena Helgesdotter (1763 - )
Elena Johansdotter (1833 - 1867)
Elena Jönsdotter (1744 - (före 1798))
Elena Larsdotter (1749 - )
Elena Nilsdotter (1820 - 1897)
Elena Olausdotter (1848 - 1849)
Elena Olofsdotter
Elena Olofsdotter (1759 - )
Elena Olofsdotter (1775 - )
Elena Persdotter (1746 - 1771)
Elena Pettersdotter (1790 - 1843)
Elena Svensdotter
Elena Svensdotter (1754 - 1830)
Elena Svensdotter (1764 - 1783)
Elena Svensdotter (1794 - )
Elena Svensdotter (1806 - )
Elena Torkelsdotter (1739 - )
Elena Torstensdotter (- 1790)
Elenor
Eleonora (Elin) Magdalena Knutsdotter (1890 - 1967)
Eleonora Andersson (1857 - )
Eleonora Andersson (1857 - 1933)
Eleonora Beata (1863 - )
Eleonora Beata Börjesdotter (1784 - 1836)
Eleonora Beata Lindström (1851 - 1946)
Eleonora Carlsdotter (1852 - 1930)
Eleonora Carolina Carlsson (1892 - 1892)
Eleonora Josefina Johannesdotter (1848 - )
Eleonora Svensdotter (1765 - 1837)
Elfrida (1872 - 1881)
Elfrida Andrietta Olsson (1875 - )
Elfrida Eleonora Benjaminsdotter (Olsson) (1868 - )
Elfrida Wilhelmina Larsson (1871 - 1877)
Elfride
Eliana Maria Eliasdotter (1827 - 1886)
Eliander Mikael Benjaminsson (1829 - 1894)
Elias (1787 - )
Elias Abrahamsson (1780 - 1787)
Elias Andersson
Elias Andersson
Elias Andersson (1757 - 1835)
Elias Andersson (1760 - 1833)
Elias Andersson (1785 - )
Elias Andersson (1785 - 1841)
Elias Andersson (1787 - 1789)
Elias Andersson (~1801 - 1803)
Elias Andersson (1803 - 1803)
Elias Andersson (~1812 - 1814)
Elias Andersson (1816 - 1896)
Elias Andersson (1827 - )
Elias Andreasson (1796 - 1867)
Elias Andreasson (1801 - )
Elias Bengtsson (1773 - 1774)
Elias Bengtsson (1775 - 1806)
Elias Bengtsson (1799 - )
Elias Börjesson (1722 - 1741)
Elias Börjesson (1808 - 1810)
Elias Eriksson (1776 - 1804)
Elias Eriksson (1805 - )
Elias Gunnesson (1785 - )
Elias Hansson
Elias Hansson (1777 - 1841)
Elias Hansson (1804 - )
Elias Jacobsson (1822 - )
Elias Johansson
Elias Johansson (1818 - 1883)
Elias Jönsson (1770 - 1834)
Elias Jönsson (1793 - )
Elias Larsson
Elias Larsson (~1747 - )
Elias Larsson (1770 - )
Elias Larsson (1822 - )
Elias Larsson (1826 - )
Elias Matsson (1793 - 1858)
Elias Olofsson (1800 - )
Elias Olofsson (1801 - 1823)
Elias Olofsson (1811 - 1878)
Elias Olofsson (1835 - )
Elias Olofsson (1851 - )
Elias Olsson (~1851 - )
Elias Petersson (1863 - )
Elias Pettersson (1754 - )
Elias Pettersson (1827 - 1828)
Elias Pettersson (1830 - )
Elias Staffansson (Flink)
Elias Svensson (1785 - 1826)
Elias Svensson (1843 - )
Elias Talinsson (1838 - 1922)
