Personakt

Anders Sjöman

Ryttare nr 45, Kungsbacka Kompani.

Generalmönstring:1708-10-05 Torvmossared, Lindome sn, (O) 1)Ryttare nr 45 under Korpral Gustaf Adolf von Meyerhielm andra Korpralskapet vid Ryttmästare Erik Johan Meyerhjelms Kungsbacka Compagni, Riksänkedrottningen Livregemente till häst, anfört av Överstelöjtnant Christian Ludwig von Ascheberg.

Källor

1)Generalmönsterrulla