Personakt

Anders Börjesson

Ryttare nr 55, Kungsbacka Kompani.

Generalmönstring:1694-08 Hjälmared, Älvsåker sn, (N) 1)Ryttare nr 55 under Korpralen Nils Kyhlberg andra Korpralskapet vid Ryttmästare Fredrik Köhlers Compagni, Riksänkedrottningen Livregemente till häst, anfört av Överstelöjtnant Christian Ludwig von Ascheberg.
Död:1698 1)

Källor

1)Generalmönsterrulla