Personakt

Anders Börjesson

Kaldzmand:1668-01-25 Kyrkotorp, Älvsåker sn, (N) 1)Jonas Olsen ved Elsager kirche hans kaldzmand Torkel Persson ibid. och Anders Biörnsen i Elsager, men for Anders hiemelet.
Kaldzmand:1669-11-18 Kyrkotorp, Älvsåker sn, (N) 1)Angående tvist med Skårby män angående flytt av Alafors bro mm
Kaldzmand:1677-11-15 Kyrkotorp, Älvsåker sn, (N) 1)EVIIAAAG:12 sid 45
Stämd:1691-01-26 Kyrkotorp, Älvsåker sn, (N) 1)EVIIAAAG:16 sid 18

Barn med

Barn:
Nils Andersson (~1655 - )
Maret Andersdotter
Anna Andersdotter
Karin Andersdotter

Källor

1)Fjäre häradsrätt Dombok