Personakt Antavla

IX:99 Anders Jönsson

Åbo Lindomeby 6 "Jöns Anderssonsgård".

Far:X:197 Jens Andersen

Tingsnotering:1668-09-03 Lindomeby, Lindome sn, (O) 1)Ambiörn Neeb haffde ladet hidsteffne Anders Gundbiörnsen i Helesass och Erich Bentsen i Rantorp med Isach Enochsen och Bent Tostesen på Brachen angaaende nogre penningar Anders Jensen i Lindesby haffuer giffuet sin broder Anders Jensen i Hellesås paa en gårdepart. Men hand ehr nu död, der fore sagen beroer til widare kundskab.
Mantalsskriven man:1671 Lindomeby 6, Lindome sn, (O) 2)
Mantalsskriven man:1672 Lindomeby 6, Lindome sn, (O) 3)
Mantalsskriven man:1673 Lindomeby 6, Lindome sn, (O) 4)
Mantalsskriven man:1674 Lindomeby 6, Lindome sn, (O) 5)
Mantalsskriven man:1675 Lindomeby 6, Lindome sn, (O) 6)
Mantalsskriven man:1676 Lindomeby 6, Lindome sn, (O) 7)
Mantalsskriven man:1677 Lindomeby 6, Lindome sn, (O) 8)
Mantalsskriven man:1678 Lindomeby 6, Lindome sn, (O) 9)
Mantalsskriven man:1679 Lindomeby 6, Lindome sn, (O) 10)
Mantalsskriven man:1681 Lindomeby 6, Lindome sn, (O) 11)
Mantalsskriven man:1682 Lindomeby 6, Lindome sn, (O) 12)
Mantalsskriven man:1683 Lindomeby 6, Lindome sn, (O) 13)
Mantalsskriven man:1684 Lindomeby 6, Lindome sn, (O) 14)
Mantalsskriven man:1685 Lindomeby 6, Lindome sn, (O) 15)
Mantalsskriven man:1686 Lindomeby 6, Lindome sn, (O) 16)
Mantalsskriven sjuklig:från 1687 till 1693 Lindomeby 6, Lindome sn, (O) 17)
Rusthållare:1689 Lindomeby, Lindome sn, (O) 18)Ryttare nr 50 Johan Öhlberg, i andra korpralskapet, Ryttmästare Fredrik Köhlers Compagni, Rutger von Aschebergs "Änkedrottningens livregemente till häst"
Mantalsskriven under barnen:1694 Lindomeby 6, Lindome sn, (O) 19)
Rusthållare:1694-08 Lindomeby, Lindome sn, (O) 18)Ryttare nr 49 Johan Öhlberg under Korpralen Nils Kyhlberg andra Korpralskapet vid Ryttmästare Fredrik Köhlers Compagni, Riksänkedrottningen Livregemente till häst, anfört av Överstelöjtnant Christian Ludwig von Ascheberg.
Mantalsskriven under barnen:1695 Lindomeby 6, Lindome sn, (O) 20)
Mantalsskriven under barnen:1696 Lindomeby 6, Lindome sn, (O) 21)
Mantalsskriven under barnen:1697 Lindomeby 6, Lindome sn, (O) 22)
Mantalsskriven under barnen:1698 Lindomeby 6, Lindome sn, (O) 23)
Mantalsskriven under barnen:1699 Lindomeby 6, Lindome sn, (O) 24)
Mantalsskriven under barnen:1700 Lindomeby 6, Lindome sn, (O) 25)
Död:1700-02-18 Lindomeby 6, Lindome sn, (O) 26)

Äktenskap med IX:100 Maret Andersdotter (~1630 - 1706)

Vigsel:omkring 1660 Lindome sn, (O) 27)

Barn:
Anna Andersdotter (~1664 - )
Börta Andersdotter (~1667 - )
VIII:50 Maret Andersdotter (~1668 - )
Jöns Andersson (~1670 - 1742)

Källor

1)Fjäre häradsrätt Dombok
  
2)Mantalslängd Lindome 1671
  
3)Mantalslängd Lindome 1672
  
4)Mantalslängd Lindome 1673
  
5)Mantalslängd Lindome 1674
  
6)Mantalslängd Lindome 1675
  
7)Mantalslängd Lindome 1676
  
8)Mantalslängd Lindome 1677
  
9)Mantalslängd Lindome 1678
  
10)Mantalslängd Lindome 1679
  
11)Mantalslängd Lindome 1681
  
12)Mantalslängd Lindome 1682
  
13)Mantalslängd Lindome 1683
  
14)Mantalslängd Lindome 1684
  
15)Mantalslängd Lindome 1685
  
16)Mantalslängd Lindome 1686
  
17)Mantalslängd Lindome
  
18)Generalmönsterrulla
  
19)Mantalslängd Lindome 1694
  
20)Mantalslängd Lindome 1693
  
21)Mantalslängd Lindome 1696
  
22)Mantalslängd Lindome 1697
  
23)Mantalslängd Lindome 1698
  
24)Mantalslängd Lindome 1699
  
25)Mantalslängd Lindome 1700
  
26)Död o Begravningsbok Lindome
  
27)B-A Wernerson