Personakt

Anders Svensen

Femtonman:1646-10-29 Sundstorp, Fjärås sn, (N) 1)En av 15 man som skall utreda Lars Perssons död i Ålgårda.

Källor

1)Fjäre häradsrätt Dombok