Personakt Antavla

III:1 Anders Herder Nilsson

Hemmansägare Röshult 1:3, Ramberg 1:5 "Kollins". Blev 79 år.

Far:IV:1, IV:7 Nils Andreasson (1806 - 1892)
Mor:IV:2, IV:8 Anna-Lena Henriksdotter (1807 - 1869)

Född:1843-04-14 Röshult 1:3 (1/6), Älvsåker sn, (N) 1)Faddrar: Olaus Bengtsson o dess hustru i Bolås, Paulina Bengtsdotter i Öjersbo, Carl Petter Andersson i Röshult, Christina Olausdotter, Beata Olausdotter i Bolås
Bosatt:från 1858 till 1859 Voxlöv 1, Tölö sn, (N) 2)dräng
Bosatt:från 1859 till 1877 Röshult 1:3 (7/54), Älvsåker sn, (N)
Åbo:från 1877 till 1888 Röshult 1:3 (7/54), Älvsåker sn, (N)
Åbo:från 1888 till 1911 Ramberg 1:5 "Kolins", Älvsåker sn, (N)
Bosatt:från 1888 Ramberg 1:5 "Kolins", Älvsåker sn, (N) 3)
Bosatt:1900 Ramberg, Älvsåker sn, (N) 4)
Bosatt:från 1909 Lidköping, (R) 5)
Död:1923-04-08 Lidköping, (R) 6)Hjärnblödning
Begravd:1923-04-12 6)Lidköping?
Bouppteckning:1923-06-19 Ramberg 1:5 "Kolins", Älvsåker sn, (N) 7)Behållning 0 kr

Äktenskap med III:2 Albertina Andersdotter (1844 - 1894)

Lysning:1877-08-13 8)
Vigsel:1877-10-13 Älvsåker sn, (N) 9)han Åbo Rösshult, hon hmdotter Ramberg

Barn:
Anders Nathanael Nilsson (1880 - 1925)
II:1 Johan August Nilsson (1882 - 1914)
Hildur Amalia Nilsson (1885 - 1970)

Sambo med Anna


Noteringar

1877 delades Röshult No1 1/6 varvid Carolina fick 1/54, Albertina fick 1/54, Anders Herder fick 7/54

Lefver i kif med sin far

För våld å fader dömd till 2 m fängelse 17/12-1888

Älvsåker, 1886-12-28

Protokoll öfwer lagligen utlyst kommunalstämma med Elfsåkers församling i det wästra skolhuset den 28 desember 1886

§ 1 Stämman witsordades att wara lagligen utlyst

§ 2 1886 års uppbörds och fyrktals längder blef i stämman granskade och godkjända

§ 3 Till Ordförare i kommunalnämden waldes för 4 år Handlanden J. F. Andersson i Alaforss Och till wise Ordförare Adolf Larsson No 3 Elfsåkersby

§ 4 Till Ordförare i stämman waldes för 4 år A. M. Andersson No 5 Lerberg och till wise Ordförare A. M. Lindgren No 3 Kyrkotorp.

§ 5 Till skrifmaterialier och skrifwarehjelp föreslogs till Ordföraren i Nämden 40 kroner och till Ordföraren i stämman 20 kroner om året

§ 6 Till Ledamöter i nämden i stället för dem som war i tur att utgå waldes för 4 år Nils Johan Berntsson No 6 Lerberg. Adolf Larsson No 3 Elfsåkersby. Johan Sewerin Andersson No 1 Hjelmared Och Herder Nilsson i Röshullt.

§ 7 Till Supleanter waldes för 2 år August Johansson No 4 Lerberg. Swante Pettersson No 4 Elfsåkerby. Adolf Andersson No 1 Hjelmared och Anders Niklass Andersson i Salfwebo.

§ 8 Till Rewisorer för att granska detta årets kommunal räkenskaper waldes [J. C. Hindreksson] i Salfwebo och H. P. Kallhauge i Alaforss.

§ 9 Anna Christina Christians dotter i Hjelmared öfwertogs tills widare af Anders Petter Eliasson No 3 derstädes.

§ 10 Det beweljades en tillökning till Lars Höglund I Alaforss å 1 krona i månaden. Till Anna Börjes dotters barn i Lindås 3 kroner i månaden under året Och till Anders Herder Hanssons barn i Frebo 8 kroner i månaden för de 4 första månaderna

§ 11 Dett beweljades ett tillfälligt understöd till Pär August Friwillis son wid Kyrkotorp 5 kroner. Och till Elias Johanssons Enka wid Lerberg 15 kroner

Att så wara beslutat betyga på kommunalstäm mans wägnar /P. S. Persson/

/J B Johansson/ /A. T. Lindgren/

Uppläst 2/1 87 af /[E D Hellman]/


Älvsåker, 1888-12-27

Protokoll öfver lagligen utlyst Kommunalstämma med Elfsåker församling i det westra Skolhuset den 27 Desember 1888

§ 4 Till ledamöter i kommunalnämnden i stället för dem som äro i tur att afgå valdes för fyra år , 1889 - 92, för Kyrkotorps rote Aron Larsson i Kussered, för Frebo roto återvaldes Nils Petter Hansson i Frebo, för yttre skogsroten J. C. Persson i Fjellebo och för öfre skogsroten valdes i stället för Anders Herder Nilsson i Röshult, som afflyttat ur roten, N. Petter Elisson i Egerdsbo för åren 1889 - 90.


Källor

1)Födelse o dopbok Älvsåker
  
2)Husförhör Älvsåker 1851...61 Röshult No 1 1/6
  
3)Husförhör Älvsåker 1883...95 Ramberg 152/768
  
4)Sveriges Befolkning 1900
  
5)Församlingsbok Älvsåker 1909
  
6)Död o Begravningsbok Älvsåker
  
7)Fjäre häradsrätt Bouppteckningar
  
8)Husförhör Älvsåker 1873...83 Röshult 1/6
  
9)Vigselregister Älvsåker