Personakt

Anders Olofsson

Soldat.

Bosatt:1658 Inseros, Lindome sn, (O) 1)
Antagen i tjänst:1658 1)Kerstin Börjesdotter boendes ved Oset i Lindome sogen angaff at hendes mand Anders Olssen for 11 åhr siden blef udskrefuit i kronens tieniste och kom ad Poland. Och ehr nu på tolfte åhr siden och hand kom aldrig mere seden igen och ej heller hafuer hun anten hört eller kundet spörge noget frå hannom, Det sognemenden och tingmenden ej heller andet kunde säga.
Knekt:från 1658 Inseros, Lindome sn, (O) 2)Hans Silverduvas 12:e knektrote om 5 mantal
Mönstring:1658-07-02 Riga, Lettland 3)

Sambo med Kerstin Börjesdotter


Källor

1)Fjäre häradsrätt Dombok
  
2)Roterings o utskrivningslängd Halland 1658
  
3)Mönsterrulla Major Jochen von Cronemans kompani 1658-07-02 i Riga