Personakt

Anders Olofsson

Åbo Salvebo.

Tingsnotering:1634-10-02 Salvebo, Älvsåker sn, (N) 1)Anders Olsen steg gråtande fram inför dommare och stockemän. Han hade tagit sin hustru Inger Arvidsdotter på bar gärning i grannens humlegård tillsammans med Bent Börresen i Öjersbo. Dees var kusiner. Båda hade rymt till skogs. Straffet blev halshugggning och att båda miste sin boslott till Kronan. Så Anders Olsen förlorade inte enbart sin hustru utan även hälften av sina ägodelar.
Skatteindrivare:1648-06-08 Salvebo, Älvsåker sn, (N) 2)AIa:3 sid 74
Mantalsskriven man:1657 Salvebo, Älvsåker sn, (N) 3)
Tingsnotering:1669-10-28 Salvebo, Älvsåker sn, (N) 2)Nils Olson i Voxlöf wandt efter lagen efter Anders Olssens ord i Sallebu, som ehr en gammel mand och hand icke self kond komma til tinget och vitne at Allefors mand finge lof at flötte Allefors bro fra Lerberg och der op ville de den ved lige halde, och intet Elsagere skoboer skulle hafua med meere besuer.

Sambo med Inger Arvidsdotter


Källor

1)Bland Skogsrövare och skräppeskitar
  
2)Fjäre häradsrätt Dombok
  
3)B-A Wernerson