Personakt

Anders Larsson (Laursen)

Åbo Havredal (1/2 krono).

Mantalsskriven man:1638 Havredal, Älvsåker sn, (N) 1)
Namnet är gårdsbeteckning i Jordeboken:1646 Havredal, Älvsåker sn, (N) 2)
Namnet är gårdsbeteckning i Jordeboken:1647 Havredal, Älvsåker sn, (N) 2)
Tingsnotering:1647-12-30 Havredal, Älvsåker sn, (N) 3)AIa:3 sid 23
Bleff oplest en fortegnelse paa nogle som befindes udforarmede och endnu indestaar med en deell aff deris skat och landgilde efter Warbierg slots jordbog for det aar 1645. Som er udi Slebs och Walde sogner och Anders Larsen i Haffredall i Elsager sogen 1 cronengrd er samme aar mere paafört end de pleier at giffue nemlig 1/2 lb smör. Dette forskel bekreftede tingsmenden som tilstede wor saledis i sandhed att were som for ommeldt ehr. Huor efter bleff udsed tings widne.
 
Tingsnotering:1648-02-17 Havredal, Älvsåker sn, (N) 3)AIa:3 sid 39
Tingsnotering:1648-07-27 Havredal, Älvsåker sn, (N) 3)AIa:3 sid 98
Namnet är gårdsbeteckning i Jordeboken:1650 Havredal, Älvsåker sn, (N) 2)
Mantalsskriven man:1651 Havredal, Älvsåker sn, (N) 1)
Namnet är gårdsbeteckning i Jordeboken:1653 Havredal, Älvsåker sn, (N) 2)
Namnet är gårdsbeteckning i Jordeboken:1660 Havredal, Älvsåker sn, (N) 2)
Namnet är gårdsbeteckning i Jordeboken:1664 Havredal, Älvsåker sn, (N) 2)
Namnet är gårdsbeteckning i Jordeboken:1667 Havredal, Älvsåker sn, (N) 2)
Namnet är gårdsbeteckning i Jordeboken:1671 Havredal, Älvsåker sn, (N) 2)
Namnet är gårdsbeteckning i Jordeboken:1688 Havredal, Älvsåker sn, (N) 2)

Källor

1)B-A Wernerson
  
2)Jordebok
  
3)Fjäre häradsrätt Dombok