Personakt

Ambjörn Eriksson (Näbb)

Åbo Bräcka, Nämdeman, Kronobefallningsman.

Stämde:1668-01-25 1)Ambjörn Neeb haffde med Olle Biörnsen i Gregeröd och Suend Bendtsen paa Holmen ladet hidsteffne Olle Braske ved Gaarda, for hand haffuer indgaaet i sin broders Anders Braskes hus och villet stucket hanom ihiel och med en sax slaget mange slag i bordet och slaget ellers Anders med mere. Det Anders Braske self klagede. Noch haffuer Olle Braske gaaet ind i Olle Tormasserödz stue och huget en öxe i hans bord som och skall widnen framföra och merner hand der med haffuer giort wold
Stämde:1668-07-23 1)Ambiörn Neeb reigte andet ting på Olle Braske i Lindome.
Nämdeman Fjäre häradsrätt:1669-07-01 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)
Nämdeman Fjäre häradsrätt:1669-07-22 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)
Nämdeman Fjäre häradsrätt:1669-08-05 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)
Nämdeman Fjäre häradsrätt:1669-09-02 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)
Nämdeman Fjäre häradsrätt:1669-09-16 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)
Nämdeman Fjäre häradsrätt:1669-10-07 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)
Nämdeman Fjäre häradsrätt:1669-10-28 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)
Nämdeman Fjäre häradsrätt:1669-11-18 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)
Nämdeman Fjäre häradsrätt:1669-12-02 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)
Nämdeman Fjäre häradsrätt:1669-12-16 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)
Nämdeman Fjäre häradsrätt:1670-01-20 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)
Stämde:1670-04-28 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)Ambjörn Erichson Näbb hafde kaldzmand Isach Enochson på Breeken och Tore Gundesen Gastrup som har hidstembdt Anders Brask i Kierret for heideriderens angifuande på Ambjörn.
Mötte Anders Braske och sagde hardt nej, at hand aldrig sagde de ord. Ambjörn Nebb höjeligen beklagede at for n:e Anders Brask s... på wejen der de wore sammen wed Hellesagger trugade hanom meget hårdeligen och kaste en öxa ad hanom med mere ofuerlast.
Bengt Nilsson på Torpet och bestod att Anders Brask wel kasta sin öxa i en agger, der hand gick jempte hanom frem for sig.
Anders Braske sagde at hand aldrig kasta sin öxa ad Ambiörn Nebb med nogen wred hugg eller willie Mueligt den ellers kunde rundet af handen på hand. Med flere ord hand erklerede.
 
