Personakt

Anders Andersson (Haas)

Ryttare nr 33 sedan 39, Kungsbacka Kompani.

Generalmönstring:1689 Inseros, Lindome sn, (O) 1)Ryttare under Korpral Petter Hulth i andra korpralskapet, vid Ryttmästare Fredrik Köhlers Compagni, Riksänkedrottningen Livregemente till häst,
anfört av Fältmarskalken och Generalguvernören Rutger von Ascheberg.
 
Afskedad:1694-08 Inseros, Lindome sn, (O) 1)Tjänat i 11 år som Ryttare under Korpralen Nils Kyhlberg andra Korpralskapet vid Ryttmästare Fredrik Köhlers Compagni, Riksänkedrottningens Livregemente till häst,
anfört av Överstelöjtnant Christian Ludwig von Ascheberg.
 

Källor

1)Generalmönsterrulla