Personakt

Anders Börjesson

Åbo Älvsåkersby.

Stämd:1668-04-09 Älvsåkersby, Älvsåker sn, (N) 1)Anders Biörnson i Elsager vedgick den syl som blef hugget til en kirkebro och hafde minde der till af Per Simensen
Böter:1668-04-09 Älvsåkersby, Älvsåker sn, (N) 1)Anders Börjeson i Elsagerby vedgick sit högge och det hafuer bödt fore, det Ambiörn Näbb bestod hand vidtog böderne
Kaldzmand:1677-11-15 Älvsåkersby, Älvsåker sn, (N) 1)EVIIAAAG:12 sid 45

Källor

1)Fjäre häradsrätt Dombok