Personakt

Anders Börjesson

Kaldzmand:1678-07-18 Svartsängen, Fjärås, (N) 1)EVIIAAAG:12 sid 94

Källor

1)Fjäre häradsrätt Dombok