Nämdeman Fjäre häradsrätt:1670-05 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)
Nämdeman Fjäre häradsrätt:1670-08-04 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)
Nämdeman Fjäre häradsrätt:1670-09-11 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)
Nämdeman Fjäre häradsrätt:1670-09-22 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:11 sid 57
Nämdeman Fjäre häradsrätt:1670-10-06 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:11 sid 64
Kronobefallningsman:1677-02-22 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:12 sid 1
Kronobefallningsman:1677-03-08 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:12 sid 5
Kronobefallningsman:1677-04-11 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:12 sid 9
Kronobefallningsman:1677-05-03 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:12 sid 13
Kronobefallningsman:1677-06-21 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:12 sid 27
Kronobefallningsman:1677-08-16 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:12 sid 37
Kronobefallningsman:1678-01-24 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:12 sid 49
Kronobefallningsman:1678-04-03 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:12 sid 58
Kronobefallningsman:1678-04-25 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:12 sid 58
Kronobefallningsman:1678-05-23 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:12 sid 66
Kronobefallningsman:1678-06-06 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:12 sid 72
Kronobefallningsman:1678-06-21 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:12 sid 78
Kronobefallningsman:1678-07-18 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:12 sid 88
Kronobefallningsman:1678-08-08 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:12 sid 94
Kronobefallningsman:1678-09-05 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:12 sid 104
Kronobefallningsman:1678-09-23 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:12 sid 110
Kronobefallningsman:1678-10-10 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:12 sid 116
Kronobefallningsman:1678-10-31 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:12 sid 122
Kronobefallningsman:1678-11-21 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:12 sid 128
Kronobefallningsman:1678-12-12 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:12 sid 132
Kronobefallningsman:1679-01-16 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:12 sid 138
Kronobefallningsman:1679-02-27 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:12 sid 150
Kronobefallningsman:1679-03-20 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:12 sid 156
Kronobefallningsman:1679-04-10 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:12 sid 162
Kronobefallningsman:1679-05-08 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:12 sid 166
Kronobefallningsman:1679-06-26 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:12 sid 180
Kronobefallningsman:1679-07-24 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:12 sid 190
Kronobefallningsman:1679-08-28 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:12 sid 198
Kronobefallningsman:1679-09-11 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:12 sid 212
Kronobefallningsman:1679-10-02 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:12 sid 220
Kronobefallningsman:1679-10-23 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:12 sid 228
Kronobefallningsman:1680-02-26 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:12 sid 254
Kronobefallningsman:1680-03-11 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:12 sid 258
Kronobefallningsman:1680-05-06 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:12 sid 272
Kronobefallningsman:1680-06-10 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:12 sid 278
Kronobefallningsman:1680-07-02 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:12 sid 286
Kronobefallningsman:1680-07-22 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:12 sid 294
Kronobefallningsman:1680-08-05 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:12 sid 300
Kronobefallningsman:1680-09-23 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:12 sid 306
Kronobefallningsman:1680-11-25 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:12 sid 330
Kronobefallningsman:1680-12-16 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:12 sid 336
Kronobefallningsman:1681-01-20 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:12 sid 343
Kronobefallningsman:1681-02-10 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:12 sid 351
Kronobefallningsman:1681-02-24 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:12 sid 359
Kronobefallningsman:1681-04-14 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:12 sid 383
Kronobefallningsman:1681-05-19 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:12 sid 389
Kronobefallningsman:1681-06-01 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:12 sid 397
Kronobefallningsman:1681-06-30 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:12 sid 411
Kronobefallningsman:1681-07-28 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:12 sid 419
Kronobefallningsman:1681-09-01 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:12 sid 427
Tingsnotering:1681-09-10 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:12 sid 432
Stämde almogen i häradet mot ett rykte att han Ambjörn skulle tagit skjutspengar av några i häradet.
 
Kronobefallningsman:1681-09-10 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:12 sid 432
Kronobefallningsman:1681-09-15 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:12 sid 446
Kronobefallningsman:1681-10-06 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:12 sid 454
Kronobefallningsman:1681-12-15 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:12 sid 474
Kronobefallningsman:1683-06-22 Bräcka, Lindome sn, (O) 1)EVIIAAAG:14 sid 15
Tingsnotering:1689-07-10 2)P.M. den 10 juli 1689 av J Strohkirch ang. befallningsmannen Ambjörn Näbbs balans.
Sidan 1789
 
Tingsnotering:1690-02-18 2)P.M. Av J Edman ang. execution av f.d. befallningsmannen i Halland Ambjörn Näbbs dom av 3 sept 1688
Sidorna 533 och 534
 
Mantalsskriven utfattig:1693 Bräcka, Lindome sn, (O) 3)Aldeles utfattig
Mantalsskriven utfattig:1694 Bräcka, Lindome sn, (O) 4)Aldeles utfattig
Mantalsskriven änkling:1698 Bräcka, Lindome sn, (O) 5)
Mantalsskriven änkling:1699 Bräcka, Lindome sn, (O) 6)
Mantalsskriven änkling:1701 Bräcka, Lindome sn, (O) 7)
Mantalsskriven man:1703 Bräcka, Lindome sn, (O) 8)
Mantalsskriven man:1704 Bräcka, Lindome sn, (O) 9)
Död:1714-01-24 10)

Äktenskap med Börta Matsdotter (Vick)

Vigsel:1703-01-11 11)

Barn:
Margareta (1704 - 1706)
Margareta (1706 - )

Barn med (- 1696)

Barn:
Hans Näbb

Källor

1)Fjäre häradsrätt Dombok
  
2)Kammarkollegiets arkiv KA52
  
3)Mantalslängd Lindome 1693
  
4)Mantalslängd Lindome 1694
  
5)Mantalslängd Lindome 1698
  
6)Mantalslängd Lindome 1699
  
7)Mantalslängd Lindome 1701
  
8)Mantalslängd Lindome 1703
  
9)Mantalslängd Lindome 1704
  
10)Håkan Mattsson
  
11)Vigselregister Lindome