Personakt Antavla

Anders Bengtsson

Åbo Baltared.

Far:Bengt

Tingsnotering:1668-05-28 Baltared, Fjärås sn, (N) 1)Per Nilssen i Nödekil hafde med stefningsmand Mogens Persson i Ellenes, och Lars Arvidsson i Nödekil, ladit hit stefne Anders Hellesen i Kierra och sin gaardbo Olle med witnesbyrd, den tuistade gårde part angaar.
Fremstod Lars Persson i Annabo, och wandt, at Per Lasseson bode paa Kierra gård, och hans moder hafde kiöbt samme part, till hanem, ... meget det var, hand icke wandt,
Anders Jörgensen i Nödekill, wandt, efter lagen, at förut nämde Per Lassesson bode paa samme Kierra gård, på huilken part det war weat hand icke.
Anders Hellesen i Kierra mötte, och fremlagde et gammelt skiöde och nogre andre meget gamble kiöbebreffur som hand dem kalder. Och samtöckte samfrender, nambl:
Mogens Svendsen i Karsjö, Anders Torgiersen i Sinekulla, Tore ibd, Olle Larssen i Hjelmen, Anders Bendtsen i Baltaröd, och Joen Joensen i Jioröd.
Per Nielsen och sin broder steffnte paa sin side, nambl:
Lars Persen, Lars Larssen Anabo, Helle Andersen i Staubor, Per Persen i Gressla, Tore Persen ibd, och Arfuid Bendtsen i Smedinge.
 
Åtteman:1668-08-06 Fagared, Fjärås sn, (N) 1)Carl Mogensen i Torkelstrup boendis, lod wed lansmanden Per Stud, begiera och aff retten stede otte som kand grandska och forfare de huse som forefindis paa Torkelstorp gaard hure de sen bebyggede som en bundegaard bör at waere och dette med flid at efterkomme som de wille antsuare under deris fuldzmaall, nembl: Joen Jensen i Gioröd, Mogens Svendsen i Kaarsjö, Anders Hellesen i Kiera, Tore Larsen i Sevekulla, Lars Tostensen i Fauröd, Anders Bentsen i Balteröd, Olle Erichsen i Snogetorp och Olle Torkelsen i Sundstorp.
Mantalsskriven man:1669 Baltared, Fjärås sn, (N) 2)
Mantalsskriven man:1670 Baltared, Fjärås sn, (N) 3)
Mantalsskriven man:1671 Baltared, Fjärås sn, (N) 4)
Mantalsskriven man:1672 Baltared, Fjärås sn, (N) 5)
Mantalsskriven man:1673 Baltared, Fjärås sn, (N) 6)fattig
Mantalsskriven man:1674 Baltared, Fjärås sn, (N) 7)
Mantalsskriven man:1675 Baltared, Fjärås sn, (N) 8)
Mantalsskriven man:1676 Baltared, Fjärås sn, (N) 9)
Mantalsskriven man:1677 Baltared, Fjärås sn, (N) 10)Har gifvit gården ifrån sig har inte bruk
Mantalsskriven man:1678 Baltared, Fjärås sn, (N) 11)änkling
Mantalsskriven man:1679 Baltared, Fjärås sn, (N) 12)änkling
Död:omkring 1680 Baltared, Fjärås sn, (N) 13)

Sambo med Andersdotter (- ~1677)


Källor

1)Fjäre häradsrätt Dombok
  
2)Mantalslängd Fjärås 1669
  
3)Mantalslängd Fjärås 1670
  
4)Mantalslängd Fjärås 1671
  
5)Mantalslängd Fjärås 1672
  
6)Mantalslängd Fjärås 1673
  
7)Mantalslängd Fjärås 1674
  
8)Mantalslängd Fjärås 1675
  
9)Mantalslängd Fjärås 1676
  
10)Mantalslängd Fjärås 1677
  
11)Mantalslängd Fjärås 1678
  
12)Mantalslängd Fjärås 1679
  
13)Mantalslängd Fjärås 1681