Personakt

Anders Bergström

Ryttare 48, Kungsbacka Kompani.

Generalmönstring:1708-10-05 Gårda, Lindome sn, (O) 1)Ryttare nr 48 under Korpral Gustaf Adolf von Meyerhielm andra Korpralskapet vid Ryttmästare Erik Johan Meyerhjelms Kungsbacka Compagni, Riksänkedrottningen Livregemente till häst, anfört av Överstelöjtnant Christian Ludwig von Ascheberg.

Källor

1)Generalmönsterrulla