Personakt

Anders Persen

Kaldzmand:1648-07-27 Sundstorp, Fjärås sn, (N) 1)AIa:3 sid 98

Källor

1)Fjäre häradsrätt Dombok