Elias Toresson (1770 - )
Elias Trulsson (1767 - 1771)
Elias Österberg (1772 - 1854)
Elin
Elin
Elin
Elin
Elin
Elin
Elin
Elin
Elin
Elin
Elin
Elin
Elin (- 1690)
Elin (- 1692)
Elin (1698 - )
Elin (~1706 - 1791)
Elin (1734 - )
Elin (1915 - 2002)
Elin Abigail Johansdotter (1887 - )
Elin Abrahamsdotter (1754 - 1822)
Elin Abrahamsdotter (1790 - 1830)
Elin Amalia (1904 - )
Elin Ambjörnsdotter (- 1691)
Elin Ambjörnsdotter (- >1723)
Elin Ambjörnsdotter (~1659 - 1723)
Elin Andersdotter
Elin Andersdotter
Elin Andersdotter
Elin Andersdotter
Elin Andersdotter
Elin Andersdotter
Elin Andersdotter
Elin Andersdotter
Elin Andersdotter
Elin Andersdotter
Elin Andersdotter (~1644 - 1723)
Elin Andersdotter (~1651 - 1705)
Elin Andersdotter (~1655 - 1711)
Elin Andersdotter (~1662 - 1728)
Elin Andersdotter (~1664 - 1736)
Elin Andersdotter (~1665 - >1723)
Elin Andersdotter (1679 - 1745)
Elin Andersdotter (~1680 - 1717)
Elin Andersdotter (1681 - 1737)
Elin Andersdotter (1682 - )
Elin Andersdotter (1691 - )
Elin Andersdotter (1694 - 1756)
Elin Andersdotter (1696 - 1771)
Elin Andersdotter (1696 - 1791)
Elin Andersdotter (1701 - 1738)
Elin Andersdotter (1702 - 1786)
Elin Andersdotter (~1706 - )
Elin Andersdotter (~1716 - 1776)
Elin Andersdotter (1723 - )
Elin Andersdotter (1727 - 1754)
Elin Andersdotter (~1740 - )
Elin Andersdotter (1745 - 1803)
Elin Andersdotter (1749 - 1813)
Elin Andersdotter (1753 - )
Elin Andersdotter (1759 - 1759)
Elin Andersdotter (1763 - )
Elin Andersdotter (1803 - 1868)
Elin Andersdotter (1807 - 1877)
Elin Andersdotter (1813 - 1869)
Elin Andersdotter (1815 - )
Elin Andersdotter (1815 - 1884)
Elin Andersdotter (1822 - 1900)
Elin Andersdotter (1828 - )
Elin Andersdotter (1858 - )
Elin Andreasdotter (1805 - 1886)
Elin Arvida Ahlqvist (1885 - )
Elin Arvidsdotter (1688 - 1759)
Elin Assarsdotter (1740 - )
Elin Augusta Gustavsson (1905 - )
Elin Aurora Aronsdotter (1886 - )
Elin Beatrice Hildegard Karlsson (1912 - 2003)
Elin Bengtsdotter
Elin Bengtsdotter
Elin Bengtsdotter (~1631 - 1711)
Elin Bengtsdotter (~1671 - 1722)
Elin Bengtsdotter (1694 - 1760)
Elin Bengtsdotter (1699 - )
Elin Bengtsdotter (1703 - )
Elin Bengtsdotter (1706 - 1706)
Elin Bengtsdotter (1707 - )
Elin Bengtsdotter (1717 - 1798)
Elin Bengtsdotter (1724 - )
Elin Bengtsdotter (1735 - )
Elin Bengtsdotter (1747 - )
Elin Bengtsdotter (1749 - )
Elin Bengtsdotter (1755 - 1841)
Elin Bengtsdotter (1763 - )
Elin Bengtsdotter (1763 - 1824)
Elin Bengtsdotter (1765 - )
Elin Bengtsdotter (<1765 - )
