Personakt

Anders

Stämd:1669-11-18 Kussered, Älvsåker sn, (N) 1)Hejderidaren Jonas Högh hafuer med Olle Anderson i Ramberg och Albert paa Gierdet ladet stembne Anders i Kusseröd, Jens Börjeson i Kniberöd och Laurs i Gundlered stembde Torsten i Ahlgardsbacka och Svend paa Snippen for skoug högge.
De mötte denom at unsdskylde och sagde nej. Da efter det Anders och Svend icke ehr ofuerbevist, ehr de fri kendt, men Torsten at böda efter kongl majt skogordning.
 

Källor

1)Fjäre häradsrätt Dombok