Personakt

Andersdotter

Tingsnotering:1670-05 Gårda, Lindome sn, (O) 1)Carl Snedker i Hellesager på Gunnde Olsens, Ellena Olsdotter och Ingeborg Olsdotters wegne efter skriftlig fuldmagt och witnesbyrd N: Anders Anderson wed Garde och Bengt Tordson, skiöthe deres arfueparter N: 1/3 part i halfua gården, och til Bengt Olsen wed gårde och sin hustru Börte Joensdåtter til arf och eyedom, och giorde ingen hinder derpå holt paa skiödet Ambiörn Nebb och Ole Nielsen i Lyngås.

Barn med Bengt Olofsson (- ~1672)

Barn:
Anna Bengtsdotter

Källor

1)Fjäre häradsrätt Dombok