Personakt Antavla

Anders Björnsson

Nämdeman Åbo Älvsåkersby.

Mor: (- 1689)

Född:omkring 1571 1)står 1671 att han är 100 år gammal och hustrun 80 år
Tingsnotering:mellan 1643 och 1645 Älvsåkersby, Älvsåker sn, (N) 2)
Åtteman:1645-03-13 Älvsåkersby, Älvsåker sn, (N) 2)
Nämdeman Fjäre häradsrätt:1645-10-30 Älvsåkersby, Älvsåker sn, (N) 2)
Sexman:1668-11-19 Älvsåkersby, Älvsåker sn, (N) 2)Söffren Olsen i Hae begierte 12 mand som kand dömme hannem och sine wederparter imellum. Mötte Kirsten Tommisdotter och Helle Bentsen i Höyland paa hindis wegne och samtöcker sagen till sex mand paa huar side. Söffren Olsen neffnte på sin sida n: Olle Nielsen på Lyngaas i Onsala sogen, Per Andersen i Bryndome, Anders Torbiörnsen i Leerberg, ... Börgesen i Skorby, Tord Olsen på Halden, och Olle Torbiörnsen i Allafors. Dernest neffnte Kirstene naembl. Carl Snecker i Hellesager, Bent Olsen i Woregård i Skorby, Börge Persen i Höyland, Per Börjessen i Elsagerby, Anders Biörnsen ibid, och Bent Skreder i Höyland.
Bosatt:mellan 1669 och 1671 Älvsåkersby 4, Älvsåker sn, (N) 3)Elsaby 4:5
Vittnade:1669-11-18 Älvsåkersby, Älvsåker sn, (N) 2)Angående tvist med Skårby män angående Alafors mäns fädrift och klöfvegång på Skårby mark.
Stämd:1669-12-09 Älvsåkersby, Älvsåker sn, (N) 2)Helle person i Kolla hafde ladet steffne Anders Biörnson i Elsaggersby for gield 6 ... hand er honom skyldig. Men Anders Biörnsson icke mötte her emoth at suara. Bleff tildömbt at betale efter lagen eller lida Namb och vordering i hans godz efter ...
Död:efter 1671 Älvsåkersby 4, Älvsåker sn, (N) 1)

Äktenskap med N N (~1591 - 1694)

Vigsel:

Barn:
Hans Andersson (- 1713)

Källor

1)Mtl 1671
  
2)Fjäre häradsrätt Dombok
  
3)mtl