Elin Bengtsdotter (1802 - )
Elin Bengtsdotter (1824 - )
Elin Bengtsdotter (1824 - )
Elin Björnsdotter (~1670 - 1715)
Elin Börjesdotter
Elin Börjesdotter
Elin Börjesdotter
Elin Börjesdotter (~1634 - 1697)
Elin Börjesdotter (1672 - 1706)
Elin Börjesdotter (~1675 - )
Elin Börjesdotter (1690 - 1757)
Elin Börjesdotter (~1691 - )
Elin Börjesdotter (1721 - )
Elin Börjesdotter (1733 - 1799)
Elin Börjesdotter (<1740 - ~1759)
Elin Börjesdotter (1745 - 1810)
Elin Börjesdotter (1751 - 1824)
Elin Carlsdotter (~1666 - )
Elin Carlsdotter (~1668 - )
Elin Carlsdotter (~1674 - 1745)
Elin Carlsdotter (1691 - ~1743)
Elin Carlsdotter (~1694 - 1769)
Elin Carlsdotter (1695 - 1760)
Elin Carlsdotter (1754 - 1788)
Elin Carlsdotter (1835 - )
Elin Carolina (1890 - 1895)
Elin Charlotta (1878 - )
Elin Constantia (1897 - )
Elin Constantia Mattsson (1878 - )
Elin Davida (1892 - 1909)
Elin Desideria Nilsson (1893 - 1949)
Elin Elvina Andersson
Elin Engelbrektsdotter (~1641 - 1725)
Elin Engelbrektsdotter (1705 - 1790)
Elin Eriksdotter (1688 - 1762)
Elin Eriksdotter (~1705 - 1736)
Elin Eriksdotter (~1707 - 1750)
Elin Eriksdotter (1708 - )
Elin Eriksdotter (1726 - 1785)
Elin Eriksdotter (~1737 - )
Elin Eriksdotter (1738 - 1762)
Elin Eriksdotter (1775 - 1817)
Elin Eriksdotter (1817 - 1834)
Elin Fredrika Constantia Eliasson (1881 - )
Elin Gertsdotter
Elin Gudmundsdotter
Elin Gudmundsdotter (~1686 - 1757)
Elin Gunnesdotter
Elin Halvordsdotter (1719 - )
Elin Hansdotter
Elin Hansdotter (~1661 - )
Elin Hansdotter (~1712 - )
Elin Hansdotter (1712 - 1788)
Elin Hansdotter (1769 - 1838)
Elin Hansdotter (~1776 - )
Elin Hansdotter (1790 - 1795)
Elin Helgesdotter
Elin Helgesdotter (~1658 - 1737)
Elin Helgesdotter (1703 - 1767)
Elin Helgesdotter (1756 - 1809)
Elin Hellberg
Elin Henriksdotter (1705 - 1708)
Elin Håkansdotter (1656 - 1748)
Elin Håkansdotter (1787 - )
Elin Israelsdotter (1699 - 1782)
Elin Israelsdotter (1707 - 1776)
Elin Jacobsdotter
Elin Johansdotter (1744 - 1789)
Elin Johansdotter (~1821 - )
Elin Johansson (1898 - 1989)
Elin Jonasdotter (~1685 - 1768)
Elin Jonasdotter (~1694 - )
Elin Jonasdotter (1767 - )
Elin Jonsdotter
Elin Jonsdotter
Elin Jonsdotter (~1652 - 1712)
Elin Jonsdotter (~1684 - 1744)
Elin Jonsdotter (1742 - 1743)
Elin Josefina Larsson (1894 - )
Elin Jönsdotter
Elin Jönsdotter
Elin Jönsdotter
Elin Jönsdotter
Elin Jönsdotter
Elin Jönsdotter
Elin Jönsdotter
Elin Jönsdotter
Elin Jönsdotter
Elin Jönsdotter
Elin Jönsdotter
Elin Jönsdotter
Elin Jönsdotter (~1655 - 1717)
Elin Jönsdotter (1673 - 1737)
<